Hvad vil 2009 Gøre Ved Verdensøkonomien?

Posted By Anders On December 31, 2008 @ 00:01 In Dansk, Euromed | 2 Comments

                                                   Godt Nytår

 

 [1] F. William Engdahl, Global Research 15 Dec. 2008 "Verden står over for den største finansielle og økonomiske udfordring i historien i de kommende måneder. Den kommende Obama Administration står over for et valg om bogstaveligt talt at nationalisere kreditsystemet til at sikre en strøm af kredit til realøkonomien over de næste 5 til 10 år, eller at stå over for en økonomisk dommedag, der vil få 1930'erne til at synes en mild recession i sammenligning. "

Som [2] Gerald Celente  har forudsagt, er faren for at udvikle en reel økonomisk recession, at det bliver til en hyperinflation med sammenbrud af dollaren og verdensomspændende arbejdsløshed.
Engdahl er en meget velinformerede mand og beskriver, hvordan netop dette scenario er ved at udvikle sig nu på grund af beregning eller inkompetence af den [3] forbryderiske Federal Reserve og [4] her.

[5] FED_dees Den 10. december i Kongressens høringer i House Financial Services Udvalg sagde repræsentant David Scott, at  amerikanerne var blevet taget ved næsen.
 
              [6] David Dees´ billeder i dette indlæg

Hvor meget er på spil? 
Summen af sådanne katastrofeudlån fra Fed(eral Reserve System) oversteg $ 2 billioner d. 6. Nov. Den var steget med hele 138 procent, eller $ 1,23 billioner på 12 uger siden 14. Sept, da centralbankcheferne slækkede sikkerhedsstillelsesbetingelserne til at acceptere værdipapirer, som ikke blev bedømt AAA. De gjorde det vel vidende, at den følgende dag ville et dramatisk chok for finanssystemet forekomme, fordi de, i forståelse med Bush-regeringen,  havde besluttet at lade det ske.

Det nuværende økonomiske sammenbrud på tværs af USA er drevet af sammenbruddet af $ 3 billioner markedet for højrisiko-realkreditlån. Alene i 2008 mistede [7] US husejere 2 billioner dollars - og ingen bund er i sigte

Obama-forandring? Næppe
Den 15 september blev Bernanke, New York Federal Reserves formand, Tim Geithner, den nye Obama finansminister  enige med Bush-regeringen om at lade den fjerdestørste investeringsbank, Lehman Brothers gå konkurs, hvorved den ikke kunne klare ufortalte milliarder af derivater og andre forpligtelser over for investorer over hele verden. Denne begivenhed – det er der nu bred enighed om – medførte en global systemisk finansmarkedspanik

Seddelpressen arbejder hårdt 
Da Lehman Bros. gik ned, steg Fed's pengeproduktion drastisk i slutningen af oktober - uden fortilfælde i Federal Reserves 95 år lange historie  siden dens oprettelse i 1913.
Denne udvidelse af pengemængden var sprunget op med svimlende 76% på blot 3 måneder. Den er gået fra $ 836 milliarder i december 2007, da krisen syntes under kontrol, til $ 1,479 milliarder i december 2008.

Ingen tillid
[8] Crash_deesTrods dette udlåner bankerne ikke yderligere, ikke engang til hinanden, jf. den amerikanske økonomi er i en depression med frit fald i et omfang der ikke er set siden 1930'erne. 

Bankernes har udskiftet $ 2 billioner af formodet giftige affaldsværdipapirer, der består af pantebreve i dårlige lån i fast ejendom, lagre og andre højrisiko-kreditter i bytte med Federal Reserve kontanter og amerikanske statsobligationer eller andre offentlige værdipapirer, dvs risikofrie papirer.

Resultatet er, at Federal Reserve ligger inde med ca $ 2 billioner i vid udstrækning som affaldspapir fra det finansielle system. Låntagere omfatter Lehman Brothers, Citigroup og JPMorgan Chase, USA's største bank af aktiver. 

