Hele konceptet og den glødende gennemførelse af  Middelhavsunionen som bro  mellem kulturer, der ikke  kan forenes, fanatiske politikeres og embedsmænds blindhed, accept af mere og mere vold pga. denne vanvittige drøm samt indoktrineringen af europæerne: Alt dette tyder på en religiøs kampagne. Man kan også kalde det ideologi.
Overraskende nok er denne monster-filosofi ikke islam, skønt den omfavner islam og udelukker Kristi Lære, men derimod et intellektuelt sammenkog af talmudisk illuminisme med Dalai Lamas filosofi .

"Paddy”, Det Europæiske Parlaments Pressemeddelelse 11. Nov 2008: "Unge mennesker er nødt til at være evangeliske og sprede budskabet om Europa selv."

"I vores søgen efter en fælles fjende, kom vi kom på, at forurening, global opvarmning, hungernød, vandmangel og lignende ville passe ind i regningen. I deres helhed og samspil udgør disse fænomener en fælles trussel, som alle i fællesskab skal imødegå. Imidlertid er disse fænomener kun symptomer.
Vores virkelige fjende er menneskeheden selv." (The first Global Revolution Club of Rome),

En naturlig intelligens, der oplyser alle erfaringer, drager spontant mod en urtilstand, som illuminerer verden."(Logos Institute).

"Interfaith Dialogue at the Grass Roots" opfordrer os alle til at se, at livet grundlæggende er en dialog, en samtale, og den illuminerer nogle af de måder, hvorpå denne samtale kan blive en velsignelse for alle i vores samfund. Den tværreligiøse "Dialog på Græsrodsplan" må man læse. Førende jødiske, muslimske og kristne forskere og aktivister deler deres visdom og historier".
Kommentar:
Bemærk ordet "illuminerer".

Denne udfordring kræver en ny og hidtil uset vakt global bevidsthed og ny opmærksom selvomdannelse til gensidig blomstring.

World Commission for Global Bevidsthed og Åndelighed er et sådan centralt instrument og institution for ledelse og kreative forandringer."

Klimaideologien synes at gå tilbage til 1966: "Report from Iron Mountain" til den amerikanske forsvarsminister, Robert McNamara. Rapporten foreslår at  erstatte krigen som den fælles fjende med klima-krisen - ikke virkeligheden, men troværdighed er nødvendig for at give diktatoriske ledere absolut magt over godtroende mennesker.

Så kom Dennis Meadows' bog "Limits to Growth”/"The First Global Revolution", der forudsagde Dommedag inden år 2000 på grund af svindende ressourcer og alt for mange mennesker på denne planet. Den blev udgivet af Club of Rome og solgt i 12 millioner eksemplarer.

I 2000 lancerede Steven Rockefeller, Michael Gorbatjov og Maurice Strong "Earth Charter" - der gav anledning til en regulær religiøs bevægelse, som dyrker Moder Jord/Gaia.

Venstre: Sydafrikanske børn danner Babelstårnet til ære for Gaia (til højre) under Jorden-kloden.

Al Gore plukkede ideen og lavede en formueløgnagtigt at prædike menneskeskabte klimaændringer og bekæmpelse af CO2.

Nu, siden 1998 er  WORLD COMMISSION ON GLOBAL CONSCIOUSNESS & SPIRITUALITY (WC)  dukket op - og prædiker økologi og kommunisme. Kommissionen er et redskab for Dalai Lama .
WC er tæt knyttet til
Club of Budapest, idet sidstnævntes formand, Erwin Laszlo, er et ledende medlem af WC. Club of Budapest er filial af Club of Rome. Dalai Lama er medstifter af Club of Budapest.
Men hvem bekymrer sig om Dalai Lama?

Grundene til, at jeg alligevel synes, vi skal bekymre os om globalisternes  religion er:
1. Personligt har jeg for nylig oplevet en meget påtrængende, endog fornærmende buddhistisk missionsaktivitet på min computer
2. Profeterne bag  den Økologiske Klimaideologi/religion opfører sig på en meget religiøs måde - og er dybt involveret i Dalai Lamas World Commission.

Earth Charter - Gaia kultens "Håbets Ark"

World Commission har formet Globale Råd.
Hvem er de personer, der står bag denne bizarre organisation?
Dalai Lama. Biskop Desmond Tutu: Globalt Råd for Fred og Konfliktløsning, Al Gore og Dennis Kuccinich, eventuelt Obama's kommende indenrigsminister (Globalt Råd for Spirituel Politik & Globalt Borgerskab), Prins Hassan af Jordan, tidligere formand for Rockefellers Club of Rome: Globalt Råd for Islam og Vesten, Steven Spielberg, Michael Douglas, Robert Redford: Globalt Råd for Vågnende Kunst & Underholdning, Michael Gorbatjov: Globalt Råd for Person & Planet-Sikkerhed, Steven Rockefeller: Globalt Råd for Planetens Etik og Værdier. Næstformand Robert Muller (tidligere FN-vicegeneralsekretær) bekender sig som Satanist i Alice Baileys Luci(fer)s Trust.

