Derfor Mener Jeg, At EU Er Et Diktatur

Posted By Anders On December 6, 2008 @ 01:05 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Margot-Wahlstroem-Aabenhedsminister-Eurabien
[1] EU-Referendum Nov.7, 2008: Læs dette forfærdelige overfald af EU Parlamentets præsident, Pöttering, og Cohn Bendit på tjekkiets præsident, Vaclav Klaus.

I sin præambel fastslår [2] EUs Charter om Grundlæggende Rettigheder : “… den er baseret på principperne om demokrati og retsstaten.”
Hvordan definerer EU så demokrati?

Lyt blot til Kommissionens 1. Vice-President og Kommunikationschef, Margot Wallström, på denne [3] video:
EU’s ledere har investeret så megen tid og energi i Lissabon-traktaten, at de ikke kan stoppe den på grund af det irske “nej”, men vil fortsætte med det. Ikke de europæiske folk skal afgøre, om de ønsker denne traktat eller ej: deres folkevalgte ledere skal afgøre om det. “

Problemet er imidlertid, at uanset hvilken leder europæerne stemme for ved de nationale parlamentsvalg, er de sikre på at vælge en, der er købt eller truet ind i EU-eliten, en marionet. Den danske statsminister havde lovet os en folkeafstemning om Lissabon-traktaten - men løb fra sit ord. Ved det seneste danske Folketingsvalg blev Lissabon-traktaten aldrig drøftet under valgkampen. Da Folketinget skulle debattere traktaten, blev dørene lukket, og [4] tilhørere såvel som medierne smidt ud!

Først ville  statsministeren ikke fjerne de [5] 4 danske forbehold til traktaten, der indeholder mindst 4 retslige forbehold til forebyggelse af grundlovsbrud. Men så pludselig efter valget ønskede han en folkeafstemning, da meningsmålinger derefter viste et flertal for at fjerne  nogle af forbeholdene - indtil EU-Domstolen bestemte, at den “restriktive” danske indvandringspolitik var imod EU-lovgivningen - og dermed ulovlig. Desuden fik vi at vide, at 80% af vores lovgivning er lavet i Bruxelles.Dette ændrede helt holdningen hos vælgerne - og afstemningen blev udsat!!!
Et afstemningsnej tages ikke for et nej – mens et ja betyder, at vi har haft den sidste afstemning!

Logo-EU-Muslim-Nazi-120Så jeg har en fornemmelse af, at EU er mere stat end demokrati: Jeg har tænkt på følgende forhold, som minder mig om Sovjetunionen
1. Parlamentet er kun rådgivende, gudskelov, i betragtning af dets holdninger og af, at dets medlemmer den lovgivende Kommissions lydige tjenere. EUs love laves således af Kommissionens ikke-folkevalgte bureaukrater, der ikke skal stå til ansvar over for vælgere for deres aktiviteter. Vedtaget bliver lovene uden debat udadtil af Det Europæiske Råd af Ministre, en anonym kollektiv forsamling, der heller ikke står til ansvar over for de europæiske vælgere. Dette er udemokratisk.
Lyt engang til denne [6] video, hvor UKIP MEP Nigel Farage gennemgår Kommissionen i Europaparlamentet og fortæller os, at adskillige medlemmer har en kriminel eller kommunistisk pamperfortid, at Kommissionen – som han kalder Europas ikke-valgte regering – er dybt ukompetent !!

2. Parlamentet viser aldrig offentligheden nogen som helst ophedede debatter. Og jeg tror, at de aldrig forekommer, at skønne ud fra rapporter fra medlemmer som Jens P. Bonde og Daniel Hannan.
3. Afvigende udtalelser er ikke velkomne - som rapporteret af [7] Daniel Hannan
4. Kommissionen kritiseres stort set aldrig i offentligheden.
5. Beslutningsprocessen finder sted bag lukkede døre (Barcelona-erklæringen, [8] Lissabon-traktaten, [9] Middelhavsunionen). [10] Europæerne er alt for farlige for elitens Europa.
6. Eurokrater og politikere gøre alt hvad de kan for at ignorere resultaterne af de offentlige folkeafstemninger (Nederlandene, Frankrig, Irland - alle andre blev nægtet retten til folkeafstemninger).
7. De gør alt hvad de kan for at ødelægge den europæiske kultur og indføre islam, der er så bittert uønsket af europæerne i stedet. Deres agument om, at man derved kan håbe på kvalificeret arbejdskraft, har nu i 40 år vist sig uberettiget.
Anders-fogh-rasmussen-eu-traktatBarroso 2
2 førende EU bilderbergere