Finansiel katastrofe lige om hjørnet
For yderligere at øge problemerne i verdens tidligere finansielle Mekka nægtede den amerikanske kongres  at give blot et magert nødsituationslån på $ 14 mia til de tre store bilproducenter General Motors, Chrysler og Ford. 
Hvad, der står tilbage, er uden for diskussion er, nemlig at disse tre virksomheder tegner sig for til sammen 25% af alle amerikanske selskabsobligationers udestående. De ejes af private pensionsfonde, gensidige fonde, banker og andre. Hvis bildels-leverandører til de tre store medtages, er anslåede $ 1 billion erhvervsobligationer nu i fare for at gå ned i en kædereaktion. Sådan en konkurs kunne udløse en finansiel katastrofe, som vil få hvad, der er sket siden Lehman Bros., til at fremstå som en simpel hikke i en orkan. 

Ligeledes har Federal Reserves panikaktioner siden september, ved deres eksplosive udvidelse af pengemængden, sat scenen for en Zimbabwe-lignende hyperinflation.

Dollaren står til at bryde sammen - og europæisk eksport til at blive lammet
De nye penge bliver ikke 'steriliseret” ved modregningsaktioner fra Fed. 

Det betyder, at når bankerne omsider begynder at låne igen, måske om et år eller så, vil det oversvømme den amerikanske økonomi med likviditet midt i en deflatorisk depression. På det tidspunkt – eller måske et godt stykke tid før – vil dollaren bryde sammen, da udenlandske indehavere af amerikanske statsobligationer og andre aktiver trækker sig ud. Det vil ikke være behageligt, da resultatet ville være en kraftig stigning i Euro-kursen og en lammende virkning på eksporten fra Tyskland og andre steder. 

I ugen, som sluttede den 6 december, steg de oprindelige krav om arbejdsløshedsunderstøttelse til det højeste niveau siden november 1982. Ca. 1.900.000 amerikanske arbejdspladser er forsvundet hidtil i 2008.

[9] CFR-medlem Paul Volcker, et Chase Manhattan-vedhæng til Rockefeller-familien, sendte i 1980'erne økonomien i alvorlig recession, og hans højrente politik udløste, hvad der kom til at hedde den tredje verdens gældskrise. Den samme Paul Volcker er netop blevet udnævnt af Barack Obama som formand for den nyvalgte præsidents økonomiske opsvings-rådgivningsgruppe, og det er der næppe grund til at juble over.

[10] Foreclosure_dess

Den meget brugte S & P Schiller-Case US Nationale Husprisindex viste et 17% fald pr. år i tredje kvartal, tendensen stigende. Efter nogles skøn vil det tage endnu fem til syv år før vi ser amerikanske huspriser nå bunden.

I 2009, ….vil antallet af folk, der må gå fra hus og hjem, eksplodere. Kun lidt af de såkaldte prioritetslånsforbedrings- programmer, der er udbudt til dato, når ud til det ramte flertal. Denne proces vil yderliger tage fart, idet millioner af amerikanere mister deres job i de kommende måneder.

I den proces kan det være på tide for Kongressen at overveje geninddragning af Federal Reserve i forbundsregeringen som forfatningen oprindeligt angiver, og gøre hele processen lettere for alle.

[11] Reuters Dec. 16: En meningsmåling frigivet af Marist College Institute for Meningsmålinger mandag viste, at 24 procent af amerikanerne troede, at de sandsynligvis ville blive afskediget eller se deres arbejdstid nedskåret i 2009.

"Obama har ikke vist tegn på at være den rette person til det. Han har ikke vist ret dristighed af vision." 

[12] Canada og US  har netop vedtaget at sende hinandens hære til gensidig bistand i tilfælde af interne uroligheder på grund af fx økonomisk sammenbrud - og [13] politiet i Arizona forbereder sig også på denne begivenhed - lige som US Northern Command bedriver intensiv propaganda, for at få amerikanernes accept af [14] regulære kamptroppers tilstedeværelse på deres gader. .

