Højforræderi Før Og Nu -Ingen Forskel

Posted By Anders On February 26, 2008 @ 15:20 In Dansk, Euromed | No Comments

Højforræderi hører ikke blot fortiden til. Det trives i dag bedre end nogensinde

Den 26. febr. mindes nogle få danskere som landsforrædernes dag: Den dag for 350 år siden afstod forræderen, kong Frederik d. 3. af Danmark-Norge 2/5 af sit landområde, det ældgamle danske kerneland øst for Øresund, hvorfra danerne havde invaderet det nuværende Danmark.

Frederik d. 3. af Danmark-Norge forrådte skåningerne og Danmark for først og fremmest at redde sin kongemagt

Kongen havde erklæret en krig, som han slet ikke evnede at føre - desværre vistnok tvunget dertil af en stænderforsamling i Odense i 1657 (Palle Lauring). En ansvarlig konge ville have lukket sig inde i København og have forsvaret den til det yderste - hvad han med held gjorde et år senere. Og hellere have ladet hele Danmark gå under end forråde Skåneland. Så havde vi dog stadig haft rigsfællesskabet.
En gruppe fremtrædende skåninger sluttede sig sammen om at give Malmø tilbage til Frederik d. 3 (Limhavn-samensværgelsen). Der blev givet løfter - men de blev ikke holdt, og de sammensvorne, Bartholomæus Mikkelsen, Johan Jørgensen og Joakim Brun blev henrettet pga. kongens forræderi!! Tvi - sagde man dengang!

T.h.: Corfitz Ulfeld forrådte skåningerne og Danmark for egen vindings skyld  pga. magtbrynde, hævntørst og såret forfængelighed.

Hjælp fik kongen af en landsforræder, Corfitz Ulfeld, der var gået i svensk tjeneste efter at være fyret fra sit lensmandsembede på Møn pga. underslæb og bondeplageri. Ved freden i Høje Tåstrup præstegård afstod vi Skåne, Halland, Blekinge, Øland og Gotland - foruden store norske områder - til Sverige. Og fik dem aldrig igen, fordi danske konger havde tirret stormagterne ved Øresundstold.

Under og efter den Skånske Krig (1675-79), hvor den danske Skånelandsbefolkning sluttede sig til danskerne, der tabte krigen, kom hævnens time: Der skete en etnisk udrensning i Skåne: Mændene blev sendt i krigstjeneste i Baltikum - og døde der pga. malaria og krigshandlinger.

T.v.: Lunde-bispen, Peder Winstrup forrådte skåningerne og Danmark for at beholde sit bispeembede. I 1658 stod han på stranden ved Malmø og tog imod svenskekongen Karl 10. Gustaf med en skammelig lovtale!

De mænd, som ikke ville af sted, gik i skoven, blev snaphaner. Disse blev jaget som vilde dyr ved hjælp af en anden Ulfeld-landsforræder, Ebbe, med en fortid på Bornholm, der var magen til Corfitz´. Snaphanerne blev "spetsade", når de blev fanget. Det betød, at de fik stukket en spids stang via endetarmen op langs rygraden - og derpå hejst op i levende live langs vejkanterne. Det tog 2-4 dage for dem at dø!!!

På de danske gårde i Skåne blev der indlagt svenske ryttere, der fik kontrakt på, at når konen på gården var død, kunne rytteren overtage gården!! Hvad der foregik af voldtægter, kan man kun gisne om. Den danske adel, som ikke sammen med mange tusinde skåninger var flygtet til resterne af Danmark, blev sendt til Småland og omkom der. For Chr. V. var tabet af Skånelandskrigen så smerteligt, at han lod vinduerne i Kronborg mod øst tilmure, for ikke at se det elskede, tabte land. Danskerne gjorde psykisk nøjagtigt det samme.

Jeg har - skønt jyde -hele mit liv oprigtigt sørget over tabet af Skåneland. Jeg har følt det, som om jeg og danskerne mistede vores nationale identitet derved - men endnu ikke vores nationale selvrespekt. Det tab kom først efter tabet af Slesvigland i 1864.

Skåneland og Sjælland genforenet: EU-Region Øresund skal opstå uden nationalstaterne Danmark og Sverige - med fri muslimsk passage fra indvandrerlandet Sverige. Øresundsbroen i baggrunden.

