Vaclav-klausThe Irish Times, den 25 november 2008: Den tjekkiske præsident, Vaclav Klaus, har signaleret, at han ikke vil underskrive Lissabon-traktaten, medmindre den er ratificeret af Irland, selv om hans lands øverste domstol fastslår, at den er i overensstemmelse med tjekkisk lov.

"Blot ville turen bagefter komme til præsidentens underskrift. Jeg har ingen grund til at være endnu en europæer, der opfordrer Irland til at gøre noget. Ganske enkelt: Ingen ændring kan ske, uden at Irland ændrer sin holdning," sagde Klaus i går i et interview, hvor han også advarede om, at traktaten ville resultere i en "fatal begrænsning af den nationale suverænitet".

EU Business Nov 26, 2008 :
En af de øverste tjekkiske domstole  fastslog d. 26.11.2008, at EU's Lissabon-traktat er i overensstemmelse med forfatningen, hvilket baner vejen for dens ratificering af parlamentet efter seks måneders dødvande.
"Lissabon-traktaten (…) er ikke er i modstrid med den forfatningsmæssige orden," sagde Pavel Rychetsky, formand for forfatningsdomstolen, der er hjemmehørende i byen Brno.
Domstolen afviste argumenterne fra den EU-skeptiske tjekkiske præsident, Vaclav Klaus, der har erklæret, at traktaten er "i strid med forfatningen" og undergraver landets suverænitet.

Dommen  giver stadig modstanderne ret til at bestride dokumentet, efter at det er blevet godkendt af parlamentet, da dommerne ikke beskæftigede sig med traktaten som helhed, men kun med omstridte artikler.
Efter parlamentets afstemning skal traktaten også underskrives af Klaus, der tidligere har sagt, at han kun og evt.kan underskrive dokumentet, når det er blevet vedtaget i Irland.
Hans polske kollega og EU-skeptiske allierede Lech Kaczynski har udskudt sin underskrift i otte måneder nu.

Den irske regering er nu under stigende pres for at udskrive en ny folkeafstemning, som de forventes at gøre en gang til næste år. Beslutning om en ny afstemning kan  annonceres ved et EU-topmøde i Bruxelles den 11-12 december.

De europæiske ledere var ivrige efter at få reformtraktaten vedtaget inden valget til Europa-Parlamentet i juni næste år, men hindringerne hober sig nu op med de irske og tjekkiske udfordringer og den globale økonomiske krise.
Efter et møde mellem den franske præsident Nicolas Sarkozy og den tyske kansler Angela Merkel i Paris i går fortalte en højtstående fransk embedsmand reportere: "Vi håber, at Lissabon-traktaten ikke bliver forsinket for meget og derfor arbejder vi med irerne for en tidsplan for en ny afstemning, der vil blive fastsat til slutningen af 2009"!!!

Franske embedsmænd mener, at den finansielle krise vil kunne ændre irske vælgeres indstilling til traktaten. "Pludselig er Europa er blevet populært.Vi er stærkere sammen," sagde embedsmanden.
Kommentar: Hvem profiterer af det finansielle kaos?

De fleste ledende EU-embedsmænd og medlemsstater vil have den irske regering til at handle, før en eventuel ændring af regeringen i Storbritannien, der kunne bringe en euroskeptisk konservative regering, der kan skrotte traktaten helt, til magten .

Der er også voksende bestræbelser for  under det franske formandskab for EU at få et tilsagn fra Brian Cowen om at afholde en ny afstemning om Lissabon, før Tjekkiet overtager det roterende formandskab i januar 2009.

Den dybt euroskeptiske Klaus´ aktiviteter, og den kontrovers, der blev forårsaget af hans nylige statsbesøg i Irland, har alarmeret Lissabon-tilhængere, som frygter, at den tjekkiske præsident vil kaste sit land ud i en forfatningskrise for at forsinke eller gøre det af med traktaten.

Den tjekkiske premierminister Mirek Topolánek har sagt, at hans regering ville ratificere traktaten i begyndelsen af det nye år, hvis retten afgør, at den er i overensstemmelse med den tjekkiske forfatning.
Men det er juridisk uklart, om præsident Klaus´ underskrift er påkrævet for at fuldføre ratifikationsprocessen. 

