Den Gamle Verdensorden Afvikles. V Nedtrampning Af Nationalstater Og Nye Globale Institutioner Til At Løse “Verdensregeringens Krise”

Posted By Anders On February 22, 2009 @ 00:29 In Dansk, Euromed | 1 Comment

[1] José Barroso [2] sagde dette ved Sikkerhedskonderencen i  München  7. Feb. 2009.
“Vi er nu midt i en global revolution, der vil ændre vores verden på måder, vi endnu ikke kan forestille os …Udfordringerne er allerede begyndt at få alvorlige geopolitiske og sociale følger.[3]

[4] Gordon Brown: Vi må tænke det tidligere utænkelige, en "global Ny Ordning "er mulig

I en globaliseret økonomi skal  den økonomiske [5] styring også være global . …. Verden har brug for en ny økonomisk orden, og vores mål må være at opnå intet mindre.
Kampen for at indskrænke skader, der forårsages af klimaændringer skal definere vores generations kamp.

[6] Under sin Nobelforelæsning i 1970 hånede Aleksandr Solzhenitsyn dem, der stadig troede, de kunne gøre det alene. Næsten 40 år senere, er det tid til at anerkende denne sandhed, og genopbygge vores globale institutioner … at sikre menneskehedens frelse i lyset af den globale trusler, som vi kun kan løse i fællesskab.

Kommentar: Der er ingen tvivl om, at Barroso ser EU som blot en region i [7] verdensregeringen , som EU Parlamentet har [8] støttet   i de sidste 15 år i al tavshed!!!

Kan EU og euroen overleve den økonomiske krise?
1. EU: Bortset fra et fortærende [9] illuministisk  (explanatory statement) ønske om at indføre den nye verdensorden har EU kun en mission: økonomi. Den nuværende krise har vist manglende evne hos EU til at administrere den - og total inkompetence hos Kommissionen.
Derfor har EU-Parlamentet d. 15.-17. feb. haft en [10] konference: "En Ny Ordning (New Deal) for europæisk økonomisk opsving?"
[11] EP_logoHans-Gert Pöttering sagde, EU skal "stå sammen og finde fælles svar" på krisen. Protektionisme kunne udslette fordelene ved det indre marked og skabe en katastrofe ".
Arbejdsgruppen opfordrede ECB til  at reducere renten og give længere frister til at tilbagebetale  lån.
Tjekkiske Lubomír Zaorálek: "Kun et forenet og stærkt europæisk lederskab kan reagere effektivt på denne krise". Han understregede, at Lissabon-traktaten er en del af løsningen.
Øget anvendelse af finansielle instrumenter blev også foreslået. EU-Parlamentet er er nu på vej mod emission af [12] Euroobligationer.
Vi må vise USA, at vi ønsker at bevare vores førerposition i verden mhp. at reagere på klimaændringerne." Der vil komme et "uformelt” møde mellem EU's stats-og regeringschefer den 1. marts - krisen er et spørgsmål om tillid."
 
Barroso sagde, at Kommissionens forslag om at omlægge ubrugte € 5 milliarder til at finansiere centrale energi-projekter vil være det rigtige skridt fremad.
Imidlertid er pengene [13] ikke juridisk disponible.

Her er en meget pessimistisk vurdering fra[14] Global Europe Anticipation Bulletin 16. Feb. 2009
For et år siden [15] forudsagde denne [16] ansete forskergruppe, at i 3. kvartal af 2008 ville det store vendepunkt for verdens finanser indtræffe.

"G20-topmødet  i april 2009 er sandsynligvis den sidste chance for at sætte kræfter, som er på spil, på rette spor, dvs før Storbritanniens og derefter USAs gældsmisligholdelser begynder. Når det sker, vil de miste deres evne til at styre begivenhederne, og verden vil gå ind i denne fase af geopolitiske uregelmæssigheder som en "beruset båd".

