Big Brother Er Vokset til En Kæmpe. Politistaten Erstatter Demokrati

Posted By Anders On December 16, 2008 @ 23:07 In Dansk, Euromed | No Comments

 

[1] EU-Parlamentet 2. dec. 2008:  MEP'ere i Udvalget om Borgernes Rettigheder udtrykte deres bekymring i tirsdags p.g.a. det "store antal krænkelser af de grundlæggende rettigheder i EU", der peger på tilfælde af alvorlig diskrimination af mindretal og trusler mod privatlivets fred. De har også opfordret EU-institutionerne og medlemsstaterne til at samarbejde på området for indvandring og asyl. MEP'erne påpeger, at i løbet af det sidste par år har kampen mod terrorisme ofte tjent til at mindske omfanget af beskyttelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.
CIA-aktiviteter i Europa: Medlemsstaterne er døve over for EPs anbefalinger.
 
"I stedet for at fokusere alle deres bestræbelser på at forhindre ulovlig indvandring", som fører til "at indsætte en voksende vifte af grænsekontrol" siger MEP'erne, bør EU-institutionerne og medlemsstaterne indføre "effektive, langsigtede politikker for lovlig migration" og "mere fleksible og samordnede regler "for asylansøgere. Udvalget fordømmer også  "manglen på effektiv integrationspolitik", der forårsager "udelukkelse af hundredtusinder af ikke-statsborgere"og sætter dem i en sårbar position, der baner vejen for radikalisering, menneskehandel og andre former for udnyttelse."

[2] Gade-check[3] The Mail Online 3 Dec. 2008 Statslige tjenestemænd (i Det Forenede Kongerige) får beføjelser, der tidligere var forbeholdt krigstid mht. at kræve en persons legitimation til enhver tid. Enhver, der nægter Big Brothers krav risikerer anholdelse og en eventuel fængselsdom. Det bliver præsenteret som at “slå hårdt ned på ulovlig indvandring”, men advokater siger, at det vil kunne anvendes mod enhver, der nogensinde har været uden for Det Forenede Kongerige, selv på ferie.

[4] EurActiv 3. Dec. 2008:I 2007 har Europa-Kommissionen skrevet til fjorten medlemsstater og angivet sin utilfredshed med manglen på tilstrækkelig gennemførelse med racismebestemmelserne og advarer om konsekvenser. Rapporten fremfører, at der er en "mere og mere synlig negativ opfattelse i offentligheden af indvandring og indvandrere i hele Europa", og at en række politikker er blevet udøvet af regeringer, som har haft  "en negativ indflydelse på indvandreres liv i medlemsstaterne og antyder en en accept af indvandrere som andenklasses borgere."

Ekstremisme og racisme er i tiltagen over hele Europa og racistisk politisk samtale bliver tiltagende almindelig i de vigtigste europæiske medier, konstaterer en rapport offentliggjort den 1. december af Det Europæiske Netværk mod Racisme (ENAR). Ifølge de indsamlede data, er der "stigende bevis for befolkningens accept af racistisk kriminalitet og mishandling af etniske og religiøse minoriteter, herunder inden for politiet og andre relevante myndigheder". Dokumentet bygger på 25 nationale rapporter udarbejdet af ENAR medlemmer i hele EU.

 

Mohammed Aziz, ENAR's formand, sagde, rapporten "viser, at racisme er et omsiggribende, vedvarende fænomen i hele EU med negativ indvirkning på alle aspekter af livet for etniske og religiøse minoriteter". "Vi opfordrer EU's beslutningstagere til at vedtage en fælles overordnet europæisk strategi for at løse problemet med racisme", fortsatte han, og understregede, at effektiviteten skal øges gennem en nøje overvågning og sanktioner.