8. Mange EU-lederne er tilknyttet Rockefeller organisationer, der har til formål at afskaffe nationalstater og kristendom.
For nylig havde 2 danske folketingspartier bedt om referatet af [11] Bilderberg-mødet 2003, hvor den danske statsminister deltog - som han gjorde i 2000 også. [12] Statsministeren svarede, at han ikke længere var i besiddelse af referatet!! Men for at se, hvad sådanne møder handler om: Styring af verden ved hjælp af ikke-valgte, betalte [13] NGOer, og indførelse af en ganske lille energi-(CO2) skat: se denne beretning af journalist [14] Daniel Estulin , der formåede at snige sig ind på 2005-mødet!
9. EU kliken kvæler hemmeligt ytringsfriheden ([15] Benita Ferrero Waldner, 22. maj, 2006[16] Rammeafgørelsen om Racisme og Fremmedfrygt truer med 3 års fængsel. Denne oprørende lovgivning blev [17] rost af den danske daværende justitsminister, Lene Espersen som “et vigtigt signal”. Men selvfølgelig, Lene Espersen indrømmer at være medlem af David Rockefeller og Obama-rådgiver Brzezinski’s illuministiske [18] Trilaterale Kommission. Se denne [19] video.
10. [20] Modstandere af Lissabon Traktaten kaldes terrorister!!!
11. EU kliken bryder deres eget fejrede  [2] EU Charter for Grundlæggende Rettigheder, kapitel VII, ved indførelse af den [21] Europæiske Arrestordre i 2004, som tillader anholdelse af en borger fra et andet europæisk land efter retssag i fremmed land, uden at borgeren har fået det at vide eller har nogen mulighed for at forsvare sig selv! [22] her,  [23] her, [24] her, [25] her.
“Kapitel VI i Charteret: Retsvæsen”: Enhver, hvis rettigheder og friheder som sikret af EU-retten er blevet krænket, har ret til
effektive retsmidler for en domstol i overensstemmelse med betingelserne i denne artikel. Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden for en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. Enhver skal have mulighed for at blive rådgivet,
forsvaret og repræsenteret.”
Enhver, der anklages skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.
Ingen kan kendes skyldig i et strafbart forhold på grund af en handling eller undladelse, som ikke udgjorde en forbrydelse efter national eller international ret på det tidspunkt, da den blev begået. ”
12. De er ved at opbygge en storebrorstat med “krig mod terrorismen”, som de ikke bekæmper, hvor det er nødvendigt - derhjemme, som undskyldning!
De er endda i gang med at opbygge en politistat til at styre os på alle måder, [26] her, [27] her, [21] her, [28] her.
13. Disse [29] illuminister (explanatory statement) har den frækhed at indføre en [30] meningsløs CO2– afgift på os for at kvæle vores økonomi, der er i tilbagegang på grund af deres [31] bankherrer og mestre.
14. EUSSR gør alt dette mod os uden at spørge os, uden en informeret offentlig debat om det - og uforskammet kalder de det demokrati, et ord, de misbruger hver dag, som den østtyske Radio DDR gjorde i USSRs dage.

[32] Gordon+BrownAngela_merkel_051124 Yderligere 2 EU bilderbergere

Kommentar
Som i alle diktaturer, er der er en fornærmende modsætning mellem de fine ord og virkeligheden. “Det er ikke blot om et lille land - men en stor idé. Og vi vil gennemføre den”, som Pres. Bush Sr. siger i videoen til højre på denne blog. Ligesom det var tilfældet i ethvert diktatur gennem historien. Som altid i diktaturer har en lille klike tilrevet sig “beføjelse” til at gabe over så store dele af verden, som de kan, for så at føre verden ind i Helvede.

Men de kan kun gøre det, fordi de har fodret os stopmætte, så vi er blevet fredelige og apatiske som fredeliggjorte vagthunde, så de kan lave deres beskidte tricks.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=5069

URLs in this post:
[1] EU-Referendum Nov.7, 2008: http://eureferendum.blogspot.com/2008/12/which-ones-democrat.html
[2] EUs Charter om Grundlæggende Rettigheder : http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
[3] video: http://blog.balder.org/?p=430
[4] tilhørere såvel som medierne smidt ud: http://politiken.dk/indland/article325891.ece
[5] 4 danske forbehold: http://politiken.dk/indland/fakta_indland/article442217.ece
[6] video: http://uk.youtube.com/watch?v=7SFx2R9JwHE&feature=related
[7] Daniel Hannan: http://blogs.telegraph.co.uk/daniel_hannan/blog/2008/01/25/despotism_in_the_european_parliament
[8] Lissabon-traktaten: http://euro-med.dk/?p=4932
[9] Middelhavsunionen: http://euro-med.dk/?p=1226
[10] Europæerne er alt for farlige for elitens Europa: http://euro-med.dk/?p=42
[11] Bilderberg: http://euro-med.dk/?p=1278
[12] Statsministeren svarede: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2008/11/23/170053.htm
[13] NGOer: http://euro-med.dk/?p=11
[14] Daniel Estulin : http://www.counterpunch.org/estulin05272005.html
[15] Benita Ferrero Waldner, 22. maj, 2006: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/321&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[16] Rammeafgørelsen: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33178.htm
[17] rost af den danske daværende justitsminister, Lene Espersen: http://politiken.dk/politik/article287583.ece
[18] Trilaterale Kommission: http://euro-med.dk/?p=547
[19] video: http://www.nylonmanden.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=30
[20] Modstandere af Lissabon Traktaten kaldes terrorister!!!: http://www.express.co.uk/posts/view/10248/Opponents+of+EU+treaty+accused+of+being+
[21] Europæiske Arrestordre : http://euro-med.dk/?p=1504
[22] her: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Arrest_Warrant
[23] her: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33167.htm
[24] her: http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/10/06/do0604.xml
[25] her: http://blog.balder.org/?p=520
[26] her: http://euro-med.dk/?p=1339
[27] her: http://euro-med.dk/?p=1054
[28] her: http://www.britsattheirbest.com/freedom/f_eu_sos_feb_2008_1_2008.htm
[29] illuminister (explanatory statement): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[30] meningsløs CO2– afgift: http://euro-med.dk/?p=5013
[31] bankherrer og mestre: http://euro-med.dk/?p=4968
[32] Image: http://euro-med.dk/billeder/billedergordon-2bbrown.jpg