Her er 3 You Tube videoer - taget fra Europe News d. 10. febr. 2008. De viser , hvad det vil sige, at være ikke-muslim i et muslimsk samfund, hvor shariaen gælder.

Kopterne er resterne af Ægyptens urbefolkning, der angiveligt modtog kristendommen fra evangelisten Markus. I 624 erobrede blot 4000 muslimske ryttere Ægypten fra kopterne, der ville elske deres fjender - og glemte advarslen i 2. Johs. Brev:7-11. Muslimerne brændte det berømte Biblotek i Alexandria med alle dets uvurderlige oldtidsskrifter af, regerede som herrer i Ægypten og gjorde folket til slaver. Omkr. år 1000 var der muslimsk befolkningsflertal, i dag er der mindre end 10% kristne koptere tilbage . Og de lever under rædselsfulde forhold.

Ændring af vor befolkningssammensætning i Europa: Vi oplever en eksplosiv vækst i antallet af muslimer i Europa - dels pga. en politisk villet muslimsk masseindvandring, som efter begyndelsen på den Euromediterranske Union fra 2010 vil tiltage yderligere - med den i 2003 lovede tildeling af EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder fri indvandring - til nu 11 muslimske landes borgere - foruden Kosovo og Bosnien-Herzegovina og Makedonien.

Hertil kommer, at pga. vore politikeres uansvarlige brug af den frie abort til at holde europæernes antal nede i Den Nye Verdensordens interesse føder muslimske kvinder i Danmark mere end dobbelt så mange børn som danske kvinder. Derfor bor der i dag 600.000-700.000 muslimer i Danmark. Ikke de 200.000, som officielle statistikker nu har påstået i de sidste 10 år!!
Grund: Man undlader officielt at medregne de muslimer, der i huj og hast har fået dansk statsborgerskab! Det påvirker naturligvis befolkningssammensætningens statistik. Der regnes i dag med muslimsk befolkningflertal i Danmark omkring år 2040. Men i Euromediterranien vil det ske meget hurtigere.

Vore politikere arbejder på  et sådant samfund. Deres samfundsmodel er "det Gyldne Andalusien 711-1492, hvor man foregøgler os at kristne og jøder levede i et multikulturelt Paradis under ædle muslimers beskyttelse. Sandheden er, at det var historiens længstvarende mareridt, hvor kristne levede som dhimmier i en frygtelig slavetilværelse med forfølgelser og korsfæstelser.

Det problem er vore politikere og medier i fuld gang med at trække ned over os, idet de konsekvent lyver om sammenhængen mellem islam og den stigende vold i vore samfund - og imens de forbereder sig på Euromediterranien. Men vi kan jo selv dagligt se følgerne af den voksende muslimske befolkningsandel.  Og vi dukker fejt nakken og sender  problemerne videre til vore børn og børnebørn. Derved gør vi os skyldige over for kommende generationer.

Hvad er vi dog for mennesker?

Men her er løsningen - efter Baron Bodissey, Gates of Vienna, 26. febr. 2008:

De laver ballade i Afrika,
De sulter i Kina.
Der er orkaner i Florida,
og Texas behøver regn.
Hele verden er betændt med ulykkelige sjæle
Franskmænd hader tyskere,
tyskere hader polakker.
Italienere hader jugoslaver,
Syd Afrika hader hollændere.
Og selv synes jeg ikke særligt godt om nogen!
Men vi kan være rolige, taknemmelige og glade.
For menneskeheden er beriget med islamisk jihad!
Og vi ved for vist, at en skønne dag
skal vi sige den 12. imam god dag
og alle ryge ad H…… til herfra!