Verdensstaten Opbygges VII. Den Nye Verdensordens Nye Landkort i Mellemøsten? En Spionhistorie

Posted By Anders On January 6, 2009 @ 00:11 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Mærkelige ting foregår efter terrorangrebene i Bombay / Mumbai. Trusler om en ny krig mellem Pakistan og Indien høres dagligt. Men hvad foregår der virkelig  - og har det konsekvenser for os europæere? 

[1] Reuters 2 dec, 2008: "Panelet, Kommissionen til forebyggelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og terrorisme– nedsat af USAs Kongres, peger på Pakistan som en alvorlig bekymring.
[2] mccain + pakistani primeminister
[3] The Hindu 7. dec. 2008: ISLAMABAD: US senator John McCain har sagt, at hvis Pakistan ikke handler hurtigt for at arrestere de involverede, vil  Indien i flg. premierminister Manmohan Singh  stå tilbage uden andet valg end at foretage luft-operationer mod udvalgte mål i Pakistan.

IANS: Kilder sagde, at den amerikanske udenrigsminister, Condoleeza Rice, "pressede de pakistanske ledere til at tage sig af gerningsmændene, ellers vil USA handle." 

[4] Debkafile 6. dec. 6, 2008 tilføjer: Israel er villig til at hjælpe inderne med at udføre straffeekspeditioner ind i Pakistan.

[5] Die Welt Online, 8 dec., 2008: En af de formodede planlæggere af sidste måneds angreb fra revolvermænd på Mumbai blev anholdt af pakistanske sikkerhedsstyrker i en razzia i en militant lejr. Det vil rejse spørgsmålet om, hvad de pakistanske myndigheder vil gøre med ham, og om det vil tilfredsstille Indien. Præsident Asif Ali Zardari, har sagt, at enhver, arresteret i Pakistan vil blive stillet for en dommer der.
Det pakistanske militær's Inter-Services Intelligence (ISI) agentur havde bånd i fortiden til Lashkar (som stod bag Mumbai terror-angreb) og andre jihadiske organisationer, der bekæmper indisk styre i Kashmir.

Verdensherskerne og deres strategi 
[6] Global Research, 7. dec. 2008: "Mumbai angrebet støttede ikke  Indien, Pakistan, Afghanistan, eller nogen anden nation inden for regionen. De, der nyder godt af Mumbai Massakren, er i London og New York, i bestyrelseslokaler og aktionærerne i de største internationale banker, som søger total kontrol over verden. Efter at have domineret Nordamerika og Europa i en stor del af nyere historie, forsøger disse bankfolk, primært anglo-amerikanske, men også europæiske, at udøve deres samlede kontrol over verdens ressourcer, valutaer, og befolkninger. Der er mange samtidige strategier, som de anvender for at nå dette mål: blandt dem, den globale finansielle krise, for at styre og kontrollere verdensøkonomien, og en "total krig" i Mellemøsten, som vil eskalere til en Verdenskrig med Rusland og Kina, er det perfekte redskab til at banke nok frygt ind i verdensbefolkningen til at acceptere en overordnet [7] overnational regeringsstruktur - for at sikre, at ingen fremtidige krige opstår, for at sikre stabilitet i den globale økonomi - en utopisk vision om en enkelt verdensorden.

Kommentar
[8] Nu synes et velkendt mønster at forekomme: Den [9] Hegeliske strategi: Den Nye Verdensordens tese - antitese - syntese, metoden bag den Franske Revolution og andre revolutionære bevægelser siden 1. maj 1776 - enhedens sejr på bekostning af inidvidualiteten, kristen tro og nationalitet. Det er [10] Fabian kommunisme. Men hvordan spiller illuministerne/ Illuminaterne deres kort i Mellemøsten, der har alvorlig indflydelse på hele verden? 

                                        Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

[6] Global Research: “Ansat af den anglo-amerikansk-israelske akse for endeligt at dele og herske i Mellemøsten og Centralasien, er formålet med det seneste angreb i Mumbai destabilisering af regionen, undergravende virksomhed og føjelighed af regionens lande, og kontrol af dens økonomier. Det er en del af en proces med kaos under udvikling, der truer med at opsluge en hel region, som strækker sig fra Afrikas Horn til Indien: "krisebuen", som det kaldtes førhen.

