Carter_and_BrzezinskiEfter at i de forudgående 9 afsnit at have set, hvordan Den Nye Verdensorden systematisk og efterhånden helt åbent og officielt opbygger verdensstat og -regering, vil vi nu se på Dronningefiguren i dette skakspil: USA og dets rolle, efter at 2 x præs. Bush har gjort, hvad de kunne for at gøre Mellemøsten moden til Albert Pikes afsluttende kaos.

"Zbigniew Brzezinski  har været  CSIS (Center for Internationale og Strategiske Studier) rådgiver, og på Mikhail Gorbachev's første State of the World Forum i 1995, afslørede Brzezinski :"Vi kan ikke springe ind  i verdensregeringen med et hurtigt hop…. Forudsætningen for eventuel og ægte globalisering er progressiv regionalisering,  fordi vi derved bevæger os i retning af større og mere stabile, mere samarbejdsvillige enheder."

Og  “Et Europæisk Fællesskab som forbundsstat er et nødvendigt og væsentligt bidrag til enhver verdensunion…” 

                                                       Højre: Carter og Brzezinski

Brzezinski  beskrev  også de regioner, der ville blive dannet, at Israel og palæstinenserne vil blive en del af en mellemøstlig region, hvor det kommunistiske Kina ville blive bragt ind i en asiatisk region, og at Iran vil blive en del af en centralasiatisk. (Den marxistiske, Zbigniew Brzezinski)  

Obama-i-berlinDen 24. juli 2008, holdt Barack Obama en bemærkelsesværdig Ny Verdensordenstale i Berlin  . Den havde meget socialistiske, endog religiøse undertoner - som forstået af Times Online og her. Nu bliver hans egentlige motiver stadig tydeligere.

Obama, røsten af en Ny Verdensordensprofet, Zbigniew Brzezinski.

Obama's mentor, den mand, som skabte ham - såvel som Jimmy Carter - er den gamle fabian-kommunist, Zbigniew Brzezinski, medstifter af den Trilaterale Kommission sammen med David Rockefeller
                                          
Her er nogle citater af Brzezinski: 
:
En magt som dominerede Eurasien ville kontrollere to af verdens tre mest avancerede og økonomisk produktive regioner. … De tre store imperativer for et imperiums geostrategi er at undgå aftalt spil og fastholde sikkerheds-afhængighed blandt vasallerne, holde skatteopkrævningen smidig og beskytte og holde barbarerne adskilte. (s. 40).

“Det følger, at Amerikas primære interesse er at hjælpe med at sikre at ingen enkelt magt kommer til at kontrollere dette geopolitiske rum . (s. 148).


I 1984-udgivelsen: Trilateral Commission Task Force Report, nr. 28: “Democracy must work” skrives på side 72 i konklusionsafsnittet: “I bekneb for et godgørende/velvilligt verdensdiktatur med tilbøjelighed til reformer er vi nødt til at arbejde inden for grænserne af et ineffektivt, internationalt system…”.

 

Amerika er ikke kun den første, også den eneste, sande globale supermagt, men det kan sandsynligvis blive den allersidste. (s.209)

Her er en gennemgang i “US Tomorrow”, 16. Sept. 2008

Gorb-Strong2
2 forfattere til Earth Charter: Michael Gorbatjov og FN-embedsmanden, Maurice Strong. Den 3. forfatter var Steven Rockefeller.


"Obama, Brzezinski og Al Gore har arbejdet tæt sammen med kommunistisk støttede miljøfronter ledet af Gorbatjov (talsmand for Earth Charter), for at  forskrækkele verden med  truslen om den påståede globale klimaændring pga. menneskeskabte drivhusgasser  og for at skræmme USA til at betale en sådan global skat for at "redde planeten." Se også Daniel Estulin fra Bilderbergmødet 2005). Fremtrædende republikanere har købt denne fidus, herunder GW Bush, Condoleeza Rice Rice, John Warner, Joe Lieberman og John McCain.

