Farligt: NATO Tilriver Sig Magten Over FN-Generalsekretæren og Verden

Posted By Anders On December 15, 2008 @ 12:40 In Dansk, Euromed | No Comments

Nogle siger, at 3. Verdenskrig startede den 9 / 11 i 2001 og kaldes "krig mod terror". Her er en beskrivelse af noget, der bidrager til en af de kommende scenarier, der er  [1] garanteret  af kommende amerikanske vicepræsident Joe Biden den 19. oktober og en dag senere af den tidligere amerikanske udenrigsminister, Colin Powel: En stor prøvelse, som Obama og USA vil stå over for inden for de næste 5 måneder, siges at ville kunne medføre en konflikt med Rusland over Mellemøsten.

[2] Lavrov[3] Novosti Oct. 9, 2008: Den (russiske) udenrigsminister, Sergei Lavrov, sagde torsdag, at Rusland var chokeret over, at FN og NATO  hemmeligt havde underskrevet en samarbejdsaftale, uden at alle FN's medlemslande havde behandet udkastet.

"Før sådanne aftaler indgåes,  bør deres udkast forelægges medlemsstaterne til læsning. Men i dette tilfælde skete det ikke, og aftalen mellem sekretariaterne blev underskrevet i hemmelighed," fortalte Sergei Lavrov  journalister efter et SNG-udenrigsministermøde i Bishkek .

Den russiske diplomat sagde, at han havde spurgt FN's generalsekretær Ban Ki-moon på FN's Generalforsamling i sidste måned, hvorfor en sådan hemmeligholdelse var nødvendig, men han havde "ikke modtaget nogen forståelig forklaring."

Han sagde også, det var overraskende, at selv om dokumentet betyder stiltiende samarbejde mellem de to sekretariater, indeholdt dens tekst  bestemmelser om medlemsstaternes umiddelbare forrettigheder,  herunder den hensigt at samarbejde om at opretholde den internationale sikkerhed
på grundlag af FN's charter og visse internationale direktiver. "Vi har spurgt begge sekretariater, hvad det kunne betyde, og vi venter på et svar, men vi advarede FN's lederskab på det strengeste om, at ting af denne art skal ske uden at hemmeligholde dem  for medlemsstaterne og med den hensigt at samarbejde om international sikkerhed på grundlag af de beføjelser og bemyndigelser, som sekretariaterne har,” sagde Lavrov.

[4] The Earth Times, Oct. 9, 2008:  NATO sagde torsdag, at Rusland havde været fuldt informeret om en samarbejdsaftale, der blev underskrevet i slutningen af september af alliancen og De Forenede Nationer. "

"Vi blev overraskede over selve ordlyden af den aftale, som endnu ikke er blevet sat på FNs og NATOs hjemmesider,"  blev Lavrov citeret for at sige.

Balladen kommer på et følsomt tidspunkt for NATO-Rusland forbindelserne efter augustkonflikten i Georgien.
NATO-allierede har besluttet at suspendere de ordinære møder i NATO-Rusland Rådet, som er et forum for direkte dialog mellem de 2  sider, på grund af Ruslands "uforholdsmæssige brug af magt" og dets krænkelse af Georgiens territoriale integritet.
Ifølge Ruslands ambassadør ved NATO, Dmitry Rogozin, er Moskva bange for, at samarbejdsaftalen kan føre til NATO's overtagelse af FN's rolle på nogle områder.


Kommentar
[5] Ban-ki moon + natogeneralsekrtærSå selvfølgelig ser der  ud til at være en hemmelig aftale mellem NATO og FN.
Jeg har ikke kunnet finde noget blandt pressemeddelelserne fra FN's generalsekretær om samarbejdsaftalen mellem NATO og FN.

Hvad  indeholder aftalen, da russerne er så sure?
[6] Zeit-Fragen Nr. 48 d. 24. 11.2008, Karl Müller. Her på [7] Engelsk .

Generalsekretæren for De Forenede Nationer og generalsekretæren for NATO, der glæder sig over mere end et årtis samarbejde mellem FN og NATO til støtte for arbejdet i FN med at opretholde international fred og sikkerhed, ønsker, i ånden af 2005-verdenstopmøderesultatet at skabe rammer for  udvidet konsultation og samarbejde mellem deres respektive sekretariater, og er blevet enige om følgende:
     1. Vi, generalsekretæren for De Forenede Nationer og generalsekretæren for NATO, bekræfter vores forpligtelse til opretholdelse af international fred og sikkerhed. 

