Tjekkiets Præsident Klaus: “Klimaalarmisme Drejer Sig Om Verdensregering Og Frihed”

Posted By Anders On March 17, 2008 @ 17:26 In Dansk, Euromed | No Comments

Tjekkiets Præs.  Vaclav Klaus siger d. 4. marts 2008, at klimadebatten drejer sig om [1] Verdensregering og frihed. "Det minder mig for meget om Sovjettiden."

“[2] Fremtidige farer vil ikke komme fra samme kilde (kommunismen). Ideologien vil være anderledes. Men i sit væsen  vil den være den samme - den tiltrækkende rørende, ved første blik ædle ide, som går ud over den enkelte i det fælles bedstes navn. Og på den anden side den enorme selvtillid hos dens forkæmpere  mht. deres ret til at ofre mennesket og dets frihed for at realisere deres ide. Hvad jeg har i tanken er naturligvis milieubevægelsen og dens for tiden stærkeste kort, klimaalarmismen. Hvad står på spil? Mit svar er klart og koncist: Vores frihed. Jeg kan også tilføje "Og vores velstand".

Det følgende er udtog fra Vaclav Klaus´ tale på NIPCC Klimatolog-expert Kongressen i New York  2.-4. marts, 2008. Klaus er akademisk økonom.

[2] Fra klima-alarmisme til klima-realisme
Hvad, der frustrerer mig, er følelsen af, at alt allerede er sagt  og offentliggjort, at alle fornuftsargumenter er brugt, og alligevel hjælper det ingen ting.
Den globale opvarmningsalarmisme marcherer ([3] Se her). Vi må derfor koncentrere os om at komme med nye argumenter til de allerede eksisterende, men også vinde nye støtter til vore synspunkter . Det uoverstigelige problem ligger, så vidt jeg kan se,  i dens forkæmperes politiske populisme og uvillighed til at lytte til argumenter. Trods deres rolle i offentligheden går de efter egen fordel, ikke almenvellets, efter magt, prestige, karriere, indkomst osv.

Folk tror sædvanligvis blindt på IPCC’s konklusioner trods den kendsgerning, at IPCC er et politisk snarere end et videnskabeligt foretagende. Mange politikere, mediekommentatorer, offentlige meningsdannere, burokrater i mere og mere indflydelsesrige internationale organisationer ikke blot akcepterer dem, men bruger dem ukvalificeret.

CO2 reduktion
Hvis vi virkelig ønsker at nedsætte CO2-udslippet (hvad de fleste af de her forsamlede nok ikke anser for nødvendigt)
, må vi 1. enten stoppe den økonomiske vækst og således blokere for yderligere stigning i levestandarden, eller 2. stoppe befokningstilvæksten eller 3. skabe mirakler  med udslipsintensiteten.

Der er en meget robust sammenhæng mellem  CO2 udslip og takten i den økonomiske vækst:
[4] 1. Grækenland, Irland,  Portugal og Spaniens  hurtige økonomiske vækst i løbet af 15 år medførte en stigning i deres  CO2-udslip på  53%.
2. De europæiske lande, der kom fra kommunismen, afviklede deres sværindustri i løbet af ingen tid: Deres BNP aftog drastisk. Disse lande mindskede deres CO2-udslip i samme periode med 32%.
3.
Normale” EU-lande, der stagnerer eller har lav vækst øgede deres CO2-udslip med 4%.

De kræver drastiske nedskæringer i CO2-udslippet. At forvente det er ikke-seriøs spekulation. Den uhyre forskel i disse 3 tal: +53%, - 32% og +4% er næsten fascinerende. Og alligevel drømmer europæiske politikere om at reducere CO2-udslippene for hele EU med 30 % inden 2020 i forhold til 1990-værdierne. Hvad skal det betyde?

[1] Klaus taler om Club of Romes  "Limits to Growth"

Jeg er bange for, at der er folk, som ønsker at stoppe den økonomiske vækst , stigningen i levestandarden - dog ikke deres egen - og menneskets evne til at bruge den stigende velstand, videnskab og teknologi til at løse menneskehedens presserende problemer - særligt i U-landene."
Kommentar: Den Nye Verdensordens  [5] IMF-direktør John Lipsky kom d.15. marts 2008 med en katastrofemelding om, at vi skulle forberede os på det værste (IWF-chef Dominique [6] Strauss-Kahn  deltog i Bilderberg-møde 2000): Et globalt økonomisk sammenbrud pga mannglende midler til kreditgivning som flg. af samtidigt crash af finans- og bankmarkederne. Han opfordrer regeringerne til at støtte markedet med skattepenge!
Sandt eller ikke: Budskabet er, at vi med Djævelens vold og magt skal indse, at medmindre vi får en verdensregering til at tage sig af disse globale problemer, er vi dømt til nød og elendighed! Deres egne finansfolk har skabt kaos (som de gjorde i 1929 og 1973) gennem uindskrænket kreditgivning. Nu vil Fanden have sine sjæle!