Nu synes der at vise sig en reel mulighed for en genforening af Danmark og Skåneland:
EU tilsigter skabelsen af regioner - og med Øresundsbroen er der kommet et virkeligt samarbejde i gang om at skabe en kraftregion omkring Øresund. Undersøgelser har vist, at omkring halvdelen af Skånes befolkning ønsker sig knyttet til Danmark i stedet for til Sverige. Denne regionalisering sker med EU-velsignelse - og Sverige har intet at skulle have sagt i den forbindelse mere.
Og slet ikke, efter, at Sverige har anerkendt Kosovo. For der skal ikke være noget Sverige eller Danmark fremover - kun Euromediterranien.

Er disse danske biskopper bedre end Peder Winstrup?

Men ak! Hvad er det for en genforening? Den danske historiebevidsthed og kultur er smuldret væk i de sidste 40 år pga. den Nye Verdensordens stødtroppers effektive indsats: Mentalhygiejnen og 68erne. Genforeningen sker ikke mellem dansk og dansk. Den sker mellem identitetsløs EU og EU,
dvs. en tom forbindelse mellem mennesker, der ikke har andet end forretning og forbrug til at binde sig sammen. Og hvad følger med? En kæmpeinjektion af muslimer fra indvandrerlandet Sverige.

[1] Er denne 2 x Bilderberg-deltager og løftebryder om Folkeafstemning mhp. EU-Forfatningsreformtraktaten  bedre end Frederik 3.? Han slap for folkeafstemning, fordi han kunne henføre grundlovsstridige træk i traktaten under de danske retsforbehold. Nu vil han afskaffe disse retsforbehold ved en afstemning blandt ikke-informerede danskere. Hvorfor? Han vil sælge os til Rockefellers [2] illuministiske EU-[3] imperium, Euromediterranien, med dens sharia, der betyder en genoplevelse af skåningernes trængsler.  

Men min ovenanførte betragtning er lige vand på globalisternes og dermed EU-folkenes mølle:
De siger, at vi netop har fået EU for at undgå den slags mishandling af Europas befolkninger fremover. Og derved lyver de bevidst
! For det er lige, hvad de er i fuld gang med at forberede: At gøre os til [4] dhimmier i deres samfundsmodel: [5] Det Gyldne Andalusien, hvor vi er underkastet shariaen. Hvad det betyder, vil jeg vise i mit næste indlæg.
Skånelændingenes lidelser for 350-300 år siden forekommer stadig i verden- og  vore politikere er i fuld gang med at trække dem ned over hovedet på os stakkels danere øst og vest for Øresund

[6] Er denne Rockefeller-mand, 8 x Bilderberger-deltager og Trilateral Commisionist, bedre end Corfitz Ulfeldt?

Nævn blot et af vore politiske partier - blot ét  medie, som har blot omtalt Euromediterranien Projektet, som skal begynde i 2010! Eller én som har gjort noget effektivt for at stoppe den muslimske masseindvandring til Danmark! Danmark er om muligt endnu mere fyldt med landsforrædere på lederniveau nu end for 350 år siden!!!

Og hvordan kan vor tids højforrædere tro, at vi kan leve bedre sammen med muslimer end svenskerne kunne sammen med de både religiøst og sprogligt nærtbeslægtede danskere ???

Og der skal også nok være en Ebbe Ulfeldt iblandt dem!

[7] Eller hvad med denne faste Bilderberg-møde-deltager og medlem af Rockefellers Trilateral Commission? Han kan ikke hurtigt nok erstatte danskhed med islam i enverdensstaten.

Som dansker ved jeg slet ikke mere om jeg skal juble eller græde over Skånelands fremtid.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=522

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/Anders-Fogh-Rasmussen-PM-Denmark.jpg
[2] illuministiske: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[3] imperium,: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article2056576.ece
[4] dhimmier: http://euro-med.dk/?p=402
[5] Det Gyldne Andalusien: http://euro-med.dk/?p=437
[6] Image: http://euro-med.dk/billeder/uffe-ellemann-jensen.thumbnail.jpg
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/toger-seidenfaden.jpg