Kyniske Globalister Ved, Nationalstat Er Stabilitet: Derfor Vil De Multikulturel Bombe

Posted By Anders On March 6, 2008 @ 20:00 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Mange tror, at globalisme skyldes naive folks uvidenhed.
Men den historiske sandhed er, at kyniske bagmænd fuldt ud ved, hvilken elendighed, de er ved at afstedkomme: Først delte de gennem brutale etniske udrensninger Europa i rene nationalstater efter 2. Verdenskrig. 
Og nu er de i færd med at ødelægge denne stabilitet gennem import af den mest destabiliserende ideologi i vor tid: Islam !

Det bliver i det følgende klart erklæret af Den Nye Verdensorden selv:
Her er, hvad JERRY Z. MULLER, professor i historie ved Amerikas Katolske Universitet, har at sige om nationalstaten samt "[1] Os og Dem ”.
Og læg mærke til, hvor han skriver det: I Foreign Affairs Marts/April-nummer 2008, organ for "USAs usynlige Regering" og en af den Nye Verdensordens mest indflydelsesrige forsamlinger:  
US Council on Foreign Relations.

"Men skønt den etniske nationalstat har ført til konflikter udadtil, har den også været en kilde til sammenhængskraft og stabilitet. Man kan sige, at  Europa har været så harmonisk siden 2. Verdenskrig - ikke fordi den etniske nationalisme er slået fejl, men pga. dens succes, som har fjernet nogle af de største kilder til  konflikt både ind- og udadtil.

Den Nye Verdensorden (NVO) erkender, at nationalstaten garanterer stabilitet:  Her ledsager soldater fordrevne serbere fra Kosovos død og ødelæggelse ([2] video) under NATOs etniske udrensning til fordel for muslimerne. I  1990erne prøvede serberne at udrense Bosnien og Kosovo for muslimer  pga. århundredgammelt had, der skyldes muslimsk Jihad og terror -  accentueret af Stormufti [3] Al Husseinis nazi Handshar Division under 2. Verdenskrig. Når nu NVO ser, hvor umuligt, det er, at kristne og muslimer kan leve i samme land, hvorfor ønsker de da at destabilisere det øvrige Europa ved massiv import af muslimer?  

Mens der i år 1900 var mange stater i Europa uden en overvejende nationalitet, var der i 2007 kun 2, hvoraf den ene, Belgien, er ved at gå i opløsning. Europæisk stabilitet under den Kolde Krig skyldtes delvis, at det etnisk-nationale projekt var vidtgående afsluttet. Og siden den Kolde Krig har den etniske nationalisme fortsat omdannet de europæiske grænser. 

Den etniske nationalisme var ikke en tilfældig fejltagelse i historien: Den svarer til nogle varige tilbøjeligheder i menneskeånden, som løftes ved skabelsen af den moderne stat, den  er en afgørende kilde til både solidaritet og fjendskab. Og i en eller anden form vil den vare i mange generationer fremover. …
Men hvis der er en forbindelse mellem etnisk ensartethed og befolkningens villighed til at støtte rundhåndede indkomstomfordelingsprogrammer, så kan opmuntringen til et mere uensartet samfund til sidst undergrave venstrefløjens bredere politiske dagsorden…" 
  

Om politisk korrekt eller ikke, så vil den etniske nationalisme fortsætte med at forme verden i det 21. århundrede.

[4] Skulle muslimske indvandrere ikke assimileres og i stedet udvikle en streng fælles identitet efter religiøse retningslinier, kan en følge blive en genopdukken af de traditionelle etnisk-nationale identiteter  i nogle lande eller udviklingen af en ny europæisk identitet, som delvis defineres ved modsætningen til islam . Den udbredte modstand mod Tyrkiets EU-medlemskab er forvarsel om et  sådant skift.

Deling kan blive den mest humane, varige løsning  på en samfundskonflikt. Det skaber uvægerligt nye flygtningestrømme. Udfordringen for det internationale samfund i sådanne tilfælde er at adskille samfund på den mest humane måde… ved at hjælpe med transport, sikre borgerret i det nye hjemland og sørge for financiel hjælp til genbosættelse og økonomisk absorption.
Regningen for alt dette vil blive uhyre stor.
 

Var det mon tilsigtet af de globalistiske EU-stiftere? For det er også vand på globalisternes mølle!

Rækkevidden af denne erkendelse er skrækindjagende!

"Den etniske nationalisme henter meget af sin drivkraft i den forestilling, at medlemmer af et folk er en udvidet familie, i sidste ende forenet ved blodets bånd. Det er den subjektive tro på eksistensen af et fælles "vi", som tæller. Man mener, at et statsfolk lever, at hver nation skal have sin egen stat, og at hver stat bør bestå af medlemmer af en enkelt nation."

Fortidens imperier

 "Hvert af disse imperier (det Romerske, Østrig-Ungarske, Sovjet - til og med til dels USA osv) var sammensat af utallige etniske grupper.  Det regerende monarki og landadelen havde ofte forskelligt sprog i forhold til bybefolkningen, hvis medlemmer også havde anden etnisk oprindelse  - ofte også anden religion - end bondestanden. Indtil opkomsten af den moderne nationalisme syntes dette ganske uproblematisk." Kommentar: Det "uproblematiske" var nu problematisk:  jøderne, som altid har været uglesete. Ligeledes har der altid været store problemer mellem muslimer og ikke-muslimer, farvede og hvide, f.eks.
"De fleste har i regelen levet i imperier med nationalstaten som undtagelsen. Så hvad udløste forandringen?"

Årsag til nationalstatens opkomst
"Militær rivalisering mellem stater skabte et krav om udvidede statslige resourcer og det forudsatte økonomisk vækst.  Men økonomisk vækst afhang af læsefærdighed og let kommunikation, hvorfor der kom gang i uddannelse og dannelsen af et fælles sprog - hvilket igen førte til stridigheder om sprog og muligheder i samfundet."

Woodrow Wilson gjorde mere end at underskrive US Federal Reserve System (FED) i 1913. Hans 14 punkts krav om opdeling af Europa efter etnisk-nationale retningslinier fik stor betydning på kort og længere sigt.

Nationalismens rødder
"Idet folk flyttede ind i byerne og fik mere uddannelse i 19. århundrede og det tidlige 20. årh. fandt etniske grupper med bondebaggrund, så som polakker, tjekker, slovakker og ukrainere, at nøglestillingerne i regeringog økonomi allerede var besatte - af tyskere, armenere, jøder og grækere. Folk, der talte samme sprog begyndte nu at dele den opfattelse, at de hørte sammen og de definerede nu sig selv i modsætning til andre samfund. Og til sidst begyndte de at kræve deres egen nationalstat, hvor de kunne være herrer i eget hus og selv præge politik, embedsmænd, og kontrollere handelen.
De underlegne folkeslag blev udryddet,  reduceret til trælle, gjort fredløse eller underkuede. Frivillig udvandring 
(ofte begrundet i regeringsdiskrimination mod etniske mindretal), tvungen deportation eller folkedrab fulgte derpå.

Nationalstater blev cementeret af sejrherrerne i 2. Verdenskrig
Winston Churchill, Franklin Roosevelt og Joseph Stalin sluttede alle, at fordrivelse af etniske tyskere fra  ikke-tyske lande var en forudsætning for en stabil efterkrigsordning. Som Churchill sagde i en tale til det Britiske Parlament i december 1944: "Fordrivelse er den metode, som, så vidt vi kan se, vil være mest tilfredsstillende og varig. Der vil så ikke mere være blanding af folkeslag til at afstedkomme endeløs ballade. Vi visker tavlen ren. Jeg er ikke foruroliget over udsigten til befolkningsadskillelsen eller disse store flytninger."

"Mellem 1944 og 1945 flygtede 5 millioner etniske tyskere fra de østlige dele af  Nazityskland mod vest for at undslippe den erobrende Røde Hær, som energisk voldtog og massakrerede vejen fri mod Berlin!
Så mellem 1945 and 1947, uddrev de nye  regimer  i Tjekkoslovakiet, Ungarn, Polen og Jugoslavien yderligere 7 millioner tyskere som svar på deres samarbejde med nazisterne." 

Fra "Exodus": jødiske flygtninge fra Europa til Palæstina, hvor de grundlagde deres etniske jødiske stat.