Verden i den Nye Verdensordens hænder: EU/FN/Club of Rome/ Trilateral Commission/ Council on Foreign Relations/ Bilderberg.

"Jeg er også bange for, at de samme folk, fængslet af [7] Malthus-forestillinger og deres egne storhedsvanvittige ambitioner, ønsker at regulere og holde den demografiske udvikling i tømme ([8] Club of Rome - "Limits to Growth"), hvilket er noget, kun totalitære regimer hidtil har vovet at tænke på at eksperimentere med. Hvis vi ikke gør modstand vil vi se os selv på den glatte vej til trældom.  

Hvad jeg ser i Europa,  U.S.A. og andre lande også er en magtfuld kombination af ønsketænkning, tro på en form for malthusianisme, kynisk fremgangsmåde af de velbjergede sammen med stærk tro på muligheden af at ændre tingenes økonomiske sammenhæng gennem et radikalt politisk projekt.

Ideologisk diktatur
[9] Dette bringer mig til politik. Jeg har som politiker oplevet kommunistisk centralstyring af alle menneskelige aktiviteter.  Den uskyld, hvormed klimaalarmisterne og deres håndlangere i politik og medier nu præsenterer og retfærdiggør deres ambitioner om at udtænke det menneskelige samfund, hører til samme (kommunistiske) "fatale indbildskhed" 

Til min store fortvivlelse udfordres dette hverken af samfundsvidenskaberne eller af klimatologerne. Klima-alarmisterne tror på deres egen almagt, idet de ved bedre end de millioner at fornuftigt optrædende folk, hvad der er ret og vrangt. De tror på  deres mulighed for at give tilstrækkelige anvisninger til hundreder af millioner af mennesker og institutioner - og på at man vil følge disse.

[10] Vi må begynde forfra med diskussionen om selve  regeringsnaturen
og om forholdet mellem den enkelte og samfundet. Nu angår det hele menneskeheden - ikke blot en enkelt stat. At diskutere dette betyder at tage den teoretiske diskussion om socialisme (kommunisme) op og lære den ubønhørlige lektie fra kommunismens uundgåelige kollaps for 18 år siden.

Dette drejer sig ikke om klima. Det drejer sig om frihed. Det bør være budskabet fra vor konference."

Václav Klaus, Noter til talen på International Conference on Climate Change, New York, March 4, 2008

Kommentar: I [11] The Telegraph , 13. marts, 2008, beretter det engelske MEP, Daniel Hannan om, at Parlamentspræsidiet nu vilkårligt har givet bøder til EU skeptiske medlemmmer for demonstration i Parlamentet mod Lissabon Traktaten. Der blev givet bøder til folk, som var i Tyskland under demonstrationen - og deltagere gik fri! På den anden side blev en demonstration fra de artige MEPere i Parlamentet for EUs Menneskerettigheder belønnet med ros! Dette er diktatur-kultur. Og [12] globalisternes forskrækkelsespropaganda har succes: I flg. seneste EU Barometer om milieue:  "Europæerne  er tilbøjelige til at forvente globale svar på globale problemer og synes derfor at støtte en europæisk milieupolitik med EU som dens udøvende myndighed. 67% af europæerne foretrækker, at der træffes fælles afgørelser i EU mht. milieubeskyttelse!"
Klima og milieu er globalisternes stærkeste våben!

I fremtidige artikler vil jeg gå ind på den planlægger, Klaus ser ser som den store diktatoriske kraft bag klimatismen: Den Nye Verdensordens Club of Rome.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=630

URLs in this post:
[1] Verdensregering og frihed. "Det minder mig for meget om Sovjettiden." : http://www.pi-news.net/2008/03/interview-mit-vaclav-klaus-zur-iccc-konferenz/
[2] Fremtidige farer vil ikke komme fra samme kilde (kommunismen). : http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=XpAV39wT4A32
[3] Se her: http://euro-med.dk/?p=618
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/global_warming_cover.jpg
[5] IMF-direktør John Lipsky: http://politikglobal.blogspot.com/
[6] Strauss-Kahn: http://wiki.global-elite.org/index.php?title=Bilderberg_2000_June_1st-4th
[7] Malthus: http://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
[8] Club of Rome - "Limits to Growth: http://euro-med.dk/?p=317
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/building_site_poster.jpg
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/21-unflag.jpg
[11] The Telegraph: http://blogs.telegraph.co.uk/politics/danielhannan/mar08/fined_euro_sceptics.htm
[12] globalisternes forskrækkelsespropaganda har succes:: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf