Den Nye Verdensordens Desperation: Global Afkøling Er Global Opvarmning, Lavvande Er Højvande!

Posted By Anders On December 19, 2008 @ 00:05 In Dansk, Euromed | No Comments

Fastholdelse af klimaløgnen er alt afgørende for den nye verdensorden (se videoer i højre margin på denne blog) - for de kan derved tage  mange penge fra os - lige som det er en solid måde at skræmme og jage os ind i deres korporative [1] verdensregering som forudsagt af Financial Times.

Egentlig er jeg træt af alle disse klimaartikler - men her er en dokumentation af den Nye Verdensordens åbenlyse bedrageri. Det er ikke helt så let at demonstrere på deres øvrige aktivitetsområder. Og efter Poznan og et EU-topmøde med laveste fællesnævner er det desværre igen nødvendigt

[2] Arktis-16.12.2008I juni i år har [3] National Geographic  forudsagt, at Nordpolen ville være isfri sidste sommer og åben for sejlads - en erklæring som er en udbredt opfattelse. Usandt, naturligvis.
Endnu værre er det, det næsten US-monopolistiske [4] AP rapporterer , at den globale afkøling skyldes global opvarmning. "Tiden er tæt på at løbe ud, og Obama ved det.”

Venstre: Som det fremgår af disse satellitbilleder er is og sne på Nordpolen bestemt ikke aftaget i løbet af de sidste 28 år - tværtimod ([5] The Cryosphere Today).

"Tiden for benægtelse er forbi," sagde Obama tirsdag efter møde med tidligere Vicepræsident Al Gore, der vandt Nobels fredspris for sit arbejde med den globale opvarmning. "Vi alle mener, hvad forskerne har fortalt os i mange år nu, at dette er en hastesag og et spørgsmål om national sikkerhed, og det skal behandles på en seriøs måde."

[6] Arktis-1.-juli-2008Forskere frygter, at hvad der sker med  den arktiske isafsmeltning vil blive forstærket, så en ildevarslende stigning af havets overflade vil ske hurtigere, end de forventede. De forudsiger, at arktiske farvande kan være is-fri om sommeren, måske i 2013.

Højre: Som det fremgår af disse sommer-satellit fotos er afsmeltning af Nordpolens ishætte siden 1980 minimal - og tillader da slet ikke fri sejlads på tværs af Nordpolen. Hvad de glemmer at fortælle os, er, at det, der er smeltet fra Nordpolen er blevet bundet af Sydpolens ishætte, som er blevet tilsvarende større - og derfor sjældent vises på satellit-fotos! Men her er en [7] Fox-interview video med James Taylor fra Heartland Institute. Han viser, hvordan Sydpolsishætten har nået et historisk stort omfang – og en NASA rapport, der viser, at Nordpolens ishætte er brudt op af vinde, der intet har at gøre med global opvarmning. Han bliver ustandseligt afbrudt – og får ikke lov til frit at komme med disse afgørende– men kætterske oplysninger.  
Lad os ikke glemme, at Mr. Klima, Al Gore, har en [8] britisk rets ord for, at hans propagandafilm, “En Ubekvem Sandhed,” som han fik Nobelprisen for, indeholder mindst 11 usandheder om klimaet.  Og Nobel-dommerne vidste det!

Men [9] CNN 17.12.2008 - grundlagt af CFR-medlem Ted Turner - smører endnu tykkere på: “Mellem 1.5 milliarder og 2 milliarder tons is på Grønland, Antarktis og Alaska er smeltet i et stadig hurtigere tempo siden 2003, ifølge NASA videnskabsfolk, i de seneste tegn på, hvad de siger, er den globale opvarmning.
Det bedste skøn er, at vandstanden i havene vil stige omkring 45–90 cm ved udgangen af dette århundrede, men på grund af, hvad der foregår, og hvor hurtigt tingene ændrer sig, er der en masse usikkerhed," siger han.

[10] Nuuk-temperaturerModer Natur tager naturligvis ikke hensyn til den føderale regerings rænkespil. Det ironiske er, at 2008 er på rask vej til at være en smule køligere  i en lineært støt stigende temperaturtendens. La Nina, siger "eksperter".

Venstre: Grønlands temperaturer ifølge [11] NASA. Temperaturer nu som i 1920! Her er ingen menneskskabt temperaturstigning, der kan smelte indlandsisen.

Havforsker[12] [12] Gary Mitchum fra University of South Florida, siger, at ethvert skøn ud fra de foreliggende begrænsede data er "statistisk så usikker, at det er meningsløst.

Havspejlet har været konstant stigende siden den seneste istid - men stiger mindre og mindre: Ifølge [12] Daily Tech, Dec. 15, 2008, blev en undersøgelse igangsat af TOPEX / Poseidon, NASA, i 1992, og der indsamledes data frem til 2005. "I 2001, igangsatte NASA og Frankrig's Centre National d'Études Spatiales (CNES) sin opfølgningsmission, Jason-1. Undersøgelsen viser, at stigningen i vandstanden er faldet fra 3 til 2 mm om året siden 2005 - på trods af stigende CO2."

