På min Odyssé gennem daglige rapporter, stødte jeg på en underlig reklame, Pi Pesticide information på en EU-nær hjemmeside, EurActiv. Jeg fandt, at denne hjemmeside, var talerør for følgende multinationale selskaber med tilknytning til den Nye Verdensorden - her samlet i European Crop Protection Association: BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont SA, Monsanto Europe, og  her, Syngenta. 

Og de har haft succes: "EU's seneste fødevareovervågnings-rapport viste, at et rekordhøjt niveau af pesticider findes i fødevarer, som sælges i EU, idet næsten halvdelen af alle frugter, grøntsager og korn indeholder pesticidrester, og fem procent af dem har koncentrationer over den tilladelige grænse."
Men nu er Europaparlamentet en hindring for deres profit!

Da jeg fortsatte, kom jeg til EuroCARE-Bonn, der har skrevet en meget foruroligende rapport om konsekvenserne af undladelse af pesticidtilladelse, hvilket  fører til højere fødevarepriser.

I "Om" fandt jeg: "Eurocare-Bonn er specialiseret i at yde konsulentvirksomhed til offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med landbrugs-og miljøpolitik eller er berørt af det. For realiseringen af store politiske oplysninger … er værktøjer, herunder compiler til rådighed. "

Insteressant. Lyder, som om de er parate til at gøre hvad som helst af omsorg for deres euroer.

Vore klienter omfatter (bl.a.): Europa-Kommissionen, Det Europæiske Miljøagentur, København: Nå, da! det agentur skal jo - som en tidligere milieuminister for nylig skrev til mig  - sammen med EU frelse planeten  på det globale skatteopkrævningsmøde i 2009: Copenhagen Climate Conference.
Endv. FNs FAO, Syngenta Crop Protection AG, Basel , KWS SAAT AG, Einbeck.
 Bell Pyramid
Bemærk den Nye Verdensordens religiøse drøm: Stjernen på toppen af pyramiden i folkehavet (Åb. 13:1): Lucifers  (morgenstjernens - Esajas 14:12-14) mand har overtaget enverdensstaten. Herover: KWS -SAATs hjemmeside. Se også EUs TEN-T transport hjemmeside. Dette er illuminationen af de 1000  lyspunkter, afslutningen af "det store værk", frimurernes/ illuministernes messianiske forventning om verdensstaten, som præs. Bush Sr. forkyndte i sin tale om Unionens Tilstand i 1991. Nedenfor: Se hvilket symbol præs. Bush sen. har i hænderne under sin aftenbøn!

November 2003 ansøgte KWS SAAT og Rockefellers Monsanto i fællesskab hos Det Hvide Hus om tilladelse til genetisk modificerede sukkerroer. Naturligvis blev deres ansøgning imødekommet. Så søgte Monsanto og KWS om godkendelse fra EU Kommissionen og fik den - selv om deres GMO (genmanipulerede)-majs forårsagede alvorlige hjerne, lever, nyre og hjerte skader hos rotter.
 

Hvad er Syngenta,
som EU kunden EuroCARE-Bonn også arbejder for?
"Syngenta AG i Schweiz er en af de fire GMO Apocalypsens ryttere, der hælder millioner af dollars i et nyt drivhusanlæg i Nairobi for at udvikle GMO insektresistent majs.
Syngenta også er en del af
CGIAR, der der blev oprettet i 1972 af Rockefeller og Ford Foundations til at sprede deres grønne revolutions agroindustrimodel. CGIAR kontrollerer de fleste af de private frøbanker fra Filippinerne til Syrien til Kenya. (F. William Engdahl)"

F. William Engdahl, i Global Research: "Dommedags-frøbank"
"En frøbank er ved at blive bygget inde i et bjerg på Svalbard. Den er næsten klar til brug i henhold til deres meddelelser. Banken vil have dobbelt eksplosionssikrede døre med bevægelsessensorer, to luftsluser, og vægge af stål-armeret beton en meter tykke. Den vil indeholde op til tre millioner forskellige sorter af frø fra hele verden, således at afgrødemangfoldigheden kan bevares for fremtiden,"  i henhold til den norske regering.

