Den Gamle Verdensordens Afvikling IV. Marx-Apokalypsens 4 Ryttere

Posted By Anders On February 19, 2009 @ 00:01 In Dansk, Euromed | No Comments

Følgende er et uddrag af et essay skrevet for 6 år siden. Jeg bringer det her, fordi forfatterens analyse i dag forekommer næsten profetisk: Han konkluderede, hvad kun få dengang kunne se - men som alle ser lige i sin begyndelse i dag: "Vi går nu ind i en Tidevandsepoke i historien, hvor bølgerne bliver epokale og apokalyptiske. Det vil sige, at de vil gøre ende på vores verden, som vi kender den."
Nelson Hultberg, [1] Financial Sense Lederartikler 2003 

[2] Apokalypserytternes-gerninger[3] Apokalypsens-4-ryttere“Som den berømte økonom Ludwig von Mises advarede os om for årtier siden: "Der er ingen midler til at undgå den endelige kollaps af et boom som følge af kreditekspansion.” Sådan et destruktivt slag venter os nu.

Vi er omfattet af afstumpede bureaukrater, der styres af neo-fascistiske akademikere. Kan det undre, at dogme bliver brugt til at konfrontere de problemer, der kræver skarpsindighed?

Hvad de bør tage sig af, er imidlertid den ødelæggende "moder til alle bjørnemarkeder", som nu begynder sit angreb på vores liv på samme måde, som byldepest begynder og fører til omsiggribende død og fordærv.

Marxismen og moralsk relativisme slog ned på os og frigjorde helvedes onde ånder. Lov blev til, hvad regering og dens 51% flokdyr sagde, den var. Lov og retslig dekret bliver brugt af kollektivister til at pålægge uhyrlige diktater og tilraning af rettigheder for at få regeringerne til at svulme op til et fortærende monster. Dette monster manipulerer nu sine borgere til at skabe det, som medløberne siger os vil blive et “stort planlagt samfund”, men som i virkeligheden ikke er andet end et stort spil om privilegier og magtbegær hos en neo-fascistisk herskerelite af bureaukrater, bankører, selskabsmoguler og akademikere.  

Da der er en forsinkelse mellem den begyndende ideologiske vildfarelse blandt et samfunds intellektuelle og dens udtryk i det daglige liv i samfundet, er det vanskeligt at opfatte den forbindelse, som vores problemer i dag har til vildledende ideologiske giftigheder udløst årtier før. Men forbindelsen er til stede. “Eksperter” og tænkere trækker deres nationer ud i en katastrofal politik.

Vores store problemer begyndte, da vi skabte [4] Federal Reserve i 1913 . Hertil kom vores vedtagelse af de keynesianske økonomiske fejltagelser og Roosevelt's New Deal regeringsudvidelse. De sidste 65 år har været en gruopvækkende øvelse i at stable katastrofal politik oven på Keynes´ og Roosevelts onder (f.eks Eisenhower's sammenlægning af partierne, Nixon, der gik helt fra guldet, Reagans forrykte skattelettelser, Clintons pseudostærke dollar,  gaven fra  Greenspan & Co - hans vilde, hallucinationerende udvidelse af pengemængden.
Disse faktorer har rodfæstet sig igennem flere årtier på grund af vores grådighed og kortsigtethed som folk.

Der er 4 dominerende faktorer, som jeg vil kalde "Apokalypsens 4 Ryttere." De er ligesom deres bibelske navnefæller (Åb 6:1-8), forløbere for katastrofen.
Disse fire hæslige ryttere skal afstedkomme kaos i vores samfund. De driver os ind i en global nedsmeltning.

1. Rytter: Den keynesianske pengepolitik
[5] Keynes[6] Karl-marx-et-satan

 Rytter 1: John Maynard Keynes - en [7] Fabian-marxist der prædikede gæld, inflation og lån på ikke-eksisterende "værdier" med henblik på at få kapitalismen til at bryde sammen for at bane vej for den Nye Verdensorden.

Det keynesianske mønster blev præsenteret for verden i 1936. Det var en af komponenterne i Karl Marx's dobbelte strategi for verdensrevolutionen: Forsimple sproget og pengene, og kapitalismen vil falde.
Keynesiansk økonomi er ikke andet end akademisk humbug for at retfærdiggøre forringelse af et lands valuta. Det har medført massive mængder af papirdollars, der anretter kaos som computervirus.

a. Keynesiansk politik har skabt et forfærdeligt forvrænget "US centreret" globaliseret handelssystem. Dollar hegemoni styrer verden og tvinger alle nationer til afhængighed.

b. Fra det keynesianske mønster stammer også vores økonomi's massive jobblødning til udlandet.
Fiat (papir) penge inflation kombineret med det keynesianske forbrugsdogme har fået amerikanerne forbruge mere, end de ønsker at producere. Dette har skabt vores enorme handelsunderskud, dollars strømmer til tredje verdenslande, som bralrer op om  fremstillingsproduktivitet og deltager i "eksport til Amerika manien". Disse lande med billig arbejdskraft producerer derefter billigere varer at eksportere tilbage til Amerika. Dette tager forretningen væk fra den amerikanske højomkostningsindustri. Amerikansk industri er derefter tvunget til at flytte store dele af deres produktionskapacitet til nationer med billig arbejdskraft – og jobs forsvinder til den anden side af kloden.

