"Jeg mener, at dette årtis beviskraft er klar: Hvis vi organiserer rigtigt, vil bekæmpelsen af klimaforandringen skaffe rige lande det største økonomiske opsving, siden vi mobiliserede til 2. verdenskrig. Dette er en meget, meget stor handel. Og omkostningerne er til at overse".  (Bill Clinton (talen er linket på denne hjemmeside), tidligere USA præsident i en tale på et møde i Rockefellers Carbon Disclosure Project, arrangeret af  Rothschild partneren Merrill Lynch .

EU støtter FNs Generalsekretærs  og IPCCs sidste advarsel om menneskeskabt klimakatastrofe og appel om at bekæmpe den
"Rapportens fund er at sidestille med en kraftig advarsel om, at verden må handle hurtigt for at nedskære drivhusgasudledningen kraftigt, hvis vi skal forhindre klimaforandringen i at nå katastrofale højder" sagde EUs milieukommissær, Stavros Dimas. Men Bruxelles antyder, at EUs egen politiske pakke kan forhindre katastrofen, hvis andre stater følger den. 


"Den gode nyhed er, at IPCC rapporten også viser, at kraftige nedskæringer er både teknologisk mulige og til at betale sig fra", tilføjede Dimas . Og han tilføjede "Det støtter fuldstændig EUs politik, nemlig at den globale opvarmning skal begrænses til ikke mere end end 2 grader over temperaturen, som den var før industrialiseringen satte ind. Verdenssamfundet må reagere på denne videnskabelige opfordring til handling", bemærkede han. Læg mærke til plakatteksten bag ham!

Hvad foregår der?
Som vist mangler CO2 hysteriet videnskabelig dokumentation. Faktisk ser det ud til, at den ganske lille CO2-stigning i luften er en følge af - ikke årsagen til - klimaforandringen. Og at den "menneskeskabte globale opvarmning" ikke finder sted. Noget andet må være på banen.

Og det er der: Penge og ideologi.
Denne artikel vil beskrive , hvordan EU tjener store penge på klimafuppet.

Correa and Correa synes at have ramt den rigtige tone :
"De direkte politiske grunde til, at "den globale opvarmningsdille" nyder fremme skal findes i sammenfaldet mellem forskellige sociale kræfter:
• Udviklingen af venstreorienterede (socialdemokratiske) kræfter hen imod et nyt vælgermarked - en militant form for for milieubevægelse og formynderi.
• Omdannelsen af "økologiorganisationer" til profitable, ikke-profitsøgende kapitalistiske fonde.
• Konstruktion af nationalstatsteknikervælde for at kontrollere hele samfundslivet med nye styringsmekanismer.
• Tilkomsten af et nyt internationalt Stats-teknikervælde (EU), som søger efter overnational magt og domsmyndighed.
• Et overskud af middelmådige fysikere og matematikere med få andre fremtidsudsigter end en karriere i offentlige institutioner, der er i opposition til det eksisterende samfund. De producerer uendeligt modeller og griller, som er føjelige for politiske interesser og velkomne for de globale tekniker-socialister, som styrer kapitalismen 
• Tilskud, bevillinger og investeringer til de "grønne" grupper kommer fra nogle af de værst forurenende industrier (f.eks.olie, atomkraftanlæg, offentlige værker osv.) for at købe aflad eller rense deres image , som en slags beskyttelsesafgift.

Af alle disse sociale kræfter og retningerer det klart, at hovedrollen spilles af det opdukkende globale teknikervælde.  Hver for sig kan disse kræfter ikke få tilstrækkelig kraft til at slå igennem i samfundet. Men den kraft fandt de i FN i dennes seneste rolle som "regelstyrer" af "holdbar udvikling"  og "global vækst" og i FNs meget korrupte NGO struktur. Fra humbugen i Rio de Janeiro i 1992 til Kyoto i 1997 dannede disse militante nye venstreorienterede Den Nye Verdensordens frontlinier.  Føjelige for den nye internationale kapitalismes globale udplyndring forklædte "den globale opvarmningsbevægelse" sine motiver som videnskabelige og "dikterede" dem som værende i menneskehedens bedste interesse, objektivt set. Myten om "global opvarmning" var deres dyre legetøj: "Global opvarmning" bliver sandsynligvis det dyreste psudo-videnskabelige fupnummer der nogensinde er foretaget. 

Fra 16. februar 2005 til 22. august 2005 har Kyoto-aftalen kostet 80 milliarder dollars for - måske - at forhindre en opvarmning på 0.0008 grad C. At forhindre en stigning på 1 grad Celsius vil koste ca, 100 trillioner dollars!"
                                                                                                                                      
Så meget for ingenting! For at bekæmpe klimaforandringer, der ikke skyldes CO2 - men ændret solpletaktivitet.

