Vore Dhimmi-politikere Logrer Med Halen For Islam. Men Venstrefløjen Er Ved At Vågne

Posted By Anders On March 9, 2008 @ 01:32 In Dansk, Euromed | No Comments

Helt uventet kommer forløsningen fra venstrefløjen i dansk politik: Villy Søvndal, SF vil nu foranstalte en stor demonstration mod den radikale islam. Og Dansk Folkeparti vil vist gerne støtte, selv om Pia Kjærsgård ikke må få lov at tale! [1] Søvndal håber på 100.000 demonstranter!!!. Må det mål lykkes! Mød talrigt op.

For med centrum i europæisk politik er det en tragedie

Chef-Dhimmierne i NATO (Jaap de Hoop Scheffer) og den hollandske premierminister Balkenende [2] advarer nu mod Geert Wilders´ Islam-kritiske film.

Geert Wilders
De følgende Korancitater stammer fra "[3] Kirche und Theologie in Web".

Hidtil er kun [4] 1. del af Wilders-filmen udkommet. 2. del følger tilsyneladende snarest - og Holland [5] forbereder sig på nye muslimske optøjer i ind- og udland - som det nu en gang er selvforskyldte [6] dhimmiers lod. Man har sågar undersøgt, om det er lovmedholdeligt at forbyde filmen!

"Kamp er jer befalet - også selv om I ikke kan lide den" (sura 2:216). "De, som tror og udvandrer og kæmper hårdt for Allahs sag, det er dem, som håber på Allahs nåde." (sura 2: 218).

T.h.: Oversigt over EUs foreløbige "Mediterrane Union".

Den glimrende tyske [7] blog PI skriver følgende:
"Man kan forudse, at EU vil udnytte enhver episode, der som følge af islamisk intolerance bliver følgen af Wilders´film til det yderste, til at indskrænke vore grundrettigheder. I første omgang nok kun moralsk og med selvcensur (hvad EU allerede længe har pukket på). Man vil stille Wilders i den offentlige gabestok - ikke de intolerante forbrydere og dermed islams intolerance, der bestyrker afvisningen af en menneskerettighed som "berettiget", fordi den islamiske fornærmethed udgør en moralsk højere værdi for de underdanige eurokrater - og dermed også formidles således i propagandaen."
"…så dræb afgudsdyrkerne, hvor I træffer på dem, og grib dem og belejr dem og læg baghold for dem, hvor I kan. Men hvis de angrer, beder bønnen til Allah og betaler Zakat, så gør deres vej fri"  (sura 9:5)

Sådan går det under "Fredens religion".
Koptisk [6] dhimmi på intensivafdeling efter muslimsk overfald i Ægypten 2006. 

"Der er system i galskaben: Har man brændemærket Wilders som skurken og sat fokus på ham, opnår man på én gang, at man ikke mere taler om Koranens hadefulde afsnit.  Men kun om de krænkede muslimers følelser, som på diskriminerende vis  fremholdes for os af de "EU-bekymrede" - som om det handlede  om halvåndssvage, der slet ikke kan andet, end straks at hærge, hvis det passerede ikke passer dem. En nedrig nedvurdering af muslimer i det hele taget af dem, der altid fremstiller sig som muslimvenner - og alligevel på denne måde nedgør dem.

EU giver således på forhånd syndsforladelse til de mest intolerante muslimers følelsesliv, og bruger det som gyldig grænsedragning for vor meningsfrihed" ([8] Lionheart).
"Vi vil indjage rædsel i hjertet på dem, som ikke tror, fordi de sætter  medbejlere ved siden af Allah" (sura 3:151). "Og bekæmp dem, til der ikke mere er forfølgelse, og al tro er rettet mod Allah" (sura 8:39)

"Med agitationen mod Wilders og hans Film kan man skabe et førsteklasses præcedenstilfælde. For opmuntret af EU kan intolerante muslimer fremstille sig som "krænkede" over for alt og alle, og således via moralsk tryk bevirke yderligere indskrænkning i vore grundværdier."
"Allahs og hans budbringers (tilsigelse af) frigørelse (fra enhver forpligtelse) over for afgudsdyrkerne, som I har lovet noget (sura 9:1). Denne Taqija (tilladt løgn) blev bekræftet på 4. Konf. Acad, Islam. Res. Kairo, 1970.

