Dette er den klareste tilkendegivelse fra Den Nye Verdensorden selv om dens hensigter, udførte bedrifter og midler, jeg endnu har set: "Den politiske filosof John Rawls hævdede, at politiske institutioner skal udtænkes bag et "slør af uvidenhed"….  Heldigvis er en sådan orden allerede på plads."
Herefter kan man ganske roligt erstatte al snak om "konspirationsteori" med "konspirationspraksis" mht. Den Nye Verdensorden.

G. JOHN IKENBERRY is Albert G. Milbank Professor i Politik og  Internationale  Anliggender ved Princeton University, USA . Det følgende er et udpluk af hans The Rise of China and the Future of the West” , offentliggjort i “Foreign Affairs” Jan/Febr. 2008, som er organ for US Council on Foreign Relations (CFR), kaldet  "USAs usynlige regering", idet den har nomineret alle US præsidentkandidater, udenrigs-, finans- og forsvarsministre efter 2. Verdenskrig, den mest  fremtrædende stemme for Rothschild/Rockefellers Nye Verdensorden.

Budskabet er: Fremtidig verdensfred er kun mulig, hvis vi overgiver al ikke allerede tilrevet magt (og vore sjæle) til Den Nye Verdensordens multinationale selskabers udemokratiske Verdensregering:  "Jo mere den vestlige orden binder kapitalistiske stater sammen i dybtforankrede institutioner , jo bedre enes de og følger fælles regler, og jo mere vidtfordelte goderne er - des mere sandsynligt er det, at opstigende nye magter kan  og vil sikre deres interesser gennem integration og tilpasning snarere end gennem krig. Altså: Vi skal være vasaller og klienter hos Den Nye Verdensorden, hvis vi vil have fred og velstand"
Altså mener de: Hvis I vil have fred og velstand skal I gøre jer til den Nye Verdensordens vasaller og klienter.
Når kong Mammon regerer, vil vi kun en bagatel til gengæld: Jeres nationale, kulturelle og religiøse identitet. Vi vil gennem vore vedtægter og institutioner fastlægge snævre rammer for jeres liv !!
I gamle dage kaldte man dette her at forskrive sig til Fanden!!
Andre kalder det "Peer Gynt syndromet" (Ibsen).

Mange Bush administrationsfolk har været ligefrem fjendske mod det multinationale, regelbaserede system, som USA har skabt og ledet. Sådan fjendtlighed siges af CFR at være tåbelig og farlig!! 

Kapitalisten Salomon Rothschild. Bemærk den skjulte hånds tegn.

"Det første, USA skal gøre, er at genoprette sig selv som forkæmper for det globale regeringssystem, som cementerer den vestlige orden. At gøre det vil først og fremmest lette den slags problemløsning, som stiller alle lande bedre.

Den strategiske forståelse bag både NATO og Washington's Østasiatiske alliancer er, at USA vil arbejde sammen med sine allierede  for at skaffe sikkerhed og tage dem med på råd om afgørelser om brugen af magt . Til gengæld skal de USA-allierede samarbejde med den USA-ledede vestlige orden.

En af kræfterne bag globaliseringen og en af verdens virkelige herskere : Det multinationale Exxon opstod efter opsplitningen af Rockefeller´s Standard Oil i 1911.  Rothschild partnerne Barclays og J.P. Morgan, State Street Corp. er storaktionærer.

Disse alliancer er en del af en videre vestlig institutionel arkitektur som tillader stater at drive forretning med hinanden.
  På den økonomiske front ville dette indbefatte at bygge på aftalerne og arkitekturen i World Trade Organisation (WTO)

USA og Europa må finde plads ved bordet ikke blot for Kina men også for lande som Brasilien, Indien og Sydafrika. En Goldman Sachs rapport om de såkaldte BRICs (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) noterede, at inden  år 2050 kan disse landes økonomier tilsammen overstige de oprindelige G-6-landes (Tyskland, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien og USA) tilsammen.

