Verdensstaten Opbygges XV. “Det Hellige” Rusland – Jokeren I Ødelæggelsen Af Den Gamle Verdensorden?

Posted By Anders On January 26, 2009 @ 00:30 In Dansk, Euromed | No Comments

 

[1] Abdullah_satan_signHvem er Vladimir Putin egentlig? Er han den eneste tilbageværende modstander af den Nye Verdensorden, er han stadig kommunist som antydet af hans KGB-forbindelse og denne meget antisemitiske artiklel i hans avis, [2] Pravda, d. 26. aug., 2008, som opfordrede Putin til at gøre som de gjorde i kommunisttiden  - eller er han også en brik i hænderne på [3] illuministerne? I Mellemøsten synes Rusland nu at være forkæmper for Iran - og modstander af USA og Israel.

Illuminati Lucifertegn mellem brødre.


[4] New American, 9. Jan, 2009  Henry Kissinger ([5] Trilateral Commissionist[5] (TC), medlem af US [6] Council on Foreign Relations (CFR) og  [7] Bilderberger [7] har været optaget af et vigtigt Ny-Verdensordensprojekt i Rusland med Vladimir Putin og Primakow - forbindelsesleddet mellem Stalin og Putin.

En [8] Novostimeddelelse den 13. juli, 2007[9]   rapporterede om Kissinger's "lukket dør" møde med Putin, Primakov, og en delegation af tidligere amerikanske embedsmænd på Putins præsidentbopæl. Novosti-artiklen stod i skarp kontrast til mangelen på dækning af konferencen i de store amerikanske medier. Alle på det Kissinger-ledede amerikanske hold,med en enkelt undtagelse, var højtstående medlemmer af Council on Foreign Relations, hvilket styrker troen på, at dette faktisk er et CFR- projekt, primus motor for en Ny Verdensorden gennem meget af det sidste århundrede.

I december var Kissinger tilbage i Rusland til et møde med præsident Dmitry Medvedev, Putins protegé. Igen, ingen dækning i de amerikanske medier. [10] Rusland i Dag et Novosti-datterselskab, rapporterede.

[11] Medvedev-kissingerKissinger og hans medglobalister i CFR synes urokkeligt at samarbejde med lederne af totalitære regimer. Faktisk synes de at have den hjerteligste forbindelse med hinanden. De synes ikke at være bekymrede over, at Putin-Medvedev brutalt  undertrykker al opposition og modstand - og dræber dem, der nægter at give efter for undertrykkelse. Selv massemedier som BBC har bemærket, at under Putin er [12] KGBs magt og indflydelse steget til hidtil usete højder 

                                                                            

Medvedev-Kissinger 2008.

 

"Fire ud af fem medlemmer af Ruslands politiske og erhvervsmæssige elite har en [13] KGB fortid, viser en ny undersøgelse fra det prestigefyldte [Russian] Academy of Sciences. De tidligere sovjetiske spioners indflydelsen er svulmet op under præsident Vladimir Putin."

Putin har genindført vigtige kommunistiske symboler: • Den Røde Stjerne, som Ruslands officielle militæremblem; • Det Røde Flag som Ruslands militære flag; • musikken fra den gamle sovjetiske nationalsang, men med nye ord; • og hans forsøg på, sammen med Moskvas borgmester, Yuri Luzhkov,

[14] Dzerjinsky[15] Dzerzinskyat genskabe den gigantiske statue af [16] Felix Dzerzhinsky  på dens tidligere æresplads på Moskvas Lubyanka Torv. Dzerzhinsky var grundlæggeren af det [17] hemmelige sovjetiske politi, Cheka, og har hundredtusinders blod på sine hænder.

Rusland har brugt sin [18] konflikt med Georgien til at vise sin militære magt, kræve sin indflydelsessfære og skræmme sine naboer.

[19] Middle East Times 3. dec. 2008 : Ruslands parlament har vedtaget ændringer af forfatningen d. 26. nov., hvilket baner vejen for, at  Vladimir Putin kan vende tilbage til den øverste magt i Kreml - eller for, at Medvedev kan holde den øverste magt for Putin i de næste 16 år. Hertil kommer, at massemedierne i stigende grad er kommet under statens tommelfinger, idet regeringen nu effektivt styrer alle tv-kanaler og de fleste af de centrale aviser.