Uden keynesiansk inflation af papir dollars og den føderale regerings forbrugsdrevne finanspolitik ville vores handels- og valutaubalancer, sammen med vores  gæld og arbejdspladsoverførsel aldrig være blevet til.
Kommentar: [8] Dødsdommen over Keynes' theory om at stimulere økonomien ved  gældsstiftelse bekræftes af en artikel i New York Times den 14. Feb., 2009 af Wisconsin Repræsentant, Paul D. Ryan. 

[9] Eisenhower-picture2.  Rytter: Demopublikansk politisk kontrol
Demokrater og republikanere er kun blevet til  afdelinger af det centrale monster-parti.  Dette har været vor politiske realitet, siden Dwight D.Eisenhower gjorde republikanerne til et stort velfædsstatsparti.

Rytter 2: USA's præsident Dwight D. Eisenhower var meget [10] aktiv for det amerikanske [11] Council on Foreign [11] Relations.

I de efterfølgende årtier har kollektivister dygtigt etableret et vildledende etparti-diktatur system, som deres medielakajer fremstiller til offentligheden som "to partier", og som den kollektivistiske magtelite opretholder ved at udføre skøre kampe hvert fjerde år. Men hver gang, uanset hvem der vinder valget, vokser regeringen sig større og mere fascistisk. Fordi begge parter hylder de samme grundlæggende tanker, som åbenbarer sig i fascismens diktatoriske mønster, ender de begge med at tyrannisere vores liv.

Men dette er det uundgåelige resultat, når begge parter bekender sig til samme fejlbehæftede grundlæggende forudsætninger: 1) regering skal være centraliseret og yderst interventionistisk for at være effektiv. Og 2) er det tilladt politiske lovgivning at overtræde de individuelle rettigheder med henblik på at formidle særlige privilegier til bestemte grupper. Vilkårlig lov har overtrumfet objektiv lov. Derfor fører begge  os mod økonomisk fascisme og diktatur.

3. Rytter: Pax Americana
[12] ApokalypseryttereBush-cheney-apocalypse

Rytter 3: Vice President Dick Cheney og Donald Rumsfeld - CFR-medlemmer - benyttede George Bush som  marionet.

Med fremkomsten af krigen mod terrorisme tog denne drøm pludselig et kæmpeskridt i retning af at blive en realitet.  Paul Wolfowitz-doktrinen, først udklækket i begyndelsen af halvfemserne, er nu blevet retningslinjerne for udbygning af amerikansk overherredømme over hele verden i løbet af de næste 2-3 årtier. Denne doktrin fastslår, at Amerika er nødt til at opgive den traditionelle udenrigspolitiske model med det nationale forsvar og aktivt forfølge en omlægning af verden, med andre ord, at blive vidtgående involveret i nationers opbygning.

Washington Post rapporterede d. 23. april 2003, at "administrationen håber den amerikansk ledede krig i Irak vil føre til en halvmåneform af demokratier i Irak, Iran, Syrien, Libanon, de israelsk besatte områder og Saudi-Arabien. ... »Det er et 25-årigt projekt,» sagde en trestjernet general."

Vores regering er i dag blevet den mest dødbringende kriminelle instans i landet. Strafbarhed er defineret som krænkelse af den enkeltes rettigheder, og der er ingen enhed i Amerika i dag mere ødelæggende for grundlæggende rettigheder end den føderale regering i Washington. Det er uden betydning, om det er Bush-Cheney-Rumsfeld, eller Clinton-Rubin-Talbot, der kører showet. De er alle orwellianer-brødre i den Nye Verdensorden.

Invasionen af Irak var prøvesagen. Ved at angribe et land, som ikke havde angrebet os, overtrådte Bush internationale aftaler. De slap afsted med det, så de har nu  til hensigt at rekonstruere hele Mellemøsteni deres eget billede.
Kommentar: [13] Planerne for at ændre Mellemøstens og Centralasiens grænser  blev for nylig bekræftet som et [14] led i Den Nye Verdensorden af USAs National Intelligence Council.

Redrawing-the-middle-eastSom følge heraf bliver vi nu hængende i  en sump af stammeresterne efter det Osmanniske Rige. Det giftige had mod USA og Vesten blandt disse mennesker går flere hundrede år tilbage. Deres had og fjendskaber mod hinanden går tusinder af år tilbage.
De ser demokrati som en overtrædelse af deres Guds lovgivning 
og den amerikanske kultur som moderen til alle onder. Men Washingtons sorte prestigedrenge tror de kan gå ind i denne form for fjendtligt miljø og bare omarrangere mennesker og deres ideologier, så den passer til den amerikanske måde at gøre tingene på. Det er utrolig hybris og uvidenhed.

