Opbygning Af Verdenssstaten I. Amsterdams Borgmester, Job Cohen: Indvandring Og Multikultur MÃ¥lestok For Succes.

Posted By Anders On December 21, 2008 @ 00:15 In Dansk, Euromed | No Comments

[1] Job-cohen

Tale af [2] Borgmester Job Cohen  i anledning af åbningen af 4. ASEM Interfaith Dialogue konference onsdag den 4 juni 2008 på Okura Hotel i Amsterdam.

Excellencer,
Mine damer og herrer,
 
Det er en ære og en fornøjelse at være her i dag på Okura Hotel til åbningsceremonien for 4. ASEM Interfaith Dialogue konferencen (referat følger).
På vegne af byen og borgerne i Amsterdam vil jeg sige varmt velkommen til alle jer ASEM-partnere bestående af delegationer fra asiatiske lande og landene i Den Europæiske Union.
 
Amsterdam er Hollands største by. Den er hjem for 745.000 mennesker, og 174 forskellige udenlandske nationaliteter. Det gør os til en af de mest mangfoldige og multikulturelle byer i verden i dag.
Om 20 år, i 2028, vil såkaldte etniske minoriteter udgøre mere end halvdelen af Amsterdams befolkning, men inden da har de fleste folk af udenlandsk oprindelse får Nederlandsk nationalitet. Selv nu har i Amsterdam 72% af befolkningen hollandsk statsborgerskab.
 
På grund af indvandring er byen Amsterdam hjemsted for de fleste store religioner i verden. I henhold til forfatningen og lovene i Nederlandene har alle eksisterende religioner i vores by frihed til at udtrykke deres religion åbent og fri for statslig indblanding. I går fik De en forsmag på Amsterdam's religiøse mangfoldighed, da De havde lejlighed til at besøge forskellige religiøse steder i byen. 
 
[3] Van-goghSomme tider ses i moderne europæiske samfund tilstedeværelsen af udlændinge og deres forskellige trosretninger og religioner som et problem. Det er min overbevisning, at der er en anden måde at se på fænomenet. I Amsterdam ser vi indvandringen til vores by som en af konsekvenserne af at blive dynamisk,
rig og attraktiv.

Theo van Gogh blev 2004 myrdet af en muslim, Muhammed Bouyeri, i Amsterdam: skydning og halsoverskæring
 
Klart nok er byen en magnet: Den har noget at byde på for tusindvis af mennesker fra hele verden. Amsterdam opfattes  videnom som et dynamisk, rigt, velfungerende samfund, der frembyder muligheder for mange, mange mennesker. Sådan en by tiltrækker indvandrere, og det kan være rigtigt, også den anden vej rundt: indvandring fører til et dynamisk, kulturelt og økonomisk mangfoldigt samfund. Så i en ikke så fjern fremtid kan vi fremover komme til at se indvandring som en målestok for succes i vore byer og samfund, selv om der naturligvis med alle de forskellige kulturer sammen på et lille stykke jord også opstår problemer.
 

Men i sidste ende er udfordringen for vore samfund ikke spørgsmålet, hvordan man kan finde måder at standse indvandringen til vores dele af verden på, men spørgsmålet er, hvordan man kan have et samfund, hvor alle disse forskellige folkeslag og de religioner, de bekender sig til, lever fredeligt sammen. For at gøre det, må moderne, sekulære, samfund blandt andet finde en måde at beskæftige sig med religion på - og omvendt.
 
Denne redegørelse kan komme som en overraskelse for dem af jer der ved, at jeg er en pragmatisk social-demokratisk politiker, uden religion eller tro. Ikke desto mindre, som borgmester i den største by i Holland gennem de sidste 7 år er jeg kommet til den konklusion, at religion er en væsentlig faktor i politik i vores tid.

For at spille en troværdig rolle i politik i det 21. århundrede er enhver politiker og enhver politisk bevægelse nødt til at spørge, hvordan man forholder sig til religion som en politisk faktor. Det betyder mere end at se ud over gældende horisont for forskellige religioner og deres troende: det er også en proces for overvejelser om det moralske fundament og mål for selve samfundet.
Hvad er de mål, et samfund ønsker at opnå? Hvordan og med hvem ønsker det at opnå det? Hvad er godt, og hvad der er moralsk mindre godt eller endda forkert i et pluralistisk samfund, og hvorfor? Med andre ord er det en moralsk vurdering.

