Kald det gammelt eller nyt, stoffet, som som man laver imperier af – som foreslået af José Barroso    video, hvis imperium oven i købet skal udvides ud over Europas grænser, er det samme i dag som i oldtiden. 

1. EU-hæren kommer
Bruno Waterfield Feb. 18, The Telegraph: Planerne om en EU-hær, som har indflydelsesrige støtter i Tyskland og Frankrig, foreslår at oprette "Synkroniserede Væbnede Styrker i Europa", eller "Safe", som et første skridt i retning af en egentlig europæisk militær magt. EU-forslagene forestiller sig en "dynamik" til yderligere udvikling af samarbejdet mellem de nationale væbnede styrker, så de i stigende grad synkroniseres.” 
Mange parlamentsmedlemmer understregede  EUs  voksende rolle i militære og sikkerhedspolitiske spørgsmål, mens nogle mindretalsstemmer beklagede en mulig "militarisering" af EU. Især EU synes opsat på at løse krisen i Gaza-striben i samarbejde med NATO og USA.

Napoleon-sarkozyDer er også planer om at oprette et “EU Forsvarsministerråd" og "en europæisk statut for soldater".
Frankrig ventes at spille en central rolle i udformningen af NATO's fremtidige rolle ved at tage jobbet som øverstkommanderende, en post, der traditionelt indehaves af en USA officer. Caroline Flint, Storbritanniens Europaminister, insisterede: "Lad mig gøre det klart - der er ingen planer om en europæisk
hær." 
   
 EU 19.02.09: Javier Solana talte også om forholdet mellem EU og NATO. Mange ser Bushsr.-okdette som en måde at styrke EU's udenrigspolitik med militære midler
Javier Solana,højtstående repræsentant for FUSP, i EU-Parlamentet d. 18. feb. 2009: "Lad mig slutte med at sige, at 2009 vil blive kritisk for Mellemøsten. Vi er muligvis ved en tærskel. Vi kan vælge at fortsætte den samme politik på samme måde, vel vidende, at det vil føre til det samme resultat - det, vi kender i dag. På den anden side kan vi forsøge at arbejde med energi, med beslutsomhed, for at tilpasse vores politik. Vi er nødt til at arbejde på både krisestyring og konfliktløsning. Men tiden er inde til at fokusere beslutsomt på konfliktløsning.”
Kommentar: En konflikt mellem den ovennævnte trio og Israel kan følge, efter at Netanjahu's krigeriske regering tager magten. For EU begunstiger muslimer - som den jødiske farisæiske verdenselite  har lært de illuministiske (explanatory statement) eurokrater og politikere i verdensstatens navn.Netanjahu-ok Se denne EU-fordømmelse  af Israel. Det er nye toner.

Netanjahu, kommende israelsk premierminister - er medlem af broderskabet, som venter Den "Guddommelige Konges" komme 
  - Lucifer's mand til at herske over verden. Netanjahu er som Ehud Olmert medlem af Rockefellers Council on Foreign Relations!!! Med Albert Pikes ord: "Efter at Israel og islam har ødelagt hinanden .. skal de se det sande lys gennem det universelle udtryk for Lucifers rene lære, som endelig er åbenbaret for offentligheden. "Broderskabets Guddommelige Konge" betyder opløsningen af Israel, som Obama's mentor, Brzezinski, ser blot som en del af Verdensstatens region Mellemøsten . "Kongens" tempel, Rothschilds Højesteretsbygning i Jerusalem, er klar til ham

Bush-jr.-okClinton-okGlobal Res. 19. febr. 2009NATO's generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer for næsten fire år siden: "Jeg er optimistisk mht., at vi kan udvide vores samarbejde til andre områder af fælles sikkerhedsinteresse. .. såsom Kaukasus og Centralasien. "(NATO International, marts 31, 2005).
Det vil sige, at EU og NATO har udpeget hele verden med undtagelse af dens vestlige halvkugle, der formentlig tilhører USA, som frivildt til militære operationer.

Post-1991 administrationen har genindført forbudet mod… bevægelser, der kan forsvare de flestes interesser, i Europa eller udenfor, mod den såkaldte euro-atlantiske - elite.
George Robertson og Paddy Ashdown (se nedenfor), hævdede, at "multilateralt samarbejde på europæisk plan må … medføre større forsvars-samarbejde, hvis det skal tages alvorligt. Ønsket om at oprette EU-kampgrupper bør fremskyndes,og gøres fuldt ud forenelige med NATO's reaktionsstyrke … i stand til at operere i sammenbrudte stater "(The Times, 12. juni 2008).

