I vores søgen efter en fælles fjende (der kan erstatte krig), kom vi kom på, at forurening, global opvarmning, hungernød, vandmangel og lignende ville passe ind i regningen. I deres helhed og samspil udgør disse fænomener en fælles trussel, som alle i fællesskab skal imødegå. Imidlertid er disse fænomener kun symptomer.
Vores virkelige fjende er menneskeheden selv. (The first Global Revolution Club of Rome)

Der er 4 institutter, der måler den globale temperatur. FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der sidste år sammen med Al Gore fik Nobels fredspris, regner kun med én af dem, NASAs GISS under ledelse af James Hansen, Al Gores chef klima-rådgiver
– og manden, der startede hele klimahalløjet i 1988. Mens de 3 måleinstitutioner, der bruger satellitmetode til overvågning af den globale temperatur, har fundet faldende temperaturer siden 1998, finder Hansens GISS katastrofalt stigende temperaturer.

Først viste det sig, at mere end halvdelen af  Hansens varmemålere befandt sig i nærheden af kunstige varmegivere!!

Nu kommer der så en artikel af Christopher Booker i The Telegraph, som får grundlaget til at skride  for  det klimabedrageri, der har bragt ledende globalister så store indkomster, og som skal bruges i alarmisternes propaganda for verdensstaten –idet “klimaproblemet” er (gjort) så stort, at det naturligvis ikke kan klares af nationalstaterne i fællig – men forudsætter en verdensstat!!

The Telegraph d. 16. nov. 2008: I mandags meddelte NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS), …. at sidste måned var den varmeste oktober, der nogen sinde er registreret. 
Dette var forbløffende. Over hele verden var der meddelelser om sne uden for årstiden og stærkt faldende temperaturer i oktober 2008 –fra de amerikanske prærier til Kina, fra Alperne til New Zealand.
I USA registrerede  National Oceanic and Atmospheric Administration  63 lokale snefaldsrekorder og 115 alletiders laveste temperaturer for den måned og anbragte den kun som den 70. varmeste måned i 114 år.
GISS’s computerisede temperaturkort syntes at vise, at aflæsninger over en stor del af Rusland havde været op til 10 grader højere end normalt.

Global oparmning? Oktobersne i London for første gang i 74 år.

Så hvad forklarede uoverensstemmelsen?
Da ekspertlæsere af de to førende opvarmnings-skeptiker-blogs, Watts Up With That og Climate Audit, begyndte detaljeret gennemgang af GISSs data gjorde de en overraskende opdagelse.

Årsagen til fliptallene var, at snesevis af temperaturoptegnelser fra Rusland og andre steder ikke var baseret på oktober-aflæsninger overhovedet.
Tal fra den foregående måned var  blot blevet fremført og gentoges to måneder i træk.

Fejlen var så iøjnefaldende, at da den blev rapporteret på de to blogs - som drives af den amerikanske meteorolog Anthony Watts og Steve McIntyre, den canadiske computeranalytiker, der vandt berømmelse for sin ekspert-afmontering af den berygtede “ishockeystavskurve”  –  så begyndte GISS i hast at revidere sine tal.

For at kompensere for de lavere temperaturer i Rusland, hævdede GISS at have opdaget et nyt “varmt område” ved Nordpolen- i en måned, hvor satellitbilleder viser, at den arktiske hav-is gendannedes så hurtigt fra sin sommerafsmeltning, at den for tre uger siden var 30 procent cent mere omfattende end på samme tidspunkt sidste år!!

FN’s IPCC stoler på GISS for at fremme sin sag for den globale opvarmning, de er de mest citerede, da de konsekvent har højere temperaturer end de andre.

Pachauri modtager Nobels Fredspris på vegne af IPCC  - på fuldstændig falske forudsætninger. IPCC gennemgår forskningsresultater, ændrer dem ofte !! og sender dem så til politikere. Først efter, at sidstnævnte har godkendt et resultat, bliver det officiel - men bestemt ikke objektiv “videnskab”!!