En ENAR talsmand sagde, politikker skal baseres på en "menneskerettighedstilgang", og at det er nødvendigt at sikre, at der ikke er "negative fortællinger om indvandring".
"Der er gjort ringe fremskridt af regeringerne mht. at reagere på problemer med etniske og religiøse minoritetsgrupper som følge af bekæmpelse af terrorisme og raceprofilering," bemærker rapporten.

EnarProblemet med bekæmpelsen af terrorisme er, at den har tendens til at "stigmatisere muslimske samfund og sidestiller islam med terrorisme," forklarede en ENAR talsmand.  ENAR  håber også at se en ende på raceprofileringsaktiviteter, der udføres "uden begrundelse," tilføjede talsmanden.

Kommentar

Terrorismen kommer fra indvandrerne. Så hvorfor bliver EU med at lukke dem ind i store mængder - og vil slå ned på dem, som prøver at begrænse idvandringen?? Noget kunne tyde på, at det mere er de indfødte, EU og USA vil holde øje med!

Vi bliver beskyldt af det  EU-finansierede "antiracistiske", pro-islamiske NGO'ers muslimsk ledede netværk, ENAR, , for ikke at synes om islam, der er endda siges at være offeret. Ikke et ord om begrundelsen for vores uvilje mod islam: Den aggressive og hadefulde adfærd og de voldelige angreb på vores gader dagligt fra muslimske indvandrere, som vi tvinges til at fodre i stadigt stigende antal - for derved at opleve, at vores velfærdssamfund lider alvorligt. Vi har at gøre som muslimerne ønsker, at vi skal gøre - eller udsættes for sanktioner - i henhold til [5] EU's rammeafgørelse om racisme og fremmedhad, dvs 1-3 års fængsel. I dette tilfælde bliver  EU nødt til at bygge [6] FEMA lejre som i USA. For jeg formoder, at EU bliver nødt til at sætte omkring 50% af befolkningerne i disse fangelejre for at opfylde kravene fra det uskyldige muslimske herrefolk.

I den kommende økonomiske krise kan belastningen med at ernære de mange uproduktive indvandrere blive anledning til fattigdom blandt europæere - og evt reaktioner som i Grækenland - uden at oprørerne begriber grunden til fattigdommen. Dette er  præcist, hvad [7] præsidenten for IMF, Strauss-Kahn advarer imod i Times Online d. 16. dec. 2008, da han kritiserede eurozonens politik.Hans kritik rammer især Tyskland. 

I [8] Sverige og [9] Danmark var immigrationsomkostningerne 30% af nationalbudgetterne i 2001.


Derfor trues internet-neutraliteten: korporativ censurering undervejs
[10]
Wall Street Journal 15 Dec. 2008
: Microsoft har forladt sin  internet neutralitets
politik og har en aftale om at levere software til AT & T's Internet-tv-tjeneste.
Det drejer sig om "hurtige baner.

AT&T er nært [11] knyttet til senator Jay Rockefeller:  Den [12] Rockefeller-ledede Senatsefterretnings-Komité er ved at lave en lov for at lave nationens spion-lovgivning om igen. Mens lovforslagets tekst endnu ikke er frigivet, indeholder den angiveligt en måde for telecom-selskaberne at slippe for retssag imod dem for at have udspioneret amerikanerne. 

I bloggerkredse  breder spørgsmålet sig, om tjenesten overtræder netneutraliteten.
Yahoo har nu en Digital partnerskabsaftale med AT & T.
Google Inc. har henvendt sig til store kabel og telefon selskaber, der varetager internettrafik med et forslag om at skabe en hurtige vej for dets eget indhold.

I fare er et princip, der kendes som netværksneutralitet: Kabel og telefonselskaber, der driver data rørledningerne formodes at behandle al trafik på samme måde.
I det værst tænkelige scenario kan internettet blive et medium, hvor store virksomheder, såsom Comcast Corp i kabel-tv, ville kontrollere både distribution og indhold - og meget af det, brugerne kan få adgang til, i følge neutralitetsfortalere.