2. Trioen NATO-USA og EU
Frankrigs præsident Nicholas Sarkozy citeres for: "USA ser ikke længere ESDP som en aggressiv  politik mod NATO, idet både afgående præsident George W. Bush og kommende præsident, Barack Obama, nu støtter EU's politik."
Den 9. december  underskrev den britiske udenrigsminister, David Miliband, og den franske udenrigsminister, Bernard Kouchner, en fælles udtalelse, som indeholdt en bekræftelse af EU's rolle som supplement til USA og NATO - og  til militærengagement i det sydlige Kaukasus.

USA's vicepræsident Joe Bidens indlæg på konferencen (München 7. feb. 2009)- han, som har forudsagt, at der muligvis snart vil komme en stor konflikt  (video) i Mellemøsten  med Rusland: "Amerikanerne vil være nøje opmærksomme på, at konfrontationen med Teheran ikke udvikler sig til et en-mod-en kamp mellem USA og Iran." Dvs.: Alle NATO-lande, og hvert medlem af Den Europæiske Union er nu involveret. (Spiegel, 9. febr. 2009). EU er nu så uløseligt sammenflettet med NATO, at det også vil fortsætte med at følge ikke blot NATO, men enkeltstående amerikanske politikker og aktioner.
Her er en insiders syn på, hvad Biden mente: På denne video forudsiger Rothschilds arm, George Soros,  at Rusland pga. økonomisk kollaps vil blive tvunget til at søge “eventyr i udlandet” for at aflede opmærksomheden fra sit økonomiske kollaps.  

Det er ikke svært at spore, i hvilken retning vinden blæser: EU er ved at blive integreret i NATO og er i virkeligheden underordnet Washington.

Efter kommunismens fald i 1990-91 genoptog de store vestlige magter straks  planer om global dominans, der var blevet afbrudt efter de to verdenskrige, og dannede et fællesherredømme for at dele byttet fra hele verden, ikke kun de mange tidligere kolonier, territorier, protektorater og mandater, men dele af verden, de aldrig før har haft adgang til , herunder den tidligere Sovjetunion.
I april 2005 sagde den daværende tyske forsvarsminister, Peter Struck, at både NATO og EU anstrenger sig for at være bedre forberedt på  missioner uden for deres kompetenceområder (Deutsche Welle, April 13, 2005).

3. Imperieopbyggerne er i gang igen
Den ideologiske hjerne bag det synes at være Zbigniew Brzezinski,Obama's mentor, der lancerede regionaliseringsplanen som skridt i retning af verdensstaten.
I 2008 bemærkede Robertson og Ashdown (se nedenfor) i Times, at "Det vil være afgørende … at udvide offentlig myndighed i nogle af de uregerede områder, som globaliseringen er med til at skabe.
For første gang i mere end 200 år er vi på vej ind i en verden, der ikke er helt domineret af Vesten.”

De er store arkitekter og hensynsløse aktører i den orden, de går ind for.
Lord George Robertson, den tidligere britiske forsvarsminister var NATO's generalsekretær fra 1999-2004  -efterfulgte Javier Solana - som nu er EU's fælles udenrigs-minister.

Paddy_Ashdown_1Paddy Ashdown var international Høj Repræsentant for Bosnien-Hercegovina fra september 2002 til maj 2006, herskede med en fræk vilkårlighed, despotisme og vildskab.
For næsten fire år siden udsendte den Internationale Kommission for Balkan, grundlagt af blandt andre den tyske Marshall-fond i USA en sønderlemmende kritik af EU-og FN-politik under Ashdown på Balkan

4. Imperiebyggernes indledende øvelser
Ashdown gik over til at arbejde som Javier Solana's højre hånd som generaldirektør for Eksterne og Politisk-militære Anliggender i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, en position, han besidder i dag.
Robert Cooper er blevet karakteriseret som faderen til den "nye liberale imperialisme".
Ligesom Robertson og Ashdown spillede han en rolle i … imperiale strategier og politikker. Hans første bog, Den Post-moderne Stat og Verdensorden, tredelte verdens nationer i før-moderne, moderne og post-moderne stater … hans kolonialistiske forfædre inddelte folk i verden i civiliserede og uciviliserede nationer og kulturer.
Cooper er også anset for at have været medvirkende til oprettelsen af den europæiske sikkerheds-og forsvarspolitik (ESDP).
ESFP ledes nu reelt af Javier Solana, hvis første stedfortræder Cooper er.
 
eufor i sverigeESDP blev først afprøvet på jorden i Makedonien i 2003, hvor den tog over for NATO, og har været EU's vigtigste forsvars- og militære arm. Så Bosnien i 2004, Kosovo i 2008.
I november sidste år overdrog NATO piratjagten i Adenbugten og ved Afrikas Horn til EU, hvilket blev beskrevet som "noget helt nyt for EU, fordi den finder sted langt fra Europa selv.