Fordi vi har iværksat Pax Americana med en forebyggende krig, har vi åbnet Pandoras æske. Der vil garanteret være andre nationer, der nu vil følge vores præcedens i de kommende år.

Denne grove fejl fra vores side vil blive udløseren til at frigøre mere alvorlige brande i de kommende år, når alle nationer begynder at lide under en verdensomspændende finansiel nedsmeltning og ser desperat efter måder at komme ud af deres økonomiske lidelser på. Når alt kommer til alt, var det den tyske befolknings  økonomiske lidelse, skabt ved traktaten i Versailles, som bragte Hitler over Europa.
Pax Americanas  hybris har sat os på vej til apokalypsen.

4. Rytter:  Kondratieff Cyclus er en teori om, hvordan økonomier udvider og sammentrækker sig.Kondratieff fandt en 50-60 år storcyklus, som den kapitalistiske økonomi går igennem. Den stiger, den flader ud, og så går den tilbage og falder sammen. Ud af nedgangen fornyes og starter derefter  cyklus igen. Han sporede denne cyklus tilbage til 1789 og viste [15] Kondratiefftemmelig overbevisende,  at det var et troværdigt redskab til at analysere, hvordan kapitalismen ville udvikle sig.

"Den 4. Rytter" blev beskrevet af den russiske økonom [16] Nikolai Kondratieff - sendt til Sibirien af Stalin for sin opdagelse: 

Den første cyklus, han studerede, begyndte i 1789 og sluttede i 1849. Den anden begyndte i 1849 og sluttede i 1896. Den tredje gik fra 1896 til 1945. Hans tilhængere i dag har opdelt cyklus i fire faser, Forår-sommer-efterår-vinter, og har vist, hvordan den fjerde cyklus begyndte omkring 1945-1949 og nu er begyndt på sin vinterafslutning, der udløber omkring 2010-2015.

[17] [18] Kondratieff-cyklusSiden da er vi blevet ramt af en stor Kondratieff. Dette kan observeres i det faktum, at booms og sammenbrud før 1913 var mildere anliggender. Men efter 1913, blev boomet i 20erne og det følgende sammenbrud i 30erne kæmpeeksemplarer. Og det nylige boom i 90'erne har været en gigantisk sag. Det er ildevarslende, fordi det fortæller os, at den sammenbrudsperiode, vi nu går ind i, vil være den værste, historien nogensinde har  registreret.

Disse fire ryttere driver os nu tættere og tættere på den skrækkelige malstrøm, der vil gøre en ende på verden som vi kender den.
Man kan ikke fortsætte evigt med at få mere ud af livet , end man putter i det- hvilket er den onde ideologi, som er Marx´ og hans keynesianske afkoms, og som de har fuppet moderniteten til at tro på som mulig. "Du kan blive som guder," (1. Mos. 3:5) var den hviskede forlokkelse for 90 år siden. "Du kan skabe velstand uden arbejde. Du kan få en utopi uden ufred. Det vil altsammen være så nemt. Du kan få magt og rigdom ud over dine vildeste drømme."

Kommentar: Denne sidste bemærkning er [19] illuminisme-ideologien: Illuminat-eliten mener, den har udviklet sig til at være Guds ligemænd som Slangen lovede i 1. Mos. 3:5. Illuminater er [20] satanister - som det så ofte fremgår af deres sataniske håndtegn ("Symboler" på denne blog) - og de har arbejdet hårdt nu i 233 år for at købe magten over denne verden og for at gøre os til deres slaver.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=6715

URLs in this post:
[1] Financial Sense: http://www.financialsense.com/editorials/hultberg/2003/0902.html
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederapokalypserytternes-2dgerninger1.jpg
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederapokalypsens-2d4-2dryttere2.jpg
[4] Federal Reserve: http://euro-med.dk/?p=3029
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkeynes1.jpg
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkarl-2dmarx-2det-2dsatan9.jpg
[7] Fabian-marxist: http://euro-med.dk/?p=5588
[8] Dødsdommen: http://www.nytimes.com/2009/02/14/opinion/14ryan.html?_r=1
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedereisenhower-2dpicture2.jpg
[10] aktiv: http://www.cfr.org/publication/9353/american_presidents_at_the_council_on_foreign_relations.html?bre
adcrumb=%2Fbios%2F11392%2Feben_kaplan%3Fgroupby%3D3%26hide%3D1%26id%3D11392%26filter%3D2005%20.

[11] Council on Foreign : http://euro-med.dk/?p=4041
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederapokalypseryttere1.jpg
[13] Planerne: http://euro-med.dk/?p=5685
[14] led i Den Nye Verdensorden: http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkondratieff1.jpg
[16] Nikolai Kondratieff: http://en.wikipedia.org/wiki/Kondratiev_wave
[17] : http://euro-med.dk/billeder/billederkondratieff-2dcyklus1.gif
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederkondratieff-2dcyklus-thumb11.jpg
[19] illuminisme-ideologien: http://euro-med.dk/?p=511
[20] satanister: http://www.hourofthetime.com/majestyt.htm