Bill Gates (Microsoft) investerer snesevis af sine millioner sammen med Rockefeller Foundation, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation og Norges regering  i den såkaldte "dommedags-frøbank
."

Kommentar:Syngenta er Rockefeller Partner og ligesom EU-Kommissionen, Det Europæiske Miljøagentur, København, og Rockefeller partner KWS Saat klient hos Eurocare - og med i Dommedags-banken !

Ifølge Wikipedia forvaltes frøbanken efter en trepartsaftale mellem den norske regering, Global Crop Diversity Trust (GCDT) og  Nordisk Ministerråd. Wikipedia anfører flere investorer: Det Forenede Kongerige, Australien, Schweiz og Sverige, selv om midlerne er modtaget fra en bred vifte af kilder.

Lyder ildevarslende!

"Svalbard projektet vil blive forvaltet af et foretagende kaldet Global Crop Diversity Trust (GCDT) i Rom, en aflægger af CGIAR.

Selvfølgelig! Der er de igen - Rockefellerne!

"CGIAR (venstre dens genbank i Aleppo, Syrien) blev udformet på en række private konferencer afholdt på Rockefeller Foundation's konferencecenter i David Rockefellers Villa Sebelloni, Bellagio, Italien (hvor Club of Rome også blev grundlagt). Centrale deltagere i Bellagio samtalerne var Rockefeller Foundation's George Harrar, Ford Foundation's
Forrest Hill, Robert McNamara
fra Verdensbanken og Maurice Strong, Rockefeller-familien's internationale miljøaftale organisator (FN embedsmanden bag Earth Charter sammen med Steven Rockefeller og Gorbatjov).

For at sikre størst mulig virkning, inddrog CGIAR FN's Levnedsmiddel-og Landbrugsorganisation (FAO), FN's Udviklingsprogram og Verdensbanken.
Således, gennem en nøje planlagt gearing af sine oprindelige midler, var Rockefeller Foundation i begyndelsen af 1970'erne i stand til at forme den globale landbrugspolitik. Og forme den gjorde de."

Henry Kissinger: 'Hvis man kontrollerer olien, kan man styre landet, hvis man kontrollerer fødevarer, kan man styre befolkningen."

I virkeligheden, som det år senere kom frem, var "den grønne revolution" en strålende Rockefeller familieplan til at udvikle en globaliseret landbrugsforretning, som de derefter kunne monopolisere - som med olien.
 
Den grønne revolution var landbrugsproduktion, der ville koncentrere kontrol af fødekæden i multinationale selskabers hænder, væk fra det traditionelle familielandbrug.

Et afgørende aspekt, der drev Rockefeller Foundations og amerikanske landbrugsvirksomhedsselskabers interesse var, at den grønne revolution var baseret på spredning af nye hybride frø i nye markeder. Et vigtigt aspekt af hybrid frø er deres manglende reproduktionsevne. Hybrider har en indbygget beskyttelse mod formering. (Terminator frø). Det faldende udbytte, der er  karakteristisk for hybrider, betyder, at landmænd normalt skal købe såsæd hvert år for at opnå høje udbytter."

Og de laver andre genetiske manipulationer. Rockefellers' racerenhedsmani/herrefolksbesættelse.
"Catley-Carlson er direktør for projektet - og var også formand indtil 1998 for den New York-baserede Rockefeller  Population Council, John D. Rockefeller's befolkningsreduktions-organisation, som blev oprettet i 1952 for at fremme Rockefeller familiens racerenhedsprogram under dække af at fremme "familieplanlægning", fødselsplanlægningsanordninger, sterilisering og "befolkningskontrol" i udviklingslandeneat retfærdiggøre oprettelsen af en genteknologisk herrefolksrace. Hitler og nazisterne kaldte det den det ariske herrefolk.

Mange af Hitlers racehygiejne-videnskabsfolk bragtes stille og roligt til USA efter krigen for at fortsætte deres biologiske racehygiejneforskning.