Napoleon i Rothschild-rød revolutions-dragt. Bemærk den skjulte hånds tegn.

Kinas opkomst vil uden tvivl blive et af de store dramaer i 21. århundrede. Kinas ekstraordinære økonomiske vækst og aktive diplomati er allerede ved at omdanne Østasien, og de kommende årtier vil se endnu  større vækst i kinesisk magt og indflydelse. Vil Kina styrte den eksisterende orden - eller blive del af den?

Mht. f.eks. økonomisk tyngde vil Kina overgå USA omkring år 2020. Det er her vigtigt for USA at huske, at  det er muligt for Kina at overhale  USA  alene, men det er meget mindre sandsynligt, at Kina nogensinde vil klare at overhale den vestlige orden. Hvis Kina har i sinde at at stå op og udfordre den eksisterende orden, har det et meget mere skræmmende hverv end simpelt hen at konfrontere USA. 

Ikke alle ønsker formand Mao og hans "Østen er rød" eller hans "Lille Røde" i vores selskab. Mao var illuminist (lige som alle kommunister) og den største massemorder, verden har set. Dagens Kina er stadig baseret på illuminisme - lige som CFR og de produkter, det praler af at have frembragt, f.eks. EU.  Den Lille Røde fik enorm indflydelse på Vesten i 1970èrne. Og dens lære er desværre ikke glemt.

Nogle iagttagere mener, at Amerikas tid er ved at løbe ud, idet den Vest-orienterede verdensorden erstattes af en tiltagende øst-domineret verdensorden. De forudsiger, at resultatet af disse udviklinger vil blive spændinger, mistillid og konflikt.

Og som verdens største land dukker frem  - ikke indefra  men udefra i f.t. den internationale orden efter 2. Verdenskrig - er det et drama som vil ende med Kinas storslåede opstigning og begyndelsen på en Asien-centreret verdensorden.

                                        Karl Marx. Bemærk den skjulte hånds tegn

Kina er godt på vej til at blive en formidabel verdensmagt.
Størrelsen af dens økonomi er 4-doblet siden slutningen af 1970erne, og nogle mener, den vil fordoble sig i de næste 10 år. Det er blevet en af verdens store forarbejdningscentre og står for ca 1/3 af den globale jern- stål- og kul forbrug.  Det har ophobet massive reserver i fremmedvaluta til en værdi af mere end 1 trillion dollars i slutningen af 2006.

Kinas militærudgifter er øget med en inflationskorrigeret hastighed på over 18 procent om året, og dets diplomati strækker sig ikke blot til Asien, men også til Afrika, Latinamerika og Mellemøsten - hvilket bebuder en dybtgående forandring i fordelingen af den globale magt.  
Sådanne øjeblikke er ladet med fare. Når en udfordrerstats magt vokser, og den førende stats magt svækkes, opstår der strategisk rivalisering, og konflikt - måske krig - bliver sandsynlig.

I flg. direktør Mark Leonard fra "European Council on Foreign Relations", håber Peking på at bruge en "Kinesisk drøm" til at udfordre USAs militærmagt. Bemærk, at stjernerne her er omvendte pentagrammer -  Baphomet/Lucifer-seglet!!

Men Kinas opkomst skal ikke nødvendigvis udløse et krampagtigt magtskifte. Kina står ikke blot over for USA. Det står over for et vest-centreret system, som er åbent, integreret og lovbaseret med vidtrækkende og dybt politisk grundlag.  Dagens vestlige orden er kort sagt svær at vælte - og let at slutte sig til.

Denne usædvanligt varige og omsiggribende orden er selv et produkt af langsigtet US-lederskab. Efter 2. Verdenskrig trådte USA ikke blot frem som den ledende verdensmagt. Det  tog initiativ til  skabelsen af universelle institutioner, som ikke blot indbød til globalt medlemskab - men også bragte demokratier og finanssammenslutninger tættere sammen. Det byggede en orden, som lettede deltagelse og integration af både etablerede stormagter og nye stater. I dag kan Kina få fuld adgang til og blomstre i dette system. Og hvis det gør det, vil Kina stige op - men den vestlige orden vil leve, hvis den behandles rigtigt. 

