Mit sidste indlæg handlede om de elementer, der gør EU til et diktatur.
I det følgende angriber formanden for EU-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering, den tjekkiske præsident, Vaclav Klaus, måske den eneste anstændige og ærlige politiker tilbage i EU-området, for at sammenligne EU med Sovjet. Hvilket Klaus ikke har gjort. Han sagde blot indirekte, at han kender diktaturets tone af erfaring.

Vladimir bukovskyOg Klaus behøver ikke at sammenligne EUSSR og USSR med navns nævnelse. En reel og uafhængig specialist har allerede gjort det:  Vladimir Bukovsky, den berømte sovjetiske dissident, som tilbragte mange år i Gulag Øhavet, udvistes fra Rusland - og senere blev indkaldt til at være vidne for Boris Yeltsin i hans retssag mod Sovjetunionen.  Bukovsky henviste til klare paralleller mellem EU og USSR - og døbte EU om til EUSSR.

Så parallellen mellem EU og USSR er hævet over enhver tvivl.

Vaclav-klausKlaus har begået 2 "synder" i EUs øjne:
1.
Han har gennemskuet alarmisternes løgn om menneskeskabte klimatiske ændringer - og sammenligner alarmismen med de erfaringer han har fra tidligere diktatur, siger endog: "Det handler om verdensregering og vores frihed".
2.
Klaus er imod Lissabon-traktaten, da den fjerner nationalstaters suverænitet Under sit nylige statsbesøg i  Irland  mødtes han med den sejrrige leder af Nej-kampagnen, Declan Ganley.

Så i stedet for at lytte til Dr. Klaus' argumenter, som er videnskabeligt baseret og logiske i modsætning til eurokraternes, forsøger sidstnævnte,  vel vidende, de kan ikke slå Dr. Klaus ved argumenter, at banke ham på plads. Men korrupte tyranner kender ikke den moralske styrke hos en mand, der er ærlig, anstændig og har ret - og ved, han har. Tænk blot på ofret foran Freisler i videoen nedenfor: Han har ikke angret at have kæmpet mod uretfærdigheden.

Følgende skandaløse interview (bl.a.EU Referendum Dec. 6, 2008) minder mig om “dommerRoland Freisler´s præstationer(video), da han dømte mændene bag attentatet mod Hitler fra den 20 juli 1944. At skandalen fandt sted, bekræftes af EU Business News.

 Uddrag af referatet af et møde mellem Václav Klaus, præsident for Den Tjekkiske Republik, og medlemmer af Konferencen for Formændene for Europa-Parlamentet, fredag den 5 december 2008, Prag Slot.

DanielCohnBendit     Daniel Cohn-Bendit MEP: Jeg bragte dig et flag, som- har vi hørt - I har overalt her på Prag Slot. Det er Den Europæiske Unions flag, så jeg vil lægge det her foran dig.

     Det bliver et hårdt formandskab. Tjekkiet vil skulle beskæftige sig med arbejdsdirektivet og klima-pakken. EU's klima-pakke udgør mindre end hvad vores fraktion ville ønske. Det vil være nødvendigt at holde fast ved det mindste af det.
Jeg er sikker på, at klimaændringerne udgør ikke kun en risiko, men også en fare for den fremtidige udvikling af planeten. Mit synspunkt er baseret på videnskabelige synspunkter og flertalsgodkendelse i Europa-Parlamentet, og jeg ved, du er uenig med mig. Du kan tro, hvad du vil. Jeg tror ikke, jeg ved, at global opvarmning er en realitet.

     Lissabon-traktaten: Jeg er ligeglad med dine meninger om den. Jeg vil vide, hvad du vil gøre, hvis det tjekkiske deputeretkammer og senatet godkender den. Vil du respektere viljen hos folkets repræsentanter? Du bliver nødt til at underskrive den.

     Jeg vil have dig til at forklare mig, hvad omfanget af dit venskab med hr. Ganley fra Irland er. Hvordan kan du møde en person, hvis finansiering er uklar? Det er ikke meningen, at du skal mødes med ham i din funktion. Det er en mand, hvis finanser kommer fra problematiske kilder, og han ønsker at bruge dem til at finansiere sin valgkampagne til Europa-Parlamentet.

     Præsident Vaclav Klaus: Jeg må sige, at ingen har talt til mig i sådan en stil og tone i de sidste 6 år. Du er ikke på barrikaderne i Paris her. Jeg troede, at disse manerer var slut for os for 18 år siden, men jeg kan se, at jeg tog fejl. Jeg ville ikke turde spørge, hvordan de De Grønnes aktiviteter er finansieret. Hvis du er bekymret for en rationel diskussion i denne halve time, som vi har, skal du give ordet til en anden, hr. formand.

Hans-Gert_Poettering_%282007%29         EU-Parlamentets formand Hans-Gert Pöttering: Nej, vi har masser af tid. Min kollega vil fortsætte, fordi hvem som helst af medlemmerne af Europa-Parlamentet kan spørge dig om, hvad han vil. (til Cohn-Bendit:) Du kan nu fortsætte.

     Præsident Vaclav Klaus: Det er utroligt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende før.

     Daniel Cohn-Bendit: Da du ikke har oplevet mig ..

     Pesident Vaclav Klaus: Det er utroligt.

