Benita-Ferrero-Waldner-EuromediterraneanBenita Ferrero Waldner, EU's kommissær for Eksterne Forbindelser og Naboskabspolitik, EU 16 Jan 2009
"Vi arbejder på at oprette et frihandelsområde, der samler de 27 EU-medlemsstater og Middelhavslandene. Inden 2020 skal Middelhavspartnerlandene skabe 22 millioner nye job, blot for at opretholde den nuværende ledighed, der fortsat er meget høj. Til at nedbringe arbejdsløsheden og øge den erhvervsaktive befolkning, ville 57 millioner nye arbejdspladser skulle oprettes.

Udviklingsudfordringen opfordrer os også til at forbedre uddannelsesindsatsen og akademiske udvekslinger. Erasmus Mundus-stipendier blev udvidet til at omfatte landene syd for Middelhavet på mit initiativ for to år siden.

Indvandring: Ligesom vi kæmper mod ulovlig indvandring, er  især en korrekt forvaltning af menneskers mobilitet på begge sider af Middelhavet  i vores interesse …. Befolkningstilvæksten syd for Middelhavet vil stige fra 250 millioner til 325 millioner i 2020.

Radikalismens udfordring, som endog kunne forværres efter begivenhederne i Gaza, fører os til en yderligere styrkelse af vores indsats for på en bred front at bekæmpe årsagerne til dette fænomen. I denne sammenhæng er interkulturel dialog meget vigtig. En lang række initiativer, der arbejder i denne retning, som et diskussionsforum  som dette møde her i aften, jeg tænker også på Alliance of Civilisations, som skabtes af Qantara-medSpanien og Tyrkiet, Institut du Monde Arabe i Paris, Anna Lindh Foundation i Cairo (Alexandria!!) eller Javea-stiftelsensom jeg støtter i Spanien. Det er et langt job. Men uden denne indsats, vil den økonomiske udvikling være formålsløs og utilstrækkelig til at give en bedre forståelse.

EUs Middelhavspolitik er først og fremmest en del af, hvad Europa kalder den Europæiske Naboskabspolitik, som jeg er ansvarlig for inden for Europa-Kommissionen. Jeg vil naturligvis diskutere her, hvad vi gør med vores naboer mod syd, fra Marokko til Egypten og Jordan. Lanceret i 2003 og udviklet i løbet af 4 år af mig selv er den europæiske naboskabspolitik en politik til "skræddersyning" og med en differentieret tilgang til hver af vores partnere. Kort sagt tilbyder vi mere til dem, der er rede til at engagere sig mere. Denne politik giver mulighed for en gradvis deltagelse af landene i det europæiske indre marked. Dette er en resolut tilgang til politiske og økonomiske reformer. Det har specifikke mål, og det nyder godt af økonomisk støtte på 12 milliarder € for perioden 2007-2013.

Politikkens operationelle instrument - naboskabshandlingsplanen - bliverer færdigforhandlet og gensidigt aftalt på det politiske plan. Marokko, for eksempel, var den første til at engagere sig i en ambitiøs handlingsplan, og kræver en "avanceret status". Som svar, har vi tilbudt landet en større integration, herunder deltagelse i nogle programmer og agenturer. Jordan, Israel og Den Palæstinensiske Myndighed har også bedt om at få styrket deres forbindelser med EU.

Den bilaterale ramme suppleres af en multilateral ramme, der blev sat i Barcelona i 1995, og den er siden sidste år blevet til Middelhavsunionen.
Takket være Frankrig, åbnede  Paris-topmødet d.13. juli sidste år for en ny fase i Euro-Mediterranien-forbindelserne.

Nogle af nyskabelserne
1. Et topmøde mellem stats-og regeringscheferne vil blive afholdt hvert andet år. De vil få til opgave at styre Unionen for Middelhavet, dets politiske strategi, herunder de vigtigste prioriteter i forbindelse med projekter;
2. Oprettelse af en fælles struktur, sekretariatet for Middelhavsunionen, til fremme af store projekter, der udgør det centrale mål med initiativet. Sekretariatet vil det have sit hovedsæde i Barcelona.
3. Et todelt-formandskab, den ene fra lande uden for EU - og den anden fra EU;
4. Et permanent overvågningsudvalg baseret i Bruxelles. Det består af landenes diplomater, der gør tjeneste i de europæiske institutioner, som Coreper, De Faste Repræsentanters Komité, for at fremme regelmæssige konsultationer blandt alle lande om udvikling af partnerskabet.
Malmø
Partnerne har insisteret på behovet for at bevare resultaterne af Barcelona-processen, især i de de politiske, økonomiske, sociale kapitler herom. Det er Europa-Kommissionen, som har ansvaret for forvaltningen af projekter inden for rammerne af Barcelona-processen og den europæiske naboskabspolitik. Dette ansvar påtager vi os under kontrol af Parlamentet.