Lashkar-e Taiba (LeT – pakistansk terrorgruppe bag Mumbai-angrebene) har tætte forbindelser med Pakistans ISI (Inter Service Intelligence). ISI har tætte forbindelser med vestlige efterretningstjenesterUd af dette hemmelige samarbejde, som stod på gennem 1980'erne indtil udgangen af den sovjetisk-afghanske krig i 1989, blev Al-Qaeda  samt en række andre militante islamiske organisationer oprettet.

Ved Den Kolde krigs afslutning erklærede H.W. Bush (se video i højre margin af denne blog), at vi ville se dannelsen af "den Nye Verdensorden." Og dermed var der behov for en ny, flygtig fjende, ikke i form af en nation, men en tilsyneladende usynlig fjende af internationalt omfang, hvorved krigen blev ført over på den internationale arena.
 
Den mistænkte hjerne bag bombeangrebene i London, Haroon Rashid Aswat, havde besøgt alle de formodede bombemænd op til angrebet. Telefonjournaler viste, at der var "omkring 20 opkald mellem ham og banden fra den 7 / 7, der fører frem til disse angreb." Hvorfor er det væsentligt? Fordi Haroon Rashid Aswat er, bortset fra at være Al-Qaeda aktivist,  også tilfældigvis MI6 agent, der arbejder for den britiske efterretningstjenesteCIA udviklede tætte bånd til ISI i slutningen af 1970'erne.

En uge forud for 11. september-angrebet var lederen af Pakistans ISI på et besøg i Washington, DC, hvor han mødtes med flere centrale politiske skikkelser…, og den selvsamme chef for ISI havde også tidligere godkendt overførslen af $ 100.000 til den ledende 11. sept. flykaprer, Mohammed Atta, hvilket også blev bekræftet af FBI.

Således står ISI pludselig som financiel bagmand til 11. sept. angrebet. Og dog blev der ikke indledt retssag mod ISI eller Pakistan, bortset fra, at ISI chefen blev fyret, fordi dette sivede ud til medierne.

[11] Af betydning er, at ISI chefen, Lt. General Mahmoud Ahmad, blev godkendt som chef for ISI af USA i 1999. Fra det tidspunkt var han i tæt kontakt og samarbejde med højtstående embedsmænd i CIA, Defense Intelligence Agency (DIA), og Pentagon
 
Samarbejdet mellem ISI og CIA sluttede ikke med disse foruroligende afsløringer. I 2007 blev det rapporteret, at CIA var ved at bevæbne og finansiere en terroristorganisation ved navn Jundullah, baseret i Pakistans stammeområder med det mål at "så kaos" i Iran. Jundullah ikke blot finansieres og bevæbnes af CIA, men har omfattende forbindelser til Al-Qaeda, og ISI, idet CIA's finansielle støtte til gruppen kanaliseres gennem ISI, for at gøre det mere vanskeligt at fastslå en forbindelse mellem CIA og terrorististerne.

I midten af oktober advarede amerikanske efterretningstjenester  indiske kolleger om et angreb "fra havet mod hoteller og forretningscentre i Mumbai.” 
 
Den 29. november rapporterede Pakistan Daily, at Mumbai angrebet ville blive brugt som begrundelse for en amerikansk invasion af Pakistan. Der var også en indberettet aftale om "tættere Indien-israelsk samarbejde om alle sikkerhedsspørgsmål".

Den 2. december sagde tidligere ISI chef, Hameed Gul, at "Mumbai episoden er en international baseret sammensværgelse med henblik på at berøve Pakistan dets atomstyrke. Han sagde, at det at inddrage Pakistan i episoden afspejlede, at nogle kræfter ønskede at erklære Pakistan for en falleret stat (en sætning jeg også har hørt på den danske Radio). Den samme Mr. Gul siger, at [12] 11. sept. angrebene var et insider job ! (Igen: [13] Kig på begivenhederne d. 11. sept. 2001).

