“Hurra! Intet Helvede, Gud er Politisk Korrekt!”

Posted By Anders On March 23, 2008 @ 13:38 In Dansk, Euromed | No Comments

At der er noget helt galt i Den danske Folkekirke har længe været klart.

D. 17.02.2005 erklærede roskildebispen, Jan Lindhardt, [1] de 10 bud ude af kraft - skønt Kristus bekræftede hver tøddel af dem (Matt. 5:17-20) - og gør det at holde disse hans befalinger til definitionen på at være kristen (Johs. 14:15 og 21)! Nu erklærer han, at [2] Helvede kun findes på de psykiatriske afdelinger og hos de depressive kandidater til dem!

"Helvede er blot fortvivlelse og følelse af meningsløshed før døden" - og passer ikke med biskop Jan Lindhardts hjemmelavede billede af den moderne Lutheranismes alt-favnende, tolerante gudsbillede. Og det forlyder, at norske bispekolleger støtter ham, ja fik ideen før Lindhardt!
I flg. oraklet Lindhardt findes der [3] ingenlunde noget Helvede efter døden, dertil er Gud alt for tolerant og politisk korrekt!

Og hvad skal vi med Helvede efter døden, når denne populistiske bisp med de 10 Bud har afskaffet syndsbegrebet - og med Luther mener, at barnedåben er det store afladsbrev for al fremtid - uanset livsførelse? Hvad Hitler og Stalin, der var døbte, jo kan være glade for!

Der er blot det at sige om bispens befriende påskebudskab, at det er lige så hjemmelavet, som hans gudsbillede og hans ugyldiggørelse af de 10 bud. Kristus efterlod nemlig ingen tvivl om Helvedes, Infernums, Gehennas rædselsfulde virkelighed ved verdensdommen (Matt. 25).
"Sure as Hell" - som John Wayne så ofte sagde!

Her er en mand, som synes uenig med biskop  Jan Lindhardt. Han gør uden betænkning det illuministiske Baphomet/Lucifer tegn her og mange andre steder- lige som hele hans familie - for de er vel døbte? Men han og andre illuminister mener, Lucifer er den gode gud.

Det er naturligvis ikke tilladt at gå rundt i tøj med La Coste krokodille på, hvis det drejer sig om en billig forfalskning - men nogle gør det alligevel. Ligeledes er der nogle, som går rundt og kalder sig kristne, skønt de har afbrudt enhver efterfølgelse af Kristi lære - ja til tider kalder dem hyklere, som efter fattig evne prøver på at leve efter den lære. Det er også  falsk varebetegnelse!

Man undrer sig blot over, at en bisp - og mange præster bliver ved at kalde sig kristne under deres hjemmelavede forudsætninger, som de efter den ateistiske teolog, Rudolf Bultmann, kalder bibeludlægning. Bultmann mente, at hver generation selv skulle udlægge evangelierne efter forgodtbefindende. Og han fik fin støtte af Jan Lindhardts lærere: Johs Sløk og K.E. Løgstrup ved Århus Universitet.

Hvad er der gået galt?
Siden 1968 har en forenet indsats af [4] 68´er-kommunister og [5] mentalhygiejnikere nedgjort Kristi lære - langt ind i Folkekirken. Den proces skulle bane vejen for globaliseringen og dens enhedsreligion. Som erklæret af [6] Anna Lindh Foundation-direktøren Traugott Schöfthaler: "Vi skal skabe et Euromediterrant område uden "dem"og "os"." Da man ved , at "de" - dvs muhammedanerne - ikke kan eller må rokke sig en tøddel, er der kun en vej: Den som lederen af udenrigsministeriets [7] Dansk Center for Kultur og Udvikling , Olaf G. Hansen, anviste i Rabat d. 13. juni, 2005: Afvikling af vor kultur og religion i samarbejde med Den Arabiske Ligas ALECSO og ISESCO, hvis formål er at hindre muslimers integration her og udbrede islam til hele verden. (ISESCO Charter art. 4 + 5a). Desværre er Charteret, som jeg utallige gange har inket til, nu forsvundet fra Google!!!.
Og her kommer nu Folkekirken til hjælp på ægte dhimmi-maner. 

Der synes ikke at være tvivl om, at en del er uenige med biskop Lindhardt: Lucifer er ikke hjemløs! 

