A. OECD -(Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) blev grundlagt i 1961 - og har 30 medlemmer i dag. I 1968 genstiftede to OECD-topembedsmænd, Alexander King, generaldirektør for uddannelse og videnskab i OECD og Hugo Thiemann, senere næstformand for OECD - her - sammen med Aurelio Peccei og David Rockefeller Club of Rome, her på Rockefeller's Villa Serbelloni i Italien.
D. 20. nov 2007
: Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Club of Rome, OECD og WWF vært for en konference på højt plan.

 OECD sporer sine rødder til Marshall-planen - en plan fra Council on Foreign Relations  til at sikre dollaren som global valuta .

Organisationens opgave er primært at hjælpe regeringerne og samfundet med at høste det fulde udbytte af globaliseringen. Den leverer analyser og rådgivning om økonomiske spørgsmål, sammenlignelige statistiske, økonomiske og sociale data, afgørelser og anbefalinger til fremme af spillereglerne, informations-og kommunikationspolitik, beskatning og miljø. Beliggenhed: Paris.

 

Et nyt og mere relevant OECD 

OECD undergår historiske forandringer. Vi er ved at blive et reelt samlingspunkt for dialog om globale spørgsmål … Bedre global styring og samarbejde mellem internationale institutioner er en anden relevant opgave..

Gurria
Generalsekretæren for OECD: Angel Gurria

 
Det blev klart, at med henblik på at dæmme op for den stigende modstand mod globalisering, skal internationale organisationer  øge deres samordning, relevans, effektivitet effektivitet og legitimitet.

 

Den Internatinale Valutafond (IMF) og Verdensbanken blev til på Bretton Woods-konferencen i 1944. Verdensbanken er altid styret af et medlem af US Council on Foreign Relations.

B: IMF (Den Internationale Valutafond).
 
IMF skal føre tilsyn med det internationale monetære system … og fjerne restriktioner, der hindrer den frie handel 
                        Strauss-kahn

 IMF's administrerende direktør, Bilderberger, Dominique Strauss-Kahn - til højre

Fonden har for nylig fastsat en hurtig og meget betydelig støtte til Ungarn, Ukraine, Pakistan og Island, … Der er også behov for øget international koordinering.

Andrew Hitchcock: IMF har fået bemyndigelse til at udstede verdens-Fiat penge, der kaldes, "særlige trækningsrettigheder , "eller SDR's. Medlemslande  blev efterfølgende presset til at gøre deres valutaer fuldt ombyttelige for SDR's. IMF kontrolleres af sin bestyrelse, som enten er lederne af de forskellige centralbanker, eller lederne af de forskellige nationale finansministerierielle afdelinger, der domineres af deres centralbanker. Endvidere giver stemmerettighederne i IMF USA og Det Forenede Kongerige (Federal Reserve og Bank of England), effektiv kontrol med den.

C. Verdensbanken
"Vi giver rentelette lån, rentefrie kreditter og tilskud til at udvikle lande.”

ZoellickRobert Zoellick, præsident for Verdensbanken, medlem af Rockefellers Council on Foreign Relations

Verdensbanken blev godkendt med fuld USA deltagelse. IMF og Verdensbanken oprettede et bank-kartel, der omfatter verdens privatejede centralbanker, som gradvist tiltog sig sig beføjelse til at diktere kreditpolitikker til banker i alle nationer.
1950: Dette er året, hvor centralbankfolk gik i gang med at arbejde på deres plan for verdensregering:
1. Centralbankdominans af de verdens nationale økonomier.
2. Centraliserede regionale økonomier gennem superstater som Den Europæiske Union.
3. Centraliseret verdensøkonomi via en Verdens- Centralbank, en verdensmøntfod, og slut med den nationale uafhængighed.

Lån - men på hvilke betingelser?
I mange år har der været venstreorienterede oprør mod Verdensbanken og IMF. Vi har set, hvordan det koger på Island - også på grund af betingelserne i et 2,1 mia lån fra IMF 

 EuObserver 22. dec 2008: Letland (optøjer) går ind på  at låne 7,5 milliarder euro på grund af den financielle krise. EU vil stille med € 3,1 milliarder i Imf-protest 1pakken til landet. IMF  vil IMF-2-protestlevere € 1,7 mia.

Som led i låneaftalen, skal den offentlige sektors lønninger nedskæres med 15% i 2009 sideløbende med dybe nedskæringer i de offentlige udgifter på 1 mia lettiske lats (€ 1,41 milliarder) sammen med nedskæringer i indkomstskat og stigninger i momssatserne.

 

 Ifølge Andrew Hitchcock fremsatte IMF i 1998 følgende krav mht. et lån til Brasilien 1. Reducer lønninger 2.Reducer pensioner 3.Sæt arbejdstiden op 4. Reducer jobstabilitet  5.Reducer beskæftigelsen.

2000: IMF krævede, at Argentina skulle reducere det offentlige budgetunderskud fra $ 5,3 milliard til $ 4,1 mia det følgende år, 2001. På det tidspunkt var arbejdsløsheden på 20% af den arbejdende befolkning. Regeringens arbejdsløshedsstøtte blev skåret ned fra $ 200 om måneden til $ 160 om måneden.Argentina372

                                            
                     Argentina 2001

 

De forlangte også en generel 12 - 15% nedskæring i lønninger til offentligt ansatte og nedsættelse af pensionerne med 13%. Senest i december 2001, begyndte middelklasse-argentinerne, der var lede ved bogstaveligt at gå på jagt i gaderne efter affald at spise, at brænde Buenos Aires af. I januar devaluerede Argentina pesoen og udslettede derved værdien af mange almindelige menneskers opsparingskonti.