     Daniel Cohn-Bendit: Vi har altid haft gode samtaler med præsident Havel. Og hvad vil du fortælle mig om din holdning til lov om forbud mod forskelsbehandling? Jeg vil gerne informere dig om vores finansiering.

     Hans-Gert Pöttering: Brian Crowley, tak.

     Brian Crowley MEP: Jeg kommer fra Irland, og jeg er medlem af et parti i regeringen. Hele sit liv kæmpede min far mod det britiske herredømme. Mange af mine slægtninge mistede livet. Det er derfor, jeg vover at sige, at irerne ønsker Lissabon-traktaten. Det var en fornærmelse, Mr. præsident, for mig og det irske folk, hvad du sagde under dit statsbesøg i Irland. Det var en fornærmelse, at du mødte Declan Ganley, en mand med ikke valgt mandat. Denne mand har ikke dokumenteret de kilder, hvorfra hans kampagne blev finansieret. Jeg vil blot informere dig om, hvad irerne følte. Jeg ønsker for dig, at du får programmet for jeres formandskab igennem, og at du vil komme igennem med, hvad de europæiske borgere ønsker at se.

     Præsident Vaclav Klaus: Tak for den oplevelse, som jeg fik fra dette møde. Jeg havde ikke troet noget som dette muligt og har ikke oplevet noget lignende i de sidste 19 år. Jeg troede, det var et spørgsmål om fortiden, at vi lever i demokrati, men det er virkelig post-demokrat, som hersker i EU.

     Du nævnte europæiske værdier. Den vigtigste værdi er frihed og demokrati. Borgerne i EU's medlemslande er bekymrede for frihed og demokrati, frem for alt. Men demokrati og frihed taber terræn i EU i dag. Det er nødvendigt at stræbe efter dem og kæmpe for dem.

     Jeg vil gerne understrege, frem for alt, hvad de fleste borgere i Den Tjekkiske Republik føler, at for os har EU-medlemskab ikke noget alternativ. Det var mig, der har indgav EU-ansøgning i 1996, og som underskrev tiltrædelsestraktaten i 2003. Men ordningerne inden for EU har mange alternativer. At tage en af dem som hellig, urørlig, som det ikke er muligt at betvivle eller kritisere, der er i modstrid med selve Europas karakter.   

Mht. Lissabon-traktaten vil jeg gerne nævne, at den ikke er ratificeret i Tyskland heller. Forfatningstraktaten, som stort set var den samme som Lissabon-traktaten, blev afvist ved folkeafstemninger i to andre lande. Hvis Mr. Crowley taler om en fornærmelse mod det irske folk, så må jeg sige, at den største ringeagt mod det irske folk er ikke at acceptere resultatet af den irske folkeafstemning. I Irland mødte jeg en, der repræsenterer et flertal i sit land. De, Mr. Crowley, repræsenterer et synspunkt, der er i mindretal i Irland. Det er et konkret resultat af folkeafstemningen.

     Brian Crowley MEP: Med al respekt, hr. formand, skal du ikke fortælle mig, hvad irerne tror. Som irlænder, ved jeg det bedre.

     Præsident Vaclav Klaus: Jeg kan ikke spekulere over, hvad irerne tror. Jeg fastslår de eneste målelige data, dem, som er blevet bevist ved folkeafstemningen.

     I vores land bliver Lissabon-traktaten ikke ratificeret, fordi vores parlament ikke har besluttet om det endnu. Det er ikke præsidentens skyld. Lad os vente på afgørelsen i begge kamre af parlamentet, det er den nuværende fase af ratifikationsprocessen, hvor præsidenten  ingen rolle spiller overhovedet. Jeg kan ikke underskrive traktaten i dag, den er ikke på mit bord, det er op til parlamentet at beslutte om den nu. Min rolle vil komme efter den endelige godkendelse af traktaten i parlamentet. .

     …

     Hans-Gert Pöttering: … For at runde af - og jeg ønsker at forlade denne plads på en god måde - vil jeg gerne sige, at det er mere end uacceptabelt, hvis du sammenligner os med Sovjetunionen. Vi er alle dybt forankrede i vores lande og vores valgkredse. Vi bekymrer for frihed og forsoning i Europa, vi er af gode vilje, ikke naive.

    Præsident Vaclav Klaus: Jeg har ikke sammenlignet jer med Sovjetunionen, jeg nævnede ikke  ordet "Sovjetunionen". Jeg sagde bare, at jeg ikke har oplevet sådan en stemning, en sådan debatstil i de seneste 19 år i Tjekkiet.

Kommentar
Utroligt! Cohn-Bendit er jøde  og opfører sig på samme måde som en af jødernes værste bødler - Roland Freisler. Er det virkelig således, at ofrene bliver tyranner for at herse med bødler og ikke-bødler under et- afhængig af omstændighederne? Lærer mennesket aldrig af tidligere erfaringer - søger de uundgåeligt altid diktaturet? Har mennesket ikke nogen moral? Er sandheden ikke længere sagen? Og hvad med demokratiet? Er det også bare en arrogant, selvbestaltet herrefolksklasses tomme frase til at forføre masserne med?

Det synes sådan, ja. I så fald kan jeg ikke beklage den eventuelt sidste trængsel for menneskeheden, som for nylig forudsagt af kommende US vice-præsident, Joe Biden og Colin Powell.