[17] Feds-monetary-baseHer er en graf, der viser den dramatiske stigning i den amerikanske Feds pengebasis. Hvad det betyder, kan [18] ses her. Kort sagt: Bankerne deponerer deres reserver hos Federal Reserve - i stedet for udlåne dem. Ikke-reserverne stiger f.eks på grund af en dramatisk midlertidig levering af dollars til udenlandske centralbanker. Hvis disse ekstra dollars ikke ødelægges senere, vil de forårsage en dramatisk inflation.

De fleste stater, herunder de mest magtfulde lande, erkendte ikke, at de planlagde deres egen nedtrampning.
Det er på høje tid for den almene befolkning og socio-politiske aktører at blive klar til at stå over for meget hårde tider, hvor hele segmenter af vores samfund vil blive ændret, midlertidigt eller endog vedvarende forsvinde. F.eks. forventer vi, at sammenbruddet af det globale pengesystem i sommeren 2009 vil medføre sammenbrud af den amerikanske dollar (og alle USD-denomineret aktiver), men det vil også pga.psykisk smitte medføre et generelt totalt tab af tillid til rede penge.

Sidst men ikke mindst, vores team anslår nu, at de mest "imperialistiske" politiske enheder vil lide mest. Nogle stater vil rent faktisk opleve et strategisk sammenbrud, der underminerer deres territoriale integritet og deres indflydelse på verdensplan. Som en konsekvens heraf vil andre stater pludselig miste deres beskyttede situationer og blive trængt ind i regionalt kaos.

[19] Euro-statue_608765_l2. Euroen
Stabilitetspagten på maksimalt 3% gældsætning i fht. medlemsstaternes  BNP er overskredet forlængst - og Euro-landene har [20] ikke penge  til at modstå krisen med - synker sågar yderligere ned i [21] recession

Euroen er i alvorlige problemer: østeuropæiske økonomier har store lån i euroområdets banker - og disse banker har fået deres kreditværdighed nedgraderet, fordi økonomierne i Øst er kommet under hårdt pres. [22] Sammenbruddet i disse valutaer må formodes at udgøre en risiko for euroen. Og risikoen er enorm i henhold til [23] The Telegraph 15. feb.  : Situationen i den tidligere Sovjet - blok er desperat. Hvis EU ikke løser gældsmisligholdelsen der, betyder det en global økonomisk nedsmeltning. Østrig er desperat: Hvis mere end 10% af dets 230 mia udestående gæld i denne region, dvs 70% af Østrigs BNP misligholdes (og det vil ske), betyder det sammenbrud af den østrigske finanssektor.
Robert Zoellick i Verdensbanken opfordrer også til EU-støtte til Øst-og Centraleuropa, og tilføjer: "Det er en tragedie, hvis I tillader, at Europa opdeles igen." Men[24] EU afslår

Tyskland er det eneste land, der kunne gøre noget for at[25]  redde Spanien, Italien, Grækenland, Irland, Frankrig, Letland, Malta  osv. - og er måske [26] villig. De tyske socialdemokrater - altid så generøse med andre folks penge - mumler nu noget om [27] redningsplan for alle eurolande i nød. Så euroområdet vil kun overleve, så længe Tyskland vil betale gildet. Denne alarmerende rapport støttes af The [28] International Herald Tribune. Ser man på tabellerne her, ses grunden: Tyskland med et stort handelsoverskud - lande som Frankrig, Spanien, Grækenland, Italien med store [29] handelsunderskud.

Kommentar
[30] Menneske-på-nedturUtroligt. Dette afdækker et ufatteligt inkompetent EU-Parlament, der samtidig kræver lederskab af verdensregeringen på klimaområdet. OK - CO2-Emission Trade ordningen og Europa Climate Exchange indbringer store [31] ekstra skatter   fra befolkninger, der stadig ikke vil føle den [32] globale afkøling. EU-obligationer? Hvem kan eller tør købe dem i betragtning af, at euroen er på randen af sammenbrud?
Hvordan kan Lissabon-traktaten give nogen løsning - undtagen gennem mere beskatning og muligheden for at vedtage en lovgivning, EU kan lide - uden at spørge os. ECB rentesænkninger? Renten er allerede blevet skåret ned med 3%. Hvordan kan disse ignoranter tro, at endnu en nedskæring til 0% ville gøre noget godt. Det virkede ikke i USA eller i Storbritannien.
Politikere skabe tillid? De lyver konstant for os - om deres Nye Verdensordensabekattestreger og [33] Middelhavsunionen og mht. deres tomme ord: demokrati.