For at foretage denne vurdering, skal vi altid huske, at det verdslige og det religiøse har mange ting til fælles og meget at vinde ved hinanden.
Hvad de har til fælles, er for eksempel ønsket om et retfærdigt samfund. Et retfærdigt samfund, hvor ord som "solidaritet", "lighed", "retfærdighed", "medfølelse" og "ansvar" er centrale. Det kan være skæringspunktet, hvor de kan udstrække hånden til hinanden. Udstrækning af hånden indebærer, at politiske partier og regeringen anerkender, at religioner (og filosofier som humanismen) er partnere i arbejdet på et retfærdigt samfund. Det betyder også, at en fornyet debat vil opstå, faktisk skal ske, om den betydning, der kan henføres til disse begreber i vores post-moderne æra - en debat, som endnu går trægt.

Nødvendige betingelser for at gennemføre en sådan debat er:
Først og fremmest: En sekulær stat - for kun en sekulær stat skaber plads til pluralitet af forskellige filosofiske, religiøse og politiske bevægelser, der er kendetegnende for det moderne samfund. 
 
[4] Cohen-uden-for-moskéFor det andet: plads.
• plads til den positive udarbejdelse af den forfatningsmæssige religionsfrihed (og ikke-religiøse overbevisnings frihed), i den forstand, at denne forfatningsmæssige frihed defineres ikke kun som retten til ikke at blive chikaneret af regeringen eller af andre, være de sig de velmenende eller ondsindede, men også som en ret for en religion eller en ikke-religiøs overbevisning til at udvikle sig i det offentlige rum og at være aktive heri.
plads til at være forskellige fra hinanden - det er en nødvendighed i et pluralistisk samfund. Denne frihed skal være knyttet til  opdragelse og uddannelse, hvor respekten for denne mangfoldighed er påvirkning, og hvor børn undervises i, at i vores samfund bliver vi nødt til at gøre tingene sammen
plads til at leve sit liv den måde, man ønsker at leve det, hvilket er et af de store resultater og frihedsrettigheder i vores samfund. Dette råderum indebærer frihed til at gå gennem livet som en ikke-troende samt frihed til at være religiøs. Regeringen skal respektere begge valg og give offentligheden beskyttelse med over for hinanden, hvis det er nødvendigt
 
Og sidst men ikke mindst: en løbende dialog mellem de forskellige trosretninger og religioner, og mellem dem og det verdslige samfund. Dialog er og vil fortsat være en vigtig forudsætning for et fredeligt samfund.
 
Derfor vil jeg gerne rose ASEMs initiativ til at afholde en årlig tværreligiøs dialog konferencen. Byen Amsterdam er stolt af at være vært for denne begivenhed, der bliver afholdt for fjerde gang i dag.
Jeg ønsker Dem en meget glad dialog!

Kommentar
Den 29. maj fik borgmester Cohen det hollandske Versitys første Martin Luther King Pris ved en særlig højtidelighed i Heineken Music Hall. Isaac Newton Farris, der er nevø af Martin Luther King II og formand for "The King Center", kom til Holland  personligt til ære Mr. Cohen for den måde, han indså Martin Luther King's drøm om retfærdighed, lighed og fred." 
Cohen er ingen undtagelse, han har tidligere været i regering som justitsminister. Som borgmester i Amsterdam har Job Cohen haft det privilegium at udføre den første bøsseægteskabsceremoni i Nederlandene i henhold til den nye lov, som han havde styret gennem parlamentet som minister.

Han er fuldt ud engageret i sin nye rolle, og påpeger, at Amsterdam er langt bedre at bo i end mange andre store byer. For et par måneder siden havde vi et nyt valg, og spørgsmålet om kriminalitet og spørgsmålet om sikkerhed er først på listen over prioriteringer for den lokale regering. "Som borgmester har jeg disse spørgsmål i min portefølje, og jeg kan forsikre Dem om, at vi arbejder hårdt, og at vi virkelig ønsker at få styr på dette problem. Vi investerer en masse penge, ikke kun i politiet, men også i andre metoder til at gøre byen mere sikker end den er nu. "Job Cohen ønsker mere integration.