I flg den Nye Verdensordens (NWOs) [8] New Age opfindelse, den [9] Globale Enhedsreligion er Allah, der nægter at have en søn (sure 4:171, 18:4-5) og vil dræbe alle, der måtte mene, han har en søn (sura 9:5), den samme som Kristi far! Det mener hoveparten af den Danske Folkekirkes præsteskab i dag - med enkelte hæderlige undtagelser. De mener, at Kristi budskab er det samme som Muhammeds, at den kristne Gud og Allah er den samme: Elsk din næste. Men grænsen går mellem apostelen Johs. (2. Johs. Brev: 7-11) befaling om at lade være med at tage Kristi fjender med hjem og give dem husly, "fordi man derved gør sig medskyldig i deres onde gerninger" - og Allahs mere radikale løsning på det problem.

Folkekirken mener overvejende, at den sønneløse Allah og Kristi far er den samme!!   Men logikken halter endnu mere: Hvordan kan biskoppen forvente, at ideologerne kan holde fred i Paradis, siden hans politisk korrekte gud frelser alle - og der ikke er noget Helvede til Hitler, Stalin, Nero og de andre blodtørstige ideologer og andre lystmordere - ja sågar de af dem  forfulgte kristne må derind !! 

Denne Vinters ballade med mord, ildspåsættelser på biler og ejendomme viser at muslimer, autonome og fredelige folk ikke kan leve samme sted -  Himmel eller Helvede.

Det bestyrkes af de hadske muslimske udfald mod de vantro aber og svin (Koransure 2:62-65, 5:59-60, 7:166) bl.a.pga.  "profetfornærmelser", der kaldes blasfemiske, skønt Muhammed udtrykkeligt gjorde opmærksom på, at han kun var et  menneske og ikke Allah. Derfor er  ikke tegnerne, men derimod muslimerne, der ved at bruge ordet blasfemi sidestiller Muhammed med Allah, blafemiske (sura 3:64)! 

Livet efter døden - hvis bispen overhovedet kan forestille sig et sådant - vil uden Helvede automatisk blive en fortsættelse af det Helvede, globalisterne og deres Globale Enhedsreligion, som ikke er en religion men NWOs værktøj, skaber for os her på Jorden. For alle de blodtørstige forbrydere bliver af biskoppens politisk korrekte og humanistiske gud aldeles ikke udelukket fra den  fælles "Himmel"! 

Og her er den udelukkende  Kristus simpelt hen i vejen - nu som for datidens NWO-folk, farisæerne, dvs.   [10] Talmud-dyrkerne,  der ønsker og  ønskede at  [11] rydde ham af vejen !!
Men se lige engang, hvad  [12] Jewish Encyclopedia 1943  har at sige: "
Farisæernes ledende ideer og metoder findes stadig i en rigelig litteratur…først og fremmest Talmud …hvis studium er en forudsætning for at forstå farisæismen." 

Farisæismen er basis for den Nye Verdensordens forestillinger om herrefolket.
Vi er idag oppe mod de samme kræfter som Kristus var for 2000 år siden!

Det problem løser Folkekirken elegant - med "Den Nye Katolske Kathekismus", [13] art 841 som model : Kristus er i bund og grund overflødig, fordi også muslimer er frelste og kommer til deres hjemmelavede, altfavnende, deres inklusive gud, der ikke udelukker nogen overhovedet. Altså:"Lad os afskaffe de 10 bud og Helvede. Så er Kristi lære nemlig af vejen!"

Hvorved Folkekirken imidlertid bringer sig i konflikt med islam, der henviser alle os ikke-muhammedanere til - Helvede på Dommedag - og elsker tanken om at  lade ikke-muhammedanere som Lindhardt stege i Helvede i al evighed!  

Så, Biskop Lindhardt, De vil afskaffe Helvede efter døden for at få alle denne Jords slyngler forenede og undgå forvirring om, hvad der er Helvede og Himmel. "Som forneden - således foroven" som de lucifere NWO-tilhængere siger. Men hvordan kan De holde ud at leve i det i al evighed?

De efterlader mig med det indtryk, at det De forestiller Dem som Himlen, faktisk er Helvede, hvis eksistens, De derved bekræfter!

De antikke  farisæere fik ikke ryddet Kristus af vejen  - eller gyldigheden af hans Himmel og Helvede. Og det vil heller ikke lykkes for de moderne farisæere med deres primitive "modernisering".


Ovenstående er forsidebilledet  på Torino Lagenet ([14] Shroud of Turin Website), et 3-dimensionalt fotografisk negativ på 1. århundredes kvalitetslærred fra Jerusalems umidelbare omegn (pollen). Kendt siden 1356 - dvs. 500 år før fototeknikkens opfindelse. Der findes ikke lignende fotos. Billeddannelsen er sket ved kemisk påvirkning af de mest overfladiske fibres yderste taver, men sådan, at der er "[15] gennemslag: dvs. også klædets yderside viser f.eks. at svagt 3-dimensionalt ansigtsbillede - uden at de mellemliggende fibre er påvirkede! Ingen har kunnet forklare opståelsesmåden! Der er ægte blod på. Der er fundet romerske [16] lepta-mønter (slået år 29) -fotos på [17] øjenlågene.

