Verdensstaten Opbygges XIX.Vaklende Don EU Quijote Drager I Felten For Klimaverdensherredømmet

Posted By Anders On February 6, 2009 @ 12:20 In Dansk, Euromed | No Comments

Vi har nu [1] set  hvordan EU i en sammensværgelse med Club of Rome manipulerer os ved hjælp af helliggjorte og indiskutable midler: 1. kommunisme 2. multikulturalisme 3. bæredygtighed 4. konsensus – alt underordnet målet: deres korporative verdensstat. Denne bestræbelse omfatter alle aspekter af [2] verdensregering,og [3] [3] her  – men klima og økologi især.

[4] DanielCohnBenditTil sidst bliver vi så hjernevaskede, at vi mener hvad som helst,  medierne og deres bagmænd vil have os til at tro. Efter intensivt forarbejde fra den Nye Verdensordens trofaste soldater, 1968er [5] Frankfurter Skolens disciple og Rockefeller's [6] mentalhygiejne[6]    især har denne kunst udviklet sig til perfektion.

Daniel Cohn-Bendit var leder af 1968 revolutionen. I dag er han medlem af Europa-Parlamentet!

Så, hvem ejer vores medier?
Se denne [7] video: I 1917 bestilte J.P. Morgan, Rothschild´s amerikanske agent, en undersøgelse af, hvad man skulle gøre for at få kontrol med USAs daglige avispolitik. Svar: Det er tilstrækkeligt til at eje de 25 største aviser. Som han derefter købte, så de kunne blive kontrolleret af [8] Council on Foreign Relations! (se videoen ovenfor). Hvad de gør, er at manipulere med os – og vore medier følger vidtgående USAs . Ifølge den tidligere amerikanske præsidentkandidat, senator [9] Barry Goldwaterdominerer David Rockefeller kliken: lederne af Council on Foreign Relations og den[10] Trilaterale Kommission  verdens største medier. At deres jødiske kolleger ejer Finlands medier er [11] dokumenteret her

Disse folk ikke bare fortier,  misinformerer, vildleder os. De opfinder nyhederne i henhold til deres nye verdensordensagenda. De bliver betalt for det, de er blevet Tavistock [12] hjernevasket  til at gøre det - ingen får en avanceret stilling i USA uden at have været [13] Tavistock hjernevasket.

Al Gore er klimaprofet for bæredygtighed, konsensus - og personlig [14] vinding.
  [15] Al-gore-2"USA's tidligere vicepræsident, [16] Al Gore, har rejst stærk tvivl om EU's evne til at yde en global førerposition, bl.a. "vedrørende klimaændringer - et område, hvor EU roser sig som et eksempel for andre" … sagde han under en høring i Senatets Udenrigspolitiske Udvalg om håndtering af klimaændringer
"Jeg tror, at USA er den eneste nation, der kan føre verden". Med henvisning til den globale opvarmning, sagde han: "Dette er den eneste udfordring, der kan helt gøre det af med den menneskelige civilisation!!"

I samme møde udleverede republikanske medarbejdere  en [17] erklæring, som hævdede, at der er "væsentlige indsigelser" mod påstande om klimaændringer. Det dokument sagde, at der er  “fortsatte internationale udtalelser  fra skeptiske videnskabsfolk" sammen med forskning, "der tilbageviser opvarmningsfrygten."
[18] EU Referendum d. 5 febr. dokumenterer, at temperaturmålingerne i Antarktis er svært forvrængede, idet sensorerne er begravet i den varmere sne  - hvilket gør påstande om en katastrofal opvarmning af Antarktis af f.eks. FNs generalsekretær usande.  [17]

[19] Dimas you control climate changeHvad siger EUs klimaguru  - kommissær [20] Stavros Dimas? "Det er klart, at Europa er førende i kampen mod klimaforandringer. Men mens vi er førende, ønsker vi ikke ønsker at lede alene."