Centralbankchefer og senatorer udpeges af den udøvende magt. Politiske partier blev gjort tandløse og bragt under Kremls kontrol. Mange politiske analytikere i Rusland er enige om, at de nuværende magthavere ikke vil overveje en fredelig magtovergang gennem valg … de kan være i gang med at plante frø til udbredt folkelig utilfredshed, hvis ikke ligefrem en revolution.


[20] Andrew Wilson Senior Policy Fellow ved [21] European Council on Foreign Relations og lektor i Ukrainske

Studier, University College London, Honorary Fellow i Royal Institute of International Affairs (Chatham House).
"Det russiske regime opnår legitimitet over for fjender, og den nuværende fjende er Vesten. For at bevise, at han er en stærk efterfølger, bliver Medvedev nødt til at opretholde dette modsætningsforhold.


Hvorfor Vesten? Med Fyodor Lukyanovs ord er "idéen om national prestige" meget vigtig for den russiske elite. "Hele tiden tales om respekt, om stolthed, om hvordan det er lykkedes at overvinde national katastrofe, og hvordan vi skal nu vise alle, at vi er tilbage."

Efter at have besejret indre fjender som oligarker og tjetjenerne, i det mindste i propagandaverdenen, har Kreml bevæget sig videre til ydre fjender. Ifølge Lukyanov "organiseredes et meget intensivt hysteri, som er anti-vestlig".

[22] Yushchenko_203De ukrainske begivenheder var den russiske elite's værste mareridt. De undergravede dramatisk den antagelse, at det russiske system havde stabiliseret sig efter Yukos, og kombinerede de tre trusler, eliten frygtede mest: græsrodsmobilisering, elitens frafald og manglende indflydelse. Chokket blev forstærket, da den orange revolution umiddelbart blev efterfulgt af demonstrationer i de store russiske byer mod Velfærdsreformer i januar og februar 2005.

I 2004 blev den ukrainske oppositionsleder, Yuschenko, [23] forgiftet med dioxin. Mange tror, Rusland stod bag det

 

Så snart den russiske elite havde overbevist sig om, at "farvede revolutioner" var et vestligt komplot mod dem,  begyndte den at se den indenlandske opposition som en "femte kolonne", som skulle kontrolleres. Pavlovsky forklarer, at "efter begivenhederne i Ukraine og Kirgisistan var vi  nødt til at kæmpe om gaden. Vi var nødt til at organisere nogen på gaden, så området ikke ville blive besat af vores modstandere."

I 2006 indførte Rusland en lov for at gøre livet vanskeligt for udenlandsk financierede NGO'er. Kreml begyndte derefter  at skabe et netværk af [24] NGO'er , der var loyale over for Putin. Myndighederne saboterede observatørdelegation fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Man indsamlede kompromitterende materiale om modstandere og gik i gang med karaktermord.

Udenrigs-propagandaen skabte i 1999-2000 en illusion om ændring, men tillod ikke nogen ordentlig demokratisk overgang. Uanset dette  hastede mange vestlige ledere til for at omfavne Putin som det nye ansigt i Rusland.

 “Det Forenede Rusland” (Putins parti) vandt  forudsigeligt en kolossal valgsejr med 64% af stemmerne og 315 ud af 450 parlamentspladser."

 

[25]

[25] Anna_Politkovskaya_byZelenskaya[25] [26] Anna-politskovskajas-gravAt Rusland er alt andet end demokratisk fremgår også af de politiske drab


Journalist Anna Politkovskaja blev skudt ned i 2006 for at være kritisk over for Tjetjenien-krigen.

 

[27] New Europe 19.jan  2009: Tyskland får 37 procent af sine gasleverancer fra Rusland.