     2. Vores fælles erfaringer har vist værdien af en effektiv koordinering mellem vore organisationer. Vi har udviklet operationelt samarbejde, for eksempel i fredsbevarelse på Balkan og i Afghanistan, hvor FN-godkendte NATO-ledede operationer arbejder sammen med FN's fredsbevarende operationer. Vi har også arbejdet sammen og i fællesskab med andre partnere til støtte for regionale og subregionale organisationer. Hertil kommer, at NATO leverede materiel og personel til Pakistan til støtte for FN's katastrofehjælpsoperationer i 2005. Vores samarbejde er styret af FN-pagten, internationalt anerkendte humanitære principper og retningslinjer, og samråd med de nationale myndigheder.

     3. Yderligere samarbejde vil bidrage væsentligt til imødegåelse af trusler og udfordringer, som det internationale samfund opfordres til at reagere på. Vi vil derfor understrege vigtigheden af at etablere en ramme for konsultation og dialog og samarbejde, herunder i givet fald gennem regelmæssig udveksling og dialog på højt embedsmands– og arbejdsniveau om politiske og operationelle spørgsmål. Vi bekræfter vores vilje til at yde bistand til regionale og subregionale organisationer, som anmodet  om, og som er relevant –  inden for vores respektive mandater og kapaciteter, .

     4. I forståelse for, at denne ramme bør være fleksibel og udvikle sig over tid, er  vi enige om at videreudvikle samarbejdet mellem vore organisationer om spørgsmål af fælles interesse i, men ikke begrænset til, kommunikationen og udvekslingen af oplysninger, bl.a. om spørgsmål vedrørende beskyttelse af civile befolkningsgrupper, kapacitetsopbygning, uddannelse og øvelser; erfaringer, planlægning og støtte til eventualiteter, og den operationelle koordinering og støtte.

     5. Vores samarbejde vil fortsætte med at udvikle sig på en konkret måde, under hensyntagen til hver organisations specifikke mandat, ekspertise, procedurer og [8] Nato-eu[9] UN-logokapaciteter, så den kan bidrage til at forbedre det internationale samarbejde som svar på globale udfordringer.

Udfærdiget i New York den 23. september 2008        Jaap de Hoop Scheffer og Ban Ki-moon,
Generalsekretærer for hhv. NATO og FN
 

 Prof. dr iur. et phil. Alfred de Zayas, pensioneret FN-embedsmand, tidligere sekretær for FN's Menneskerettighedskommission

“I tilfælde af, at teksten i fælleserklæringen om samarbejde mellem FN of NATO viser sig korrekt, er det en virkelig skandale. For den er rettet imod ånd og bogstav i FN Charteret og overskrider FN Generalsekretærens bemyndiglese. FN skal forblive uafhængig om må aldrig stille sig på en militæralliances side. Det er indlysende, at denne aftale er en fornærmelse mod Kina og Rusland såvel som mod de 118 alliancefri lande.
Vi må ikke glemme, at NATO har plejet at deltage i ulovlige krige, så som  2003 krigen mod Iraq (krænkede artikel 2.4 i FN Charteret, som den daværende FN General Secretær Kofi Annan ofte fastslog). Desuden må NATO beskyldes for krigsforbrydelser på Balkan, i Irak og Afghanistan.” 
 

Kommentar
[10] Atom-angreb-_58144tSom   rapporteret [11] tidligere på denne blog søger NATO  en rolle som verdens politibetjent - til gavn for den Nye Verdensorden, hvis statslige organ er FN. Desuden  går NATO nu ind for  [12] forebyggende atomangreb uden FN's godkendelse!


Det ser ud, som om NATO og FN kunne have indgået en aftale om verdensherredømmet  – uden at spørge os andre.

 

I lang tid har vi allerede været vidner til, hvordan NATO overskrider sine kompetencer - på Balkan, i Mellemøsten og Afghanistan, er blevet en aggressiv i stedet for en forsvarspagt. Sandsynligvis er Iran på listen - og nu et Pakistan i opløsning også, formodentlig,  for at dets kernevåben ikke skal falde i hænderne på terrorister!! Alt i “krigen mod terrors” navn, skønt den krig i stigende grad er blevet opgivet i Europa, som er overladt til chokbølger af en uendelig muslimsk indvandring, besættelse af zoner af  vores byer med adgang forbudt for europæere, daglige skyderier i gaderne, voldtægter, knivknivstikkerier, brutale overfald,  forhånelse af den indfødte befolkning. Dette minder om visionerne i [13] Albert Pikes illuminati-arbejdsprogram .

