Verdensstaten Opbygges IX. Fra Verdensstyring til Verdensregering: Historiens Største Sammensværgelse Kaster Masken

Posted By Anders On January 10, 2009 @ 00:20 In Dansk, Euromed | 7 Comments

Vi får verdensregering, uanset om vi kan lide det eller ej. Det eneste spørgsmål er, om verdensregering skal opnås ved erobring eller samtykke." - Erklæring for USAs senat d. 7. Feb  1950 af [1] James Paul Warburg
 
"og han er aktiv i De Forenede Verdensføderalister), søn af Paul Moritz Warburg, nevø af Felix Warburg og Jacob Schiff, begge fra af Kuhn, Loeb & Co, som hældte millioner i den russiske revolution gennem James' bror Max, bankmand for den tyske regering "

Som beskrevet af [2] Financial Times: Verdensregeringen kommer, [3] her. Selv [4] Gordon Brown og pave Bendict XVI opfordrer til “globale løsninger på globale problemer” – en frase, der tidligere er brugt af Tony Blair. Og de får støtte fra tidligere FN Generalsekretær, [5] Boutros Boutros-Ghali.

Kampagnekonferencen gentager opfordringen til UNPA som skridt til Verdens-Parlamentet
[6] Unpa-conf.[7] 26 november 2007: parlamentarikere, repræsentanter for ikke-statslige organisationer (NGOer) og andre aktivister i kampagnen for en FN's Parlamentarisk Forsamling (UNPA) fra 18 lande samledes i FN's "Palais des Nations" i Genève i sidste uge til en diskussion om UNPA konceptet og kampagnestrategi. Mødet gentog de principper, der er fastsat i "Appel til etablering af en parlamentarisk forsamling i FN", såsom den gradvise tilgang, som muliggør det første skridt. Det blev også understreget , at samtidig bør det endelige mål om et verdensparlament meddeles. Mens nogle spørgsmål blev levende debatteret,  konkluderede mødet også, blandt andet, at en UNPA bør være åben for deltagelse af regionale parlamentariske forsamlinger og bør tilbyde fornyende måder for stærk NGO deltagelse. Det blev aftalt, at målet at etablere en UNPA-Koalitionen bør fortsættes med en række forberedende konferencer snarere med en enkelt begivenhed. Vært for konferencen var [8] Selskabet for Truede Folkeslag-International.

[9] Hvem står bag opfordringen til dette verdensparlament?
Eu-flag-aninmeret[10] FN-collageFebr. 1994
: En resolution fra Europa-Parlamentet om "FNs rolle og problemerne med at reformere FN" indeholder et afsnit der siger, at det "ønsker, der tages hensyn til muligheden for at oprette en parlamentarisk rådgivende forsamling i FN, for at de valgte repræsentanter for befolkningerne kan deltage mere aktivt i arbejdet i FN-organer ".

Januar 2004: Europa-Parlamentet gentager sin støtte til en UNPA ved i en beslutning om "forholdet mellem EU og De Forenede Nationer … idet man i samarbejde med regionale eller internationale parlamentariske forsamlinger og i fællesskab lancerer … et netværk af parlamentarikere, som bør mødes regelmæssigt i en rådgivende parlamentarisk forsamling under FN, for at drøfte vigtige politiske spørgsmål ".

Juni 2005: I en beslutning "om reform af FN” støtter Det Europæiske Parlament endnu en gang oprettelsen af et UNPA, og erklærer i en paragraf, at det "opfordrer til oprettelsen af FN's Parlamentariske Forsamling (UNP.

Januar 2006: Europarådets Parlamentariske Forsamling "opfordrer Europarådets medlemmer og observatører … til etablering af en FN-parlamentarisk forsamling, der er baseret på nationale delegationer, med rådgivende funktioner for Generalforsamlingen."

[11] PossibleunpalogoMarts 1996: Generalsekretæren for World Federation of United Nations Associations, Erskine Childers, siger : "Vi har brug for en verdensomspændende kampagne for at få vores regeringer til at etablere, … en FN Parlamentarisk Forsamling valgt af folkeslagene."

Det støttes af "Millennium Forum" 2000, Oktober 2003: Den XXII. Kongres for Socialistisk Internationale. November 2006: Tidligere FN-generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar. April 2007: Den Internationale Kampagne for oprettelse af et Forenede Nationers Parlamentariske Forsamling lanceres. Af det Kanadiske House of Commons udenrigspoltiske Komité.
September 2007: I en erklæring udstedt af Ubuntu verdensforummet for Civil Society. 12. dec. 2008: Af Det [12] Latinamerikanske Parlament (Parlatino) Og mange flere.