Rusland beskæftiger sig ikke seriøst med EU-Kommissionen eller EU-formandskabet, som repræsenterer EU, men forhandler direkte med de store medlemsstater og med medlemsstaterne, hvor Rusland har særlige interesser. Ja, i begyndelsen af sidste uge ringede Putin til den græske premierminister, mens han nægtede at besvare telefonopkald fra Kommissionens formand, José Barroso,

[28] EuObserver, 20. jan. 2009: “Lederne af Rusland og Ukraine er mindre troværdige end visse afrikanske lande,” sagde Europa-Kommissionens formand Jose Manuel Barroso tirsdag (20. januar). Rusland bebrejder USA for gaskrisen: The [29] Guardian 14. januar, 2009 

 

[30] Litvinenko[31] Markelov[32] Venstre: For nylig  blev den russiske menneske-rettighedsadvokat, Stanislav Markelov,  og Novaya Gazeta reporter Anastasiya Baburova skudt og dræbt ved højlys dag for at have videregivet den russiske hærs forbrydelser i Tjetjenien

Højre: [33] Alexander Litvinenko blev formentlig forgiftet i London med thallium - KGBs varemærke. Han døde i 2006.


Kommentar
Kissingers besøg hos Putin er gådefulde, 
da Council on Foreign Relations synes at [34] hade Putin pga., at han ikke vil underkaste sig den Nye Verdensordens krav om Verdensherredømme. Eller afstemmer de blot det “Store Spil”?
Sovjet-Unionen, Putin´s KGB-mor,  faldt, da TCerne og CFR-medlemmerne, [35] David Rockefeller og Henry Kissinger, forlangte det af Gorbatjov!

Det er vanskeligt at afgøre Ruslands rolle i den Nye Verdensorden efter, at den Nye Verdensordens projekt, Sovjetunionen ([36] finansieret af Wall Street  og Fed-grundlæggeren Paul Warburg's bror, [37] Max Warburg, i Tyskland, som også var i bestyrelsen for IG Farben (Zyklon B til Auschwitz) og Hitlers Reichsbank, uden at vende sig til andre kilder. Det postulerede brev fra illuministguruen fra Scottish Rite frimurerlogen, [38] Albert Pike til Mafia-boss Mazzini instruerer: "Den internationale kommunisme skal blive stærk nok med henblik på at holde den kristne verden i ånde, indtil det tidspunkt, hvor vi vil få brug for den til den endelige sociale katastrofe."

 
[39] Putin_and_Schroeder_number2Putin har en fortid som [40] KGB-officer
-
var endog 1998–1999 [41] chef for KGB-efterfølgeren FSB
Hans bedste ven, den tidligere tyske Bundeskanzler, [42] Gerhard Schröder (t.h.), er 33 graders frimurer.

Kun få synes at kende Putins dybere motiver. Her er en wikipedia[41] erklæring, der giver bange anelser : "I juni 2007  afholdt Putin en konference for historielærere for at fremme en Universitetslærerhåndbog kaldet “Ruslands Moderne Historie: 1945-2006: En Håndbog for Historielærere”, som portrætterer Joseph Stalin som en grusom, men vellykket leder. Putin sagde på konferencen, at den nye manual vil "hjælpe med at fylde unge med en følelse af stolthed over Rusland", og han hævdede, at Stalins udrensninger blegner i sammenligning med USA's atom-bombninger af Hiroshima og Nagasaki.

I december 2007, tilskrev den russiske sociolog Igor Eidman (VCIOM)  regimet, som havde krystalliseret sig under Putin,  "træk af ekstremt højreorienteret diktatur. Nogle analytikere vurderer det socio-økonomiske system, som er opstået i Rusland som dybt ustabilt og situationen i Kreml efter Dmitry Medvedev's udnævnelse som fyldt med statskup." I sine sidste dage i embedet meldtes Putin at have taget en række skridt for at tilpasse det regionale bureaukrati for at få centralbankcheferne til at rapportere til statsministeren frem for til præsidenten.

Putin antydede i en tale for nylig  at truslen fra USA var "som under det tredje rige," omfattede "de samme krav om særlig status og magtsprog i verden." Rusland er blevet en [43] fascistisk stat i ordets bogstaveligste betydning." .

Hvad har han tænkt sig at gøre nu, da hans økonomi er ved at bryde sammen og rublen bliver drastisk devalueret? Rusland er en dyr olieproducent. Det er [19] konkurrencedygtigt, når olien er over $ 75. Det snubler, når dets olie er under $ 50 (nu på omkring 35 dollars)..

