Dette Euromediterrane nord-syd-projekt havde som sin utopiske model det "Andalusiske Paradis" (711-1492) : En perfekt sameksistens mellem muslimer og kristne"  (Bat Ye´or) - under "islams tolerante herredømme"
denne video kan man se, hvordan multikulturalismen er ved at forandre det idylliske Andalusien til en skrigende araberbazar - med EU-støtte. Dette er hvad EU har parat til os.

Store anstrengelser gøres for fysisk at grave en tunnel under Gibraltarstrædet for at forbinde EU med Marokko: Spanien har nu aftalt med Marocco at bygge en togtunnel under dette stræde. Arbejdet er overgivet til et schweizisk firma. I 2004 gættede man på 500.000 illegale flygtninge til Europa om året ad denne vej– et tal, som sandsynligvis vil vise sig for lille. Pga. tekniske problemer synes arbejdet først at skulle afsluttes i 2025.

Den romantiske drøm
”Visionen at medlemmer af disse 3 kulturer ikke blot lever fredeligt side om side - men udveksler erindringer og fælles intellektuelle og nationale bestræbelser er uimodståelig. Jeg ønskede at græde, da (jeg læste at) Ferdinand og Isabella uddrev jøder og muslimer i 1492. Jeg følte det som et personligt tab.” (Læser om Maria Rosa Menocal : The Ornament of the World).  

Idyllisk sameksistens i det "Gyldne Andalusien"

Vi har levet sammen i århundreder i fred og harmoni. De jødiske, muslimske og kristne verdener kom sammen her (Andalusien) for mere end 1000 år siden…og alle parter viste ved mange lejligheder, hvordan det er muligt at leve sammen. Dette er enormt værdifuld arv for os og rejser spørgsmålet:  Hvis det var muligt dengang, hvorfor er det så ikke i dag?“ (Rosa Torres Ruiz, rådkvinde for Andalusiens Regionalråds  Kulturudvalg i Michael Gorbatjovs World Political Forum 2005 i anledning af  Barcelona-Euromediterranien Deklarationens 10 års jubilæum).

”Under vejledning af Koranen var udbredningen af islam og dens herredømme over tidligere kristne eller hedenske lande "åndeløst betagende". Gennem århundreder grundlagde den et imperium, anførte verden i opdagelser, kunst og kultur. Når vi ser tilbage på den tidlige Middelalder , var tolerancens bannerførere på den tid langt mere sandsynlige at finde i muslimske lande end i kristne,"  (Tony Blair).

Men: I virkeligheden var Al-Andalus 711-1492 et skoleeksempel på den islamiske jihads land - et sandt mareridt. ”Andalusia' Without Camouflage”, Andrew Bostom
Den Iberiske halvø blev erobret i 710—716 e.Kr. af arabiske stammer …. Som klassisk jihad forløb erobringen med enorm plyndring, slavetagning, deportation og massakrer. De fleste kirker blev forvandlet til moskéer. Massiv araber- og berberinvasion samt kolonisering fulgte. Toledo, der først havde underkastet sig araberne i 711 eller 712, gjorde oprør i 713. Byen blev straffet med plyndring og alle berømtheder fik halsen skåret over.

Spansk overlevering fortæller, at da maurerne angreb Santiago de Compostela viste St. Jakob sig pludselig og nedkæmpede maurerne - hvorved han reddede sin egen grav fra vanhelligelse. Herfor blev han kaldt Matamoro - Maurerdræberen.

I 730 blev Cerdagne (i Septimania, nær Barcelona) hærget og en biskop levende brændt. I regioner under stabil islamisk kontrol måtte underkuede ikke-muslimske dhimmier - jøder og kristne - lige som i andre muslimske lande ikke bygge nye synagoger og kirker eller reparere de gamle. Isolerede i specielle kvarterer dannede de kristne bønder en slavelignende klasse, der blev udnyttet af den herskende arabiske elite. Mange forlod deres jord og flygtede til byerne. Brutale afstraffelser med lemlæstelse og korsfæstelser ramte Mozarabere (kristne dhimmier), der bad om hjælp hos kristne konger. Desuden mistede hele dhimmisamfundet sin "beskyttelse" hvis en dhimmi skadede en muslim, og hele samfundet lå så åbent for plyndring, trældom og drab efter forgodtbefindende. Korsfæstelse eller afhugning af en fod  og en arm (Koransura 5:33) skete jævnligt efter oprør i Toledo, Cordoba osv .

