EU: “Verdens Undergang Nu - Medmindre…”

Posted By Anders On March 13, 2008 @ 16:12 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Dette ragnarokscenarie har EUs Øverste Kommissær for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik,  [2] Javier Solana og Kommissær for EUs Udenrigsforbindelser og ENP,  Benita Ferrero-Waldner udarbejdet:
"Vesten og Rusland kan i meget nær fremtid forvente alvorlige konflikter om energi-ressourcerne i Nordpolsområdet, og i den forbindelse kan EU sætte NATO ind, til afgørelse af Energispørgsmål." 

Dette fremgår af et dokument, som skal forelægges de 27 EU regeringschefer ved topmødet i Bruxelles d. 13.03.2008.

"Den hurtige afsmeltning af polsiskappen, især nordpolsiskappen, fører til opkomsten af nye vandveje  og internationale handelsruter. Tilgangen til enorme depoter af gas og olie i nordpolsområdet bliver lettere - og dette ændrer den geostrategiske dynamik i regionen"  i flg. The Guardian.  

[3] Solana og Ferrero Waldner fortsætter med deres Verdensundergangsscenarie: "Svind af landbrugsarealer , udbredt vandmangel, aftagende fødevaremængde og fiskebestande tiltagende oversvømmelser og forlængede tørkeperioder forekommer allerede mange steder i verden," siger Solana og Ferrero Waldner."

Og de fortsætter: "Klimaændringen vil opildne eksisterende konflikter om svindende ressourcer.

Ca. 1/5 af klodens befolkning bor i kystområder, som er truet af stigende havvandsspejl og naturkatastrofer. En stigning i antallet af katastrofer og humanitære kriser vil føre til umådeligt tryk på giverlandenes ressourcer."

Rapporten noterer, at store landmasse-ændringer kan ventes i århundredets løb - med vigende kystlinier, hvilket betyder, at lande vil miste territorium, mens ørkendannelse kan få en lignende virkning. Frustration og håbløshed avler etnisk strid og politisk radikalisering.

I flg. de 2 højtstående EU funktionærer må Europa gøre sig klar til en ny indvandringsbølge af en helt ny grund: global opvarmning. I løbet af et årti vil der være millioner af milieuflygtninge med klimaændring som en af hovedgrundene," forudsiger Solana og Ferrero Waldner.

Og hvor Solanas og Benita Ferrero Waldners fantasi ikke mere slår til, skræmmer The [3] Guardian videre
Gennemsnitseuropæeren er p.t. 39 år, og europæerne, incl. russerne, udgør ca. 11% af verdensbefolkningen (6.7 milliarder).

Inden år 2050 vil dette tal være sunket til 7 % (som om det var et argument!!) med en gennemsnitsalder på mere end 47 år (takket være den frie abort, hvormed mentalhygiejnikerne og vore nye verdensordens-politikere kvitterede for [4] Club of Romes Malthus-oplæg til (hvid) befolkningsreduktion: "Limits to Growth"). Og de ældre vil i antal overgå børnene med det dobbelte (en udryddelse, som den Nye Verdensorden netop tilsigter i sin krig mod den hvide mand).

Nordpoleiskappen 2005. Katastrofal reduktion? Menneskeskabt?
Kan vi gøre noget imod det?

[5] Følgende Kommentar blev givet: "Men sandheden er, at videnskabsmænd på begge sider af den globale opvarmningsdebat er enige om, at polariskappen ikke er i fare.
Som Myron Ebell, direktør for global opvarmning og  international milieupolitik for   Competitive Enterprise Institute sagde: " Arktis gennemgår et naturligt kredsløb med opvarmning og afkøling." 

[6] Løsninger
Milieuflygtninge kan øge og forynge befolkningen  (The Guardian) - nøjagtigt som i hele den islamiske verden!!!

Her er et NASA Foto fra 2007 af  Antarktis. Den violette zone er den seneste tilvækst af Sydpolsiskappen. Se denne politisk ukorrekte [7] Video.
Altså: Hvad der er forsvundet fra Nordpolen er bundet på Sydpolen! - og påvirker dermed ikke havspejlet!!!