I Tanzania, hvor cirka 1,3 millioner mennesker dør af AIDS, besluttede Verdensbanken og IMF at kræve, at  Tanzania skulle kræve betaling for, hvad der tidligere var gratis hospitalsaftaler.  IMF og Verdensbanken har stået for Tanzanias økonomi siden 1985, i hvilken tid Tanzanias BNP faldt fra $ 309 til $ 210 per hoved, standarder for alfabetisering faldt og  svær fattigdom steg til at omfatte 51% af befolkningen.

 

Vejen til revolution: Verdensbankens, "4–trins-strategi."

2001: Professor Joseph Stiglitz, tidligere cheføkonom og vice-præsident i Verdensbanken, og tidligere formand for præsident Clinton's Råd af Økonomiske Rådgivere, går til offentligheden med denne strategi, som er designet til at underkue nationer for bankfolkene.

 

Joseph.StiglitzTrin 1: Privatisering / bestikkelse.
Her  tilbydes  nationale ledere10% provision til deres hemmelige schweiziske bankkonti i bytte for, at de trimmer et par milliarder dollars af salgsprisen for nationale aktiver.

Trin to: Kapitalmarkedsliberalisering.
Her ophæves alle love, der beskatter penge, som går over grænserne. Oprindeligt  kommer kontanter fra udlandet til  spekulation i fast ejendom og valuta, og derefter, når økonomien i dette land begynder at se lovende ud, bliver denne udenlandske kapital trukket ud igen, hvilket medfører, at økonomien kollapser.

Nationen beder derefter IMF hjælpe, og IMF giver lån som påskud for at hæve renten til mellem 30% til 80%. Det skete i Indonesien og Brasilien, også i andre asiatiske og latinamerikanske lande. Disse højere renter skaber dermed et fattigere land, river ejendomsværdien ned, mishandler industriproduktionen og dræner nationale statskasser.

Trin 3: Markedsbaseret prisfastsættelse.
Us-brokeDette er punktet, hvor priserne på mad, vand og indenlandsk gas hæves og forudsigeligt fører til social uro i de respektive nationer, nu oftest  betegnet som "IMF optøjer." Disse optøjer forårsager kapitalflugt og statsbankerotter. Dette er til fordel for udenlandske selskaber, idet nationernes resterende aktiver kan købes til bundpriser.

Trin 4: Frihandelsoverenskomsten.
Det er her, internationale selskaber trænger ind i Asien, Latinamerika og Afrika, samtidig med at Europa og Amerika barrikaderer deres egne markeder mod den tredje verdens landbrug. De pålægger også tårnhøje takster, som disse lande har at betale for registrerede lægemidler, hvilket forårsager skyhøje dødstal og sygdom.

Der er mange tabere i dette system, men et par vindere - bankfolk. Faktisk har IMF og Verdensbanken gjort salget af elektricitet, vand, telefon-og gassystemer en betingelse for lån til hvert udviklingsland. Det er anslået til 4 billioner dollars offentligt ejede aktiver.

I september 2001 blev professor Joseph Stiglitz  tildelt Nobelprisen i økonomi.

Kommentar
Traders_faces_01The Times 21. jan. 2008: Den illuministiske  London Schools of Economics  økonom, Robert Wade: "Fra marts-maj 2009, kan vi forvente storstilet civil uro”, siger han . "Den vil være forårsaget af den stigende generelle bevidsthed i hele Europa, Amerika og Asien om, at hundreder af millioner af mennesker i rige og fattige lande oplever hurtigt faldende forbrugsstandard, at krisen bliver værre, ikke bedre, og at den har undgået kontrol fra de offentlige myndigheder, nationalt og internationalt."
Ganske som forudsagt af Gerald CelenteNu overvåger EU intensivt risikoen for omsiggribende civil uro i Europa - en risiko, som også forudsiges af IMF-Formanden, Strauss Kahn (EUObserver, 22. Jan 2009). Især forventes Østeuropa at opleve svære optøjer fra middelklassen. EU har øvet sig og her mhp. denne situation.

Hvad illuministerne gjorde ved kong Ludvig XVI af Frankrig for 216 år siden.

lluministerne håber, at vi skal begynde at skrige på en verdensvaluta i vores nød – hvilket i realiteten betyder verdensregering . Med andre ord, ser vi nu Hegelianerstrategien: 1. Tese: destabilisering (stigende fødevare-og energipriser,arbejdsløshed) 2. Antitese: fattigdom / optøjer / udvandring 3. Synthese: Verdensregeringinstitutioner giver meget hårde lån for at skabe endnu mere kaos og optøjer / krige, hvorpå Verdensstaten kan opbygges nedefra.

 

 

Men globalisterne er nu betænkelige ved, at deres strategi kunne give bagslag, Time CNN, 19 januar, 2009: "Især er jeg bekymret over den stigende fare for protektionisme," sagde Verdensbankens præsident, Robert Zoellick, for nylig  i Singapore. "Hvis vi begynder at udløse en runde af protektionisme, som man oplevede i 1930'erne, kunne  den globale kriseuddybes." Protektionisme praktiseres nu af Rusland, Kina, Indonesien, USA og europæiske lande (bilredningsplaner). Kina manipulerer endog sin valuta så den bliver mere konkurrencedygtig - i flg. USAs kommende finansminister, Timothy Geithner - og saboterer således IMF.

Globalismen skabte denne krise. Nu fastholder globalisterne at have midlet til helbredelse: globalisme. Hvor dumme tror de, vi er?