I 732 reddede Karl Martell Europa fra islam ved at standse de invaderende muslimske horder ved Poitiers. Men muslimerne i   Al-Andalus blev ved med regelmæssigt at sende røvertogter ind i Frankrig for at plyndre, og fange slaver til deres haremer og til militæret. I 778 invaderede Karl d. Store derfor Spanien  fulgt af Holger Danske (som stadig sover!) og Roland - men de blev slået.  I 793-94 blev den invaderende "fredens religion" slået i Fankrig af kong Ludvig I.

Inden slutningen af 8. århundrede havde herskerne i Al-Andalus og Nordafrika indført den strenge Maliki-ret som den fremherskende muslimske lovskole. Således bemærkede Evariste for ca. 75 år siden: Det muslimske Andalusien synes således fra sin første begyndelse at stå for en nidkær rettroenhed…som mistænkte og fordømte på forhånd den mindste anstrengelse i retning af fornuftstænkning."

Nutidens Al-Andalus er en smitsom illusion hos romantiske digtere

Gotthold Lessing (1729-81) så islam som "den naturlige religion" . “Hvor store mænd, islam har frembragt”, udbrød han. Han kaldte islam "oplysningstiden" og anså islam som lige så vigtig som Rom og Grækenland for vor kultur. Han er fader til nutidens eurokratiske islam-galskab

Han definerede tolerance som viljen til at respektere og til dialog, der skulle føre til anerkendelse! Netop dette er EU-indstillingen i dag.  Voltaire afskyede Muhammed. I 2004 deltog den tyske præsident Johs. Rau i festligholdelsen af Lessings 225. årsdag, fordi Lessing er profet for vore dages bestræbelser på at fremme islam. Men allerede før Lessing eksisterede den såkaldte "litterære maurerkærlighed" pga. antipati mod Inkvisitionens Spanien. Den udviklede sig til et kollektivt sværmeri og bidrog afgørende til "arabisme-kulten" i 18. og 19. århundrede.

Løvegården i Alhambra

I 19. århundrede frembragte Washington Irving´s “Fortællinger fra Alhambra”, Louis Viardot, Chateubriand  og tyske digtere romantisk digtning om det mauriske Andalusien. Dette vækkede den arabiske elite, som ellers aldrig havde skænket Al-Andalus en tanke. Arabiske digtere tog over og gjorde Al-Andalus til muslimernes stolthed og længsel - parallel med den senere drøm om Palæstina. Dette skyldtes den arabiske digter, Zaki, der beskrev Al-Andalus som Miltons "Tabte Paradis". I 1922 skrev Kurd Ali: ”Al-Andalus er et evigt bevis på arabernes usædvanlige talent for videnskab!….Det arabisk-muslimske Spanien var den kristne vestlige verdens skole."

          La dolce vita i det "Gyldne Andalusien"

Men: Disse udannede beduiner, som afbrændte det ældgamle bibliotek i Alexandria med dets uvurderlige skrifter, var barbarer under deres hastige erobringstogt gennem det gamle Romerriges og andre dekadente provinser. De måtte lægge sig efter mesopotamernes, persernes, indernes, grækernes, romernes, jødernes, iberernes osv. højkulturer. Sandheden er, at disse kulturer var muslimernes skole. 

OgAl-Andalus var ikke noget idealsamfund med hensyn til forbindelserne mellem religionerne".

Det Gyldne Andalusien set fra jødisk og arabisk side
Indtil1967-krigen var det jødiske syn på Al-Andalus meget positivt. Derefter snarest negativt (f.eks. Bat Ye´or) ”Myten om den spansk-islamiske tolerance blev fremmet af jødiske lærde, hvem den tjente som en stok til at slå deres kristne naboer med"  (Bernhard Lewis).

 Mark Silverberg  er jøde, der i dag priser Al-Andalus: “Dengang  sugede europæerne lærdom ved jødernes og muslimernes fødder."

Muslim Beig Twinz : "Kristne konger (Frederik II and Roger II af Sicilien) dyrkede islamisk kultur og fik øgenavnet "Sultaner af Sicilien". Han ser Al-Andalus som porten til den "Gyldne Renaissance" - begyndende med Dantes "Guddommelige Komedie". Heri støttes han af Muriel Weissbach fra Schiller Instituttet: “Andalusien var hjerteblodet af en spillevende kultur, der blomstrede fra 711-1492). 

Islams Tilbagekomst til Al-Andalus

En spansk dommer har afsagt dommen:"skyldig" om nogle af de 28 fra "fredens religion" , der er anklaget for Madrid-togbomberne i 2004, der dræbte 191 og sårede 1800. Jamal Zougam og to til blev dømt til 30 år i fængsel for mordet på hvert af de 191 ofre og desuden 20 år for hver af de sårede.

