Ansamed 14 July, 2008, den franske præs. Sarkozy: "Vi vil gøre Middelhavsregionen til det, vi har opbygget med EU."

Europa Parlamentet 31. okt. 2008: "Den arabiske verden æres den 3. til den 7. november i forbindelse med det Europæiske År For Interkulturel Dialog. Europa-Parlamentet vibrerer til Østens rytmer gennem mange kulturelle arrangementer. Alles øjne er vendt mod  mangfoldigheden og den kulturelle rigdom i den arabiske verden. "Den arabiske verden er, gennem arabiske samfund i medlemsstaterne i Unionen, en bestanddel af de europæiske samfund i dag," sagde sagde Hans-Gert Pöttering, formand for Europa-Parlamentet. Også arabisk kultur og dens indflydelse på den europæiske kultur vil blive holdt i ære.

Amr Moussa, præsidenten for Den Arabiske Liga, vil besøge Europa-Parlamentet."

Barcelona-processen: 
Middelhavsunionens Ministerkonference, Marseille d. 3.-4. november 2008: Afsluttende erklæring
Det første topmøde markerede et vigtigt skridt fremad for Euro-Mediterranienpartnerskabet samtidig med at gøre EUs og Middelhavslandenes urokkelige engagement og fælles politiske vilje til at gøre målene i Barcelona-erklæringen - skabelsen af et område med fred, stabilitet, sikkerhed og fælles velstand, samt fuld respekt for de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt fremme af forståelsen mellem kulturer og civilisationer i Euro-Mediterranienområdet - til en realitet.

Ministrene beslutter, at efter Marseille skal "Barcelona-processen: Unionen for Middelhavet'' blot kaldes "Unionen for Middelhavet".

Ministrene beslutter, at Den Arabiske Liga skal deltage i alle møder på alle niveauer af Barcelona-processen: Unionen for Middelhavet.

Ministrene gentager deres fordømmelse af terrorisme….

De skal også gentage den fuldstændige afvisning af forsøg på at knytte nogen religion eller kultur sammen med terrorisme!! Parterne skal … støtte processer, der tager sigte på … længere sigt på muligheden for at oprette Euro-Mediterranien-pagten.

4 nye medlemmer af Barcelona Processen: Unionen for Middelhavsområdet - Bosnien-Hercegovina, Republikkerne Kroatien og Montenegro samt Albanien hilses velkomne

Struktur
A:
Delt formandskab.  En af præsidenterne vil være fra EU og den anden fra de mediterrane partnerlande
B: De Højtstående Embedsmænd har mandat til at behandle alle aspekter af initiativet. Forberede ministermødet, og indsende projektforslag til det samt det årlige arbejdsprogram til vedtagelse. C: Topmøder mellem statscheferne hvert 2. år  vil tilslutte sig de strategiske prioriteringer i Barcelona-processen: Union for Middelhavet, som  forelæges dem af udenrigsministrene.
D: Fælles permanent udvalg vil blive baseret i Bruxelles. Det vil hjælpe med at forberede de højtstående embedsmænds møder.
E: Det fælles sekretariat vil have en central rolle i den institutionelle arkitektur. Mandatet for sekretariatet er af teknisk karakter.
Det vil få sæde i Barcelona.

Der vil være en generalsekretær og fem vice-generalsekretærer. For første embedsperiode vil de fem vice-generalsekretærer være fra følgende Euromediterrane partnere: Den Palæstinensiske Myndighed, Grækenland, Israel, Italien, Malta.
F: Unionens udenrigsministerkonferencer
G: Euromediterranien-Parlamentet
1. Ministrene mener, at Den Euromediterrane  Parlamentsforsamling (EMPA) styrker den demokratiske legitimitet i partnerskabet. Barcelona-processen: Union for Middelhavet kræver en stærk parlamentarisk dimension. EMPAs stilling skal konsolideres yderligere og dens arbejde bedre artikuleres.

Kommentar
Her er et typisk eksempel på EUs forvrængning af demokratibegrebet:  De mener, at EMPA bringer demokratisk legitimation ind i den udemokratiske Euromed-Process, som næsten ingen har hørt om pga. den samordnede, systematiske fortielse i medierne - og det blot fordi man benytter ordet parlament til  EMPA, som heller ingen EU-borger har hørt om - endsige valgt!!!