Lawrence Lessig, en Obama-rådgiver, er kandidat som chef for Federal Communications Commission, som regulerer telekommunikationsindustrien. Siden valgkampen har han skiftet mening  til fordel for betalt internet-bane.

Derfor fjernransagninger af mistænkte computere ([13] BBC 1. dec. 2008) vil udgøre en del af en EU-plan til at tackle højteknologi-kriminalitet. Den femårige handlingsplan vil tage skridt til at bekæmpe væksten i cybertyveri og maskiner, der anvendes til at sprede spam og andre skadelige programmer. Den vil også fremme en bedre udveksling af data mellem de europæiske politistyrker til at opspore og retsforfølge kriminelle. Femårsplanen vandt opbakning fra EU's ministre på et møde, som også tildelte [14] Europol og [15] her 300.000 euro (£ 250.000) for at skabe et system til at samle kriminalitet rapporter og indberetninger om nye trusler. Ministermødet støttede  også anti-cyber kriminalitetsstrategi, der vil se skabelsen af grænseoverskridende efterforskningshold og sanktionere brugen af overordnede patruljer til politiarbejde på nogle områder af internettet.


[16] Robot detektorer (see [16] video) .
[17] Robot-detektorerSelv om det er fra USA, synes jeg, dette er relevant, da det viser demokratiets fremtid. ([18] New Scientist 22. okt. 2008)
(jeg så dette på SBIR derefter - nu er artiklen fjernet!!): "De er på udkig efter entreprenører til at lave et "Multi-Robotforfølgelses-system ", der vil lade flokke af robotter "søge efter og registrere ikke-samarbejdsvillige mennesker". At få sådan en flok af dem kontrolleret af en person giver logistisk mening. I betragtning af, at  at iRobot sidste år indgik en aftale med Taser International om at montere bedøvelsesvåben på sine militære robotter, hvor lang tid vil det så vare, før vi ser flokke  af dem jagte væmmelige demonstranter med lammende våben? Eller kunne flokkene endog blive bevæbnede med dødelige våben? Jeg har spurgt to eksperter om automatiske våben, hvad de syntes. Begge var bekymrede for, at flokke af robotter vil blive pålagt opgaver - og våben - de ikke var i stand til at behandle uden at foretage forkerte beslutninger.

[19] Steve Wright fra Leeds Metropolitan University: "Hvad vi her har, er begyndelsen til noget der er designet til at gøre det muligt for robotter at jagte mennesker som en flok hunde. Når softwaren er perfektioneret, kan vi med rimelighed forudse, at de bliver selvstændige og bliver bevæbnede." Vi kan også forvente, at sådanne systemer bliver udstyret med menneskeafslørings- og sporingsenheder, herunder sensorer, som registrerer menneskers udåndingsluft og radiobølger, som er forbundet med den menneskelige hjerterytme. Det er en teknologi, der allerede er udviklet. "

Global Research Dec. 2,  2008: [20] U.S. militæret forventer at have 20.000 uniformerede tropper inde i USA i 2011, uddannede til at hjælpe statslige og lokale embedsmænd med at reagere på nationale katastrofer, ifølge Pentagon embedsmænd. Pentagon's plan kræver, at tre hurtige reaktionsstyrker er klar til nødberedskab inden september 2011. Forsvarsminister Gates har forlangt omgående øget beredskab på hjemmefronten. Den første 4700 mand store enhed, bygget op omkring en kamptrænet brigade baseret på Fort Stewart, Ga, forelå i oktober, sagde Gen Victor E. Renuart Jr., chef for den amerikanske[6] Northern Command.


Kommentar
Disse tropper udfoldes efter nogens mening for at vogte på interne oprør  - som beskrevet af [21] Gerald Celante - i forbindelse med en tiltagende økonomisk krise.