EU roser sig af at være førende i verden mht. bekæmpelse af klimaforandring.

Solana og Ferrero Waldner siger,  Europa har brug for at optræde samlet , hvis det skal have en chance for at klare de ovennævnte verdensundergangs scenarier.

Og netop det er løsningspointen:

1. [8] Den Mediterrane Union, som består af stadigt flere europæiske og arabiske lande - under den Nye Verdensordens herredømme. De forsøger at bilde os ind, at kun hvis vi tillader Den Nye Verdensorden at bringe menneskeheden under en verdensregering , kan vi nu undgå Verdens undergang
2. Der behøves [9] penge til den Union: Pga. måden, EU budgettet er skruet sammen på, er der ingen fast sum for udgifterne til Middelhavslandene. Men for perioden 2007-10, er det tildelt til Algeriet €220 millioner, Ægypten €558 millioner, Marokko €654 millioner, Det Palæstinensiske Selvstyre €632 millioner, Syrien €130 millioner, Tunesien €300 millioner og Israel €8 millioner.
Nu foreslår man at tage dertil af EUs overskud. Det [10] indbringende  EU   Skema for  Kuldioxydudledning bliver således udvidet til luftfarten. Planer om at begrænse biludslippet og at omstille til varige energikilder bliver forsinket af indvendinger fra industrien og nogle medlemstater, der hævder, at  de bliver urimeligt straffet.

Netop derfor vil nu Solana og Ferrero Waldner med udsigt til verdens undergang true EU regeringscheferne til at makke ret og tilslutte sig de større indtægtsmuligheder gennem CO2 handelen, som de bilder os ind skal stoppe afsmeltningen! Og jeg tror, at disse ignoranter til regeringschefer vil tro på det! 

Tidligere (1973) har Den Nye Verdensordens folk - [4] Club of Rome - forsøgt at skræmme os til den verdensregering ved hjælp af udsigten til hungersnød med massedød overalt før år 2000 pga. mangel på mad (efter Malthus)! Vores eneste redning var en verdensregering!

Hvad de "glemmer" at fortælle os er, at den virkelige fare for en menneskeskabt verdensundergang ligger i den uansvarlige EU-politik på Balkan  - imod Ruslands interesser.

Og i Mellemøsten, hvor EU mere og mere presser en nuklearmagt, Israel, og samtidig financierer de kræfter,der vil udslette denne nuklearmagt.
Desuden vil EU nu gennem Den Mediterrane Union udstrække denne uløselige konflikt med dens afsluttende atomkrig til os.

Den frygtede politiske radikalisering er allerede udløst gennem EU-masseindvandringspolitikken.

Artikler om en nyvurdering af de data, som Nobelprisvinderne IPCC og Al Gore forfører verden med, samt om de financielle og ideologiske kræfter bagved denne svindel vil komme på denne blog.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=618

URLs in this post:
[1] Dette ragnarokscenarie: http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/10/eu.climatechange
[2] Javier Solana og Kommissær for EUs Udenrigsforbindelser og ENP,  Benita Ferrero-Waldner udarbejdet: http://euobserver.com/9/25811
[3] Solana og Ferrero Waldner fortsætter med deres Verdensundergangsscenarie: http://www.guardian.co.uk/environment/2008/mar/10/climatechange.eu
[4] Club of Romes: http://euro-med.dk/?p=317
[5] Følgende Kommentar: http://www.businessandmedia.org/news/2005/news20050930.asp
[6] Løsninger: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7287168.stm
[7] Video: http://gatewaypundit.blogspot.com/2007/10/junk-science-update-new-nasa-evidence.html
[8] Den Mediterrane Union: http://euro-med.dk/?p=574
[9] penge til den Union: http://www.iht.com/articles/2008/03/12/europe/union.php
[10] indbringende : http://euro-med.dk/?p=60