Forbløffende nok bragte “[13] Council on Foreign Relations ” en meddelelse om de mere end [14] 650 forskere, som i en amerikansk Senatsrapport gør op med løgnen om menneskeskabte klimaændringer, skriver endog: "De over 650 afvigende forskere er mere end 12 gange antallet af FNs videnskabsmænd (52), der er ophavsmænd til mediernes opreklamerede 2007–opsummering fra IPCC for de politiske beslutningstagere."
Der er ingen konsensus om de menneskeskabte klimatiske ændringer mere - og det har der heller [15] aldrig været, trods politikeres påstande over for mig om det modsatte.

Jeg vil blot citere 5 af de [14] 650 forskere i den amerikanske senatsrapport
"Selv en fordobling eller tredobling i mængden af kuldioxid vil i virkeligheden have ringe indvirkning, eftersom vanddamp og vand kondenseret om partikler som skyer dominerer den globale scene og altid vil gøre det."
-. Geoffrey G. Duffy, professor ved Department of Kemi– og Materialeteknik af University of Auckland, NZ.

Opvarmningsfrygten er den "værste videnskabelige skandale i historien Når folk finder ud af, hvad sandheden er, vil de føle sig snydt af videnskab og videnskabsfolk." - FN IPCC japansk videnskabsmand Dr. Kiminori Itoh, prisvindende PhD miljø-fysisk kemiker .

"IPCC er faktisk blevet et lukket kredsløb; det lytter ikke til andre. Det har ikke åbent sind … jeg er virkelig forbløffet over, at Nobels fredspris er blevet givet på videnskabeligt forkerte konklusioner af folk, som ikke geologer, "- Indisk geolog Dr. Arun D. Ahluwalia på Punjab University og medlem af bestyrelsen for det FN-støttede Internationale År for Planeten.

"Oprettelse af en ideologi knyttet til kuldioxid er farligt nonsens … Den nuværende alarm om klimaændringer er et instrument til samfundskontrol, et påskud for store virksomheder og politiske kamp. Det blev til en ideologi, hvilket er bekymrende. "- Milieuvidenskabsmand Professor Delgado Domingos fra Portugal, grundlægger af den Numeriske Vejrmeldingsgruppe, har mere end 150 offentliggjorte artikler.

"Det er en himmelråbende løgn, der er fremsat i medierne, der får det til at se ud, som om det kun er en lille del af videnskabsmændene, som ikke køber  sig ind i den menneskeskabte globale opvarmning." - USA's Regerings Atmosfæriske Videnskabsmand, Stanley B. Goldenberg fra NOAAs Orkanforskningsafdeling.

Kommentar
Denne blog - og mange andre - har [16] tidligere, [17] her, [18] her vist, at der ikke er nogen sammenhæng mellem global temperatur og CO2. Også, at der i de seneste 10 års har været konstante globale temperaturer - men temperaturfald i år - og at James Hansens GISS, som IPCC alene hører på -  gentagne gange har [19] forfalsket sine globale opvarmningsresultater. Siden 1860 er den globale tempratur er steget med gavnlige 0,7 grader C - men den globale temperatur er stadig klart lavere end i middelalderen.

[20] At der knækker isflager af Grønlands og Alaskas isbræer er ikke nyt. Derved opstår isbjergene. Afsmeltningen ved [21] Jakobshavn i Grønland, hvortil [22] bilderbergerne Connie Hedegård og Anders Fogh har yndet at slæbe alverdens politikere for at vise dem omfanget af "den globale opvarmningskatastrofe", er vist at skyldes en ændring af en afstikker, Irmingerstrømmen, fra den varme golfstrøm, hvilket intet har med klimaændring at gøre! 
[9] CNN
-alarmisme 17.12.2008

Den globale's alarmisme er farlig for vores frihed, som angivet af [23] tjekkiske præsident Václav Klaus - for den er forløjet ideologi og et udtryk for grådighed hos "eliten", der vil indføre CO2-afgift på os [24] for deres egne financielle fortjeneste - og vores forarmelse.
Den 17. 12. 2008 vedtog EU Parlamentet EU's klima-pakke: 20% CO2-emissionsreduktion i fht. 1990 niveau inden 2020 og 20% af vor energi fra ikke-fossile kilder samt 20% mere effektiv udnyttelse af energien. "Tyve procent er en god begyndelse, men i fremtiden får vi brug for mål, som er langt mere ambitiøse. Derfor  indeholder pakken et klart tilbud om at gå videre og forpligte sig til en 30% nedskæring (før 2030). Vi har alle intentioner om at sikre, at der sker. "([25] EU kommissær Stavros Dimas).