Don Quixote-EU drager ud for at bekæmpe fantomer
Vi vil virkelig vil yde en 20% reduktion i udledningen af drivhusgasser, en andel på 20% vedvarende energi, og et 20% løft af energieffektiviteten.
Vi har jo[20] forpligtet os til 30 procent reduktion i tilfælde af en international aftale.

 
[21] Arktisk-is-1.febr.2009Klimaændringsforslag fra EU-Kommissionen for Global Klimabeskyttelsesaftale i København: [22] EU 28.01.2009

På den nordlige [23] halvkugle er der nu historisk megen sne. Ingen opvarmning.

For at begrænse temperaturstigningen med mindre end 2 ° C, vil udviklingslandene behøve langt flere penge fra de industrialiserede lande. Til Kommissionens forslag henhører oprettelsen af et OECD-dækkende CO2-marked i 2015 såvel som innovative internationale finansieringsmuligheder.

Til at bekæmpe årsagerne til og konsekvenserne af klimaændringerne i det næste par årtier er betydelige private og offentlige investeringer nødvendige. Dette medfører dog betydeligt mindre omkostninger end en uhæmmet fortsættelse af  de ødelæggende klimaændringer!
Det Europæiske Konjunkturprogram  og lignende foranstaltninger, der træffes i hele verden, til at bremse den økonomiske krise, frembyder muligheder for at fremme CO2–fattige investeringer og samtidig give incitamenter til vækst, innovation og beskæftigelse.

For at reducere emissionerne må der i følge uafhængige skøn før 2020 på verdensplan investeres cirka 175 milliarder om året ekstra.

Globalt CO2 Marked
EU bør forsøge inden 2015 at opbygge et OECD-dækkende CO2 marked, idet EU knytter sin  emissionshandelsordning sammen med tilsvarende begrænsnings– og handelsreguleringerordninger for at  fremme klimabeskyttelsen og finde passende ressourcer. Inden 2020 bør de største nye markedslande indgå i dette marked, så et langsigtet globalt CO2-marked opstår.

 

Denne er helt [1] unødvendige  CO2–bekæmpelse  vil blive enormt dyr. Det er muligt at fastholde den globale opvarmning under 2 ° C ved en samlet omkostning på mindre end 1% af det globale BNP, hvis der hurtigt træffes foranstaltninger på tværs af forskellige sektorer, viser en [24] undersøgelse offentliggjort i går (26. januar) fra konsulentfirmaet McKinsey.  Konsulentfirmaet anslår, at € 530 milliarder skal investeres i hele verden inden 2020 for at reducere emissionerne til 70% lavere end "business as usual" og undgå farlige niveauer af den globale opvarmning. Alt i alt € 810 mia vil skulle investeres inden 2030 for at undgå et sådant scenarie,  tilføjer den eksterne rapport.

Helvede venter os, hvis vi ikke giver vores [17] penge til Al Gore, David Rockefeller og Rothschild nu med det samme [25] Al-gore-i-sne-1.maj
Eco Solutions 28. Januar, 2009: Idet han antydede, at planeten snart vil nå et irreversibelt "vendepunkt" af skade på klimaet, fortalte tidligere vicepræsident Al Gore  medlemmer af kongressen onsdag, at USA er nødt til at deltage i internationale forhandlinger om en traktat.

Senator John Kerry: Helt ærligt, Videnskabsmændenen skriger til os." "Denne teknologi er en kæmpechance for USAs eksport," sagde Lugar."

Kommentar: Og det er en naturligvis maddingen. Beskæftigelse i nedgangstider betalt gennem ekstra skatter
– historien om den sultne hund, der spiser sin egen hale.

Sikken et smart trick! At lokke folk til at sluge denne enorme nye verdensordensskat, som [26] illuministerne   fremlægger  som en stor chance for deres slaver midt i store økonomiske krise, som de har også har lavet, for således at stjæle vores penge, pensioner, arbejdspladser osv.!

EU hylder dette trick som et vidundermiddel
[27] Europa-Parlamentet den 27 januar 2009
Mange ser en mulighed midt i krisen - investeringer i grøn teknologi for at skabe arbejdspladser!
I december sidste år opfordrede FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, til en ny "grøn aftale" for at kickstarte den globale økonomi. 
I USA har Obama Administration lanceret et "Rehabiliterings- og Geninvesteringsplan", som .… de håber vil skabe "grønne" jobs.

