Verdensstaten Opbygges III. Åndsild Eller Globalistisk Kirkegårdsfred. Julebudskab Fra EU-Parlamentets Præsident, Hans-Gert Pöttering

Posted By Anders On December 24, 2008 @ 12:15 In Dansk, Euromed | 1 Comment

     

                                Glædelig Jul  

 Det siges (fejlagtigt), at julen er et budskab om fred på Jorden, men jul er i stedet et budskab om "fred på jorden i mennesker, der har Guds velbehag" (Luk 2:14).
I Lukas 12:51 siger Kristus: "Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Slet ikke, jeg siger jer, tværtimod splid!"
I Lukas 12:49 siger han:" Ild er jeg kommet for at kaste ud over jorden, og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget! ".

Utilsigtede Nye Verdensordenssymboler? Herunder til højre: Fra det muslimske Malaysia: Babelstårnet (ziggurat) - EU symbol på den nye verdensorden.
Herunder til venstre kunstigt jule-træ,
Bulgarien.Bemærk pyramidekonfigurationerne - spidsen mangler og erstattes af et [1] pentagram, Lucifertegnet 

[2] Juletræ2[3] Jule-babelstårn-muslimsk malaysiaDette er grunden til, at Kristi lære er uacceptabel for den nye verdensorden, som derfor har lavet the [4] United Religions Initiative med Institute for Interreligious and [5] Intercultural Dialogue, og[6] her: Interfaith-Bevægelsen. Kristus er eksklusiv - kan kun acceptere sine efterfølgere. Således roser Tony Blair islam for at være [7] inklusiv/"rummelig" et element i de Abrahamitiske religioner, selv om Gud udtrykkeligt nægtede Muhammeds ane, Ismael, sin pagt (1. Mos. 17 :18-19) - og nægtede dermed islam dens "guddommelige" ret til verdensherredømmet!!

[8] Tony Blair´s Faith Foundation er et særligt grelt eksempel på antikristelig ideologi:"Troende ved alle, at vor Skaber gjorde os til forskellige folk, som følger forskellige veje til guds nåde verden over. Det at tjene hinanden gør os til et trosfællesskab trods vore forskelle!!" Smukt - men i grel modstrid med praksis. Kristus vidste det og sagde: "Ingen kommer til Gud uden gennem mig (Johs. 14:6)!" Eksklusivt!
Derudover er Blairs udtalelse urigtig, fordi islam også er eksklusiv – accepterer kun tilhængere af dens grundlægger, antikristen Muhammad. Kristus blev korsfæstet, fordi han ikke var inklusiv/rummelig, således at han ikke ville acceptere ordrer fra "Den Gamle Verdensorden", [9] farisæerne, som i dag kalder [10] deres lære den "[11] Nye Verdensorden". Men deres lære er den samme som for 2000 år siden.

Her er et uddrag af en [12] pressemeddelelse fra EU Parlamentet pr. 12. dec. 2008 i anledning af [13] EU Året for Interkulturel Dialog, 2008: 

Lige før sidste jul interviewede vi (formanden for EU-Parlamentet), Hans-Gert Pöttering om hans tanker om det kommende år, og hvad han troede ville være dets vigtigste prioriteter. Han har sat temaet i centrum for sit mandat som formand.
Pöttering: " Forståelse mellem kulturerne er afgørende for fred i verden. Især forholdet mellem den vestlige verden og den arabiske og islamiske verden vil være afgørende for det 21. århundrede. Det er min dybe overbevisning, at terrorisme ikke bør have en chance for at slå rod. Nogle terrorister hævder, at de bruger magt, fordi Islam lærer dem at gøre det. Dette er ikke acceptabelt, for islam er i sig selv er en fredelig religion.
Jeg kan aldrig glemme den tale til Europa-Parlamentet, som den afdøde egyptiske præsident, Anwar al-Sadat holdt, hvor han kraftigt fastslog, at rigtig Islam er en religion for fred. Vi skal gribe vores mulighed for at slutte os til mennesker af god vilje i den islamiske verden. Hvis vi gør det, kan "sammenstød mellem civilisationer", som nogle forudsiger, ikke ske. Det er derfor vores ansvar at udvikle denne dialog, som dog skal være baseret på gensidig tolerance og sandhed. Det kan ikke være en ensrettet gade.