 
Det synes klart for mig, at krigen mod terror kun  er den Nye Verdensordens  påskud for at  undertvinge verden. Jeg foreslår, at man ser de sidste 5 minutter af denne gruopvækkende [14] video.

Selv begrundelsen for krigen, d. 11. sept., er tilsyneladende en skandale.
Her er en hjemmeside med [15] mange videoer, der stiller en masse relevante spørgsmål, som USA nægter at få besvaret gennem uafhængige undersøgere.

 

Den korporative Nye Verdensorden forsøger at skræmme os ind i deres diktatoriske verdenrepublik:
1. Gennem “krigen mod terror”, som de -gennem deres ubegrænsede indvandring - har banet vejen for - og tilsyneladende har de med den 11. september selv givet incitamentet til den.
2. Den menneskeskabte [16] klimaløgn, som alle ansete videnskabelige beviser taler imod, men som  i 2030 vil [17] koste 200 mia dollars om året – medmindre en stor økonomisk krise tilintetgør dette vanvid.
3. Deres [18] selvskabte finansielle / økonomiske krise for at tvinge os ind i deres [19] verdensvaluta. Allerede Barroso hævder, at  "Briter af betydning" er for  indtræden i euroen. I Danmark  siges
statsminister Anders Fogh Rasmussen at [20] planlægge en folkeafstemning om Danmarks indtræden i euroen - hvilket ikke er sandsynligt i betragtning af for lidt parlamentarisk støtte til det.
4. Forvent en ny krise lige efter,at Obama overtager sit embede - som garanteret af den kommende vicepræsideny [21] Joe Biden , her ([22] video) og den tidligere amerikanske udenrigsminister, [23] Colin Powell (video). Sandsynligvis vil dette mindst indebære en ny energikrise på grund af situationen omkring Iran og Pakistan. Hvordan vil et fornærmet, mistænksomt Rusland reagere i denne situation?

Igen vil argumentet vil være: "Globale problemer (som Illuminati løbende skaber) kan kun løses på globalt (FN / og nu NATO) grundlag!"

Hvem gavner forbrydelserne?

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5176

URLs in this post:
[1] garanteret: http://euro-med.dk/?p=3305
[2] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederlavrov1.jpg
[3] Novosti Oct. 9, 2008: http://en.rian.ru/russia/20081009/117635210.html
[4] The Earth Times, Oct. 9, 2008: : http://www.earthtimes.org/articles/show/236215,nato-says-russia-fully-informed-of-un-deal.html
[5] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederban-2dki-20moon-20-2b-20natogeneralsekrt-e6r3.jpg
[6] Zeit-Fragen Nr. 48 d. 24. 11.2008, Karl Müller: http://www.zeit-fragen.ch/ausgaben/2008/nr48-vom-24112008/geheimabkommen-zwischen-uno-und-nato-kann-
nicht-im-sinne-der-weltgemeinschaft-sein/

[7] Engelsk: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=en&reference=6465
[8] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedernato-2deu3.jpg
[9] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederun-2dlogo6.jpg
[10] Image: http://euro-med.dk/billeder/billederatom-2dangreb-2d-58144t2.jpg
[11] tidligere: http://euro-med.dk/?p=691
[12] forebyggende atomangreb: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/27/27573/1.html
[13] Albert Pikes illuminati-arbejdsprogram: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
[14] video: http://www.youtube.com/watch?v=E4brLUejfQg
[15] mange videoer: http://www.911video.de/911kurzfilme.php
[16] klimaløgn: http://euro-med.dk/?p=5013
[17] koste 200 mia dollars om året: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jW7uNtjy-taCuOE9ue0_wwZO857w
[18] selvskabte finansielle / økonomiske krise : http://euro-med.dk/?p=3973
[19] verdensvaluta: http://euro-med.dk/?p=4968
[20] planlægge en folkeafstemning om Danmarks indtræden i euroen: http://euobserver.com/9/27203
[21] Joe Biden : http://blogs.abcnews.com/politicalradar/2008/10/biden-to-suppor.html
[22] video: http://uk.youtube.com/watch?v=dOwb9l0DtRA
[23] Colin Powell: http://uk.youtube.com/watch?v=_LDBOPcHpeo