Verdensstaten Bygges Op XI. Pengemagernes Kasino

Posted By Anders On January 15, 2009 @ 10:05 In Dansk, Euromed | 4 Comments

Internationale bankfolk bag de multinationale selskaber har arbejdet hen imod at [1] regere verden  ved hjælp af penge i de sidste 233 år- og nu står de foran deres [2] mål. Deres værktøj - foruden penge og ambitioner - og man kan købe næsten enhver politiker og medie med disse to perspektiver - er [3] "civilsamfundet", [4] her.

Hvordan kan pengemagerne slippe af sted med at berige sig selv og gøre os til deres slaver

Her er en interessant analyse af [5] Matthias Chang, Global Research dec 26, 2008

“A: For at sikre deres globale dagsorden behøvede skyggepenge-långiverne en national base til først at konsolidere deres magt og til at give love, der ville sikre deres monopol til at udstede penge og kredit. Mållandet var England, og det er derfor, den første centralbank blev [6] Bank of England . Næsten alle de love, som sikrede penge-långiverne deres uhæmmede økonomiske og politiske magt kan spores tilbage til det juridiske grundlag for etableringen af Bank of England som centralbank og deres frie ret til at oprette "kreditter".

£ Sterling blev valutaen, der valgtes til verdens erobring, og resultatet var det mægtige Britiske Imperium! Det var et imperium baseret på gæld. Da £ Ponzi ordningen (= svigagtigt investeringsforetagende, der betaler udbytte til investorerne ud af de penge, der betales af de efterfølgende investorer snarere end fra fortjeneste) trævledes op, var Storbritannien ikke mere til nytte og skyggepengelångiverne gik over til en anden struktur af Ponzi ordningen.

 

B: [7] Wall-street-0901-01Det næste målland var USA, og midlet blev [8] Federal Reserve System, [9] her, [10] her . Det var en lang kamp, men skyggepengelångiverne sejrede til sidst. Derefter har de etableret det største finansielle imperium i historien, men de er stadig langt fra deres ultimative skjulte dagsorden, som arrogant proklameret af [2] James P. Warburg - etablering af en global regering ved erobring eller samtykke !

 

C. Bretton Woods (I) – Ponziordningen efter 2. Verdenskrig.

I slutningen af Anden Verdenskrig var USA den uomtvistelige supermagt og største kreditor.

Skygge-pengelångiverne skabte forskellige påskud for massive udlån som Marshall-planen, angiveligt for at genoplive de hærgede økonomier i Europa og Asien. Under dække af ovennævnte uselviske økonomiske plan efter krigen, var den skjulte dagsorden fastsættelsen af den amerikanske dollar som den eneste øverste valuta, der skulle erstatte £ Sterling.

For at sikre de suveræne skyldneres samtykke til brug af dollaren som reservevaluta, blev det aftalt, at dollaren kunne genindløses i guld til US $ 35 pr unse guld.

[11] Uncle-sams-fallSkyggepengelångiverne skabte flere kreditter, end der var guld til at opretholde dollaren som reservevaluta for.
 

D: Bretton Woods-(II) - det rene Fiat Pengesystem (dvs. uden værdibasis). Dollaren  ville ikke længere kunne genindløses i guld, dikterede præsident Nixon.

Der var to elementer i den samlede ordning for at sikre fuld overholdelse.

Element 1 var brugen af simpel tyraniseringstaktik: Militære udgifter til Den Kolde Krig. Beskyttede lande skulle fortsætte med at bruge den amerikanske dollar i alle internationale trafikker.

 

Element 2 blev gennemført af Henry Kissinger. Han sikrede en aftale med den korrupte Saudiske konge og mindre tyranner i regionen om, at olieprisen skulle manipuleres til højt niveau (Saltsjöbaden Bilderbergmødet 1973, Andreas von Rétyi, Bilderberger, Kopp Verlag 2006), og til gengæld for deres umådelige rigdomme og finansielle styrke skulle alle fremtidige råoliehandeler foregå i dollars, og den petrokemiske dollar skulle geninvesteres i dollar-aktiver.