Ronald Reagan på valgplakat. Læg mærke til den skjulte hånds tegn.

USAs "eneherredømme" vil uundgåeligt slutte. Hvis den afgørende kamp i 21. århundrede er mellem Kina og USA, vil Kina have fordelen. Hvis den afgørende kamp er mellem Kina og et genoplivet vestligt system, vil Vesten sejre.

Men endnu mere afgørende er karakteren af den internationale orden selv - for det er den internationale orden, som skaber en opadstigende stats valg mellem at udfordre den orden eller at lade sig integrere i den. 

Det var den vestlige ordens arkitekters udtrykkelige ønske i 1940erne at gøre den orden integrativ og omsiggribende. Før den Kolde Krig splittede verden i rivaliserende lejre, søgte Franklin Roosevelt at skabe et en-verdenssystem.

I løbet af det næste halve århundrede brugte USA lov- og institutionssystemet, som det havde opbygget - og med god virkning. Vesttyskland blev bundet til sine demokratiske naboer gennem Kul-og-Stål-Unionen (og senere gennem EU) og til USA gennem NATOBretton Woods mødet i 1944 lagde grunden til valuta og handelsreglerne, som lettede åbningen og blomstringen af verden. Yderligere aftaler  mellem USA, Vesteuropa og Japan cementerede efterkrigstidens åbne, internationale karakter.

Efter begyndelsen på den kolde krig integrerede Marshall Planen og  i1951 sikkerhedspagten mellem USA og Japan yderligere de besejrede aksemagter i den vestlige orden. I den kolde krigs sidste dage viste dette system igen sin succes. Mens Sovjet Unionen gik i opløsning, tilbød den vestlige orden et sæt regler og institutioner, som gav sovjetlederne både forsikringer og opmuntrede dem effektivt til at blive del af systemet.  Efter den Kolde Krig klarede den vestlige orden endnu en gang integration af en ny bølge af lande, denne gang fra den tidligere kommunistiske verden.

3 særkender ved den vestlige orden har været afgørende for dens succes og dens lange levetid.
1.
Til forskel fra fortidens imperiesystemer bygger den på normer og vedtægter, som ikke-diskrimination og åbne markeder, hvilket skaber betingelser for, at stater på vej op kan videreudvikle deres økonomiske og politiske målsætninger i det.
2. Ledelsens
Koalitions-baserede karakter. Fortidens ordener har som regel været domineret af en stat.
3.
Efterkrigstidens vestlige orden har et usædvanligt tæt, favnende og bredt baseret system af vedtægter og institutioner.

 

USAs tidl. udenrigsminister, Colin Powell. Bemærk den skjulte hånds tegn, hånden bag den politiske udvikling i verden.

Kina arbejder kort sagt tiltagende i snarere end uden for den vestlige orden
og Kina er meget vel klar over, at ingen større stat kan moderniseres uden integration i det globaliserede kapitalistiske system; hvis et land ønsker at være en verdensmagt, har det ikke andet valg end at deltage i World Trade Organisation (WTO). Vejen til global magt løber faktisk igennem den vestlige orden og dens mangesidige institutioner.


"Jo mere sikkerhed og økonomiske forbindelser, der er mangesidede og alt-favnende, desto mere bevarer det globale system sin sammenhængskraft.

"Hvilken slags international orden vil USA helst se på plads, når det er mindre magtfuldt?  At bringe lande på vej op ind i styringen af den internationale orden vil give den nyt liv."

 Så det afsluttende spørgsmål er: Hvad vil I - kapitalistisk kommunisme, eller kommunistisk kapitalisme?