5. Kolonialisme har en renaissance
Vestmagter, der er samlet under NATOs stjernebanner har tilrevet sig den eksklusive ret til at gribe ind i de regionale og interne anliggender for nationer overalt i verden med eneret på at anvende militær magt uden for deres grænser.
Tidligere i denne måned indvarslede Giampaolo di Paola, formand for NATO's Militærkomité,  "behovet for en ny form for verdensregering, hvor NATO, EU og andre store internationale organisationer har en rolle at spille." (OG Kronos International [Italien], 13. februar 2009.

De vigtigste EU og europæiske NATO-lande er de tidligere kolonimagter - Storbritannien, Frankrig, Spanien, Portugal, Nederlandene, Danmark, Belgien, Italien og Tyskland. Disse stater forbyder andre, selv i en europæisk sammenhæng, retten til at udøve indflydelse på områder, som var en integreret del af deres land i flere århundreder, som Serbiens Kosovo og Ruslands Ukraine. De vigtigste vestlige nationer var også gerningsmændene bag den afrikanske slavehandel. Den underliggende verdensopfattelse og de geopolitiske mål er ikke ændret.

Vestlige militære styrker er vendt tilbage til lande, som troede sig evigt fri for dem, f.eks er britiske tropper tilbage i Afghanistan, Irak og Sierra Leone; franske i Haiti og Cote d ' Ivoires; amerikanske styrker er tilbage i Filippinerne: et systematisk og internationalt netværk af planlagte og koordinerede indsatser med præcise og omfattende geostrategiske mål.

Klaus Naumann, tidligere chef for NATO's militære komité: "Europa er igen hjemsøgt af suverænitetsspøgelser", hvilket betyder, at tilbageværende kærlighed til ens land og folk er en hindring for yderligere konsolidering af NATO's og EU's ubestridte dominans i Europa og derudover. (Defense News, October 14, 2005) videre: "De to organer skal udvide deres strategiske dialog og … eskalere deres indbrud i andre områder, herunder" regioner såsom Ukraine og Moldova. "(Daily Times [Pakistan], december 1, 2005).

Tysk-kolonialismeBushs tale på topmødet (Bukarest 2008) gentog, "NATO er ikke længere en statisk alliance …. Den er nu en ekspeditionsstyrke-alliance, som sender sine styrker ud over hele verden …." (USA Today, April 1, 2008)

Den Russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, udstedte en advarsel om, at NATO var opsat på at tilrane sig  De Forenede Nationers rolle og funktioner  og sagde: "Dette er …. et forsøg på at danne en eller anden ny global union med en vestlig kerne med ønske om at kræve næsten alle FN-funktioner. " (Interfax, April 17, 2008)

Vestlige ledere ser ingen rolle for organisationer som den 114-stater store Alliancefrie Bevægelse, den 53-nationers Afrikanske Union, de 33 medlemslande i Organisationen af Amerikanske Stater, de 23 medlemmmer i den Arabiske Liga, Den 57-nationer store  for Den Islamiske Konference-Organisation, det post-sovjetiske Samfund af Uafhængige Stater og den Kollektive Sikkerhedstraktat-Organisation, Shanghai Samarbejds-Organisationen eller Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN). Man kunne fristes til at omarbejde NATO akronymet som “Nordiske Ariers Teutoniske Orden.”

Kommentar
Et meget truende uhyre er ved at udvikle sig - en militariseret drage, der vil spise hele verden på vegne af sine herrer bag Den Nye Verdensorden, omdanne verden til en malkeko, der skal forsyne illuministerne  med vores penge, blod og sjæle. Og fordi vi er blevet hjernevasket, vil vi ikke gøre noget for at stoppe det: Denne militærmaskine vil også blive vendt mod os - hvis vi gør oprør. For målet er en illuministisk, korporativ verdensregering efter pacificeret EU model, og den er i rivende udvikling lige for vore blinde øjne- her.