Deltagelse af Europa-Kommissionen vil være afgørende for succes og bæredygtighed i Middelhavsunionen.
Jeg opfordrer alle kræfter til i fremtiden at støtte og at opretholde Unionen for Middelhavet! Vi har brug for dynamik, iværksætterånd og den private sektors kapital! Jeg opfordrer civilsamfundet til at deltage fuldt ud i Euro-Mediterranien!

Dannebrog-brændesTil sidst, tror jeg, det er med denne overbevisning, at det er tid til at vende det negative indbyrdes afhængighedsforhold til positiv indbyrdes afhængighed, omdanne situationer, der opfattes som trusler til muligheder. Jeg er meget engageret i at initiativet bliver en succes!"

Hvad er Foro Jávea, som er  under særlig beskyttelse af EU's kommissær for Eksterne Forbindelser og Naboskabspolitik?
Foro Javéa  blev lanceret af civilsamfundet i Jávea (en spansk by nær Valencia). Det vigtigste mål for instituttet er at fremme den direkte kontakt, dialog og forståelse mellem unge mænd og kvinder i Middelhavsområdet og Mellemøstens regioner.

 

Ministerio

Udenrigsministeren i den spanske regering, Generalitat Valenciana og byrådet i Javea er også medlemmer af dens bestyrelse, og har vist deres åbne støtte til Foros aktiviteter.

 
Grundlæggerne af forummet vurderede muligheden for at etablere instituttet positiv i Jávea fordi det historisk har været et fælles mødested for civilizationer og kulturer, og også fordi en stor multinational, meget deltagerbaseret, udenlandsk koloni opholder sig dér og er meget interesseret i at konsolidere Jávea som et internationalt knudepunkt. Herudover har den udenlandske befolkning altid udmærket sig ved modtagelse og integration af alle dem, der besøger, og dermed vokser byen og bliver en kosmopolitisk placering på Middelhavskysten.

Euromed_logo_2Foro-javea
Jávea Forum er knyttet til Anna Lindh Foundation

Instituttet imødekommer ånden, som fremgik af Barcelona-Euro-Mediterranientopmødet i 2005 og den europæiske naboskabspolitiks filosofi for fremgangsmåden dialog og forståelse mellem landene i Euro-Mediterranien og Mellemøstområdet.

 

Instituttet er afhængigt af støtte fra Benita Ferrero-Waldner.

 

Salma-kadiriJávea Naboskabs-Forum vil lægge en særlig vægt på analyse og forbedring af kvinders rolle i landene i Euro-Mediterranien -og Mellemøstområderne.

 

Jávea Naboskabs Forum vil fremme sine aktiviteter i samarbejde med Europa-Kommissionen, den spanske regering, den regionale regering i Valencia og kommunen Jávea, offentlige og private institutioner, sociale og kulturelle organisationer, offentlige og private universiteter fra Euro-Middelhavs-og Mellemøsområdet med henblik på at nå sine mål.

 

Jávea Naboskabs-Forum vil hvert år samle politiske, økonomiske, kulturelle og sociale repræsentanter fra Euro-Mediterranien og mellemøstlige områder, med henblik på at fastlægge de retningslinjer, der vil bidrage til at opfylde instituttets mål.

 
Forumet vil hvert år indkalde til møde mellem professionelle unge fra  det Euromediterrane og mellemøstlige område for at udveksle erfaringer og forslag for nye generationers kulturelle berigelse. 

Jávea Naboskabs-Forum vil hvert år arrangere en række debatter med deltagelse af kendte personligheder.
 

Middelhavsunions-sekretariatSekretariatet for Middelhavsunionen  i Barcelona Ansamed 16 januar 2009
Et stort laboratorium, hvor internationale og lokale grupper, institutioner og organer, der er knyttet til Middelhavet, vil blive koncentreret. Dette er, hvad der vil dukke op Gaudibyen. Borgmester Hereu meddelte, at det nye observationsorgan vil blive kaldt "Oficina Mediterranea di Barcellona«, og formålet vil være at koordinere og gøre Euro-Mediterranien-initiativer dynamiske.