Har man nogensinde set en pessimist vinde i sidste ende? Vi er nødt til at være optimistiske. Som kristen vil jeg sige, håb og optimisme er en del af vores liv. Man kan kun få succes og nå sine mål, hvis man tror på dem. Tag den europæiske integrationsproces. Jeg har haft det privilegium at være i Europa-Parlamentet siden 1979. På det tidspunkt ville mange mennesker aldrig have troet, at Europa ville blive genforenet, at vi ville have et stærkt Europa-Parlament, en stærk europæisk valuta - men vi har opnået alt dette. Ikke på en uge, men gennem hårdt arbejde, god vilje og samarbejde med andre. Så jeg er optimistisk om, at det vil lykkes for så vidt angår dialog mellem kulturer."

Kommentar
European Union Tower of Babel[14] Poettering-julPöttering sætter den ydre fred for enhver pris over alt andet  - mens Kristus ikke ville den ydre -men den indre fred - med åndelig ild for hans sag!
Han befalede os endog at "elske/hjælpe vore fjender - samt ikke at slutte os til hans fjender!
Hvad Pöttering gør.

Pötterings ord kommer fra en mand, der har opgivet Kristi eksklusive lære til fordel for den inkluderende "[6] Nye Verdensordens" inklusive lære - for at se sit mål realiseret: Den korporative verdensrepublik og verdensregering. Oven i købet tillader han sig at kalde sig kristen – skønt han har vraget Kristi lære.
Og hans uvederhæftighed fortsætter med, at han taler om Europas Genforening. Hvornår har Europa tidligere været forenent?

Poetterings lære er meget farlig: Ved første øjekast forekommer det naivt - men tag ikke fejl. [15] Pöttering siger, han ikke er naiv - og han er ikke af god vilje (Folkeafstemninger): Han ser, hvordan hans "interkulturelle dialog" er ved at ødelægge vores kristne kultur og skaber mere og mere vold i vores gader hver dag. Ikke så mærkeligt - for EU er et[16] Fabiansk kommunistisk foretagende. Poettering bruger ikke fakta - men en løs og ubegrundet, propagandistisk redegørelse fra den ægyptiske præsident, Anwar Sadat, som måtte betale for sin ubegrundede optimisme, da han blev myrdet den 6 oktober 1981 af det [17] Muslimske Broderskab, der også har påtaget sig opgaven med at islamisere Europa  !!

Det er meget upræcist at sammenligne foreningen af et Europa med en kristen kultur med det at forene et Europa med en kristen kultur og den fanatisk antikristne islam.

Og det er vildledende at hævde, at islam, dvs Koranen og Hadiths, er fredelige - og at kun 1 promille af muslimerne er aggressive og potentielle terrorister. Gode muslimer følger Muhammeds befalinger. Og  han kræver af dem: "N år de hellige måneder er omme, dræb så afgudsdyrkerne, hvor I finder dem, og tag dem til fange og belejr dem, og lig  på lur efter dem i ethvert baghold. Derefter, hvis de angrer og forretter bønnen og betaler  fattig-skatten, lad dem så frit passere; visselig er Allah overbærende, barmhjertig. "(Sura 9:5), eller hvad med Sura 5:33. "Straffen for dem, der fører krig mod Allah og hans apostel og stræber efter at gøre skade på jorden, er kun dette, at de skal myrdes eller korsfæstes eller have deres hænder og fødder skåret af på modstående sider eller de skal fængsles; Dette skal være som en skændsel for dem i denne verden, og i livet herefter skal de få en grov revselse ".   - Blot to af mange sådanne Koranen sure. Glem ikke: Islam er hvert et komma i Koranen – nedsendt fra Allah.