Men pengemagerne kom til den vanvittige konklusion, at de kunne skabe grænseløse kreditter (gæld) ud af den blå luft! (Ved at lade seddelpressen arbejde hårdere).

E: Kina-kortet skulle spilles!

Skyggepengelångiverne indgik en aftale med kineserne i lighed med den petrokemiske dollaraftale. Der kom massiv udflytning af virksomheder til Kina, massive investeringer i anlæg og udstyr til at producere varer til de amerikanske og europæiske markeder til gengæld for handel i dollars, som skulle geninvesteres i dollar-aktiver.

 

Gælden eksploderede i USA og i Europa. Forbrugerne lånte som aldrig før til at købe lækkerbidskenerne fra Kina. De genvundne dollars fra Kina finansierede forbrugerboblen mht. køb af huse, biler, elektroniske varer, legetøj, tøj osv. Kina blev verdens fabrik og dets økonomi steg. Inden for et årti ophobede Kina dollarreserver svarende til $ 2 billioner. Andre asiatiske lande hoppede på vognen, og akkumulerede enorme dollarreserver. Disse enorme reserver skulle investeres, og USA lokkede dem til eksotiske investeringer skabt af Nobelpristagere og raketvidenskabsfolk.

 

F: Derivatkasinoet

[12] Brændte-pengeI 2004 blev $ 157 mia CDOer (Collateralized Debt Obligations) udstedt, men de var steget til forbløffende $ 557 milliarder i 2006. 
 

USA, specielt Wall Street blev "Gælds-Mekka”.
Resten af verden hoppede på den vogn. Skyggepengelångiverne fremkom også med en ordning for at beskytte investorerne, hvilket bragte en massiv strøm af indtægter. Ordningen blev kaldt "credit default swaps" (CDS).

Handelen med CDS blev anslået som følger: 2001 $ 918,9 mia. 2002 $ 2,2 billioner. 2003 $ 3,8 billioner. 2004 $ 8,4 billioner 2005 $ 17,1 billioner. 2006 $ 34,4 billioner. 2007 $ 62,2 billioner. 2008 $ 54.6 billioner i juni 2008!

 

[13] BailoutVerden blev afhængig af gæld! Og styring fra f.eks Banktilsynet svigtede [14] forsætligt.
[15] Charles Eisenstein: "Der er en enorm overførsel af rigdom til den økonomiske elite, som skal finansieres af amerikanske skatteydere, udenlandske selskaber og regeringer, og i sidste ende de udenlandske arbejdstagere.

Slutspillet

Så bristede boligboblen, og med den den gigantiske Ponzi ordning. Kreditorerne står nu over for et dilemma: hvad der skal ske med de belastninger og masser af dollartoiletpapir, som nu spottende kaldes "giftigt affald”?

G: Den Fed-annoncerede politik med nulrente er den sidste kugle i Fed's arsenal eller som jeg har nævnt tidligere, slutspillet. Dette kæmpespil vil det tage seks måneder at spille færdigt, men det vil ende i fiasko.
Der vil blive  massive optøjer i hele USA, hvor folk vil slå ihjel for mad for fødevarer og andre basale fornødenheder. Grundlæggende råvarer til fremstilling etc. vil være utilgængelige. Der vil ikke være flere biler på motorvejene! Millioner af amerikanere har fået licens til at bære våben og vil gå på jagt efter hvad som helst affald, de kan få fat i. 
Man kan vædde sin sidste dollar på, at skyggelångiverne og deres militære partnere vil indføre militær undtagelsestilstand.”

 The [16] Telegraph jan 2, 2008: For at være sikker på renteindtægter vil de britiske banker ikke  videregive den rentenedsænkning, som Bank of England har foretaget, til deres låntagere  - og sparerne får fremover[17] ingen rente.  Økonomer har sagt, at økonomien i Storbritannien er i yderligere fald, mens bankerne begrænser realkreditlån og andre lån i et forsøg på at råde bod på deres regnskabsbalancer. Dette vil igen forårsage yderligere misligholdelser, der forårsager mere skade på deres konti, og forværring af den onde cirkel.

Til dette kan føjes [18] Markedsværdimetoden.