Kommentar
[15] AmeroSpørgsmålet er: Er denne katastrofe omhyggeligt planlagt af bankfolk i den Nye Verdensorden - eller er det på grund af Henry Paulsons og Bernankes inkompetence? Mange har en fornemmelse af, at dollaren vil blive erstattet af en [16] amero (video)  til en ugunstig vekselkurs - hvilket vil forårsage alvorlig social uro. Eller optøjer vil blive opstå gennem utålelige skatter på en proletariseret middelklasse - som antydet af [2] Gerald Celente  og det [17] britiske forsvarsministerium .

Jeg mener, det er planlagt med henblik på at håndhæve et mellemtrin i udviklingen af en global valuta lige som euroen, der er planlagt af den Nye Verdensorden - på samme måde som klimaet og "krigen mod terror", som er to grunde til det økonomisk sammenbrud, der er planlagt med henblik på at gennemføre [18] verdensregeringen. Og [19] Joe Biden og [20] Colin Powell forudser endnu større katastrofer i den nærmeste fremtid - for at få os alle til skrige på deres korporative Nye Verdensordensregering (se videoer i højre margin på denne blog).

Vil denne krise få konsekvenser for Europa og euroen? 
[21] The Telegraph 15 Dec. 2008 Man bemærker, at Tyskland har fået smag for mobning af små nationer. Hr. Steinbrück truede med at "bruge pisk" mod Schweiz. Tyskland har nu et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 7pc af BNP. Det er udhuling af den industrielle kerne af Latineuropa.

Kommentar
Har ikke englænderne ikke behandlet islændingene som terrorister netop i år? 

[22] Russia Today News, 14 Dec.
Medlemskab af EU og EU's fælles valuta har ført til kraftigt stigende leveomkostninger i Grækenland, og mange i den yngre generation er bange for, at deres fremtid er blandt de fattige.

Grækenland's ånd og sjæl er tættere på Østeuropa, så det er ikke overraskende de første revner i Den Europæiske Union ses her.

Kommentar: Disse protester breder sig nu til Frankrig, Spanien og Italien. Denne krise kan medføre en meget dyb politisk krise i hele verden - og forhåbentlig få EU til at revne.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5601

URLs in this post:
[1] F. William Engdahl, Global Research 15 Dec. 2008: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11401
[2] Gerald Celente: http://euro-med.dk/?p=4968
[3] forbryderiske Federal Reserve: http://euro-med.dk/?p=3167
[4] her: http://euro-med.dk/?p=3240
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederfed-dees.jpg
[6] David Dees: http://www.rense.com/1.mpicons/dees1.htm
[7] US husejere 2 billioner dollars: http://money.cnn.com/2008/12/15/real_estate/underwater_borrowers_near_12million/index.htm?postversio
n=2008121504

[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercrash-dees.jpg
[9] CFR-medlem Paul Volcker: http://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederforeclosure-dess.jpg
[11] Reuters Dec. 16: http://www.reuters.com/article/GCA-Economy/idUSTRE4BF11F20081216?pageNumber=2&virtualBrandChanne
l=10276

[12] Canada og US: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11499
[13] politiet i Arizona: http://phoenix.bizjournals.com/phoenix/stories/2008/12/15/daily34.html
[14] regulære kamptroppers: http://www.infowars.com/?p=6844
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederamero.jpg
[16] amero (video): http://www.youtube.com/watch?v=6hiPrsc9g98
[17] britiske forsvarsministerium : http://www.guardian.co.uk/science/2007/apr/09/frontpagenews.news
[18] verdensregeringen: http://euro-med.dk/?p=5141
[19] Joe Biden: http://uk.youtube.com/watch?v=dOwb9l0DtRA
[20] Colin Powell: http://uk.youtube.com/watch?v=_LDBOPcHpeo
[21] The Telegraph 15 Dec. 2008: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/3760569/Bullying-Germany-gets-a-fr
ee-ride-with-its-beggar-thy-neighbour-policy.html

[22] Russia Today News, 14 Dec: http://www.russiatoday.com/news/news/34732