[13] Unga[14] Kampagnen for oprettelse af et FN's Parlamentariske Forsamling (UNPA) er et globalt netværk af parlamentarikere og ikke-statslige organisationer, som kræver  borgernes repræsentation i FN. Kampagnens deltagere er forenet i deres støtte til appellen om oprettelse af en parlamentarisk forsamling i FN. Listen over de oprindelige underskrivere af appellen er blevet offentliggjort i april og maj 2007 under lanceringen af kampagnen ved mere end et dusin begivenheder på fem kontinenter. Kravet om en UNPA støttes nu af 594 parlamentsmedlemmer, yderligere 1.932 personer fra 128 lande og 165 ikke-statslige organisationer på alle kontinenter. Kampagnens sekretariat ledes af Komiteen for et Demokratisk FN. Arbejdet med kampagnen er styret af en uformel Styringskomité, som hjælper med at definere kampagnens målsætninger, politikker og strategier.

[15] Appel
Vi appellerer til De Forenede Nationer og regeringerne i medlemsstaterne om at oprette en parlamentarisk forsamling i FN. Vi appellerer til alle organisationer, beslutningstagere og borgere, der beskæftiger sig med den internationale fælles interesse at støtte denne appel.
 
Menneskeheden står over for den opgave at sikre overlevelse og velfærd for de kommende generationer samt bevarelsen af det naturlige fundament for liv på Jorden. Vi er overbevist om, at for at klare store udfordringer som social ulighed, spredning af masseødelæggelsesvåben, terrortruslen eller truslen mod de globale økosystemer, skal alle deltage i samarbejdet.
En sådan forsamling ville ikke blot være en ny institution, som talerør for borgerne, forsamlingen ville være manifestation og fremme ændret bevidsthed og forståelse af international politik. Forsamlingen kan blive en politisk katalysator for yderligere udvikling af det internationale system og international lov. Det kunne også bidrage væsentligt til FN's kapacitet til at realisere sine høje mål og til at forme globaliseringen positivt.

[16] Her, kan man støtte appellen.

[17] Formålet med UNPA
Parlamentsforsamlingen ved De Forenede Nationer (UNPA) ville tjene til at bringe borgernes stemme ind i De Forenede Nationer og international politik. Siden oprettelsen af det panafrikanske parlament, som er knyttet til Den Afrikanske Union, er De Forenede Nationer nu er en af de sidsteregeringsorganisationer over det nationale niveau, der ikke har en form for parlamentarisk repræsentation.
[18] Fremsynet-musValgte parlamentarikere kunne fungere som direkte repræsentanter for det civile samfund i den globale beslutningsproces. UNPA ville være det organ, hvor disse repræsentanter samles og debatterer globale spørgsmål. I starten kan UNPA bestå af delegerede fra de nationale og regionale parlamenter, der afspejler deres politiske sammensætning. En UNPA ville derfor omfatte medlemmer af mindretalsgrupper , som ikke indgår i regeringer. På et senere tidspunkt kan  UNPA vælges direkte. Således ville en UNPA være et unikt og legitimt organ til at være talerør for borgerne i internationale anliggender. Kampagnedeltagerne forestiller sig, at en UNPA, når den først er etableret, vil udvikle sig fra blot at være et rådgivende organ til et verdensparlament med ægte rettigheder til information, deltagelse og kontrol.
Som et institutionelt hængsel mellem parlamenterne, det civile samfund, FN og regeringer,  kunne UNPA også blive en vigtig politisk katalysator for den videre udvikling af det internationale system og international lov. Som sådan kan en UNPA være kritisk for en dybtgående reform af FN-systemet.
Det ville være et supplerende middel til at integrere det civile samfund som helhed mere effektivt i positiv udformning af globaliseringen.

EuObserver, Jan 9, 2008: Nu har den [19] tyske kansler, Angela Merkel, sluttet sig til koret:
Sideløbende med Pres. Sarkozy sagde kansleren: Verden har brug for et "økonomisk råd" i FN
på linie med de eksisterende organer, der beskæftiger sig med sikkerheds(råds)spørgsmål, og tilføjede, at sideløbende med FN's charter, bør et økonomisk bæredygtigt charter "for en langsigtet rimelig økonomi" udarbejdes om regler for global finansiel styring. "Krisen er en mulighed for at oprette en international arkitektur af institutioner. Tidligere britiske premierminister, Tony Blair, co-sponsor af symposiet, gentog de europæiske ledere:" hvad der er uundgåelig på længere sigt, er en omarbejdning af ordningen for international tilsyn. (Financial Times New World Order [20] video-Interview).

Kommentar
Altså: Først skabe krisen - så bilde folk ind, at verdensregering er absolut påkrævet!

[21] BummelUNPA Kampagnen ledes af [22] Andreas Bummel, som  indtil for nylig  var Rådsmedlem af Den [23] Verdensføderalistiske Bevægelse[23]   - opstået fra  [24] illuministen James Paul Warburg's Forenede Verdensføderalister.

