Meget få ved det, men Den Nye Verdensordens (NWOs) globalistiske, private, multinationale selskaber er i gang med at danne en Nordamerikansk Union (CNN video) med EU som forbillede - som annonceret i 1990-91 af præs. Bush sen.
Er NWO ved at forberede flere puslespilbrikker udover EU til at samle deres verdensstat med? Ja, afgjort (John Birch Soc. video).

Fælleserklæring af premierminister Harper (Canada), præsident Bush og Mexicos præsident Calderón  fra  De  Nordamerikanske Lederes topmøde 21. August 2007:

The Security and Prosperity Partnership of North America (SPP) - dvs. "Sikkerheds og Velstands Partnerskab" - blev indledt i marts 2005 som tresidet bestræbelse på at øge sikkerheden og velstanden  mellem USA, Canada og Mexico gennem større samarbejde og deling af informationer. Dette tresidede initiativ bygger på, at vor sikkerhed og velstand forstærker hinanden. SPP anerkender, at vore 3 store nationer bindes sammen af fælles tro på frihed, økonomiske muligheder og stærke demokratiske institutioner.

SPP giver en ramme til at sikre, at  Nordamerika er det sikreste og bedste sted at bo og gøre forretninger. Det omfatter store sikkerheds- og velstandsprogrammer for at holde vore grænser lukkede for terrorisme - og alligevel åbne for handel.

SPP bygger på, men er adskilt fra vore længe bestående samarbejdsforbindelser. Det sætter gang i andre aspekter af vore samarbejdsforbindelser, så som beskyttelse af vort milieu, fødevareforsyning og vort offentlige sundhedsvæsen."

Sammenlign lige ovenstående ordbrug med Barcelona Deklarationens: Frihandel, partnerskab, sikkerhed, fælles (shared),  velstand , frihed (freedom - ikke liberty), demokrati, sundhedsvæsen  og milieu.  Samme ordbrug- samme oprindelse.

Dette skete ikke uden, at tusindvis af amerikanere protesterede: Howard Phillips,  formand for Koalitionen til Blokering af den Nordamerikanske Union, sagde på en pressekonference i Ottawa: "Vi er her for at registrere vor protest sammen med protesten fra tusinder af amerikanere, som er enige om, at SPP er en globalistisk dagsorden, der drives af multinationale interesser og en intellektuel elite, som sammen er gået til angreb på USAs, Canadas og Mexicos  nationale suverænitet."  At dette faktisk er tilfældet, bekræftes af en af SPPs stiftere, den tidl. mexikanske præsident, Vicente Fox.
Og 22 medlemmer af USAs Repræsentanternes Hus skrev et brev til Bush:  "Når du rejser til Montebello, Canada, senere på måneden til topmøde med dine canadiske og mexikanske kolleger, ønsker vi, at du skal være klar over alvorlig og voksende bekymring i USAs Kongres over det såkaldte Sikkerheds- og Velstands Partnerskab (SPP), som du indgik med disse nationer i 2005."

Hvad var disse kongresfolk bange for?
De vidste, at d. 23. febr. 2007 var der et hemmeligt forberedende møde mellem USAs udenrigsminister Condoleeza Rice og hendes canadiske og mexikanske kolleger mhp. topmødet i Ottawa 21. aug., hvor det centrale emne var den Nye Verdensordens anbefalinger fra NACC (North American Competitiveness Council), som repræsenterer 30 multinationale selskaber - der foruden stadigt fælles kriseberedskab forlangte "smart grænsepassage". NACC var ved at blive utålmodig og udenrigsministrene anbefalede deres præsidenter at fremme NACCs program!!! 

NAFTA: The North American Free Trade Area (den Nordamerikanske Frihandelszone)

NAU står for Nordamerikansk Union

NAFTA blev til pga., at multinationale selskaber i USA og Canada var interesserede i frihandel. Initiativet lededes af  Canadas remierminister Brian Mulroney, U.S. præsident George H. W. Bush, og den Mexicanske præsident Carlos Salinas de Gortari , der underskrev NAFTA i december 1992 trods betragtelig modstand i alle 3 lande. Og NAFTA fjernede hovedparten af toldsatserne mellem de 3 lande og afskaffede gradvist andre satser over en 15-års periode. Restriktioner blev fjernet på mange områder. Traktaten skitserer fjernelse af investeringsrestriktioner mellem de 3 lande. 
Den  Noramerikanske Aftale om Arbejdskraftsamarbejde er supplement til NAFTA og tilstræber at skabe et grundlag for samarbejde om arbejdskraftproblemer.
Den Nordamerikanske Aftale om Milieusamarbejde
var et svar på milieu-folks bekymringer.

Robert Pastor, har gjort sig til talsmand for en monetær union og foreslået, at Nordamerikas fælles valuta skulle kaldes  amero, i lighed med euroen (allerede et tegn på gobalisternes inspiration fra EU-"successen"), noget mange amerikanere frygter."De mest interessante rundspørger viser, at flertallet i alle 3 lande er parat til at indgå i et større nordamerikansk land, hvis det ville forbedre deres  levestandard og milieu og ikke true deres kultur."
Pastor er medlem af bestyrelsen for "Triumvirate" - Den Nordamerikanske Unions Modelparlament.