Verdensregerings-socialdemokrater som Brzezinski og Obama skal fremme en "ny verdensreligionsorden," en sammenlægning af religioner for at samle og kontrollere befolkninger og nationer. De medtagerer også i deres nye religionsordensparaply  islamiske forhåbninger om et verdenskalifat, civilsamfunds- og New Age-forestillinger samt antikristne og

Gaia ( "moder Jord") og miljøforkæmper-religion, der  udnyttes af kommunisterne og Al Gore.

Brzezinski + bin laden

Højre: Brzezinski Sammen med Usama bin Laden i Afghanistan 1980

Det lader til, at Obama vil "gå i seng" med hvilken som helst religion for at opnå sin verdensregerings dagsorden.

Brzezinski var arkitekten bag dannelsen af amerikansk CIA og Saudisk uddannelse og støtte til det afghanske mujaheddin-netværk, hvoraf nogle senere ville danne Taliban og give husly til Al Qaeda-terrorister.
Han var fortaler for at bruge saudierne og CIA til direkte at finansiere AlQaeda og iranske oprustningstiltag og uddannelse i og uden for USA af islamiske terrrorister fra Albanien, Kosvo og Bosnien til at smide serbere og kroater ud.. Nogle af disse samme terrorister blev 9 / 11 flykaprere."


caro- brownerPaul Joseph Watson, 9. Jan 9, 2008  Barack Obama's "klimazarina" Carol Browner er blevet afsløret som værende medlem af Socialistisk Internationale, en meget indflydelsesrig gruppe, der opfordrer til gennemførelse af verdensstyring/regering.

Junk Science blog noterer, "Hvis der ikke er noget galt ved, at en anerkendt socialist kan være en topembedsperson  i Obama-administrationen, hvad er det så for noget med den mystiske og stalinistisk-lignende forsvinden af Browner fra SI's hjemmeside?" Junk Science var i stand til at gemme en PDF fil, som viser Browner's foto på hjemmesiden fra 2. januar, men man vil ikke finde den der nu.
 
For at fremme den fælles socialdemokratiske vision vil …. Socialistisk Internationale oprette en Kommission for et Bæredygtigt Verdenssamfund   samt udforme og fremlægge forslag til demokratiske former for global styring … for at opbygge et … verdenssamfund som helhed.

At foretage de nødvendige korrektioner for at skabe et bæredygtigt verdenssamfund kræver enorm politisk vilje og nye styreformer
Socialistisk Internationales længe hævdede principper og værdier, dens tro på en indbyrdes afhængig verden og dens tilstedeværelse på alle kontinenter gør den til den eneste politiske organisation, som er i stand til med held at fremme en sådan indsats.

Et væsentligt aspekt i at realisere en mere retfærdig og effektiv form for global regering er en reform af FN, og FN's medlemslande må fordoble indsatsen for at genoplive og re-formere denne uundværlige organisation … og stærkere, mere koordinerede multilaterale svar på de udfordringer, som verden står over for.
En hovedopgave for den nye global styring må være at sikre, at fordelene ved den globale økonomiske vækst … fordeles retfærdigt. (Hvad med ulemperne?)

Nye metoder skal omfatte fuld deltagelse af kvinder på alle områder, for de lider mest under ulighed og konflikt og … bidrager mest effektivt til bestræbelser på at opnå social retfærdighed, fred og sikkerhed.

At evaluere truslen om global opvarmning og klimaændringer og udvikle en global politik på energiområdet som grundlæggende for enhver reaktion på denne trussel

Socialist-international-globeDet er ikke længere et spørgsmål om, men hvornår katastrofe-klima og -miljø negativt påvirker menneskehedens evne til at reagere på alle de problemer og udfordringer, det allerede står over for, og gøre mange af dem værre eller vanskeligere: fattigdom, sygdom, voldsforbrydelser og væbnede konflikter, menneskerettigheder, økonomisk udvikling, folkevandringer og nedrustning.

SANTIAGO– DEKLARATIONEN AF 2006
Verden i dag står over for en voksende række kritiske problemer, som kun kan løses på globalt plan.
Socialistisk Internationale, som længe har støttet multilaterale strategier i forbindelse med afviklingen af verdens anliggender, går ind for en styrkelse af eksisterende globale institutioner og etablering af nye, hvor de er nødvendige, således at menneskeheden kan reagere mest effektivt på de globale udfordringer, som bliver mere og mere presserende dag for dag.

