Globalismen forbereder sig siden 2. verdenskrig på at afvikle nationalstaterne: Den Europæiske Kul- og Stålunion har udviklet sig til den overnationale EU,  68er-revolutionen og den katastrofale mentalhygiejne - understøttet af Rockefeller. Se Albert Pikes brev til Mazzini.  


TheTelegraph 6 febr. 2009
  British workersDe kraftigste protester mod protektionisme kom fra World Economic Forum i Davos. Og hvem var i Davos? Politikere, økonomer, investeringsbankfolk og centralbankfolk, der fik os ind i dette rod

"Hvem gavner det altsammen?
"Det føles, som om fordelene tilfalder mændene i Davos, og regningen går til mændenen på Lindsey. Globaliseringen skulle være et frit markedforetagende, men føles som en sammensværgelse af de rige og magtfulde.

Adspurgt "Hvad tror du var den effektive løsning på den Store Depression – i 1930erne?" svarede flere: "Krigen".
Hvis det er sandt, bidrager det til at forklare, hvorfor Hitler og Mussolini syntes som frelsere for millioner af mennesker.

Hvad, der mest irriterer folk ved Gordon Brown, er, at han lover at producere "britiske jobs til britiske arbejdstagere," skønt det er tydeligt, at han ikke kan på grund af EU-lovgivningen.

Indvandringen
En måde for politikere at få tilgivelse ville være at sikre sammenhængen i det britiske samfund ved at kontrollere indvandring langt mere strengt. Siden 1997 er vores gennemsnitlige nettoindvandring mere end tredoblet, til omkring 200.000 om året. Regeringens planer er, at den skal fortsætte på dette niveau
Belastningen og omkostningerne i form af sociale ydelser, sundhedstjenester, sproglige problemer, kriminalitet, terrorisme og skoler har gjort, at folk føler, de økonomiske fordele er illusioner og de sociale omkostninger for høje."

Formålet med vores lidelser er Verdensregering
"Global styring kan defineres som "kompleks af formelle og uformelle institutioner, mekanismer, relationer og processer mellem og blandt stater, markeder, borgere og organisationer, både mellem-og ikke-statslige, gennem hvilke kollektive interesser på det globale plan artikuleres, rettigheder og forpligtelser fastsættes, og uoverensstemmelser mægles.” Det er det, World Economic Forum, Davos, (WEF) står for . Dens grundlægger og formand, Klaus Schwab, er Bilderberger (2003).

Economy_0216Korrupt Ny Verdensordens-aritstokrati
Global Res. 8 Febr. 2009: Enhver diskussion af et rationelt forsøg på at finde en løsning på den økonomiske krise løber straks ind i voldsom modstand i denne elite.

Ligeledes fældedes i det 18. århundrede det franske aristokrati af en finansiel krise gennem dens havesyge og krige. Da aristokratiet indkaldte stænderne i 1789, var det for at kræve, at tredjestand, almuen, skulle betale aristokratiet ud af krisen, som den selv havde skabt. Det udløste den Franske (illuministiske) Revolution.

I går kom det frem i lyset, at Leon Panetta, Obama's indstillede chef for Central Intelligence Agency, hjemtog mere end $ 1 million sidste år fra selskaber.
Stabschef, Rahm Emanuel, og udenrigsminister, Hillary Clinton, har også brugt deres politiske forbindelser til at lave millioner fra samme økonomiske elite.
Obama ved udmærket, at når han forlader embedet, vil  han være i stand til at skrabe millioner af dollars til sig, som Bill Clinton, og utallige andre ledende politikere har gjort. Obamas karriere blev taget i hånden tidligt af førende finansielle og politiske personligheder i Chicago. På nuværende tidspunkt er det nødvendigt at ødelægge den politiske og økonomiske magt i det finansielle aristokrati, en revolutionær bevægelse.

Den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen i Folketinget  4. juni 2008: Det er således min opfattelse, at jeg siden 27. november 2001 er blevet inviteret til Bilderbergmøder og andre begivenheder af uformel karakter som f.eks. det Økonomiske Forum i Davos, World Economic Forum og Nordisk Globaliseringsforum, fordi jeg er statsminister.


Nathaniel Philip Rothschild, 35 år gammel, og ved at blive den rigeste af dem alle. På fem korte år kom manden, der skal være den 5. Baron Rothschild, tæt på at blive milliardær (hedge funds). I 2005 blev han udnævnt til "en ung global leder" af WEF

Global Research 3 Feb 2009: Årligt bliver Davos hovedkvarter for verdens magtelite, der mødes og gennemgår de tidligere resultater, udfordringer og perspektiver for større udnyttelse af verdensmarkederne, ressourcer og mennesker overalt. Eller med andre ord, at bruge penge på at skabe mere af det, for sig selv, selvfølgelig. Charles Goodharts, tidligere øverste embedsmand for Bank of England var pessimistisk: "De eneste, der kan handle, er nationalstaterne. Jeg tror, at krisen har sat globalismen og verdensføderalismen langt tilbage.   

Eller har den?

World_Economic_Forum_logo_svgWorld Economic Forum (WEF's)  kalder sig "en uafhængig international organisation, der er forpligtet til at forbedre situationen i verden ved at ledere i partnerskaber former globale, regionale og industrielle dagsordener. "Det tager sigte på "verdensklasse-regeringsførelse (læs dominans)." Dens motto er "foretagsomhed” i den globale offentlige interesse (læs for toppens 1%)." Dette års tema er- "Udformning af Verden efter Krisen" - en ordentlig mundfuld i betragtning af, hvad de har gjort sig skyldige i nemlig at lede verden ud i en katastrofal depression.

