Margot Wallström Om EU-Klimaprogrammet: Kun Håbet tilbage!

Posted By Anders On March 20, 2008 @ 00:54 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Irriterede og fornærmede personer kan afsløre meget interessante ting, som EU ellers aldrig ville fortælle os. Var det det, [1] Margot Wallström, EU Kommissionens 1. Vice-præsident og øverste ansvarlige for kommunikation, gjorde d. 8. marts, 2008 i København? Hun  fremsatte den obligatoriske Club of Rome´s forløjede trosbekendelse: “Vi har nået bristepunktet. Og i dag anerkender endog USA, at klimaforandringen er menneske-skabt og finder sted". Og hun fortsatte : "Klimaforandringen vokser daglig. Det betyder, at fra dag til dag viser de ideer, vi tænkte var løsninger, sig at skabe nye problemer. F.eks. vågnede vi intetanende op til et uhyre , der er skabt af biobrændsel…" 

EU er ikke ufejlbarlig!!! Nåda!  Hvem havde ventet en sådan indrømmelse fra Parnasset i Bruxelles?

Men hvad så med de 20 - eller hellere 30% reduktion i CO2-udledningen inden 2020?

For det bliver værre endnu. Wallström lægger en bombe under EUs og Den Nye Verdensordens bedste redskab til skabelse af enverdensstaten - klimabekæmpelse: 
“I denne uge meldte direktøren for World Food Programme i Rom - Josette Sheeran - at mad- og brændselsudgifter med raketfart har bevirket en mangel på 500 millioner dollars af et 2008-budget på  2,9 $billion. Og vi er kun i marts. Det er yderst alvorligt.  Hjælpeagenturet mader næsten 89 millioner mennesker i 78 nationer, incl. 58.8 millioner børn.  Josette Sheeran skyder skylden på Kinas og Indiens eksplosive økonomier, dårlig høst og tørke….men nøglefaktoren er det voksende krav om biobrændsel i EU og USA!!! 

Sidste år blev over 100 millioner tons korn omdannet til biobrændstof - ætanol.

De globale fødereserver er nu på deres laveste i 30 år. Over 100 millioner kan ikke betale prisen for hvede og majs. I verdens fattigste og mindst udviklede lande er fødevarepriserne steget i gennemsnit med 30% blot i år!  

Det er klart, at vi ikke kan tillade en fortsat produktion af ætanol ud fra bio-masse fra korn.  Hvad vi ser i dag er kun toppen af isbjerget. Et skift fra første til anden generations biobrændstof er nu et spørgsmål om global sikkerhedDette og mange andre alarmerende udviklinger giver anledning til 6 punkter, som jeg tror er bydende i vor planlægning:
1. Klimaforandringspolitik skal udvikles og aftales i global ramme.
2. den bæredygtige udviklings sociale dimension - millenniumsudviklingsmålene - skal med i klimaforandringsagendaen, eller vi vil komme ynkeligt til kort.
3.  Vi behøver ikke at vente på brintsamfundet – vi har allerede teknologi, viden og økonomi til at klare den teknologiske side af klimaforandringen, f.eks. cellulose-baseret træsprit som er et glimrende brændstof .
Kommentar: Cellulose stammer også fra træer. Stærke milieukræfter kæmper mod fældning af regnskovene under henvisning til, at de producerer den ilt, vi indånder. EU er ved at producere endnu et uhyre..  
4. Vi må have demokrati! (hvad EU jo ellers hidtil har påstået, at vi har) i betydningen at regeringer ikke kan klare dette alene - hvorfor forbrugeren må have hånd i hanke med forbruget efter Kyoto! 
5. Det vil kræve stærkt lederskab at mobilisere Kina og Indien – hvis ikke vi får dem med , vil vi komme til kort..
6. Håb. vi har faktisk grunde til at være optimistiske, idet vi har den nødvendige viden, teknik, og økonomi til at bekæmpe klimaforandringen.

T.V. : Men der er håb, naturligvis!

Wallström priser EU pakken til at reducere EUs CO2-emission, men hun glemmer, at biobrændsel spiller en meget vigtig rolle deri! 

Men hun har mere håb for os:

"Ikke den uvirksomme - og [2] unødvendige  - EU pakke, men kvindelige forbrugere, skal nu bestemme Jordens temperatur: Klimademokrati! 
” Men lad mig slutte med noget, som jeg finder systematisk overset i klimadebatten og bæredygtig udvikling…demokrati!!  Som verdensborgere vil det være vores vidensniveau, vore daglige handlinger, valg og krav til produkter, selskaber og politikere, som vil afgøre temperaturen .. Derfor bør denne diskussion ikke blot være for en lille elite af politikere, forretningsfolk og eksperter - i regelen mænd….

Dertil skal en ny mangesidet aftale skaffe redskaber, ikke blot til regeringer, men også for borgere og forretningsliv.
Denne ide baserer sig på "spor 2" diplomati og er ideen bag et internetbaseret projekt, som jeg er vært for sammen med Gro Harlem Brundtland - tidligere norsk statsminister - og Mary Robinson, tidligere præsident for Irland.