Ikke desto mindre var den Danske Folkekirkes primas, biskop [18] Normann Svendsen d. 23. decbr i Nusrat Djahan Moskeen i Hvidovre og sagde dér i flg. TV2-nyhederne, at "vi alle er Guds kære børn"!!
Hvilken Guds kære børn? Allahs, som siger, at han ikke har nogen søn og vil lade alle dræbe, som siger, han har en søn? Allah, som siger: "Dræb dem, hvor I træffer dem, medmindre de underkaster sig islam" (f.eks. Koran sura 9:5). Eller den Guds, som har en søn, som vi  i julen fejrer, fordi han blev menneske - og som den eneste fra den tid har efterladt sit [19] 3-dimensionale fotografiske negativ på sit blodplettede ligklæde. Hvad Norman Svendsen gjorde var at følge de fabian-socialistiske religionsskærveknuseres [6] sammenmaling af alle religioner til en Ny Verdensordensreligion for at fremme[20] illuministernes nye [21] verdensregering.

Jeg ønsker jer alle en glædelig eksklusiv jul.

Jeres valg er ikke blot mellem et hadefuldt islam, der vil udrydde alle vantro - og Kristus, som befaler at elske – dvs. gøre godt imod - vore fjender, men som forbyder os at slutte os til hans fjender.  
Ateister? Tja, de kan leve videre som hidtil sammen med kristne - men står over for en endnu sværere straf end kristne under islamisk styre.

Nej, I har  et hovedvalg mellem den kristne kultur, der blev født for 2000 år siden - og den Nye Verdensordens farisæeres antikristne, åndløse drab på ret og vrangt. Det var julens budskab dengang - og i dag.

[22]


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5235

URLs in this post:
[1] pentagram: http://euro-med.dk/?p=204
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjuletr-e623.bmp
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederjule-2dbabelst-e5rn-2dmuslimsk-20malaysia7.bmp
[4] United Religions Initiative: http://www.sffaith.com/ed/articles/1999/0599gm.htm
[5] Intercultural Dialogue: http://astro.temple.edu/~dialogue/iiid.htm
[6] her: : http://euro-med.dk/?p=4584
[7] inklusiv/"rummelig": http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/010726.php
[8] Tony Blair´s Faith Foundation: http://tonyblairfaithfoundation.org/2008/12/tony-blair-and-belinda-stronac.html
[9] farisæerne: http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt01.html
[10] deres lære: http://www.biblebelievers.org.au/facts1.htm#Rabbi%20Morris%20N.%20Kertzer
[11] Nye Verdensorden: http://www.manfredlehmann.com/sieg442.html
[12] pressemeddelelse fra EU Parlamentet pr. 12. dec. 2008: http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/037-20989-042-02-07-906-20080211FCS20948-11-02-
2008-2008/default_p001c001_en.htm

[13] EU Året for Interkulturel Dialog: http://euro-med.dk/?p=376
[14] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederpoettering-2djul-thumb2.jpg
[15] Pöttering siger, han ikke er naiv: http://euro-med.dk/?p=5094
[16] Fabiansk kommunistisk: http://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society,%20illuministisk%20%28explanatory%20statement%29%20http:
//www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN&
mode=XML

[17] Muslimske Broderskab: http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID={67736123-6864-4205-B51E-BCBDEF45FCDE}
[18] Normann Svendsen: http://politiken.dk/indland/article618077.ece
[19] 3-dimensionale fotografiske negativ: http://euro-med.dk/?p=654
[20] illuministernes: http://euro-med.dk/?p=511
[21] verdensregering: http://euro-med.dk/?p=5141
[22]
: http://euro-med.dk/billeder/billederjule-2dbabelst-e5rn-2dmuslimsk-20malaysia4.bmp