Lagenet er undersøgt af samtlige videnskabsgrene og [18] af dem erklæret ægte. En C-14 analyse i 1988 er omgivet af utrolig megen uvidenskabelighed, bestikkelse, hemmelighedskræmmeri, og den henførte klædet til 1260-1390. Videnskabsprotokoller blev tilsidesat, Projektleder dr. Tite, British Museum, modtog Langfredag 1989 et [19] professorat i Oxford og 1 mill. britiske pund fra anonyme beundrere for sin indsats.

Og Torino ærkebispens rådgiver, [20] prof. Gonella sagde, at [20] kirken var blevet afpresset af en stærk gruppe, der ikke ønskede klædet undersøgt - og at undersøgelsen var noget makværk.
Lagenforskerne er enige om, at det i 1988 under hemmelighedsfulde omstændigheder udtagne og undersøgte stof ikke stammede fra Torinolagenet - og forlanger en ny C-14 us. under videnskabelig kontrol. Men den katolske Kirke afslår altid!

Er den stærke gruppe, der kan tvinge kardialen af Torino og paven til bedrageri evt. Club of Rome? der ikke ønsker bevis for Kristi opstandelse  - og dermed slut på den globalistiske interreligiøse dialog - fordi der med beviset på Kristi opstandelse så ikke ville være noget at tale med f.eks. muslimerne om?
[21] Pave Johs. Paul II sagde i 1998: ”Denne 53-dage lange udstilling (af Torinolagenet) er en lejlighed fra Forsynet for sande katolikker til et lykkeligt møde med deres Herre og Mester, Jesus Kristus, som er til stede i skikkelse og tilsynekomst af hans legeme , hans blod og hans menneskefremtoning". Og han tilføjede:"denne pilgrimsrejse for at se Kristi legeme, denne tilbedelse af ligklædet, som Jesus blev begravet i…

"Iflg van Haelst skal [20] Torino-kardinalen Ballestrero (der var med ved udklipning af stof til undersøgelse)  i et interview med  den tyske avis ”Die Welt” d. 5. sept. 1997 have sagt: ”Efter min mening er Torinolagenet ægte. C-14-undersøgelsen synes gennemført uden den nødvendige omhu!

Derfor - og trods biskop  Jan Lindhardt - er der stadig håb om en islam-fri tid efter døden!
God påske! For Kristus er noget helt andet end f.eks. Muhammed!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=654

URLs in this post:
[1] de 10 bud ude af kraft: http://www.flensborg-avis.de/index.php?load=106&ID=302303
[2] Helvede kun findes på de psykiatriske afdelinger og hos de depressive kandidater til dem: http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2008/03/22/023356.htm
[3] ingenlunde noget Helvede efter døden: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/281163:Kirke---tro--Kirkefolk-vil-modernisere-helvede
[4] 68´er-kommunister: http://euro-med.dk/?p=156
[5] mentalhygiejnikere: http://euro-med.dk/?p=143
[6] Anna Lindh Foundation: http://www.euromedalex.org/en/files/DialoguetoHospitality.pdf
[7] Dansk Center for Kultur og Udvikling: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[8] New Age: http://www.sullivan-county.com/nf0/nov_2000/new_age_rel.htm
[9] Globale Enhedsreligion : http://euro-med.dk/?p=219
[10] Talmud-dyrkerne,: http://www.biblebelievers.org.au/facts1.htm#Rabbi%20Morris%20N.%20Kertzer
[11] rydde ham af vejen: http://www.biblebelievers.org.au/factindx.htm
[12] Jewish Encyclopedia 1943: http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt01.html
[13] art 841: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm#841
[14] Shroud of Turin Website: http://www.shroud.com/obtain.htm#backlit
[15] gennemslag: http://www.sindone.info/FANTI.PDF
[16] lepta-mønter (slået år 29) : http://www.shroud.com/lombatti.htm
[17] øjenlågene: http://www.shroud.com/meacham2.htm
[18] af dem erklæret ægte: http://www.shroudofturin4journalists.com/Details/STURP2.htm
[19] professorat i Oxford og 1 mill. britiske pund: http://www.shroud.com/history.htm
[20] prof. Gonella sagde: http://xoomer.alice.it/bachm/VHAELST6.PDF
[21] Pave Johs. Paul II : http://www.crc-internet.org/may00g.htm