2. Opret en Euromediterran Regional og Lokal Forsamling. Forsamlingens medlemmer ville repræsentere EU's lokale og regionale folkevalgte embedsmænd??? og valgte embedsmænd fra Middelhavet partnerlande i ens antal, svarende til den parlamentariske repræsentation i den Euromediterrane Parlamentsforsamling.

Samarbejdsområder, der skal forfølges i 2009
Politisk partnerskab, søfartssikkerhed, energi, transport, landbrug, byudvikling, vand, miljø, informationssamfundet, forordninger om emner for elektronisk kommunikation, sammenkobling af forskning, netværk, turistmål. Ministrene opfordrede også FEMIP til at mobilisere hele rækken af finansielle instrumenter .

Oprettelse af et Euromediterrant Frihandelsområde frem til 2010
 

Fremme dialogen mellem kulturer, kulturel mangfoldighed,  gennem Anna Lindh Foundation  i samarbejde med FN's Alliance of Civilisations, det nye  Euro-Med Heritage Program, retsvæsen og lovgivning, styrkelse af kvinders rolle i samfundet, Civilsamfundet, Euromed-samarbejdeungdomsområdet med styrkelse af bevægeligheden.

"Euromed og Medier" konsultationerne -  selvcensur:
EU Kommissær Benita Ferrero Waldner d. 22.maj 2006

Lovlig indvandring,  udvikling og bekæmpelse af ulovlig indvandring.

Bekæmpelse af forurening af Middelhavet. Motorveje. Udvikle et "Motorvej til søs" project", Middelhavs-Solar Planen. Et møde fandt sted om det industrielle samarbejde mellem industriministrene i Unionen for Middelhavet d. 5-6 november.

Kommentar
Dette er absolut vanvid på grund af to faktorer: Koranen og Hadiths.
Det er planlagt destruktion af europæisk demokrati, religion og kultur.

Profetiet fra  Coudenhove Kalergi, grundlæggeren af den første folkelige bevægelse for et forenet Europa, er ved at blive opfyldt: "Fremtidens menneske vil være af blandet race. Dagens racer og klasser vil gradvist  forsvinde på grund af, at rum, tid, og fordomme. Fremtidens eurasiske-negroide race ligner i sit udseende de gamle egyptere."

Soeren Kern,  Brussels Journal Sept. 17, 2008
Spanien har nu i alt 5.2 millioner indvandrere, hvilket svarer til mere end 10 procent af Spaniens befolkning, som er vokset fra 40 millioner i 2000 til lidt over 46 millioner den 1. januar 2008. Spanske arbejdsløstal skyder i vejret- op med 500.000 i løbet af de seneste 12 måneder til 11 procent i juli 2008, eller 2.5 mio.

                                                                         David Dees

I Zapatero’s feministiske regering er det de la Vega, der har det store ord - og hun bare forbyder arbejdsminister Corbacho at stoppe import af arbejdskraft fra Euro-partnerlandene.

I begyndelsen af september i Roquetas del Mar brød kampe ud mellem spanske sigøjnere og afrikanske indvandrere, der gik amok, opførte barrikader, smadrede udstillingsvinduer og holdt i to dage uropolitiet i skak med sten og flasker.

Med den spanske økonomi på afgrundens rand og stigende arbejdsløshed kan episoder som den i Roquetas del Mar være en forsmag på, hvad der er i vente.
En velbegrundet formodning i Italien også, hvor man har erklæret landet i undtagelsestilstand på grund af indvandring, måske snarest for at holde italienerne i skak. Desuden Italien oplevet meget voldsomme sammenstød mellem sigøjnere og italienere.

Og det bliver sandsynligvis langt værre: den italienske præs. Giorgio Napolitano, Ansamed, 14 november 2008 i Senatet: "Regelmæssige indvandrere skal give os ''nyt livs-blod''. Det er i vores egen interesse at realisere en ''bedre integration'' af dem, der kommer for at arbejde blandt os og deres familiemedlemmer, da ''de er et element af fornyelse og styrke for den italienske nation'',''de beriger vores befolkning med gyldige bidrag og ædel dynamik''. Varm billigelse er kommet fra Vatikanet, fra Cardinal Renato Raffaele Martino, som gav udtryk for sin fulde tilslutning. Dette år er der mere end 38.000 udlændinge, der forventes at modtage italiensk statsborgerskab

Der er blot en forklaring på EU's hensynsløse fremme af Unionen for Middelhavet: Et glødende, religiøst ønske om at se Den Nye Verdensordensrepublik etableret.
Vore kristne nationale identiteter hindrer dette - og skal derfor fjernes med alle udemokratiske og usle midler.