Her er penge til at injicere i vores økonomi: I perioden [34] 2007-2013  vil 12 mia + [35] mange flere euro blive betalt til "partnerne" i den Europæiske Naboskabspolitik - især til [36] Middelhavsunionen. Behold pengene og send deres ledige borgere tilbage - i stedet for at betale deres sociale behov her.  

[37] Spiegel Febr. 16: Bruxelles kan kun gøre meget lidt godt. Men den kan gøre en masse skade.. I sidste uge diskuterede Kommissionen retningslinier for nye CO2 emissionsregler for kommercielle køretøjer. Eksperter mener, at den blotte meddelelse vil ødelægge det allerede lidende transportmarked
Barroso har kun én løsning: flere globale institutioner til at håndhæve den globale regering - som om vi ikke allerede har alt for mange af den slags i FN - og de kan ikke gøre noget heller. Men her er hans hjælp fra den Nye Verdensorden: Hans kammerater i [38] Brookings Institution og Chatham House (søster til [39] Council on Foreign Relations) ønsker, at G20 (de rigeste lande) skal praktisere den globale regering uden at spørge os! Her er en [40] video , som fortæller, havd Canadas premierminister, Paul Martin forventer af G20: Opgiv en del af vor suverrænitet for at få verden til at fungere!!!

Jeg tror dog ikke, at disse [41] illuminister  ønsker en anden løsning end et totalt sammenbrud i den globale økonomi - med henblik på at indføre deres verdensvaluta - sandsynligvis baseret på Rothschild og Rockefeller's [42] guld. [43] USAs Forsvarsministerium og højtstående eksperter forbereder på og advarer mod  [44] oprør i USA og verden pga. fattigdom.

[45] Demokratiets gravstenTjekkiets præsident, Vaclav Klaus, min yndlingspolitiker angav for nylig i Paris funktionerne i "[46] Europæismen":
"1. Troen på den sociale markedsøkonomi, og dæmonisering af frie markeder. 2. Afhængigheden af civilsamfund, af NGO'er, af socialt partnerskab, af korporativisme, i stedet for klassisk parlamentarisk demokrati 3. Den sigter mod social konstruktivisme som følge af, at de ikke tror på spontan udvikling af det menneskelige samfund 4. Ligegyldighed over for nationalstaten og blind tro på internationalisme 5. Fremme af supranationalistisk model til europæisk integration, ikke den mellemstatslige model.
I EU Parlamentet [47] buhede man ad og [48] hånede ham for at opponere imod dette[46] [46]

[47] Bruno Waterfield, EU-observatør for The Telegraph
"EU har ingen vision om en økonomisk fremtid, det synes blot at være redningsplaner, hovedet ned og håbe på det bedste. EU medlemsstaterne  har ikke har forsøgt at mobilisere dele af befolkningen bag et kriseprogram. Faktisk synes EU mere bange for sin befolkning end noget andet. I over 20 år har EU været en elitær herskerklasse, der har belært Europas herskere, hvordan man laver politik bag lukkede døre uden os. Dette efterlader dem dårligt udstyret nu. Regeringer, der længe har været vante til at vise deres foragt for offentligheden, har meget lidt tillid eller god vilje at tære på. Måske er det tid til at begynde at tænke over livet efter EU. Det kan være, at denne krise kræver det. "


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=6763

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/barroso-foran-parlament.jpg
[2] sagde: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/44&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en