En lille californisk biotekvirksomhed, Epicyte,  producerede i 2001 et spermicid, der gør mænd sterile. På det tidspunkt havde Epicyte en joint venture aftale om at sprede sin teknologi med DuPont og Syngenta, to af sponsorerne af Svalbard Dommedags-frøbanken.  

Dette blev finansieret af US Landbrugsministerium, samme USDA, som trods verdensomspændende opposition, fortsatte med at finansiere udviklingen af Terminator-teknologi, som nu indehaves af Monsanto.

I 1990erne iværksatte FN's World Health Organization (WHO)  en kampagne for at vaccinere millioner af kvinder i Nicaragua, Mexico og Filippinerne i alderen 15 og 45, angiveligt mod stivkrampe. Vaccinen blev ikke gives til mænd eller drenge.

Det blev afsløret ved en katolsk organisationen, at stivkrampevaccinen indeholdt humant choriongonadotropin eller hCG, et naturligt hormon, som, når det kombineres med en stivkrampetoksoidbærer stimulerer antistofferdannelse, som gør en kvinde ude af stand til at opretholde en graviditet. Ingen af de kvinder, der blev vaccineret, fik besked.

Det kom senere ud, at Rockefeller Foundation sammen med Rockefeller's Befolkningsrådet, Verdensbanken (hjem for CGIAR), og USAs National Institutes of Health havde været involveret.
Hertil kommer, at Norges regering, værten for Svalbards Dommedags Frøbank, donerede $ 41 millioner til at udvikle den særlige abortfremkaldende stivkrampevaccine. 

Ifølge Prof. Francis Boyle, der udarbejdede  antiterrorloven om biologiske våben af 1989, vedtaget af den amerikanske Kongres, er Pentagon "nu ved at gøre klar til kamp og at vinde biologisk krigsførelse" uden offentlig viden og revision «- i 2001-2004 alene brugte den USA's forbundsregering $ 14.5 milliarder til civilt biologisk krigsførelses-relateret arbejde, et svimlende beløb.

Kommentar
Rockefeller og Syngenta synes besatte af genmanipulationer og samtidig af racerenhed. Illuministerne betragter sig som guder! Og eurokraterne er med i broderskabet (explanatory statement)

Det siger tykke bøger om EU, at det samarbejder med EuroCARE, der står i ledtog med Rockefeller, DuPont og Syngenta, der praktiserer hitleristisk herrefolksfilosofi og racehygiejne - især når man tænker på EUs Framework Decision on Racism and Xenophobia, der sikrer os 3 års fængsel for sådanne anskuelser! Hvorfor putter man ikke Syngenta og Rockefellerfirmaernes folk i fængsel?

Rockefellers tankekontrol- og racehygiejneprogram og dets støtte til Hitlers mareridt - gennem finansiering af Ernst Rüdin er oprørende.
Og galskaben blev organiseret internationalt i 1952 med Rockefeller Population Council: "oprettelsen af et internationalt netværk til fremme af udviklingen af ny svangerskabsforebyggende metoder under en bred opfattelse af reproduktiv sundhed. Nyere tiltag bygger på Rådets forskelligartede og dybe videnskabelige ekspertise og årtier lange, praktiske feltarbejdserfaringer i Afrika, Asien, Latinamerika og Mellemøsten."


Utroligt? Ja, ja - men fortæl mig lige: Hvorfor er sædkvaliteten hos hvide europæiske mænd i dag så dårlig, mens den er fantastisk hos mænd med indvandrerbaggrund? Og fortæl mig, hvorfor en privat Rockefeller Organisation kan være så fræk at bemægtige sig "retten" til at kontrollere verdens genmasse!

Kunne disse Nye Verdensordensslyngler være ved at geare op til en situation, fx 3. Verdenskrig ifølge Albert Pikes illuministiske Apokalypse, hvorefter den naturlige flora på denne Jord kan kun ses i et museum på Svalbard?

Er der nogen læsere af denne blog, der ved mere om dette projekt, som medierne fuldstændig fortier?