Tilføjet d. 19 Jan. 2009 - Mail Online: "Smart medicin " som Ritalin, det kontroversielle hyperaktivitetsmedikament,bruges allerede i stort omfang til at forøge hjernens præstation. Modafinil, et stimulans, der er kendt som "hold dig vågen" pillen,  indtages også for at øge eksamenspræstationen. Der er et boomende Internet- sortmarked for medicinen, med rapporter om,  at forældre opmuntrer deres børn til at tage den før eksamen. Nogle studenter ved Oxford University sælger dem formentlig i universitetsbibliotekerne. Man forventer, at skolerne i fremtiden vil udlevere sådan medicin til ubemidlede elever for den sociale retfærdigheds skyld!"
De i det flg. omtalte nano-hjerne-chips vil derfor uden tvivl få en stor fremtid.

 

I lang tid har jeg læst om global tankekontrol og racehygiejne fra den Nye Verdensordens side. Men jeg skubbede de finere dele af det til side, idet jeg troede, at det var science fiction. Nu  viser følgende os, at vi sender vores børn ind i et Helvede som roboter i levende live, hvis vi ikke vågner op nu.

IndividVenstre: Individet og den nye verdensordens masser.

Video  ved Aaron Frank (fundet hos Nylonmanden)viser den Nye Verdensordens luciferiske natur . Udtrykket "Overgangstider” blev indført af Newton Gingrich i National Science Foundationn's Workshop 2001, med deltagelse af det amerikanske forsvarsministerium, NASA, MIT, Hewlett Packard og mange andre.
Mål: At øge menneskelig præstation (og gøre mennesker egnede til manipulation) ved hjælp af tekniske midler (hjernechips, narkotika).

Racehygiejne.
Charles Darwin's tanker om, at kun de stærkeste bør overleve er den grundlæggende idé. Elitestatus (adel, f.eks) anses for et tegn på ret til at formere sig. Masserne var / betragtes som kvæg. Da racehygiejnetankerne var vidt forgrenede blandt psyko-theraputer/psykiatere  og andre steder, var der et problem efter Anden Verdenskrig. Eliten ville  ikke opgive det. Men "heldigvis" havde en smart fyr, Aldous Huxley (forfatter til “Fagre Nye Verden”), en løsning: "Vi skal bare give barnet et andet navn!!! Nu vil vi kalde det transhumanisme. Når man kan ændre planter genetisk - hvorfor så ikke også mennesker? "

aldous huxleyDenne Aldous Huxley holdt i 1962 en tale (på videoen): Lav om på miljøet for at ændre den enkelte. Og han sagde: Teknikken vil gøre det muligt for oligarkiet ( "eliten") at standardisere masserne og fjerne uønsket adfærd "- og fortalte om hjernechips. "Udryd seksueldriften").
For resten sagde han også: "At alle er lige, er en antagelse, som i almindelige tider, ingen ved sin fornufts fulde brug nogensinde har givet sit samtykke til."
Nu blev denne mand den første generaldirektør for UNESCO, der skulle tage sig af - racehygiejne!!

Charles Galton Darwin - barnebarn af den berømte Charles Darwin: "Masserne kan tæmmes - eliten ikke." Filmen viser en plan om at udvikle et lille herrefolk og en langt større bestand af slaver - ligesom i bi-kuben eller myretuen. Og ligeledes er der  "elite"-ønske om at reducere arbejdergruppens  forplantningsevne ved hjælp af narkotika, alkohol og hjernechips, der er modtagelige for fjernstyring. Slå seksualdriften ihjel hos masserne og kontroller befolkningstilvæksten.

Social udviklingsstyring
Masserne bortledes fra virkeligheden for at leve i en virtuel (indbildt) virkelighed (computer, TV), hvor de kan stilles tilfreds ved hjælp af narkotika, harmløs underholdning, og nanohjernechips.

Superman

Det endelige mål / revolution er at kunne forudsige og styre enkeltpersoners og gruppers  adfærd - gribe ind før "forbrydelse". Nogle ideer er "social virus". Lovgivningen er i dag i EU og USA sådan, at alle kan defineres som terrorist (EUs Rammebeslutning om Racisme og Fremmedfrygt) - eller terrist, som de nu synes at foretrække.