Citater fra EU-Parlamentet: "Hvis vi investerer nu kan vi sikre arbejdspladser i morgen." "Investeringer, beskæftigelse, lønninger, forbrug og redde vores planet er alle synonymer".
"En moderne tids John Maynard Keynes ville bringe folk tilbage i arbejde med at installere solpaneler og vindmøller på hver eneste hus i Europa, fremme innovation og skabe jobs samtidig."
"
Det er ikke et problem for økonomien, men nøglen til løsningen for Europas økonomiske problemer!!”

Men hvordan kan denne skat og afgiftsplyndring tilfredsstille forarmede og oprørske folk?
[28] EurActiv 29 januar, 2009
Næsten 70% af franskmændene er positive over for de franske masseprotester protester.
Ronald Janssen, økonom i Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, fortalte EurActiv at social uro i hele Europa vil "intensiveres" og [29] Fransk-strejkesandsynligvis udvikle sig til en "paddehateksplosion", efterhånden som den økonomiske krise eskalerer (Her er en [30] video fra Frankrig, som viser, han har ret).

Sammenbruddet af Islands regering blev udløst af ugers vrede protester i Reykjavik, herunder afbrænding af billeder af statsministeren uden for parlamentet. Faktisk kan Island godt være vejrhanen, der peger i retning af et uroligt 2009.
Ja, efter sidste års omtumlede optøjer i Grækenland (EurActiv 11/12/08), griber anti-regerings optøjer pga. social uro om sig  i Bulgarien, Letland og Litauen Dominique Strauss-Kahn, formand for Den Internationale Valutafond, advarede i slutningen af 2008 om, at "social uro kan forekomme i mange lande, herunder avancerede økonomier," som følge af krisen.

Det betyder igen, mente han, at der vil komme pres fra Europa-Kommissionen, OECD og økonomer generelt. "Dette er ikke bæredygtigt for de offentlige finanser, så man er nødt til at skære ned på den sociale tryghed." 
Som følge heraf kan den kombinerede effekt af massearbejdsløshed, kollapsede socialsikringssystemerne og øget social uro indvarsle en "større kollaps."

[31] Times Online 1 Febr. 2009: Men naturligvis er der altid en anden udvej: Par med mere end 2 børn er “uansvarlige”, idet de derved skaber en ubærlig belastning af milieuet, siger Jonathan Porritt, milieu-rådgiver for den britiske regering og formand for Kommissionen for Bæredygtig Udvikling .
Hver baby
i Storbritannien vil i sin levetid forbrænde CO2 svarende til 1 Hektar egeskov – et areal så stort som Trafalgar Square.
Så hvorfor [32] anbefaler EU Kommissionen "Make love - not CO2?"
Skørt? I [33] England får skolebørn en grøn hjernevask, så de kan opdrage forældrene derhjemme - bl.a. ved at forlange bøder, hvis stuetemperaturen overstiger 20 grader C.

Kommentar Det er altså os, der ikke skal have flere børn – for at vi kan importere de særdeles avledygtige muslimer  – indtil vi ikke mere kan forsørge dem! 
Hele dette projekt bærer præg af en kommunistisk omfordeling af verdens goder fra de industrialiserede til de underudviklede lande. For den virkelige betydning af klimahumbugen er stræben efter  verdensregering – selv på bekostning af den økonomiske bæredygtighed – for hvor skal de 175 mia. euro pr. år komme fra – hvis ikke fra skatter og afgifter?  I denne sammenhæng er det betryggende at se, at der ikke enighed om lederskab mellem USA og EU.
Nutidens Don Quijotes lanse er klimatrosbekendelsen.

Vil det lykkes for dem? Tiltagende europæiske optøjer som reaktion på økonomiske problemer kan føre til, at folk begynder at spørge: "Hvorfor er vi nødt til at betale så mange penge for at forhindre en global opvarmning, når vi rent faktisk fryser i en usædvanlig kold vinter - og når flere og flere videnskabsfolk protesterer mod klimaafpresning — og dermed viser, at hele denne "konsensus"snak ikke er andet end løgn? Hvorfor skulle vi tro på denne økonomiske bæredygtighedssnak, når vi ser, at de mennesker, der står bag den, er [34] svigagtige  eurokrater og bankfolk, der presser os ud i katastrofen? Hvorfor skal vi blive ved med at betale mere end 30% af vores statslige budgetter ([35] Sverige  og [36] Danmark til ufaglærte, arbejdsløse muslimske indvandrere, der "takker" os ved at voldtage vores vantro piger og dræbe os på vore gader - og opfører sig som fjendtlige beslættelsestropper  i "no-go-zoner" for indfødte europæere?

Alt dette kan sågar omstemme de rabiate MEPer, der netop har offentliggjort en [37] Rapport, hvori de forlanger en EU klima-udenrigspolitik, som skal integreres i alle politiske områder, og de vil  gøre alle ambassadører til "klima-ambassadører".
Men MEP Rebecca Harms sætter spørgsmålstegn ved enheden bag rapporten - henviser til EUs svage rolle i [38] Poznan, hvor medlemsstaterne udvandede deres ambitioner.Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=6445

URLs in this post:
[1] set: http://euro-med.dk/?p=6403
[2] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[3] : http://euro-med.dk/?p=5733
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdanielcohnbendit3.jpg
[5] Frankfurter Skolens: http://euro-med.dk/?p=156
[6] mentalhygiejne: http://euro-med.dk/?p=143
[7] video: http://www.youtube.com/watch?v=JPlvdSQ6cAM&feature=related
[8] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=4041
[9] Barry Goldwater: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[10] Trilaterale Kommission: http://euro-med.dk/?p=547
[11] dokumenteret: http://mosaisk.com/Torben-Lund/Finland-Politics-Immigration-Jews.php
[12] hjernevasket: http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
[13] Tavistock hjernevasket: http://euro-med.dk/?p=6018
[14] vinding.: http://euro-med.dk/?p=62
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederal-2dgore-2d2.png
[16] Al Gore: http://euobserver.com/9/27495
[17] erklæring: http://edition.cnn.com/2009/TECH/01/28/gore.climate/index.html
[18] EU Referendum d. 5 febr: http://eureferendum.blogspot.com/2009/02/in-need-of-pity.html
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdimas-20you-20control-20climate-20change.jpg
[20] Stavros Dimas: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/715&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederarktisk-2dis-2d1febr2009.png
[22] EU 28.01.2009: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/141&format=HTML&aged=0&lan
guage=DE&guiLanguage=en

[23] halvkugle: http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh
[24] undersøgelse: http://www.euractiv.com/en/climate-change/escaping-climate-disaster-affordable-report/article-178818
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederal-2dgore-2di-2dsne-2d1maj-thumb1.jpg
[26] illuministerne : http://euro-med.dk/?p=511
[27] Europa-Parlamentet den 27 januar 2009: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-47102-026-01-05-911-20090126STO47092-2009-2
6-01-2009/default_en.htm

[28] EurActiv 29 januar, 2009: http://www.euractiv.com/en/socialeurope/social-unrest-grips-europe-global-recession-bites/article-17
8926

[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfransk-2dstrejke-thumb.jpg
[30] video: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7857435.stm
[31] Times Online 1 Febr. 2009: http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/families/article5627634.ece
[32] anbefaler EU Kommissionen: http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=znJC_XnGvx0
[33] England: http://www.guardian.co.uk/environment/2009/feb/01/ethicalliving-family
[34] svigagtige: http://euro-med.dk/?p=2042
[35] Sverige: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[36] Danmark: http://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/
[37] Rapport: http://www.euractiv.com/en/climate-change/parliament-calls-eu-climate-change-diplomacy/article-17916
3

[38] Poznan: http://euro-med.dk/?p=5013