Uden et klart og gennemskueligt system til regulering af de enorme og lynhurtige strømme af penge og finansielle transaktioner, er den globale økonomi fortsat sårbar over for kriser, der vil vise sig stadig vanskeligere at overvinde.

Risikoen for menneskeheden for, at  pandemier, der ignorerer nationale grænser, hurtigt spreder sig  og kan overvælde sundhedssystemerne, er vokset kolossalt på det sidste. Et kollektivt svar baseret på gennemsigtighed, øget samarbejde og den bedste videnskab er uundværlig.

I dag er verden også konfronteret med terrorisme og ulovlig narkotikahandel, trusler, der overalt har vist sig at være immune over for ensidige handlinger fra en hvilken som helst nation.

Bevarelse af freden og sikring af respekten for menneskerettighederne kræver, at FN skal reformeres, især Sikkerhedsrådet, så det … bidrager til en uddybning af regional integration og samarbejde.

Globale udfordringer kræver et sammenkoblet sæt globale institutioner. Gennem disse institutioner skal nationerne gøre en målrettet indsats for at nå til enighed om programmer og normer og midler til håndhævelse - med andre ord, en dybere og mere effektiv multilateralisme, som afspejler  input fra alle mennesker i verden. Internationalen bekræfter sit tilsagn om at arbejde hen imod dette mål på alle mulige måder.

Kommentar
Global-2Der er et klart sammenfald mellem  Zbigniew Brzezinski's, Obama's og Den Socialistiske Internationales erklæringer. Jeg tager dette som et udtryk for en fælles grundlæggende ideologi. Ovenstående fra den Socialistiske Internale lyder i mangt og meget som "Dagens Kommentar" på Radio DDR i sin tid.

Men man kan have sine tvivl om det fremtidige samarbejde mellem det meget ambitiøse EU , som ønsker at skabe verdensregering - og Brzezinskis USA-planer for Eurasien, som EU har også planer om at ekspandere til - og faktisk allerede gør det gennem sin Naboskabspolitik”. Så Obama indsætter nu "den eneste politiske organisation, som er i stand til med held at fremme en sådan indsats: Den Socialistiske Internationale.

Disse mennesker er Fabian kommunister,der ønsker at overtage verden for Rothschild-Rockefeller her kliken , . Deres metode gentages nu: skræm livet ud af folk, så de kan bringes til at tro, de har brug for en verdensregering til at redde dem.

De store kriser? De bliver i øjeblikket iscenesat af disse Nye Verdensordensmennesker (se videoer i højre margen på denne blog) - det være sig virkelige eller indbildte, som klimaløgnen , her, deres trumfkort!

Brzezinskis planer for f.eks. Kina røber en illuministisk hemmelig planlægning af verdens fremtid. Brzezinskis bemærkning om, at USA kan blive den allersidste supermagt, lyder meget ildevarslende – apokalyptisk (Joe Biden   og Colinn Powell ) -
med hentydning til en US konfrontation med Rusland i Mellemøsten kort efter Obamas overtagelse.

Denne tanke bekræftes yderligere  af en rapport fra AFP d. 9 Jan. 2008: Den indgående amerikanske præsident Barack Obama vil sandsynligvis stå over for en "alvorlig krise" omkring Irans nukleare ambitioner i sit første år i embedet, har tidligere amerikanske forsvarsminister, William Perry forudsagt her torsdag. De multilaterale forhandlinger "fører ingen steder hen, og det synes klart, at Israel ikke vil sidde med hænderne i skødet, mens Iran tager udfordrende skridt mod at blive en atommagt," sagde Perry. Han sagde, at Iran problemet behøver internationalt samarbejde, der fortsat især er flygtigt, fordi amerikanske forbindelser med Rusland er "alle tiders lavpunkt", sagde James Schlesinger, en anden tidligere amerikanske forsvarsminister, og han sagde endvidere, at Iran kan betragte truslen om et amerikansk atombombeangrebangreb som "meget mere sandsynligt" i lyset af Hillary Clinton's advarsel under den amerikanske præsident-kampagne, om at Washington kan udslette Teheran.