Eliten - ligesom Hitler - vil skabe deres idealmenneske, en Superman, en gud - men desuden ønsker de, at masserne skal  degenerere  fysisk, mentalt og intelligensmæssigt. Massemedierne har allerede hjernevasket os og bragt os væk fra virkeligheden ind i en virtuel virkelighed for, hvordan folk skal opføre sig. Vi er ved at blive angrebet af programmering. Dette manifesterer sig i idoler. Der vil komme (ja er) en amoralsk videnskabelig verden.

Global tankekontrol

Brain-chipFilmen hævder, at i fremtiden  vil  alle have nanochips i deres hjerner for at øge deres intelligenspræstationer (og gøre dem modtagelige for fjernbetjening) - de kan endog at lære nye sprog i løbet af få minutter! De, som ikke har chips bliver tabere.

Denne Nye verdensorden er bygget oppefra og nedefter. Guldalderen. Det er vejen til Helvede! Målet er posthumant - slutningen på menneskeheden - begyndelsen på robotalderen .

Kommentar
Skeptisk? Det sker allerede! Meget stærke Ny Verdensordensorganisationer står bag -  alle instrumenter for Rockefeller Foundation.
EvolutionPA_468x186Mail Online 26 okt 2007 : Den menneskelige race vil en dag være opdelt i en attraktiv, intelligent regerende elite og en underklasse af sløve, grimme trolde-lignende væsner, siger en topvidenskabsmand. Racemæssige forskelle vil blive en saga blot – idet krydsning producerer en enkelt kaffe-farvet hudfarve.

Mht. den nye verdensordens ideelle krydsede menneske, kommer det til at ligne de gamle egyptere, - se her og Sarkozy's fantasier . Her kommer EUs herrefolksforestillinger til udtryk i forklædning.

Newt-gingrichMen lad os begynde med Newt(on) Gingrich, den tidligere amerikanske republikanske senator.
Han er naturligvis medlem af Rockefeller's Council on Foreign Relations. Han er tidligere formand for Repræsentanternes Hus - og kan stille op til præsidentvalget i 2012.. Han er frimurer   – endda en 33 graders, dvs en af de 1000 illuminati-lyspunkter, præs. Bush Sr. nævnte  i sin Tale om Unionens Tilstand i 1991.


Så er der MIT (Massachusetts Institute of Technology, en Tavistock hjernevaskeekspert - især siden Kurt Lewin blev leder af Center for Group Dynamics i 1940erne efter at være flygtet fra Hitlers forfølgelser af jøderne. Kig engang her (Henry Makow): "Det er mere effektivt at styre samfundet ved tankekontrol end ved fysisk tvang. Begivenhederne d. 9-11 og "krigen mod terror" er mestendels øvelser i massehjernevask.”

 Kurt-lewinKurt Lewin, som blev direktør for det elite-sponsorerede Tavistock Institute i 1932, udviklede tankegangen bag 11.9. 2001. I bogen "Mind Control, World Control" (1997) skriver Jim Keith:

 

"Lewin tilskrives meget af den oprindelige Tavistock-forskning i massehjernevask. Han anvender resultaterne af gentagne traumer og tortur [af personer] i tankekontrol med samfundet som helhed."

"Hvis terror kan få lov at brede sig  i udstrakt grad i et samfund”, har Lewin udtalt, “så bliver samfundet til en tom plade, en situation, hvor kontrol  nemt kan oprettes."

  "Sagt på en anden måde: Ved oprettelse af kontrolleret kaos, kan befolkningen bringes til et punkt, hvor den villigt underkaster  større kontrol." Lewin fastholdt, at samfundet skal drives ind i en tilstand svarende til en 'tidlig barndomssituation. (side 44 )

 

Eliteplanlæggere konstruerede 11. sept 2001 for dens chokværdi. I kølvandet derpå var  de i stand til at indføre en sikkerhedsstramning, en kostbar militær oprustning og en krig i Afghanistan og Irak på en bedøvet befolkning.

 

TwintowerKeith citerer en anden Tavistock forsker, Dr. William Sargent, forfatter til "Kampen om Sjælen: Forvandlingens og Hjerne-Vaskens Fysiologi" (1957): "Forskellige typer af tro kan indplantes, efter at hjernefunktionen har været tilstrækkeligt forstyrret af … bevidst fremkaldt frygt, vrede eller ophidselse." (48)

Denne plan blev fastlagt længe før 11. sept , 2001.

Tavistock Institute har udviklet en sådan magt i USA, at ingen opnår fremtrædende plads på et hvilket som helst område, medmindre han eller hun er blevet uddannet i "adfærdsvidenskab" på Tavistock, eller et af dets datterselskaber.