I en [26] EU-pressemeddelelse fra den 17 december 2008 hedder det: "Direktivet fastsætter juridisk bindende mål for hver medlemsstat. Det udvidede EU Emission Trading System (EU ETS) er verdens største system for handel med drivhusgasemissioner, og kan nu fungere som kernen i et meget større globalt CO2 market.
Medlemsstater bør nu bruge mindst halvdelen af deres auktionsindtægter på foranstaltninger til at bekæmpe klimaændringer. (Resten er en ekstra skat på os - som besluttet på 2005 Bilderberg Møde - [27] Daniel Estulin).
Revisionerne gør EU ETS egnet til at engagere sig globalt!"

Vedr. [28] Associated Press (AP): "Slutresultatet af AP-netværket har været oprettelsen af en nyhedsforsyningskæde, som pålideligt videregiver blokfaste centrum-venstre nyheder. Hver aften koordinerer  New York Times og Washington Post deres historier og skaber, hvad der fejlagtigt omtales som den "nationale samtale," men i virkeligheden er, hvordan verden ser ud for redaktørerne, der skriver for et publikum i nationens liberale penge- og magtcenter.  Disse historier følges så slavisk af tv-nettet, spredes af af NY Times, Washington Post, og AP nyhedstjenester til metro aviser, hvis historier til gengæld slavisk gentages af lokale tv-stationer.

AP har 2 vigtige medlemmer: The Washington Post og New York Times
I flg. tidl US præsidentkandidat, [29] Barry Goldwater,  kontrolleres de af  [30] Rockefellers Council on Foreign Relations/Trilatereral Commission  - lige som Ted Turner, der grundlagde CNN - men solgte det.
Disse medier vil sprede nyheder af enhver slags, som deres herrer befaler dem. Så ikke så mærkeligt, at  [31] David Rockefeller erklærede i 1991 (Bilderberg Møde - også citeret i [32] Washington Post d. 24. jan. 2008):  "Vi er taknemmelige mod Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store publikationer hvis direktører har deltaget i vores møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten 40 år … Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underkastet offentlighedens søgelys i disse år. Men verden er mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er helt sikkert at foretrække frem for den nationale selvbestemmelse, der har været praktiseret i de forgangne århundreder."
Og det vrøvl har
EU-[33] Illuministerne (explanatory statement) tilsluttet sig.

Man skylder vel sin fulde loyalitet, sin sjæl, til den herre, hvis hånd giver en brødet - selv om han er en forløjet demagog -  og også gør en selv til sådan en - eller hvad?


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5286

URLs in this post:
[1] verdensregering : http://euro-med.dk/?p=5141
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederarktis-2d161220081.png
[3] National Geographic : http://news.nationalgeographic.com/news/2008/06/080620-north-pole.html
[4] AP rapporterer : http://apnews.myway.com/article/20081214/D952LKP00.html
[5] The Cryosphere Today: http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederarktis-2d1-2djuli-2d2008.png
[7] Fox-interview video : http://www.motionbox.com/videos/1c9edfb91619e292?iid=
[8] britisk rets ord : http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,22559777-5000117,00.html
[9] CNN : http://edition.cnn.com/2008/TECH/science/12/16/melting.ice/index.html
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernuuk-2dtemperaturer1.jpg
[11] NASA: http://scienceandpublicpolicy.org/originals/accurate_climate_change_assessment_an_impossible_task_.h
tml

[12] : http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=13679
[13] Council on Foreign Relations : http://www.cfr.org/publication/17977/u_s_senate_minority_report.html?breadcrumb=%2Fregion%2F210%2Fam
ericas

[14] 650 forskere: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-
23ad-45f0-274616db87e6

[15] aldrig været: http://www.welt.de/welt_print/article1210902/Die_Klimaforscher_sind_sich_laengst_nicht_sicher.html
[16] tidligere: http://euro-med.dk/?p=5013
[17] her: http://euro-med.dk/?p=625
[18] her: http://euro-med.dk/?p=34
[19] forfalsket sine globale opvarmningsresultater: http://euro-med.dk/?p=4825
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/jakobshavn.jpg
[21] Jakobshavn i Grønland, : http://videnskab.dk/content/dk/miljo_natur/jakobshavn_isbra_flygter_-_men_ikke_pga_global_opvarmning
[22] bilderbergerne: http://euro-med.dk/?p=1278
[23] tjekkiske præsident Václav Klaus: http://euro-med.dk/?p=630
[24] for deres egne financielle fortjeneste : http://euro-med.dk/?p=62
[25] EU kommissær Stavros Dimas: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/715&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[26] EU-pressemeddelelse fra den 17 december 2008: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1998
[27] Daniel Estulin: http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html
[28] Associated Press (AP: http://pajamasmedia.com/blog/is-the-ap-good-for-america/
[29] Barry Goldwater: http://www.gwb.com.au/gwb/news/multi/goldwatr.html
[30] Rockefellers Council on Foreign Relations/Trilatereral Commission: http://euro-med.dk/?p=4041
[31] David Rockefeller erklærede i 1991: http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html
[32] Washington Post: http://blog.washingtonpost.com/the-trail/2008/01/24/uncommitted_a_winner_at_last_1.html
[33] Illuministerne : http://euro-med.dk/EU-Documents/Draft-EU-Legislative-Resolution-A6-0356-2007.pdf