Som regelmæssige læsere af denne blog ved, er dette præcis, hvad jeg har skrevet om i mere end et år nu: Verdensregering. Jeg har forsøgt at dokumentere kræfterne og de mange institutioner bag denne udvikling - og erklærede, at det ikke er konspirationsteori som almindeligvis antaget. Det må være blevet specielt indlysende efter, at EU erklærede sig  [25] illuministisk (explanatory statement)[26] .  Jeg kan ikke tage udtrykket "konspirationsteori" for mere end et Ny- Verdensordens-røgslør over deres højforræderi.
Her er i hvert fald beviset på, at vi ikke har med konspirationsteori - men med konspirationspraksis at gøre.

Som det fremgår af ovenstående, er dette verdensparlament - UNPA - ikke demokratisk. Det skal være et lovgivende parlament af [27] NGO'er, der er lige så købte som politikere til at tragte efter de lukrative pladser i UNPA. NGO-medlemmer er ikke valgt af folket. De kan styres af dem, som har penge til at lade dem ride deres kæpheste. Her får islam og den Nye Verdensorden deres store chance.

[28] Mayer-amschel-rothschild [29] Nathan_RothschildDette er målet for illuministerne, der blev grundlagt af Mayer Amschel Rothschild og [30] Adam Weishaupt den 1. maj 1776: at skabe en verdensstat reguleret ved hjælp af penge fra Huset Rothschild.
Følgende stammer fra [31] David Allen Rivera:
"På i Wienerkongressen iværksatte Fürst Metternich, Rothschilds allierede, en plan. I virkeligheden var årsagen til Wienerkongressen at Illuminaterne ville skabe en føderation, så de ville få fuld politisk kontrol over det meste af den civiliserede verden. Mange af de europæiske regeringer var i gæld til Rothschild, så Rothschild regnede med at kunne bruge det som et forhandlingsværktøj (Danmark gik statsbankerot i 1813 pga. gæld til Rothschild).  Illuminaterne var i deres første forsøg kommet skræmmende tæt på at få kontrol over verden. Det blev forhindret af Czar Alexander I af Rusland. Rothschildfamiliens overhoved, Nathan Rothschild, ventede på dagen, hvor hans familie ville få hævn ved at destruere Czaren og hans familie, som de gjorde i 1917."

Rothschild arbejder stadig bag scenen ved hjælp af sine penge. Hans medløbere står bag den nuværende finansielle krise, som jeg gentagne gange har vist på denne blog.

Glædelig Ny Verdensorden!


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5733

URLs in this post:
[1] James Paul Warburg: http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Illuminati/quotes_on_the_new_world_order.htm
[2] Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/0/7a03e5b6-c541-11dd-b516-000077b07658.html
[3] her: http://euro-med.dk/?p=5698
[4] Gordon Brown og pave Bendict XVI: http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/letterstotheeditor/view/20090108-182045/World-needs-a-re
al-parliament-in-UN

[5] Boutros Boutros-Ghali.
: http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/857206/
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunpa-2dconf.jpg
[7] 26 november 2007: http://en.unpacampaign.org/news/259.php
[8] Selskabet for Truede Folkeslag-International. : http://www.gfbv.it/2c-stampa/2008/080229en.html
[9] Hvem: http://www.unpacampaign.org/documents/en/unpamilestones.pdf
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfn-2dcollage.jpg
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpossibleunpalogo.jpg
[12] Latinamerikanske Parlament: http://en.unpacampaign.org/news/330.php
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederunga.jpg
[14] Kampagnen: http://en.unpacampaign.org/about/index.php?PHPSESSID=2bddfb2bb0ac57dd7362b82e51ef5be6
[15] Appel: http://en.unpacampaign.org/appeal/index.php
[16] Her: http://en.unpacampaign.org/endorse/index.php
[17] Formålet: http://en.unpacampaign.org/about/unpa/index.php
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfremsynet-2dmus.jpg
[19] tyske kansler: http://euobserver.com/9/27373
[20] video: http://www.ft.com/cms/885d7916-e3aa-11dc-8799-0000779fd2ac.html?_i_referralObject=989830123&from
Search=n

[21] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederbummel.jpg
[22] Andreas Bummel: http://www.policyinnovations.org/innovators/people/data/andreas_bummel
[23] Verdensføderalistiske Bevægelse: http://en.wikipedia.org/wiki/%20World_Federalist_Movement
[24] illuministen: http://euro-med.dk/?p=511
[25] illuministisk: http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf
[26] .: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language%20
=%20EN%20&%20mode%20=%20XML

[27] NGO'er: http://euro-med.dk/?p=11
[28] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermayer-2damschel-2drothschild.jpg
[29] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernathan-rothschild.jpg
[30] Adam Weishaupt: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/illuminati_origin.htm
[31] David Allen Rivera: : http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/congress_of_vienna_final_warning.htm