Her er en[19] video, [19] der viser, hvordan "eliten" investerer toiletpapirdollars i guld og sølv - hvilket får dollaren til at falde i værdi. Og her er en video om formålet med, at dollaren skal falde: [20] Ameroen og Den[21] Nordamerikanske Union.

 

[22] Marc Faber siger verdensøkonomien og i særdeleshed dollaren er er ved at falde sammen -og derfor råder han amerikanere til at købe og [23] holde på guld uden for USA ,

Tirsdag den 9 december 2008  holdt præsident Bush en tale om, at "Jeg har opgivet principperne for det frie marked for at redde det frie markedssystem." Med andre ord: "Jeg er indfører diktatorisk styre!" Socialisme - stærk regering.

Bush har erklæret, at USA for at være i konkurs. Bush stoler på, at frygten for recession og eller social uro i kreditorlandene vil tvinge kreditorerne til at kapitulere.

 

[24] Gerald Celente : "Jeg kalder det kommunisme! Som jeg tidligere har rapporteret, er USA ved at gøre sig klar til indenlandske optøjer i den nærmeste fremtid på grund af voksende fattigdom og [25] stigende afgifter”[26] – og Europa også ! Man kan også tage et kig på Grækenland, Frankrig, Italien og Spanien, hvor urolighederne allerede [27] spredes[27] I Kina, hvor 0,4% ejer 70% af landets rigdom, lukker fabrikker  på grund af faldende efterspørgsel fra udlandet. Og der er ikke noget økonomisk grundlag for en indenlandsk efterspørgsel, idet 350 mio kinesere tjener mindre end 1 dollar om dagen. Stemningen blandt kineserne angives af [28] Times Online 14. jan. 2009  at være meget oprørsk.
Men den gamle Nye Verdensordensprofet , [29] Bilderberger, [30] CFR-medlem  og [31] Trilaterale Commissionist, den samvittighedsløse [32] Henry Kissinger, ser ingen fare i krisen – blot en mulighed for, at Obama kan indføre den Nye Verdensorden  !!!

Kommentar
[33] Evelyn-rothschildDenne kinesiske boomerang, som udløste den igangværende økonomiske krise, er altså den Nye Verdensordens velsignelse! Nu ser  [34] World Economic Forum (Davos) den dårlige kinesiske økonomi som den største fare for verdensøkonomien. 

Har disse skiderikker ikke har nogen samvittighed? Åh, jo: Bare se, hvad hjernen bag denne sammensværgelse, Sir [35] Evelyn Rothschild, har at sige,  - efter at han hyklerisk har udtrykt sin medynk med de fattige arbejdstagere og deres familier for, at de mister deres udkomme: "Hvor er skammen hos dem, der kun måneder tidligere pralede af deres stadig stigende profitter og stadig smarte produkter og stadig lettere lån? USAs bilfabrikanter kan være de værste i koret, hidtil!!! Års inkompetence og nu deres manøvrer i Kongressens  sale for en massiv redningsplan. Forvaltningerne foretrækker at holde på deres private virksomhedsjetfly i stedet for at presse på for brændstofeffektivitetsstandarder, for at gøre deres produkter mere konkurrencedygtige. Fagforeningsmedlemmer vil hellere holde på deres guldrandede pensioner på livstid end at redde deres virksomheder. Hvorfor skal skatteyderne hjælpe dem, der så ofte har nægtet at tage ansvar selv? Tag ansvar. Denne æra med kamp kan vare længe.

Her er, hvad en af hans forfædre, [36] Nathan Rothschild, gjorde til  slogan for denne familie: "Jeg er lige glad med, hvilken marionet, der er placeret på Englands trone for at regere imperiet, hvor solen aldrig går ned. Den mand, der kontrollerer Storbritanniens pengemængde, kontrollerer det britiske imperium. Og jeg styrer pengemængden.''

Og her er en lovende efterkommer, som påtog sig ansvar over for undermenneskene, som han flåede skindet af: [37] Nathaniel  Philip Rothschild

Der er naturligvis ingen Rothschild på denne amerikanske [38] top 50 liste over velgørenhedsgivere  - men det er da betryggende at se [39] illuminater  som David Rockefeller, Ted Turner, Bill Gates og George Soros på listen. Men ellers ville de være ude af stand til at kalde deres fonde velgørende - og ville være nødt til at betale skat –  hvad det  ikke ser ud til, at [40] Rockefeller  Foundation gør! Så hellere give et par dollars væk for ikke at blive indkomstbeskattet!