Hvem er deltagerne
Dets fem-dages Møde 2009 tiltrak over 2500 deltagere fra 91 lande, herunder over 1170 administrerende direktører og formænd fra verdens mest magtfulde selskaber. Andre omfattede 219 offentlige personer, 40 stats-, 64 ministre, og forskellige andre på højt niveau fra erhvervslivet, staten, tænketanke, medier, akademikere, religiøse, organisatoriske, og EU-embedsmænd. Mærkbart anderledes, ifølge Bloomberg, "var den faktiske mangel på Wall Street figurer" samt toppen af Obama administration. 
Clinton-davos2
Denne mand, Bill Clinton, var igangsætteren af subprime sammenbruddet som startede den aktuelle økonomiske krise.
Ikke desto mindre holdt han en tale i 2009 i Davos - skamløst.

The Wall Street Journal rapporterede, at "premierministrene fra Rusland og Kina fordømte USA's økonomiske system og holdt det ansvarligt for den globale økonomiske krise." 

Amerikanske embedsmænd kommenterede ikke, men tidligere Fed næstformand, Alan Blinder, sagde: "Vi har virkelig trukket verden ned" økonomisk.”

Regionalsekretæren for fagforeningen Unia, Genève, Alessandro Pelizzari, talte for mange, da han sagde: "100.000 har mistet deres job i Europa i denne uge. Og de ansvarlige er i Davos."

BernankeGlobal Research 4 Feb 2009: G8 centralbankernes chefer deltog, med undtagelse af USA's Federal Reserve chef, Ben Bernanke, formentlig for at undgå at blive rullet i tjære og fjer.

"Kritikerne spørger, om de, der har været en del af problemet kan være en del af løsningen." Schneider kom uden om problemet for så at insistere:  "Ja, det er den eneste måde at finde løsningen."  Det faldt ham aldrig ind, at de skyldige måske bedre tjente den "globale offentlige interesse" bag tremmer, frataget deres uretmæssig gevinster. 

Joseph.StiglitzEx-Verdensbanks-økonom og Nobelpristager, Joseph Stiglitz, rådede den britiske regering til at lade hele banksystemet bryde sammen for at opbygge et velreguleret system fra bunden under midlertidig statslig kontrol.

Verdensregering af økonomien kræves
Debatten om nationalisering af banker førte til en diskussion om behovet for en ny "Sheriff" til at overvåge globale finansielle markeder. Den viser, hvor langt den globale elite har måttet skifte langs det ideologiske spektrum på grund af krisen.
At give IMF, Verdensbanken  eller Bank of International Settlements  større autoritet ville være at sætte ræven til at vogte gæs. 

Brown-synkerHvad nytter omfattende redningsplaner? Bloomberg 7. feb.2009: For ti dage siden, sænkede IMF sit skøn over verdens økonomiske vækst for i år til 0,5 procent, det svageste tempo siden Anden Verdenskrig . Stimuluspakker i hele verden vil ikke få held til at trække den globale økonomi ud af recessionen, hvis ikke tilliden genoprettes i banksystemet,  sagde Strauss-Kahn, der mener, at flere af verdens store økonomier allerede er i en depression.
IMF og lignende institutioner er "ude" af stand til at løse problemerne med den globale finansielle krise, fordi deres ressourcer ikke kan følge med efterspørgslen, sagde tidligere Verdensbankspræsident, Paul Wolfowitz, d. 4. febr. 2009.

Kommentar
Den nye verdensorden har været til møde i Davos og kender den finansielle / økonomiske verdenskrise, der tilskrives nogle af dem - bankfolkene. Men de andre skyldige, især politikere, møder op som som uskyldige engle - for at varetage deres makabre opgave til næste, planlagte fase, som vil bringe demokratiet fuldstændigt til ophør til fordel for den globale styring - der ifølge Financial Times snart vil svare til verdensregering
George Soros sagde i WEF 2009 i Davos, at det finansielle system fra nu af "fik kunstigt åndedræt." (Reuters 28 jan 2009)
Har medierne mindet os om spekulationer som dem, George Soros lavede, da han først knækkede det britiske pund i 1992 og i 1997 ødelagde Sydøstasiens økonomier? Nej - for den nye verdensordens kriminelle dominerer de lydige medier, som skyder skylden på meget mindre fisk. Og alligevel - trillioner af dollars har skiftet ejere - de blev ikke ødelagt. Men hvem er de glade ejere dag?

Her kan man læse meget mere om dette Rothschild-værktøjs ,George Soros´, kriminelle bedrifter -bl.a. som  partner til bin Laden familien.

Har medierne blot antydet de formuer, der virkelig kan skabe en global finansiel krise som det skete i 1929- oven i købet indrømmet af FedHuset Rothschild, der i 1997 ejede op til $ 491409,0 billioner   sammenlignet med et amerikansk BNP på 8 billioner USD - eller Rothschild's amerikanske agent, JP Morgan , der har nydt godt af alle bankredningspalner sammenbruddet i Bear Stearns og Lehman Brothers - eller Rockefellers svimlende formue? Nej - for det er dem, der dominerer vores medier.

Selv i globalismens tempel i Davos synes man at vide, at garanten mod kaos er og bliver nationalstaten - men det afholder dem ikke fra fortsat at underminere den af alle kræfter.