I Tyskland tror den forvirrede indenrigsminister Schäuble tilsyneladende stadig på kulturberigelse ved "Fredens Religion", Islam. Derfor foranstaltede han i flg. Bild en [9] Konference med politisk korrekte dhimmier og gode "moderate" Muslimer. Af det blev der en farce, som bedst kan sammenlignes med   Joseph Goebbels´ Propaganda-møder - og som er uforenelig med befolkningens hverdagsoplevelser.

Schäuble føler sig nu under tryk fra den også i Tyskland voksende modstand fra venstre mod den islamiske ideologi: Af et [10] interview med der Welt d. 8. März 2008: Schäuble: "Jeg ser, at faren for populisme (efterhånden ugyldig trylleformel!!) tager til. Den har - også i forbundsrepublikken - lejlighedsvist optrådt på det politiske spektrums yderste højre - og nu til venstre…. Hr Lafontaine har jo meget bevidst benyttet begrebet "fremmedarbejder". Og man hører, at Hr Lafontaine overvejer en underskriftsaktion mod Tyrkiets optagelse i EU. Det er ganske åbenbart, at en del af det højreekstreme vælgerpotentiale for tiden bliver opsuget af Venstre-partiet."  

"Faktisk foreligger der en koalition af vore politikere med de yderligtgående - hvis ikke  de  mest yderligtgående elementer i den islamiske verden,  mhp. at bringe vor kultur i overensstemmelse med normerne for islamisk censur og intolerance. Kun således kan også en "fredelig integration" af islam lykkes - tror vore politikere."
"
Oh I, som tror! Tag ikke jøder og kristne til venner… Og den af jer som gør det, hører sandelig til blandt dem"  (sura 5:51). "På den dag, hvor der blæses i trompeten, vil vi samle de skyldige, nemlig de blåøjede" (sura 20:102)". "Og han lod jer arve deres land  og huse og ejendom i et land, som I aldrig havde sat fod i" (sura 33:27)".

I jan. 2008 havde EU Parlamentet indbudt [11] Stormuftien af Syrien som taler i Parlamentet. Han forsikrede os om, at der ikke findes Hellig Krig - men at islam er Fredens Religion. Men samtidig advarede han om, at Helvede bryder løs med Wilder´ film, hvis han skulle fornærme islam. Hvordan det så stemmer overens med fred. Således bekræftede han taqija, islams tilladte løgn (sura 9:1, 4. Conf. Acad. Islam. Res, Kairo 1970)

"Ved siden af islams diktatoriske bestræbelser ligger der også en tilbøjelighed til diktatoriske træk i EU, når vore grundlovssikrede rettigheder om ytringsfrihed ikke forsvares. Dermed opgiver Europa i en håndevending en central grundrettighed, som blev tilkæmpet gennem århundreder, besværligt og ofte blodigt. Og det pga. magtbestræbelser fra vore midterpolitikeres side og fra politiske eliter. Det er en katastrofe."
"Og kæmp for Allahs sag mod dem, som bekæmper jer (sura 2:190)." "Og dræb dem, hvorsomhelst I støder på dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer fra" (2:191)

Dhimmi-Uvæsenet rækker ind i kirkerne: Global Enhedsreligion

Danske biskopper underkastede sig under 1. "Muhammedkrise" islam. Her er sådan en dansk dhimmibiskop på [12] tiggergang hos stormufti Tantawi i Kairo - mestendels for at bede om godt vejr for den danske eksport.
Nu har vi den 2. "Muhammedkrise" . Men den har endelig åbnet øjnene på vore socialistiske politikere med Villy Søvndal i spidsen, hvad der efterlader håb om en bred politisk modstand i Danmark mod den islamiske erobringspolitik gennem brugen af af køteragtige "nyttige idioters" kryben for islam. Men først og fremmest mod de politikere, som vil sælge os til islam

Nuvel, som ethvert diktatur ved, drejer det sig om at opdrage børnene til deltagelse i diktaturets forrykthed. Og særligt langt kommer  man, når man får kirkerne og deres politikere med.  Det vidste monarkierne. Det vidste Goebbels, Hitler og kommunisterne. [13] Det ved EU og de politisk korrekte dhimmier. Derfor har allerede i 1970 "[14] Den Evangeliske Mission i Hessen og Nassau" (DEHN) bl.a. bestemt flg. om om de evangeliske børnehaver :" Da interkulturel og interreligiøs  indlæring i særdeleshed fremmes gennem møde med repræsentanter  for andre kulturer og/eller religioner, må man i betragtning af den multireligiøse situation i en børnehave gå ind for ansættelsen af en muslimssk opdrager i holdet af opdragere."
Dette blev i 1995 til de tyske Evangeliske Kirkers ansættelsespolitik i Tyskland.
[15] I flg. PI  "får nu allerede de Evangeliske Kirker besked om at ansætte muslimske opdragere. Også moskebesøg hører til de helt smås  børnelærdom. Vidunderligt! når også sågar de allermindste og endnu orienteringsløse medborgere tidligt bliver forvirret beriget med fredens religion."