Spørgsmålet om, hvorvidt 11. sept. 2001 var et insider job, trænger sig mere og mere på 

 

Her er en forfærdelig rapport om Rockefeller familiens støtte til racehygiejnen og global tankekontrol gennem mentalhygiejne. I 1921  blev det Amerikanske Racehygiejniske Selskab oprettet, som støttes finansielt og moralsk af Rockefeller Foundation, lige som  Hitlers Chefrådgiver i race / racehygiejnisk spørgsmål - Ernst Rüdin på Kaiser Wilhelm Institut für Psychiatrie i München. 

Henry Kissinger  støtter en reduktion af Kissinger-order-chaosverdens befolkningstilvækst i mindre udviklede lande, idet den er en alvorlig trussel mod USA's nationale sikkerhed. Vedtaget som officiel politik i november 1975 af præsident Gerald Ford, skitserede NSSM 200 en skjult plan om at reducere befolkningstilvæksten i disse lande gennem prævention, og også udtrykkeligt gennem krig og hungersnød .. CIA-direktør George Bush blev beordret til at hjælpe …, lige som udenrigs-, finans-, forsvars– og landbrugsministrene.

Højre: Henry Kisssinger foran den Nye Verdensordens motto: "Orden ud af Kaos" - hvilket indebærer "Men først Lave Kaos ud af Orden"), hvad disse illuminater  er meget dygtige til (fx den igangværende økonomiske krise).

En af hans vigtigste kilder var den Kongelige Kommission for Befolkning, som kong George VI havde skabt i 1944 "til at overveje, hvilke foranstaltninger, der skal træffes i den nationale interesse for at påvirke den fremtidige udvikling af befolkningen” …. Men også Club of Rome publikationen, "Grænser for Vækst" af Dennis Meadows havde inspireret Kissinger.


I 1990erne har FN's World Health Organization lanceret en kampagne for at vaccinere millioner af kvinder i Nicaragua, Mexico og Filippinerne i alderen mellem 15 og 45, angiveligt mod stivkrampe. Vaccinen blev ikke givet til mænd eller drenge.
Det blev afsløret af en katolsk organisation, at stivkrampevaccinen indeholdt humant choriongonadotropin eller hCG, et naturligt hormon, som når det kombineres med en stivkrampetoxoidbærer stimulerer antistoffer, der gør en kvinde ude af stand til at gennemføre en graviditet. Ingen af de kvinder, der blev vaccineret, fik det at vide.

Dav.rockefellerDet  kom senere ud, at Rockefeller Foundation sammen med Rockefeller's Befolkningsråd, Verdensbanken (vært for CGIAR - en Rockefeller landbrugskontrol organsation), og USA's National Institutes of Health havde været med. Hertil kommer, at Norges regering, som er vært for Svalbard Dommedagsfrøbanken, donerede $ 41 millioner til at udvikle den særlige abortfremkaldende stivkrampevaccine.

Også Tjekkiets Præsident, Vaclav Klaus , advarer mod faren for den Nye Verdensordens fødselsbegrænsning.

Hjernechips
Her er, hvad det britiske forsvarsministerium forudsiger for perioden 2007-2035: Informationschips implanteret i hjernen. Elektromagnetiske pulsvåben. Middelklassen bliver revolutionær, idet den overtager rollen som Marx's proletariatet. Befolkningen i landene i Mellemøsten stiger med 132%, mens Europas falder pga. faldende frugtbarhed.

Nano Fremtid
: Den næste generation af  kraniale chipimplantater muliggør dataoverførsel direkte til hjernen under hvile uden at gribe ind i søvn. Denne datafodrings funktion  reducerer drastisk mængden af tid, der medgår til at tilegne sig nye data hver dag. Efter chipintegration bliver den nyligt chiptransplanterede person nødt til at deltage i ni måneder med intensiv klasseundervisning i kurser, hvor de lærer nye måder at tænke, bearbejde tanker, og at kategorisere erindringer og data på.

Men der er en enklere måde at hjernevaske dig: TV. Se denne video.

Dette er virkeligheden, når intelligente djævletilbedere (illuminater/illuminister – herunder EU, se (explanatoty statement) er blevet så indbildske, at de tror, de er blevet Guds ligemænd (1. Mos. 3:5).
Vil vi give dem vore sjæle? – for det er alt, hvad de ønsker - ved siden af vore penge..