 Kommentar
Eu-flag-brændes-af fiskereSom jeg
tidligere har anført på denne blog, er Tjekkiets præsident Klaus en mand,  man kan stole på, sandsynligvis den eneste europæiske politiker af den slags.
Den tjekkiske forfatningsdomstol har nu afvist Klaus´argument om, at Lissabon-traktaten er i strid med tjekkisk suverænitet - og modsiger således sin egen dom fra for et år siden  ifølge Præs. Klaus før dommen!!
Man kan ikke undgå at tænke, om denne mangel på logik skyldes trusler eller bestikkelse!

Ikke desto mindre er der masser af ekstra muligheder for at indgive yderligere klager til den tjekkiske forfatningsdomstol - hvilket forventes af premierminister Mirek Topolánek - og dermed forsinke det tidspunkt, hvor Præs. Klaus bliver nødt til at afslå sin underskrift - hvad jeg kun har ringe tvivl om, at han vil gøre. Irerne er næppe opsat på at få en hurtig ny afstemning - vil forhåbentlig uskyde en afgørelse, indtil det tjekkiske formandskab efter jan. 1, 2009!
Det betyder, at vi kunne bevæge os helt tæt på det britiske parlamentsvalg senest i 2010,  som  endeligt kunne begrave den udemokratiske Lissabon-traktat..

Og hvad med Tyskland, hvor en beslutning om, hvorvidt Lissabon-traktaten er forenelig med den tyske forfatning stadig prøves ved Bundesverfassungsgerichtshof i Karlsruhe - på grund af professor Karl Albrecht Schachtschneiders dygtighed? 

EU har udøvet massivt pres på Irland med trusler og lokkemidler – og set helt bort fra irernes egentlige motiv til nej´et: En massiv mistillid til det diktatoriske EU-bureaukrati.
Nu er det lykkedes for EU:
EurActiv 28. Nov. 2008: En parlamentarisk rapport fra alle irske partier offentliggjordes i Dublin i går og baner vejen for en ny folkeafstemning om  Lissabon-traktaten i Irland efter den fejlslagne afstemning  d. 12 juni , som kastede EU ud i en krise.
Kommentar: Læg mærke til ordet “fejlslagne”.

Især advarer rapporten om, at andre EU-lande kan forventes at udvikle en mekanisme, der giver dem mulighed for at bevæge sig fremad  med de planlagte reformer af traktaten - uden Irland . Den nuværende økonomiske verdenskrise  synes også at være et vigtigt argument for at få irerne til at tænke sig om endnu en gang!
Kommentar: 1. EU er i virkeligheden lige glad med sine egne traktatregler om enstemmighed og respekt for demokrat 2. Igen: Hvem misbruger den manipulerede finanskrise? 

Rapporten afviste også et forslag om, at Irland kan ratificere Lissabon-traktaten via sit parlament,  som "uønsket". Akademikere havde påpeget, at denne løsning var juridisk muligt, men politisk vanskelig at sælge til det irske folk.
Der er nu kun ringe  tvivl om, at en ny folkeafstemning vil finde sted, selv om tidspunktet og det nøjagtige spørgsmål, som irerne vil blive bedt om at besvare, fortsat er  uklart. Den irske statsminister, Brian Cowen, forventes at fremlægge sine synspunkter om "Vejen frem" på EU-topmødet i Bruxelles den 11.-12. december .
"Jeg er sikker på, at løsninger kan findes i næste måned til at reagere på disse bekymringer og give den irske regering de forsikringer, den har brug for," sagde EU Parlamentsformand, Hans-Gert Pöttering, efter et besøg i det irske parlament!

Napoleon-sarkozyPræs. Nicolas Sarkozy  nærer så stor mistillid til det kommende Lissabon-skeptiske tjekkiske EU-formandskab, at han agter at fortsætte med at regere EU gennem Unionen for Middelhavet, Euroen og en fortsat mæglerrolle med Rusland og Georgien som løftestang. Den franske minister for europæiske anliggender Jean-Pierre Jouyet, Sarkozy's centrale koordinator under EU-formandskabet, kritiserer åbent, at  Tyskland er imod et fransk forslag om et koordineret europæisk økonomisk opsvings- program: "Alt, hvad vi siger, er, at det er bedre at have en økonomisk union og økonomisk koordinering end at have ureglementerede nationale reaktioner!!! "

Den gode nyhed er, at den franske, napoleoniske  overivrighed er fornærmende for  hans EU-partnere - især Tyskland og Tjekkiet.