Fra DEHN-skriftet: Teologiske Overvejelser om Ansættelsen af en Muslimsk Opdrager  i en Evangelisk Børnehave. En Argumentationshjælp for Menighedrådsformænd/kvinder:

 

„Troens galej": “Skønskrift er i islam en højtudviklet kunstart (Forklaring: se siden): Tolerance begynder hos kristne med troen på den treenige Gud, som har al magt i Himmelen og på Jorden. Ikke kristne tolererer religionerne, men det er Gud selv, som bærer og tåler hele verden, religionerne, også den kristne"!!! 

  Med denne religionsligestilling er den fuldstændige opgivelse af Kristi lære til gunst for den evigt logrende, holdningsløse protestantiske "kristendom" over for magthaverne endnu en gang bekræftet. Kristus siger: "Ingen kommer til Gud uden gennem mig." (Johs. 14:6). Disse såkaldte  kristne  mener virkelig , at Gud og Allah er en og samme - og at Kristus dermed er overflødig!!

Hvordan er det muligt at være så ulogisk?
at man kan tro, at Kristi befaling:"Elsk din næste" kan betyde det samme som Allahs "Dræb din næste, hvis han ikke er muslim?" Det betyder jo nok en gang drab på Kristus!  Hvordan kan man som kristen glemme apostelen Johannes´2. Brev:7-11: "Hvis de ikke fører Kristi lære, må I ikke byde dem velkommen eller give dem husly!"? 
Allah siger, at han ikke har nogen søn (sure 3:59, 4:171, 18:4-5, 3:61, f.eks.)  og vil straffe og sende enhver til Helvede, som tror, at han har en søn (sure 3:56, 14:16, 98:6 f.eks.).
Hvis nu protestantiske ledere og præster mener, at den sønneløse Allah er den samme som Jesu Kristi far, så må de jo sætte sig mellem 2 stole: De er hverken i overensstemmelse med Bibelen eller Koranen.
Vi har her at gøre med den altfavnende  [16] Den Nye Verdensordens New Age religion.


 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=593

URLs in this post:
[1] Søvndal håber på 100.000 demonstranter: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/03/08/042454.htm
[2] advarer: http://de.rian.ru/society/20080306/100831250.html
[3] Kirche und Theologie in Web: http://www.theology.de/schriften/koran/index.php
[4] 1. del af Wilders-filmen: http://uk.youtube.com/watch?v=j0jUuzdfqfc&eurl=http://kleinverzet.blogspot.com/2008/01/preview-g
eert-wilders-his-koran-movie.html

[5] forbereder sig på nye muslimske optøjer: http://www.agi.it/world/news/200803061711-cro-ren0081-art.html
[6] dhimmiers: http://euro-med.dk/?p=402
[7] blog PI skriver: http://www.pi-news.net/2008/03/eu-wuenscht-einschraenkung-der-meinungsfreiheit/
[8] Lionheart: http://euro-med.dk/?p=288
[9] Konference: http://www.bild.de/BILD/news/kolumnen/2008/fest-innenpolitik/03/07/deutsch-tuerkischer-dialog.html
[10] interview med der Wel: http://www.welt.de/politik/article1772868/Die_SPD_ist_eine_unserioese_Partei.html
[11] Stormuftien af Syrien som taler: http://euro-med.dk/?p=326
[12] tiggergang: http://euro-med.dk/?p=219
[13] Det ved EU: http://euro-med.dk/?p=389
[14] Den Evangeliske Mission i Hessen og Nassau: http://www.pi-news.net/wp/uploads/2008/03/akislam.pdf
[15] I flg. PI: http://www.pi-news.net/2008/03/muslimische-verziehung-im-kindergarten/#more-7580
[16] Den Nye Verdensordens New Age religion: http://www.sullivan-county.com/nf0/nov_2000/new_age_rel.htm