"Den håndfuld jøder, som overlevede 2. Verdenskrig, mødte så megen antisemitisme, at de fleste valgte at rejse. Ca 220.000 af dem begav sig til den amerikansk-besatte zone af Tyskland, hvorfra de fleste til sidst drog til Israel eller USA.

Millioner af flygtminge fra andre etniske grupper blev også fordrevet fra deres hjem og genbosat efter krigen. Dette skyldtes dels, at Sovjetunionens grænser blev flyttet mod vest ind i det tidligere Polen, mens Polens grænser også flyttedes mod vest ind i det tidligere Tyskland. Derved flyttedes  1.5 million Polakker og fra Polen 500,000 etniske ukrainere  til Ukraine.

Yderligere udveksling skete mellem Tjekkoslovakiet og Ungarn, mens slovakker blev skaffet ud af Ungarn og ungarerer ud af Tjekkoslovakiet.

Efter kommunismens fald blev Øst- og Vesttyskland genforenet med bemærkelsesværdig hurtighed. Tjekkoslovakiet spaltedes fredeligt i Tjekkiet og Slovakiet og Sovjetunionen smuldrede i forskellige nationale enheder.Siden da er etniske russiske mindretal i mange tidligere sovjetstater draget til Rusland, ungarere i Rumænien er flyttet til Ungarn, og de få tilbageværende etniske tyskere i Rusland er rejst til Tyskland. En million russiske jøder er udvandret til Israel. Jugoslavien splittedes i Slovenien, Serbien Kroatien, Bosnien og Kosovo.

For mange af udviklingslandene betød afkoloniseringen: etnisk adskillelse ved udveksling eller uddrivelse af lokale mindretal . Da det britiske koloniherredømme ophørte opstod Indien og Pakistan. I Palestina blev de regioner der kom under arabisk kontrol renset for jøder, og mange arabere flygtede fra Israel.

Som resultat af denne massive etniske adskillelse blev det etnisk-nationale ideal næsten virkeliggjort: For det meste fik hver folkegruppe i Europa sin egen stat, og hver stat bestod næsten udelukkende af en enkelt etnisk nationalitet.

Danmark har været nationalstat i mere end 1000 år. Her er den Store Jellingsten, Danmarks dåbsattest fra ca år 965 -  genbemalet. Kun danske politikere er rede til at opgive vor gamle nationale identitet. Folket er det ikke  - men det ved ikke, at det i al hemmelighed får den frarøvet: Denne nationale identitet har forskånet os for oprør siden 1536 - men ikke for krige med vore ambitiøse naboer.

At de etniske og statsgrænserne nu falder sammen har betydet, at der er færre stridigheder om grænser eller mindretalssamfund. Og det har ført til det mest stabile politiske  landskab i Europas historie."

Så hvorfor skaber globalisterne først med store ofre stabile nationalstater - for så at nedbryde dem igen?
"Vi må forstå, at vort partis stærkeste våben er racespændinger. Mens vi opildner neger-mindretallet mod de hvide, vil vi indgive de hvide skyldkomplekser for udnytningen af negrene. " ([5] Israel Cohen fra NWOs Fabian Society: A Racial Program for the Twentieth Century, published in 1913).
Den nye Verdensordens motto er: "Orden ud af kaos" efter [6] Fichte´s and Hegels dialectik: Tese (skab problem, f.eks. oprør, terror) - antiteseis (krig mod problemet) - syntese (fjernelse af tesen) - gør syntesen, dvs. et skridt hen mod verdenssataten, til en ny tese i en kæde af ofte blodige forandringer. Dette drejer isig ikke blot om arabiske oliepenge. Det er intelligent ideologi. 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=564

URLs in this post:
[1] Os og Dem: http://www.foreignaffairs.org/20080301faessay87203/jerry-z-muller/us-and-them.html
[2] video: http://www.youtube.com/watch?v=LU00bcZ-G5k
[3] Al Husseinis nazi Handshar Division: http://www.fantompowa.net/Flame/yugoslavia_collaboration.htm
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/mp_burns_flag.jpg
[5] Israel Cohen: http://www.the7thfire.com/new_world_order/final_warning/domestic_tampering.htm
[6] Fichte´s and Hegels dialectik: http://www.prisonplanet.com/analysis_sutton.html