De bygninger, hvor det, som borgmesteren i Barcelona kalder ''navet af Middelhavet'' skal huses vil… være vært for aktiviteter lige fra økonomi til miljø, fra infrastruktur til kultur og sundhed. Den udøvende plan for arbejdet … vil blive finansieret med en 5,7 millioner euro fond, tildelt af Jose Luis Rodriguez Zapatero-regeringen.

EU 23 januar, 2009: Efter kun et års aktivitet har Naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF) allerede mobiliseret vigtige midler til infrastrukturprojekter i Den Europæiske Unions naboskabsregion. De € 71 millioner i tilskud fra NIF i 2008 støttede projekter til en værdi af omkring € 2,7 milliarder, hvoraf € 1,6 mia kommer fra lån, som ydes af de europæiske offentlige finansinstitutioner, såsom Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), Europarådets Udviklingsbank (CEB), Agence Française de Développement (AFD) og Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Kommentar
Benita Ferrero Waldner fortæller os skamløst, at 1) Befolkningen i "partnerlandene" vil stige med 75 millioner op til 2020, samt at de bliver tiltagende radikaliserede- i et område, hvor folk allerede ikke kan eksistere. Hun nævnte jobbehov, som selv i drømme ikke kan opfyldes. I stedet for at lukke grænserne opfordrer hun dem varmt til at komme til Europa og blive forsørget af os - og til den demokratiske magtovertagelse, når disse muslimer har opnået flertal! Glem ikke: På 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli den 2.-3. dec. 2003, har EU lovet"partnerne" (hvordan?) de 4 EU-friheder - herunder fri bevægelighed for de muslimske befolkninger ind i EU!  I dag bor der allerede 2,8 millioner marokkanere i Europa
2) Hun fortæller os, at situationen er farlig - men at vi  i denne katastrofe bør søge muligheder - som de har haft 40 år til at vise os, men de kan ikke vise os blot et enkelt positivt eksempel. Dette er en grov løgn af en demagog - som desværre har den erfaring, at vi er dumme nok til at tro hende.

Lissabon traktaten er en forudsætning for Middelhavsunionens  fuldstændiggørelse. Heldigvis lader det til, at tjekkerne vil blokere den, så længe Obama ikke vil opstille sine atomopfangningsraketter i Polen! Og Tyskland har pga. prof. Karl Albrecht Schachtschneiders protest endnu ikke ratificeret den  endeligt.

Jeg har tidligere beskrevet Middelhavsunionen, og her , den Europæiske Naboskabspolitik, og her   og Marokko's de facto EU-indtræden.
  
Zapatero + kong abdullahMen én ting slår mig. På trods af Madrid-bomberne i 2004  synes Spanien at være besat af tanken om at fremme Middelhavsunionen: 1. Premierminister Zapatero står bag den katastrofale Alliance of Civilisations  og 2. FNs multikulturelle tempel i Genève og interkulturel dialog . 3. Den spanske regering støtter dette Foro Jávea. 4. Den spanske regering har været mere end villig til at ophæve forbuddet mod hundreder af tusinder af illegale indvandrere til EU, og Spanien. 5. Nu så sekretariatet for Middelhavsunionen i Barcelona.

Det lader til, at en voldsom utopisk nostalgisk og global længsel (som udtrykt af Tony Blair ) efter det "Gyldne Andalusien" er vendt tilbage til spanierne - og virker som katalysator for EU's Nye Verdensordensdrømme. Den glædelige nyhed er, at italienerne har fået nok. De sender nu muslimske "flygtninge" hjem

FNs Generalsekretær er med i Alliance of Civilisations - men nu har EU-kommissær Benita Ferrero Waldner, denne blindede, nidkære globale partisoldat, slutter sig til på vegne af EU for at fremme oversvømmelsen af EU med vores muslimske "naboer" og " partnere " i forbindelse med udarbejdelsen af den Nye Verdensordens illuministiske  og korporative verdensstat, og her, bestående  af den Nordamerikanske Union , Euromediterranien  og ASEAN/ ASEM  – alt i overensstemmelse med det illuministiske EU (explanatory statement). For at fremme dialogen vil Sarkozys rådgiver og 12 europæiske banker nu lette overførslen af muslimers (vore) penge til Nordafrika!
 

Denne Fabian-kommunistiske  dialog med stadigt mere radikale muslimer kan kun have ét resultat: Vores islamisering.