I det følgende betyder / … /  egocentrisk tænkning og ((….)) guddommelig Logos-/ Gaia tænkning.

Formål: ((Verdenkommissionen for Global Bevidsthed og Åndelighed))
opfatter sig selv som en højere dimensional ((organisk organisation)), hvis primære ((mission)) det er at spille en ((lederrolle)) i den store drama, som nu fremskyndes på planeten.

Kommentar
Læg mærke til "leder af det store drama". Dramaer er iscenesatte!!  Dette krav er "guddommeligt", at dømme ud fra den dobbelte parentes!

"Måske er det er mere forståeligt nu, hvorfor der er påtrængende behov for en ((Verdenskommission)) som en ægte ((global organisation)), der vil koncentrere sin ((væren)) om at hjælpe folk på planeten til sammen at krydse over til en mere ((illumineret)) og ((opmærksom)) måde at ((leve sammen på)).

Kommentar
Bemærk ordene oplyst måde. På latin er det modus illuminatus! Dette ord, oplyst (enlightened og illumine), gentages ofte i denne tekst. På engelsk hedder Oplysningstiden, som illuminaterne har rod i:The Age of Enlightenment.

"Dette dybe ((evolutionære)) = ((revolutionære)) skift, der har været accelererende i flere generationer tilsidesætter andre globale "begivenheder".

Det er det store ((virkelighedsprincip)) bag den strategiske indsigt, at omstillingen fra/bevidsthed / til ((bevidsthed)) er den mest potente og radikale handling,  vi mennesker kan udføre."

Kommentar
Dette er en gentagelse af Marx´ og Lenins lære: Opgiv individualitet - og bliv en karakterløs, ensartet flok køer, der kan manipuleres, fængsles og misbruges af os. Derfor har identitetsbærende nationalitet og kristendom ingen plads i den nye verdensorden.

"Enhver ((organisationen)), som gør krav på at spille en central rolle i at lette overgangen af vore kulturer til ((fremtidens fællesskaber)) skal …(( være eksempel)) på den ((globale karakters)) principper, dynamik, funktioner og  dyder i ((Logosfæren)).

Kommentar
Logospfæren - dvs den guddommelige fornufts område - dvs hvad illuminister/Illuminati hævder at stå for!!

Institut for Interreligiøs Dialog
I den nuværende tidsalder er menneskene i færd med at bevæge sig ud af en årtusinder-lang "Monologalder," hvor mennesker primært talte med andre, der var meget som de selv, ind i en ny æra, "Dialogalderen", hvor mennesker i stigende grad skal lære at føre dialog med dem, der er religiøst/ideologisk, og derfor, kulturelt, anderledes end de selv. For at gøre det med succes, begynder man først at lytte til hinanden.


Fra det 20. Interfaith møde.  Disse Nye Verdensordensmøder startede i 1986 i Asissi på initiativ af  WC´s næstformand, Robert Muller. Denne selverklærede FN-satanist arbejder på at få EUs stiftende fader, Robert Schuman, kanoniseret som politisk helgen!!  Muller står for  Verdenrepublikken.  WC-medlem Gorbatjov  stiftede "State of the World Forum", før han grundlagde "World Political Forum".

Kirken: Logos Institute
Det globale perspektiv i at gå ind i ((Logos)) området kræver en opvågnen for de globale tanker, efter at menneskeheden har været i en dyb og vanskelig omstilling fra egocentriske mønstre, der  afføder et spektrum af vores menneskelige sygeligheder, til et mere integreret og holistisk mønster for dialogisk liv.

Kommentar
At Dalai Lama er med sammen med Al Gore i denne folkeforførelse overrasker mig ikke: Der er  utallige rapporter om, at han har været på CIAs lønningsliste og nu er på det amerikanske udenrigsministeriums, here , here.

Læg mærke til, at menneskeheden går fra at være mennesker til et højere, guddommeligt ((…)) stadium. Dette er ægte illuminati-tankegang.

Det eneste hjælpemiddel, der foreslås, er dialog. Hold op med at være egoistisk - begynd at elske din nabo, som måske aldrig konverterer til den Nye Verdensordens fabiansk-kommunistiske religion - men forbliver muslim. Hvor rationelt!  Hvor guddommeligt!
For at denne proces kan lykkes, er de simpelthen nødt til at fjerne enhver religion, enhver ideologi - bortset fra deres egen, som de har til at brændemærke, hjernevaske ind i masserne.

Dette har man forsøgt i 2000 år! Og jeg tror det er præcis, hvad globalisterne har spildt tiden på i de sidste 40 år.
Som EU udtrykker det:"EU gør fremskridt i retning at oprette et politisk fællesskab, der følger det illuministiske ideal om menneskets ophøjede værdighed."

I Forventning om  et tilfredsstillende resultat af papirarbejdet er de begyndt at blande racer, kulturer og religioner. At de dermed brygger en meget eksplosiv coctail, kan også være en del af deres mærkelige, illuministiske tankegang.
De kender sikkert deres forvrængede evangelium ifølge  St. Albert Pike!!

Paddy”, European Parliament Press Release 11 Nov 2008: "Young people have to be evangelical and spread the word about Europe themselves."