Hvad vil det næste skridt fra pengebeslutningstagerne være for at fortsætte svindelen i et demokratisk system, efter at de har spillet alle deres trumfkort? Jeg tror, de fortsat vil plyndre os og gøre os til deres slaver i et diktatur. For de kontrollerer militæret. Er de mon desperate – eller fornøjede?
Hør, hvad [41] Præsident Bush Jr. havde at sige d. 12. jan. 2009:  Mht. den økonomiske krise havde han det ikke godt med at godkende bevillinger til de folk, der var skyld i krisen. "Wall Street drak sig fuld, og min administration fik tømmermændene.” Eller måske fik administrationen også et par dollars?

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5887

URLs in this post:
[1] regere verden: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_origin.htm
[2] mål: http://euro-med.dk/?p=5733
[3] "civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[4] her: http://www.world-governance.org/spip.php?page=comprecis&id_rubrique=37
[5] Matthias Chang: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11491
[6] Bank of England: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/house_of_rothschild_final_warnin.htm
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederwall-2dstreet-2d0901-2d01-thumb1.jpg
[8] Federal Reserve System: http://euro-med.dk/?p=3029
[9] her: http://euro-med.dk/?p=3167
[10] her: http://euro-med.dk/?p=3240
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederuncle-2dsams-2dfall2.jpg
[12] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbr-e6ndte-2dpenge2.jpg
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbailout-thumb1.jpg
[14] forsætligt: http://blog.seattlepi.nwsource.com/realestatenews/archives/155266.asp
[15] Charles Eisenstein: http://www.realitysandwich.com/money_and_crisis_civilization
[16] Telegraph jan 2, 2008: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/4075493/Credit-crunch-to-intensify-Bank-of-England-warn
s.html

[17] ingen rente: http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/savings/4077360/Savers-facing-accounts-with-no-in
terest.html

[18] Markedsværdimetoden: http://euro-med.dk/?p=2505
[19] video: http://www.goldworthfinancial.com/reality_zone.php
[20] Ameroen: http://www.goldworthfinancial.com/reality_zone.phpand
[21] Nordamerikanske Union: http://euro-med.dk/?p=463
[22] Marc Faber: http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Faber.
[23] holde på guld uden for USA : http://www.youtube.com/watch?v=9HKN-A0EqyA
[24] Gerald Celente : http://www.earthfiles.com/news.php?%20ID=1485&category=Environment
[25] stigende afgifter: http://euro-med.dk/?p=2612
[26] – og Europa også: http://euro-med.dk/?p=
[27] spredes: http://euobserver.com/9/27330
[28] Times Online 14. jan: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article5512157.ece
[29] Bilderberger: http://euro-med.dk/?p=1278
[30] CFR-medlem: http://euro-med.dk/?p=4041
[31] Trilaterale Commissionist: http://euro-med.dk/?p=547
[32] Henry Kissinger: http://www.thenewamerican.com/usnews/election/657-kissinger-urges-obama-to-build-a-qnew-world-orderq
[33] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederevelyn-2drothschild2.jpg
[34] World Economic Forum: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/4227442/World-Economic-Forum-highlights-Chinese-slump-a
s-biggest-risk-to-global-economy.html

[35] Evelyn Rothschild: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7754768.stm
[36] Nathan Rothschild: http://quotes.liberty-tree.ca/quote_blog/Nathan.Mayer.Rothschild.Quote.4F94
[37] Nathaniel  Philip Rothschild: http://euro-med.dk/?p=1111
[38] top 50 liste: http://images.businessweek.com/ss/08/11/1124_biggest_givers/index.htm?campaign_id=yahoo
[39] illuminater: http://euro-med.dk/?p=511
[40] Rockefeller  Foundation: http://www.undueinfluence.com/rockefeller_foundation.htm
[41] Præsident Bush Jr: http://www.debka.com/headline.php?hid=5845