I dag er islam ved hastigt at genetablere sig i Andalusien med kraftig støtte fra Spanien og EU.
D.18 april 2004, fandt denne afslørende ordveksling sted mellem den afgående spanske premierminister Jose Maria Aznar, og intervieweren Chris Wallace fra FoxNews:
Chris Wallace: “I lejligheden, som eksploderede, fandt politiet et videobånd, hvori bombemændene omtalte Spanien som Andalusien, hvad det blev kaldt af de muslimske maurere, før de blev fortrængt i 1492.  ”Jose Maria Aznar : “Så dette betyder, at Irak for dem kun var et påskud. Med islamisk terrorismes øjne ser man mod vest, og Spanien er en meget speciel del af det område, fordi de føler, at generobring af Spanien er at få noget af deres territorium tilbage."   

Den Andalusiske Arvs Stiftelse støttes af de Andalusiske Regionalråds Kulturministerium: "Vor grundtanke var at….oplyse almindelige mennsker, så de bliver klare over, at de er arvinger til den spansk-muslimske fortid", siger Paez, en travl sagfører i privatlivet. ”I særdeleshed ønsker vi at gøre det kendt for skoleelever og unge for at få dem til at antage denne kultur som deres egen!".
7 “ruter til Granada" forbinder steder af historisk betydning. De omfatter  Almoravid, Almohad, Umayyad  og Kaliphatruterne. Sidstnævnte forløber 180 km fra Cordoba til Granada. "Målet med disse kulturelle rejseruter er at udbrede kendskab om Andalusiens historie og forbindelser til Afrika og den arabiske verden", forklarer Paez.  “Vi tænkte, at denne andalusiske arv kunne blive et kulturelt kontrapunkt med den anden bred - især Marokko. Dette år i forårsferien rejste 300.000 personer ad Kalifatruten.”
(Tor Eigeland: "Duften fra Bazaren".

Fra Domkirken/tidligere stormoské i Cordoba

Domkirken, den tidligere stormoské i Cordoba: Spanske muslimer skrev 1. juledag 2006 til paven - opmuntrede efter pavens bøn i Istanbuls Blå Moské  - og bad om lov til at bede til Allah i Allahs gamle moské (The Guardian 28.06.2006). Et afslag var allerede givet tidligere på året. Muslimerne sagde, at de ikke havde i sinde at overtage bygningen eller at finde et nostalgisk Al-Andalus. Snarest prøvede de at genindføre " ånden fra Al-Andalus”!

Granada og  Islam i dag
De ser Granada som Islams hovedstad i Europa i dag", siger Ibrahim Perez Tello, medlem af Det Muslimske Samfund.
D. 10. juli (2003) trodsede en feststemt international flok af dignitarer den svidende hede for at overvære
åbningen af Granada-moskéen.
Til gentagne råb  "Allahu Akbar!" (Gud er stor), trak Shaykh Sultan ibn Muhammad Al-Qasimi, guvernør over Sharjah i De Forenede Arabiske Emirater og projektets protektor, et rødt gardin væk for at afsløre en grå stenplade idet han indviede Granadas Moské.
Skolen for Arabiske Studier
virker i en 13-hundredetalsbygning i Albacain kvarteret. Institutionen blev grundlagt i 1932 med tilknytning til Madrids Universitet og giver grader op til Ph.D. Mere jordnær er en
forretning, som eksporterer  halal-slagtede kyllinger
til muslimske lande. 
EAMS - den Euro-Arabiske Management Skole
. "Vort motto: Byg bro mellem kulturerne". Turisme-management er meget vigtig. Vi uddanner lærerne. Der er stor mangel på dem." Europakommissionen og den Arabiske Liga startede EAMS i 1995.
Den Euro-Arabiske Stiftelse for Højere Studier er en anden organisation, der er viet til at fremme dialog og samarbejde mellem Europa og den arabiske verden.I samme gamle paladsagtige bygning er
HispaMaroc Foreningen, en marokkansk studenterstiftelse knyttet til Madrids Handelskammer.
EFE, det officielle  Spanske regeringsnyhedsbureau, åbnede i 1995 en arabisksproget tjeneste i Granada. 

Den andalusiske regering fik udviklingsstøtte fra EEC. Efrer at være kommet i EU har Andalusien modtaget mere end €54milliarder fra EU

"Det Gyldne Andalusien" er et symbol, EUs multikulturelle samfundsmodel for det  illuministiske  Euromediterrane Imperiumlederen af den "Nye opdukkende Verdensorden", som skal begynde med det kommende Euromediterrane Fællesmarked fra 2010. I det Imperium skal en ny sammenhængskraft smedes uden "os" og "dem"  (Anna Lindh Foundation) -  uden europæisk nationalfølelse og kristendom, hvorimod islam, der af EU pumpes ind i Europa med hæsblæsende hastighed, skal være herskende - og vi skal være - ja er allerede - dhimmier.