 Hvordan EU tjener store penge
Se engang, hvad EU gør på  “European Climate Exchange (ECX) marked: “Kuldioxyd (CO2) er det nye skud på varehandelens stamme. Luftarten, som udgør en del af atmosfæren, handles, købes og sælges, som om den var en tønde olie eller et ton kul. Den egentlige vare, som handles på ECX er EU-kvoter, som de udstedes under EU Udledningshandels Skemaet. En kvote svarer til en ton CO2 (udledningsret). Ca 2.2 milliarder EU-kvoter er bevilliget årligt til de ca 12.000 anlæg, som falder ind under EU ETS. Afregningsprisen (Sett) beregnes som volumen-vægt gennemsnit af handeler kl. 16.00-16.15 lokal UK tid og vil blive offentliggjort kl. ca 16.30, lokal UK tid.
 ECX produkter omfatter ECX CFI futureskontrakten og CFI Optionskontrakten. 

I hvis lommer forsvinder alle disse penge? Bruges de på almenvellet - eller forsvinder de ned i eurokraternes og europolitikernes lommer? I hvert fald kan vi være sikre på ét: Du og jeg kommer til at betale gildet gennem stigende priser.

  Hvem er medlemmer  af ECX

Mere end 65 ledende firmaer, iberegnet globale selskaber som  ABN AMRO (Rothschild partner , har til og med haft en Rothschild i bestyrelsen), Barclays (Rothschild-filial , BP (barn af  Rockefeller´s  standard Oil ), Calyon, Rothschild-filial, E.ON UK (financielt in the hænderne på Rothschild , Fortis - Rothschild partner, Goldman Sachs, Morgan Stanley - ofte Rothschild partnere, f.eks. i Rio Tinto affæren) , Shell (Rothschildforbundet) har tegnet medlemskab for at handle ECX produkter. Desuden kan flere hundrede klienter dagligt deltage via banker og mæglere. Siden CO2-handelen startede i Europa et er handelsvolumenerne og de dermed sammenhængende pengesummer vokset ud over alle forventninger.
Globale kuldioxydmarkeder var €22.5 milliarder værd i 2006
. Markedet så omsætninger for 1.6 milliarder tons CO2, hvor EU ETS stod for 62% af volumenet  og over 80% af værdien (kilde: Point Carbon). I enhver henseende er CO2-handelen vokset imponerende for at slå sig fast som en ny vare, man skal regne med. Siden starten i April 2005, har EU-kvote futureskontrakten set næsten 1.3 milliarder tons CO2 handlet med en markedsværdi til  €24 milliarder.

ECX er  grundlagt af Climate Exchange Plc group of companies. Andre døtre omfatter Chicago Climate Exchange (CCX) og samhørende Chicago Climate Futures Exchange (CCFE) - begge financieret af Rothschild: "CCX valgte Rothschild Inc., en filial af den berømte London-baserede bank N. M. Rothschild & Sons Limited, til at stå for investeringsbankydelserne."  Climate Exchange Plc (CLE) er noteret på AIM markedet på Londons børs.

Nobel pristageren og "Verdens Frelser" , Al Gore, er samhørende med  CCX -via sit firma , Generation, hvis formand han er. Så Al Gore har en financiel interesse i sin propaganda mod CO2. Al Gores hus i Tennessee forbruger  20 gange så megen energi som et almindeligt US hus. I følge hans sekretær køber Gore aflad - gennem sit firma!!

Desuden har CCX en interessant bestyrelse.
The Honorable Carole L. Brookins har haft mange jobs for præsident Bush. Hun er medlem af det amerikanske Council on Foreign Relations - kaldet USAs usynlige regering. Sir Laurie Magnus er knyttet til J.P Morgan Trust - en Rothschild partner. Og formanden, Richard Sandor,  kommer fra Chicago Board of Trade, der havde John D. Rockefeller som med-stifter , og som siges at have været under Rothschilds kontrol i 150 år. Gennem World Economic Forum (en meget globalistisk klub ) er CCX is knyttet til bl.a. Rockefellers Carbon Disclosure Project, der er et sekretariat for CO2 og som har aktiver på  41 trillioner dollars til rådighed.

Som man ser : Skønt det videnskabelige grundlag for klimafupkampagnen mangler, scorer globalisterne i den Nye Verdensorden   (anmeldt 5 gange af Præsident Bush sen. under 1. Irakkrig 1990-91) fede gevinster. Og det ikke kun EU.Topglobalisterne tjener meget mere. 


3 Responses to “ EU Tjener Styrtende På Klimafup ”

Comments:


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Trackbacks & Pingbacks:

 1. Pingback from Restriktionerne skal strammes uafladeligt - klimaideologiens og alle ideologiers indre logik « Danmark

  [...] EU tjener styrtende på klima-fup: http://euro-med.dk/?p=62 [...]

 2. Trackback from Seroquel xr.

  Seroquel xr….

  Seroquel xr….

 3. Trackback from Atomoxetine generic.

  Atomoxetine hydrochloride….

  Atomoxetine hci. Eli lilly atomoxetine hci. Atomoxetine. William adams and atomoxetine. Strattera atomoxetine. Atomoxetine and drug abuse liability….

Web Analytics