EU-lande gør oprør mod EU’s ønsker om at reducere CO2-udslippet med 30% i f.h.t. 1990-niveauet: Italien, Polen, Ungarn, Letland, Liauen, Rumanien, Bulgarien og Slovakiet – truer nu med veto mod EU-lovgivning  om blot en 20% reduktion.

Kommentar
Hvad kan jeg sige? Læsere af denne blog vil ikke være overraskede: her, her, her. Vi ved, hvad de grønne og EU ville sige om os: Noget i retning af “Klimabøller med synspunkter fra før Syndfloden!!”

At klimaløgnen nu er afsløret som en regulær manipulation af en økonomisk indbringende forretning er pinligt – og kan gøre tilværelsen besværligere for de grådige Nye Verdensordenskræfter, som har opfundet den.
Men “værre” endnu er den politiske side af sagen: Klimaløgnen er globalisternes sikreste middel til at skræmme folkeslagene ind i en verdensføderation med verdensregering, fordi de påstår at vi ikke kan overleve disse fiktive (klima–) eller af dem selv udløste (finans-) kriser uden  en global regering.

Se engang, hvad José Baroso, p.t. præsident for EU, sagde i EU Parlamentet d. 18. nov. 2008: “Topmødet i Washington har lagt grundlaget for en ny (financiel) verdensregering.”
Herudover sagde han bl.a., at Europa sætter en stor del af sin internationale troværdighed ind i klimadebatten, hvor det er førende.
Klimaet er EUs krav på sin del af verdensregeringen.
Men selv om nu løgnen er afsløret, vil den fortsat blomstre – fordi hele globalismen er gennemkorrupt, forløjet og magtsygog fordi CO2 afgifterne/skatten er nødvendige for financieringen af den eksplosive indvandring.

Se bare, hvad denne betalte lakaj, Eberhard Rhein Blogactiv (EU´s blog) 20. nov 2008, skriver: “Menneskeheden kan glæde sig. Endelig har vi en reel chance for seriøst at håndtere de globale klimaændringer. USA er ved at gøre en kovending i energi– og klimapolitikken.

Nyvalgte præsident Obama har fuldt ud forstået relevansen for USA og menneskeheden af, at USA er nødt til at skære ned på sin C02-udledning af hensyn til energisikkerheden og langsigtede trusler mod menneskeheden. Men han ser også klimaændringer som en chance for at skabe millioner af nye arbejdspladser inden for vedvarende energi og energieffektivitet.”

21 november 2008 sagde José Barroso til det svenske Globalisation Council: “G20 lederne opfordrede til en ny form for global styring.

Midt i al denne uro må vi ikke glemme en af de vigtigste udfordringer i det 21. århundrede - kampen mod klimaforandringen. Nogle argumenterer, at som følge af den meget vanskelige økonomiske situation, har vi ikke længere har råd til bekæmpelse af klimaændringer og energi-pakken.

De kunne ikke tage mere fejl. Konsekvenserne af at ignorere risikoen ved klimaændringer vil være endnu større end konsekvenserne af at ignorere risici fra den finansielle sektor.

At forvandle Europa til en lavkulstoføkonomi er afgørende for fremtidens konkurrenceevne. Seneste fald i oliepriserne er kun midlertidig og afspejler tydeligt afmatningen i verdensøkonomien. De vil stige igen, så snart væksten vender tilbage.

Uden den klimapolitiske pakke vil vi blive mere og mere afhængige af udenlandsk energi, hvad vores egen strategiske energiredegørelse viser klart. Dette ville gøre os sårbare over for energichok med potentielt katastrofale virkninger for økonomien. Vi indser disse bekymringer, og vi er nødt til at blive enige om en klar metode til at identificere sektorer og delsektorer i de energi-intensive industrier med risiko for udslip af kulstof og give gratis kvoter (til sværindustrien!!).”

Er vi her kommet til kernen i galskaben? Ved eurokraterne, at deres klimaforandringsfup ikke er holdbar? Taler de nu om deres virkelige motiver: Jobs i en fuldstændig unødvendig CO2 Fang-og-Lagrings-industri, energisikkerhed, økonomi, der giver dem overskud på deres latterlige og ruinerende ETS-handel, øget beskatning, global styring?