Der er mulighed for, at man snart vil forlange [22] vores allesammens DNA-profiler deponeret i et centralt institut

[23] Drone_42645t
Databaser og [24] informationudveksling i Storbritannien og Tyskland - selv inden for EU - er ved at blive udviklet: [25] her . [26] ECHELON-aflytning af kommunikation på alle niveauer er blevet udviklet - samt en [27] database til lagring af alle UK´s telefonsamtaler og e-mails. Selv [28] ubemandede droner planlægges indsat til at iagttage os. Så hvad enten vi kan lide det eller ej, den almægtige EU-superstat vil have masser af smarte metoder til at kontrollere alle vores bevægelser og alle ytrede tanker, så man opnår sine mål: Det multikulturelle kosmopolitiske [29] EU Imperium, forløberen og modellen for [30] verdensregeringen, hvor Islam er den valgte religion. At modsætte sig vil blive risikabelt - og dekadente, rige europæere vil endog ikke ønske at gøre indsigelse mod dette diktatur - medmindre de igangværende økonomiske og andre kriser gør dem desperate.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5252

URLs in this post:
[1] EU-Parlamentet 2. dec. 2008: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-43355-336-12-49-902-20081201IPR43354-01
-12-2008-2008-false/default_en.htm

[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergade-2dcheck.jpg
[3] The Mail Online 3 Dec. 2008: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1091448/big-brother-police-war-time-powers-demand-id-street-
-pain-sending-jail.html

[4] EurActiv 3. Dec. 2008: http://www.euractiv.com/en/socialeurope/report-racism-rise-europe/article-177717
[5] EU's rammeafgørelse om racisme og fremmedhad,: http://balder.org/articles/hatespeech/Europa-Parlamentets-Beslutning-Bekaempelse-Stigende-Ekstremism
e-Europa-13-December-2007.php

[6] FEMA lejre som i USA: http://euro-med.dk/?p=2612
[7] præsidenten for IMF, Strauss-Kahn: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article5349277.ece
[8] Sverige: http://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p
ublic-budget-2001/

[9] Danmark: http://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/
[10]
Wall Street Journal 15 Dec. 2008: http://online.wsj.com/article/SB122929270127905065.html
[11] knyttet til senator Jay Rockefeller:: http://www.democracynow.org/2007/10/22/headlines
[12] Rockefeller-ledede Senatsefterretnings-Komité : http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/10/dem-pushing-spy.html
[13] BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7758127.stm
[14] Europol: http://euro-med.dk/?p=1504
[15] her: http://euro-med.dk/?p=985
[16] : http://www.prisonplanet.com/pentagon-wants-packs-of-robots-to-detect-non-cooperative-humans.html
[17] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederrobot-2ddetektorer.jpg
[18] New Scientist 22. okt. 2008: http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2008/10/packs-of-robots-will-hunt-down.html?DCMP
=ILC-hmts&nsref=specrt13_head_Pack%20hunting%20robots

[19] Steve Wright: http://www.leedsmet.ac.uk/international/05CEF8F77F96438ABEC44CD44316AA43.htm
[20] U.S. militæret: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11262
[21] Gerald Celante: http://euro-med.dk/?p=4968
[22] vores allesammens DNA-profiler : http://blogs.telegraph.co.uk/philip_johnston/blog/2008/12/04/will_the_government_now_take_dna_from_u
s_all

[23] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederdrone-42645t.jpg
[24] informationudveksling i Storbritannien og Tyskland : http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/the-big-brother-state-ndash-by-stealth-1050576.html
[25] her : http://www.radio-utopie.de/2008/12/03/BKA-Gesetz-Einigung-zwischen-CDU-und-SPD
[26] ECHELON: http://euro-med.dk/?p=1176
[27] database til lagring af alle UK´s telefonsamtaler og e-mails: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/telecoms/article3965033.ece
[28] ubemandede droner: http://euro-med.dk/?p=1371
[29] EU Imperium: http://www.youtube.com/watch?v=c2Ralocq9uE
[30] verdensregeringen: http://euro-med.dk/?p=5141