Denne mystiske mand, "ser ud som et lam - men taler som en drage" (Åb 13: 11). Skal Rusland være Vestens modstander i [38] Albert Pikes   og Bibelens forbløffende ens  iscenesættelser (Ezek. 38-39, Matth. 24, Johs. Åb.) - skønt med forskellige udgange? Jeg ved det ikke, - men de [44] djævelsk  religiøse  Nye Verdensordensfolk gør!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=6176

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederabdullah-satan-sign.jpg
[2] Pravda, d. 26. aug., 2008: http://engforum.pravda.ru/showthread.php?t=223676
[3] illuministerne: http://euro-med.dk/?p=511
[4] New American, 9. Jan, 2009: http://www.thenewamerican.com/usnews/foreign-policy/663
[5] Trilateral Commissionist: http://euro-med.dk/?p=547
[6] Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=4041
[7] Bilderberger: http://euro-med.dk/?p=1278
[8] Novostimeddelelse den 13. juli, 2007: http://en.rian.ru/russia/20070713/68933469.html
[9]  : http://newsblaze.com/story/20070714081700payn.nb/topstory.html
[10] Rusland i Dag : http://www.russiatoday.com/news/news/34685
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermedvedev-2dkissinger.jpg
[12] KGBs magt og indflydelse steget: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6177531.stm
[13] KGB fortid: http://www.thenewamerican.com/world-mainmenu-26/europe-mainmenu-35/664-putins-russia
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdzerjinsky.jpg
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdzerzinsky.jpg
[16] Felix Dzerzhinsky: http://www.polishnews.com/index.php?view=article&catid=83:wiadomoci-ze-wiata-news-from-around-th
e-world&id=398:duma-deputies-applaud-proposal-to-restore-dzerzhinsky-statue-to-lubyanka-square&a
mp;option=com_content&Itemid=200

[17] hemmelige sovjetiske politi: http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Edmundovich_Dzerzhinsky
[18] konflikt: http://www.ecfr.eu/content/entry/georgia_policy_brief
[19] Middle East Times 3. dec. 2008: http://www.metimes.com/International/2008/12/03/putin-medvedev-putin_middle_east_taking_note/1374/
[20] Andrew Wilson: http://ecfr.3cdn.net/86379961b6ec765eba_40m6iiul7.pdf
[21] European Council on Foreign Relations: http://euro-med.dk/?p=123
[22] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederyushchenko-203.jpg
[23] forgiftet med dioxin: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4041321.stm
[24] NGO'er: http://euro-med.dk/?p=11
[25] : http://euro-med.dk/billeder/billederanna-politkovskaya-byzelenskaya.jpg
[26] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederanna-2dpolitskovskajas-2dgrav.jpg
[27] New Europe 19.jan  2009: http://www.neurope.eu/articles/92032.php
[28] EuObserver, 20. jan. 2009: http://euobserver.com/9/27442
[29] Guardian 14. januar, 2009 : http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/14/russia-ukraine-us-gas-supplies
[30] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlitvinenko.jpg
[31] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermarkelov.jpg
[32] Venstre: http://www.welt.de/english-news/article3065074/Markelov-s-murder-under-investigation-in-Moscow.html
[33] Alexander Litvinenko: http://www.moscowtimes.ru/article/850/49/200785.htm
[34] hade Putin: http://www.counterpunch.org/whitney12052007.html
[35] David Rockefeller og Henry Kissinger: http://www.brusselsjournal.com/node/865
[36] finansieret: http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/
[37] Max Warburg: http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Warburg
[38] Albert Pike: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[39] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederputin-and-schroeder-number2.jpg
[40] KGB-officer: http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin#cite_note-228
[41] chef : http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
[42] Gerhard Schröder (t.h.), er 33 graders frimurer: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?noframes;read=32268
[43] fascistisk: Http://online.wsj.com/article/SB118463398015768385.html?mod=googlenews_wsj
[44] djævelsk: http://www.hourofthetime.com/majestyt.htm