NAFTA og Det Nord-Sydamerikanske Frihandelsområde (FTAA) - William Jasper
"Idet de følger samme angrebsplan, som blev brugt for at fange Europas nationer ind i den suverænitetsødelæggende EU, tilsigter de internationale arkitekter bag FTAA at omdanne nationalstaterne på den vestlige halvkugle  - incl. USA - til rene administrative enheder i den overnationale FTAA. Som i Europa - således i Amerika - hvis verdensordensarkitekterne  har heldet med sig.  Lige som EU tilføjer FTAA nye medlemmer og kræver magten over et stadigt større omfang af funktioner, som tidligere kun henhørte under nationale regeringer og deres stater.
Men NAFTA - som EU - søger at regulere og kontrollere bogstaveligt talt ethvert landbrugs-, handels- socialt, milieu- og arbejdsmarkedsanliggende."

Bestræbelserne omkring NAFTA og FTAA  bliver her bekræftet af den tidligere mexikanske præsident, Vicente Fox . Han tror dog, at det har lange udsigter med ameroen. Og han siger, at Venezuelas Chavez indtil videre blokerer FTAA.

"EUs folkeslag er først for nylig begyndt at begribe, at den proces, som startede for 5 årtier siden under "frihandelsbanneret", i virkeligheden var et snigende angreb med sigte på intet mindre end at ødelægge deres nationale suverænitet og at pålægge dem tyrannisk fåmandsvælde fra Bruxelles. EU er blevet en overnational regional blok i den Nye Verdensorden, og dens herskende elite presser på for yderligere at koncentrere og centralisere magten på globalt plan - under det almægtige FN."

Genstand for stor bekymring er bygning af NAFTA Handelskorridorer: Et Nord-Syd motorvejssystem fra Mexico til Canada , som ender i en øst-vest motorvej i det sydlige Canada fra Atlanterhav til Stillehav. Naturligvis affejede Bush og Canadas premierminister dette som "konspirationsteori" d. 21.08. 2007 , den sædvanlige måde at komme uden om sandheden på. Men der er mange indikationer for dette, f.eks. ovenstående link til Albertas regering. Og dette beviser det 


"Systemet kan kun fungere, hvis grænserne ophæves."
US Amerikanere frygter, at herved kinesisk narkotika vil blive landsat i Mexico og uden grænsekontrol fordelt i USA. Og de frygter for billig arbejdskraft og ukontrolleret indvandring fra syd.  “Ethvert seriøst studium af SPP vil klart afsløre, at dets endelige mål er opløsning af USA i en Nordamerikansk Union med tiltagende diktatoriske regionale regeringer med den, der nu styrer EU, som mønster. Fra nu af vil grænserne mellem vore nationer under denne plan blive tiltagende udslettede med en fælles ydergrænse.”
Lou Dobbs fra CNN
ser dette  som Orwellsk
  (video) , en forening af Nord-Sydamerika af den Nye Verdensorden  (video)
USAs  Kongres hævder ikke at være oplyst om disse vidtrækkende planer fra de multinationale selskabers side. Kapitalen regerer i dag USA - ikke Kongressen.

Hvem står bag det?  - William Jasper
David Rockefeller og Rockefellerfamilien har virkelig været spydspidsen for hele FTAA processen i adskillige årtier gennem organisationer som Council on Foreign relations, Trilateral Commission, Institute for International Economics, the Chase Manhattan Bank, the Council of the Americas, The Americas Society, the Center for Inter-American Relations, and other institutions.
                                                                    
Den ufuldendte pyramide fra USAs Great Seal (ses på 1-dollarsedler) er en daglig påmindelse fra Mayer Amschel Rothschild om at arbejde hårdt for at fuldende "det store hverv", verdensstaten, så at pyramidespidsen kan falde på plads.
David Rockefellers centrale rolle i NAFTA og FTAA  bekræfter han selv på denne video, hvor tillige vicepräsident Dick Cheney med et svedent grin indrømmer sin over for vælgerne hemmeligholdte post som tidligere formand i Rockefellers Council on Foreign Relations!! Council-tilhørerne griner tilbage i forståelse!!

"Vi arbejder på at bygge en Frihandelszone for Nord-og Sydamerika", erklærede præsident George W. Bush d. 16. januar, 2002. Henry Kissinger, medlem af Trilateral Commissions eksekutivkomite  og i mange år en ledende kraft i Council on Foreign Relations (CFR), kaldte NAFTA afstemningen den vigtigste enkeltafgørelse i præs. Clintons første embedsperiode. Ja, Kissinger indrømmede i Los Angeles Times i 1993, at vedtagelsen af  NAFTA "vil betyde det mest kreative skridt i retning af en Ny Verdensorden fattet af nogen som helst gruppe siden afslutningen af den kolde krig…." NAFTA  er ikke en almindelig handelsaftale, men arkitekturen for et nyt internationalt system", sagde han.
 
EU, NAFTA, FTAA! Er der en overordnet plan bagved?