[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/brown-sarkozy-ny%20verdensorden.jpg
[4] Gordon Brown: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5759632.ece
[5] styring: http://euro-med.dk/?p=5141
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/UN_NWO.gif
[7] verdensregeringen: http://euro-med.dk/?p=5733
[8] støttet: http://www.unpacampaign.org/documents/en/unpamilestones.pdf
[9] illuministisk: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[10] konference: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-49526-047-02-08-907-20090216IPR49525-16
-02-2009-2009-false/default_en.htm

[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederep-logo3.gif
[12] Euroobligationer: http://www.euractiv.com/en/financial-services/daul-parliament-propose-plan-eu-bonds/article-177914
[13] ikke juridisk disponible: http://www.euractiv.com/en/opinion/eu-states-defy-barroso-5bn-recovery-plan/article-179589
[14] Global Europe Anticipation Bulletin: http://www.leap2020.eu/GEAB-N-32-is-available!-4th-quarter-2009-Beginning-of-Phase-5-of-the-global-s
ystemic-crisis-phase-of-global-geopolitical_a2805.html

[15] forudsagde: http://www.leap2020.eu/Global-systemic-crisis-September-2008-Phase-of-collapse-of-US-real-economy_a1
298.html

[16] ansete: http://www.leap2020.eu/Who-reads-GEAB_a165.html
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfeds-2dmonetary-2dbase7.jpg
[18] ses her: http://www.bob-mcteer-blog.com/parsing-the-feds-balance-sheet/
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereuro-2dstatue-608765-l3.jpg
[20] ikke penge: http://www.mmnews.de/index.php/200902082204/MM-News/EU-pleite.html
[21] recession: http://www.ft.com/cms/s/d680113c-ff36-11dd-b3f8-000077b07658,Authorised=false.html?_i_location=http%
3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fd680113c-ff36-11dd-b3f8-000077b07658.html&_i_referer=http%3A%
2F%2Fwww.ft.com%2Fhome%2Feurope

[22] Sammenbruddet: http://www.euractiv.com/en/euro/eastern-eu-members-seek-shelter-economic-storm/article-179614
[23] The Telegraph 15. feb: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/4623525/Failure-to-save-East-Europ
e-will-lead-to-worldwide-meltdown.html

[24] EU afslår: Http://euobserver.com/9/27642
[25]  redde: http://www.eubusiness.com/news-eu/1234954023.31/
[26] villig: http://www.mmnews.de/index.php/200902202309/MM-News/EU-strauchelt-Deutschland-zahlt.html
[27] redningsplan: http://euobserver.com/9/27632
[28] International Herald Tribune: http://www.iht.com/articles/2009/02/15/business/markets16.php
[29] handelsunderskud: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009/PG
E_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_02/6-17022009-EN-AP.PDF

[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermenneske-2dp-e5-2dnedtur.jpg
[31] ekstra skatter: http://euro-med.dk/?p=62
[32] globale afkøling: http://euro-med.dk/?p=5286
[33] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1213
[34] 2007-2013: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1676
[35] mange flere: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-49779-047-02-08-903-20090218IPR49778-16
-02-2009-2009-false/default_en.htm

[36] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[37] Spiegel Febr. 16: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,607952,00.html
[38] Brookings Institution og Chatham House: http://www.chathamhouse.org.uk/files/13276_270109miliband.pdf
[39] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=4041
[40] video: http://www.youtube.com/watch?v=xDdlY3vqmzg
[41] illuminister: http://euro-med.dk/?p=511
[42] guld: http://euro-med.dk/?p=3240
[43] USAs Forsvarsministerium: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=890
[44] oprør: http://georgewashington2.blogspot.com/2009/02/growing-list-of-officials-and-experts.html
[45] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdemokratiets-20gravsten4.jpg
[46] Europæismen: http://eureferendum.blogspot.com/2009/02/not-wanted-in-paris.html
[47] buhede: http://blogs.telegraph.co.uk/bruno_waterfield/blog/2009/02/19/meps_boo_call_for_free_speech_and_eu_d
ebate

[48] hånede: http://euobserver.com/9/27643