[5] AyaanhirsialiEr denne mand splittergal - eller styrer han kynisk sin by i fortabelse? Han har set, hvad der skete med Theo van Gogh. Hans land må garantere sikkerheden for Hirsi Ali, der er gået under jorden pga. muslimske trusler. Også Geert Wilders er i stadig fare af den grund. Han kender frygten hos sine borgere, ser hvordan parallele og uforenelige samfund har udviklet gennem 40 år - og taler stadig om dialog og integration. Han indrømmer, kriminalitet er et stigende problem - og ser frem til, at mere end halvdelen af byens borgere er muslimer!! 

   Ayaan Hirsi Ali må pga. muslimske trusler gå under jorden

Måske han er så naiv at tro på den fabian-socialistisk ideologi-dialog, som ASEM også bralrer op om som et universalmiddel mod de problemer, som muslimske indvandrere skaber.
Disse midler har været totalt unyttige i 1400 år - og vær forvisset om, at de har været prøvet af virkeligt motiverede kristne - der nu er ved at blive ofre i lande, hvor de engang havde flertal.

Cohen er ikke så dum som at være uvidende om dette. Han ved, at Muhammed fik Medina til at overgive sig med kun 3% muslimske borgere  vhj. af terror.
Ikke desto mindre lavede Amsterdams byråd i 2005 en [6] undersøgelse af årsagerne til muslimernes tiltagende radikalisering i Amsterdam - og kom derved til følgende frbløffende konklusion:
En person af ortodoks (muslimsk) tro er derfor ikke mere modtagelig for radikalisering end andre.
IMES studiet fremsætter en række anbefalinger mht. at hindre radikalisering: 
-Forøg niveauet af social tillid ved at gribe ind over for diskriminering og negative billeder af islam bl.a. ved forholdsregler.  
-Forøg niveauet for politisk tillid ved at styrke en følelse af fælles social basis
-Gør islam mere tilgængelig for udefra-kommende ved at gøre dens mangfoldighed mere synlig.”

Altså: “Det er vores skyld, at muslimerne radikaliseres. Bare vi er lidt eftergivende over for muslimerne og giver dem, hvad de vil have, skal det nok gå altsammmen – også selv om det kun er vore sjæle og flertallet i vore regeringsorganer, de ønsker – for de dele er jo alligevel kun tomme skaller uden indhold!” Derfor har Cohen gjort Ahmed Aboutaleb til rådmand for Ungdom og Uddannelse!

Cohen har alle symptomer på at være produkt af eller medspiller for den Rockefellerstøttede [7] mentalhygiejne og [8] 68er-bevægelsen.
Han må være en hensynsløs håndlanger for den Nye Verdensorden.
At han har solgt sig selv til den Nye Verdensorden støttes også af hans totale mangel på moralsk orientering: Han synes ikke at kende forskel på ret og vrangt – det er blot et emne til diskussion for andre. Han siger blot "javel!" til tidsånden. Således har han kastet den Gamle verdensorden på møddingen  – og ved uden tvivl fuldtud, hvad hans illuministiske guru, [9] Albert Pike, har pålagt ham. Denne opskrift er også hans illuminist-kollegas: “
[10] Henry Kissinger, den gamle ærkeilluminist, fortalte også, at han er slået af, hvor meget bevægelsen hen imod en Ny Global Orden er blevet fremmet af de aktuelle kriser.” 
Så hans moral: " Frihed, Lighed og Broderskab (Solidaritet) " forekommer vel hans for undersåtter lige så hykleriske som for borgerne på den illuministiske Franske Revolutions tid - den gør forbistret ondt på menigmand.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5328

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjob-2dcohen.jpg
[2] Borgmester Job Cohen: http://groups.yahoo.com/group/foref-nl/message/170
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedervan-2dgogh.bmp
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedercohen-2duden-2dfor-2dmosk-e9.jpg
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederayaanhirsiali.jpg
[6] undersøgelse: http://www.iamsterdam.com/press_room/press_releases_0/2006/broad_approach_to
[7] mentalhygiejne: http://euro-med.dk/?p=143
[8] 68er-bevægelsen: http://euro-med.dk/?p=156
[9] Albert Pike, har pålagt ham: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[10] Henry Kissinger: http://www.prisonplanet.com/kissinger-calls-for-new-international-system-out-of-world-crises.html