EU-Kommissærerne Olli Rehn
og Benita Ferrero Waldner har travlt med at forhandle med "vore europæiske naboskabspartnere", de kommende medlemmer af EUs efterfølger: Den Mediterrane Union!

Det følgende gælder også principielt for de øvrige ENP-programmer omkring Middelhavet.

ENP
I næste budgetperiode (2007-2013), er der omkring €12 milliarder i EU-støtte til rådighed.

Her er den Mediterrane Union allerede forudset (EU Daily)! 

EU tilbyder naboer privilegeret forhold.
 ENP er forskellig fra udvidelsesprocessen - men udelukker ikke optagelse.

ENP gælder for EUs umiddelbare naboer til lands og vands: Algeriet, Armenien, Azerbaijan, Hviderusland, Ægypten, Georgien, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Moldavien, Marokko, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Tunisien og Ukraine. Skønt Rusland også er nabo, er vore forhold udviklet gennem et Strategisk Partnerskab.

Det centrale element i den Europæiske Naboskabspolitik er de bilaterale ENP Aktionsplaner , som aftales mellem EU og hver partner. Disse  fastsætter en dagsorden for politiske og økonomiske reformer.

Balkan-krudttønden
"Jeg hører i regionen meget ofte udtrykket: "Dette er Balkan" - hvilket sædvanligvis betyder, at noget kan forudsiges at gå galt" (Olli Rehn  11. marts, 2008).

"Hvis Bosnien og Herzegovina opfylder de politiske betingelser incl. politiske reformer skulle det være muligt at underskrive" en Stabiliserings- og Associationsaftale (SAA) – et første skridt imod EU medlemskab – i april," bekræftede EU udvidelseskommissær Olli Rehn d. 5. marts, 2008.
                                                              
Kommissær Rehn
: "Lige som deres folk ønsker jeg at se Bosnien-Herzegovina gøre fremskridt hen imod EU-medlemskab."
52-55% af the befolkningen på 4.4 millioner (1990) er bosniakker, overvejende sunni og sufist-muslimer.

Vicepræsident Kallas og kommissær Potocnik vil dele deres erfaringer mht. politik, der fører til EU-medlemskab.

Dette år kan også blive afgørende for Kroatien, hvis det gør "væsentlige fremskridt" med sine rets- og forvaltningsreformer, med kampen mod korruption og genopbygning af skibsbygningsindustrien.

Kosovo er lige blevet selvstændig,  efter at albanske muslimer har formeret sig til flertallet i den ældgamle serbiske provins - og efter at NATO har foretaget en etnisk udrensning og givet frit spil for muslimsk kristenforfølgelse. For mange står Kosova som et skræmmebillede på fremtidens europæiske Shariasamfund. EU anerkender nu landet, har jo selv skabt det  - og vil have det in i EU. 2.2 mill. indbyggere - overvejende muslimer.

Den tidligere jugolslaviske republik, Makedonien (2 mill., 33% muslimer) kan få dato for åbning af EU-optagelsesforhandlinger, hvis det imødekommer "nøgleprioriteter" incl. reform af retsvæsen og den offentlige forvaltning - samt gennemfører en antikorruptionslov! Tænk, at man skal høre det fra - netop EU!

Serbisk nationalisme

Serbiens Beograd skal "genbekræfte" sin forpligtelse til nærmere bånd med EU efter, at  Serbiens premierminister Vojislav Kostunica for nylig erklærede, at Serbien ikke ville  gå ind i EU uden Kosovo. Men nu går han af og giver efter for EU-tilhængere i sin regering.

Visa
Kommissionen præsenterede nye skridt d. 5. marts til at fremskynde  EU optagelses-forberedelserne med alle Vestbalkan-lande, incl. visa liberalisering.

Visa-liberaliseringsaftalerne trådte i kraft 1. januar, 2008 og sigter imod lavere visa-gebyrer og kortere ekspeditionstid for at få visa til EU

D. 7. marts, 2008, indledte kommissær Frattini  en dialog om visa liberalisering med Albanien i Tirana, mhp.at visa-fri indrejse kan garanteres alle albanske borgere!! (3.6 mill. Muslimer).

Dialogen er også i gang med Serbien og Makedonien. Bosnien følger snart efter. 

Financiering
Kosovo skal modtage 1 milliard euro fra EU til at financiere den internationale tilstedeværelse indtil 2010. Kosovo har 2.2 mill. indbyggere overvejende albanske muslimer: Koordination med internationale finansinstitutioner og bilaterale donorer til modernisering og udvikling skal også optrappes med det formål inden år 2010 at oprette en Vestbalkan Investerigsramme, siger kommissions-papiret.  De årlige midler til Vestbalkan beløber sig til ca. € 800 millioner, i alt  € 4 milliarder indtil  2011, med Serbien og Kroatien som modtagere af de største summer.

Yderligere støtte til Vestbalkan-landenes EU-optagelse.
Med en "Transportfællesskabstraktat" præsenterede EU-kommissær for Transport, Jacques Barrot forslag til at udvikle Balkanlandenes infrastruktur, udstrække EUs hovedvejs-  og jernbanenet til regionen.

"Transportforbindelser er nøglerne til at forbinde folk og selskaber." sagde Jacques Barrot.

5. marts, 2008, præsenterede kommissær Rehn også en serie  forslag, som omfatter fordobling af legater til studenter fra Balkan, åbning  for EU programmer i videnskab og forskning, uddannelse, og kultur for landene i Balkan-regionen.  

Kommissionen vil gøre  flere Fællesskabsprogrammer tilgængelige for folk fra regionen. 

Ægypten 

7. marts, 2008, underskrev Kommissær for Ydre Anliggender og ENP, Benita Ferrero-Waldner, og den ægyptiske Minister for Internationalt Samarbejde, Fayza Aboulnaga, hjælpeprogrammet for 2007-2010. Fokus med den €558 millioner store hjælpepakke under ENP er at støtte reformprocessen og gennemførelsen af den EU-ægyptiske ENP Aktionsplan: Målrettet hjælp på områder som handel, told, landbrug, transport, energi, og videnskab, incl. samarbejde om lovlig udvandring, grænsekontrol og lettelse af visatildelingen 

Bæredygtig udvikling og administration af menneskelige og naturressourcer:
Reformer i uddannelses- og sundhedssektorerne.

Reformer på områderne demokrati, menneskerettigheder og retsvæsen: At støtte Ægyptens eget politiske reformprogram og at styrke civilsamfundets rolle i Ægypten.

Bilateral assistance til Ægypten følges op af den regionale ENPI grænseoverskridende samarbejdsprogram, der p.t. er under udarbejdning.

Den Mediterranean Union gør fremskridt på vor bekostning - og hen mod vore og vore børns lidelser som dhimmier  eller jihad-krigere i fremtiden.