Den eneste ærlige EU-kvinde, jeg har hørt om, blev fyret fra sit job som øverste regnskabschef for EU Kommissionen, fordi hun nægtede at medvirke til bedrageri! Hendes navn er  [3] Marta Andreasen - og jeg er stolt over at kunne skrive, at hun er dansk.

Projektet kaldes "Vejen til København", og det er om at udvikle værktøjer og  lade folk deltage– især kvinder. Og det, mine damer og herrer , er mit nøglebudskab:
Der kan ikke blive bæredygtig udvikling uden rimelig udvikling - og det forudsætter lighed mellem kønnene. Klimaforandring og bæredygtig udvikling kan ikke diskuteres eller opnås med deltagelse af kun den ene halvdel af menneskeheden.… udfordringerne forudsætter deltagelse af både mænd og kvinder. Jeg kalder det klimademokrati."

[4] Margot Wallström er træt af EU
1. Hun ville offentliggøre Reformforfatningstraktaten før den blev underskrevet i Lissabon i dec., 2007. Det måtte hun ikke. 2. Hun beklager sig over, at EU er et mandeanliggende, hvor de andre [5] EU-illuminister Tony Blair, Carl Bildt foruden Bertie Ahern osv. laver hemmelige studehandeler bag lukkede døre for at afgøre, hvem der skal have EUs nye topstillinger som udenrigsminister og fuldtidspræsident i det Europæiske Råd. Kvinder er udelukkede fra de høje stillinger i EU i flg. Wallström. 3. EU VIPerne rynker på næsen ad hende, fordi hun ikke har en universitetsuddannelse.

Dette er utroligt: Først vedtager EU et meget dyrt CO2-kontrolprogram trods seriøse forskeres erklæringer om, at klimaforandring skyldes solpletaktivitet og intet har at gøre med med drivhusgasser overhovedet. Videnskabsfolk har fortalt EU at endog 20 gange højere CO2-konc. i luften, end vi i dag, har var ledsaget af istid.
Så finder selv EU ud af, at deres biobrændselprogram er en katastrofe: Ætanol produceres til biler, der ikke kan køre på så meget sprit.
Og de finder ud af, at deres biobrændsel produktion allerede har afstedkommet en 30% stigning i fødevarepriserne - og at 100 millioner ikke har råd til at købe hvede- og majsmel!!! Altsammen fordi de stræber efter at reducere temperaturen i luften med 0,02 grad Celsius inden 2050!  Selv tror de ubegrundet på 2 grader.

Men de fortsætter med at sende regningen videre til os: Deres[6] ETS (Europæisk CO2-Handels System) er meget indbringende. De hævder usandt, at handelen reducerer temperaturen. Men regningen havner hos forbrugerne, der reelt skal betale CO2-skat til Den Nye Verdensorden (NWO). Idet EU nu indser, at denne humbug ikke virker, har de kun håbet tilbage - om at husholdningernes kvinder vil være klogere end de gamle, lidt for smarte, mandlige  eurokrater!

Men er dette nu en frustreret kvindes tale?
Eurokrater er for smarte til at vise følelser. Denne tale synes mig at være et led i kæden af skræmmebilleder, som NWO holder op for os for at få os til at indse, at vi ikke kan overleve, uden deres verdensstat: Unødvendig og nytteløs bekæmpelse af naturlig "klimaforandring"  som en anden Don Qijote. Man indfører en usynlig  NWO skat gennem ETS og fortæller os, at det alligevel ikke nytter noget, medmindre vi også overlader til disse uansvarlige folkeforførere at kæde konstruktionen af verdens sociale opbygning sammen med klimapolitikken.!!! NATO har de gjort til klodens politibetjent og prisgivet os til en meget fjendtlig islamisk invasion, som de endog støtter på alle måder. Hvad vil de næste gang?

Dette er et mønstereksempel på den gamle Hegelianske illuministiske strategi:  1.These: Lav et problem ("klimaændring")  2. Antithese: Bekæmp problemet (hungersnød) 3. Synthese: Skridt hen imod redningsmanden, verdensstaten (NWOs overtagelse af socialpolitikken - med de intetanende massers velsignelse).

Det er ikke blot utroligt. Det er en mega-skandale, som forstørres af, vore medier så vidt jeg ved, slet ikke har omtalt det.

I min næste artikel skal jeg komme ind på ophavsmanden til dette propagandistiske katastrofescenarie: Club of Rome. 

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=648

URLs in this post:
[1] Margot Wallström: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/150&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[2] unødvendige  - EU pakke: http://euro-med.dk/?p=625
[3] Marta Andreasen : http://euro-med.dk/?p=54
[4] Margot Wallström er træt af EU : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article3213048.ece
[5] EU-illuminister: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[6] ETS (Europæisk CO2-Handels System) er meget indbringende: http://euro-med.dk/?p=62