[14] Redrawing-the-middle-eastDet er også vigtigt at bemærke den rolle, som IMF og Verdensbanken har i at skabe økonomiske kriser, og dermed, politisk, social og etnisk ustabilitet, som altid har ført til alle de etniske krige, folkedrab og "internationale interventioner" i lande, bl.a. som Jugoslavien og Rwanda.
Pakistan modtager nu 7,7 milliarder dollar fra IMF - men på [15] meget hårde betingelser – som altid.
Dette kan føre til hungersnød, mangel på penge, skyhøje priser, oprør, militærkup, borgerkrig, Det kunne føre til krig mod Indien.

I 2006, offentliggjorde [16] USAs Væbnede Styrkers Journal (AFJ) en artikel af pensioneret oberstløjtnant Ralph Peters, som optegnede ændring af grænserne i Mellemøsten.
Han lavede endog en nyttig lille liste af "tabere" og "vindere". Blandt taberne er Afghanistan, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Tyrkiet, De Forenede Arabiske Emirater, Vestbredden og Pakistan. Og Peters fremsatte opsigtsvækkende en erklæring om, at grænserevision ofte kun opnås gennem krig og vold, og at der er "en anden beskidt lille hemmelighed fra 5.000 års historie: Etnisk udrensning virker."

[17] Peters´kommentar: Intet steds antyder artiklen, at USA kan og skulle ændre Mellemøstens grænser. Vi kan ikke og vi vil ikke.  Artiklen søgte at portrættere, hvordan  Mellemøsten ville se ud, hvis folkeslag snarere end diktatorer og undertrykkende stater bestemte grænserne. Artiklen er ment som en advarsel til USAs politikere.

Konklusion
I sidste ende er sigtet med Mumbai angrebet Pakistans balkanisering.
Mumbai angrebet var designet til at give Pakistan skylden - og sageløse var de nok ikke - og dermed eventuelt starte en krig mellem Pakistan og Indien.

[18] Ahmedinejad-president-iran-illuminati-sign-150Pakistan grænser til Iran, Afghanistan, Indien og Kina. Med NATO's krig i Afghanistan, anglo-amerikanerne i Irak, og amerikanske styrker i Saudi-Arabien og Kuwait, ville besættelsen af Pakistan anbringe vestlige imperialistiske militære styrker omkring Iran - hvorefter destabiliserende kræfter kunne trænge ind i Iran.
En konflikt mellem Pakistan og Indien ville ikke kun have den virkning at demontere Pakistan, men ville også i høj grad afsvække Indiens hastige økonomiske og sociale udvikling og tvinge det til at komme under indflydelse eller "beskyttelse" af vestlige militære magter og internationale finansielle institutioner. Det samme vil sandsynligvis ske for Kina.

Kommentar.
Når det meget indflydelsesrige AFJ bringer sådanne grænseændringer for Mellemøsten, er det næppe at se som bare en underordnet persons skrivebordstanker. Snarere udtrykker han sine overordnedes tanker i US Army. En sådan advarsel ville vel normalt hemmeligt fremsættes af the Joint Chiefs of Staff - for at undgå storpolitiske misforståelser!

Hvad angår CIA: Den nuværende og forblivende US forsvarsminister, tidligere CIA-chef, medlem af Council on Foreign Relations,  [19] Robert Gates, har en lang historie som specialist i at fortie sandheden og i stedet give politikerne, hvad de vil høre.
Står Gates mon bag Peters´nye Mellemøstkort?
I hvert fald er USAs militær i flg. tidl. præsidentkandidat, [20] Barry Goldwater i kløerne på Rockefellers Council on Foreign Relations. Det kunne have sine grunde:

[21] The National Intelligence Council leder USAs Efterretningsvæsens´s bestræbelser på at producere nationale efterretningsskøn og andre dokumenter. Det støtter og rapporterer til direktøren for det Nationale Efterretningsskøn ; Det tjener som brændpunkt for politikernes spørgsmål.
Dette [22] National Intelligence Council har i 2008 fremsat en prognose: "Der kommerer en fuldstændig implosion i Pakistan, hvilket sender chokbølger gennem hele verden. En falleret atomvåbenstat med myriader af terroristgrupper, utilfredse oprørsgrupper og en mægtig hær. Dette forventes at få alvorlige konsekvenser for den globale sikkerhed. Med den politiske uro og usikkerhed, bliver den økonomiske vækst langsommere. Den amerikanske dollar kollapser, ulighederne vokser fortsat, og kredit-krisen uddybes. Der er en hurtig reaktion fra "bunden af pyramiden," voldelige udtryk fra de lavere og mellemste dele af samfundet signalerer en dyb frustration med lederskabets tempo som svar på mange af alarmklokkerne. Endelig uddyber pandemier, selv om det er et wild card,  krisen og spiller den tidlige rolle i at bringe verden sammen for at løse disse problemer. Vi oplever en periode med styret overgang, en overgangsfase, hvor verden ser virkningerne af aktioner styret af [23] fælles sag."

[24] Council on Foreign Relations
Den kommende præsident i USA, Barack Obama, sagde i december 2008 i et interview med NBC's Mød Pressen: "Vi kan ikke løse Afghanistan uden at løse Pakistan." Mere bredt, har han understreget en regional løsning, som omfatter både Indien og Iran.

Enhver krig, enhver politik i historien var en følge af sammensværgelsespraksis. Og glem ikke: [25] Joe Biden, den kommende amerikanske vicepræsident, har garanteret en stor krise i løbet af de næste 4 måneder, og han nævnte [26] Mellemøsten og Rusland som fokus.

Global Research antyder en verdenskrig som et sandsynligt resultat af denne klassiske Nye Verdensordensplanlægning. Dette ville være i tråd med [27] Albert Pikes postulerede brev til mafiabossen, Mazzini.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5685

URLs in this post:
[1] Reuters 2 dec, 2008: http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE4B11EG20081202
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedermccain-20-2b-20pakistani-20primeminister.jpg
[3] The Hindu 7. dec. 2008: ISLAMABAD: http://www.hindu.com/2008/12/07/stories/2008120757500100.htm
[4] Debkafile 6. dec. 6, 2008: http://www1.debka.com/headline.php?hid=5760
[5] Die Welt Online, 8 dec., 2008: http://www.welt.de/english-news/article2843713/Pakistan-arrested-suspected-Mumbai-planner.html
[6] Global Research, 7. dec. 2008:: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11313
[7] overnational regeringsstruktur: http://euro-med.dk/?p=5141
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/hegel.jpg
[9] Hegeliske strategi: http://www.womensgroup.org/998NEWLT.html
[10] Fabian kommunisme: http://euro-med.dk/?p=5581
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/mahmood_ahmad_isis-chief.jpg
[12] 11. sept. angrebene var et insider job: http://transcripts.cnn.com/transcripts/0812/07/fzgps.01.html
[13] Kig på begivenhederne d. 11. sept. 2001: http://www.chico911truth.org/docs/11rfa911.php
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederredrawing-2dthe-2dmiddle-2deast.jpg
[15] meget hårde betingelser : http://iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Bankers.htm
[16] USAs Væbnede Styrkers Journal (AFJ): http://www.armedforcesjournal.com/custserv/about/
[17] Peters´kommentar: http://www.armedforcesjournal.com/2006/09/2112561
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederahmedinejad-2dpresident-2diran-2dilluminati-2dsign-2d150.jpg
[19] Robert Gates: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11607
[20] Barry Goldwater: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[21] The National Intelligence Council: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Intelligence_Council
[22] National Intelligence Council: http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Scenarios_to_2025.pdf
[23] fælles sag: http://euro-med.dk/?p=2791
[24] Council on Foreign Relations: http://www.cfr.org/publication/18114/obamas_pakistan_challenge.html?breadcrumb=%2F
[25] Joe Biden: http://euro-med.dk/?p=3305
[26] Mellemøsten og Rusland som fokus: http://blogs.abcnews.com/politicalradar/2008/10/biden-to-suppor.html
[27] Albert Pikes: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm