Mental Hygieniske metoder til at forberede os på det Euromediterrane Imperium ved hjælp af "nyttige idioter".

Malmø vil sende 10-12 årige skolebørn fra 3 skoler til Saudi Arabien i 1 uge for at lære den mest fundamentalistiske  waabi islam at kende - som det femgår af byrådsmøde-protokollen af 23.01.2008. Derpå skal saudiske børn besøge Malmö. Hvem betaler? Saudi Arabien, Malmös Rotary Klub og svenske skatteydere. Den  svenske  ambassade i Riad og det saudiske undervisningsministerium medvirker også.
Dette kommer i "EUs År for den Interkulturelle dialog", der også tager sigte på at forføre børn under 18 år til en islamisk multikultur. Alt dette er en logisk konsekvens af det program, formanden for det danske udenrigsministeriums "Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU), Olaf G. Hansen,  fremlagde i Rabat d. 13.06.2005.

 
“Henrik Melius fra Spiritus Mundi og den saudiske viceundervisningsminister underskrev  en aftale  om et fælles projekt for at fremme de kulturelle forbindelser mellem børn i Sverige og det (saudiske) kongerige d. 11.Dec. 2007 under tilstedeværelse af den svenske ambassadør, Jan Thesleff." 

"Pludselig er det ikke længere så mærkeligt, at en gruppe svenske musikanter forenes i en vild dans med en arabisk folkloregruppe fra Jordan.

Efter at være blevet træt af at høre på snakken om fremmedfjendtlighed , udskillelse, racisme i medierne og forskellige debatter fik Henrik kontakt med musikeren Falah Sabbah via et teaterprojekt i Malmø. Sammen skrev de tekster om menneskelig forståelse, kærlighed, og visionære tanker om, hvordan det kulturelle møde kan påvirke i retning af fred, forståelse og nedbrydning af mure, der er bygget op mellem kulturerne. Nu danner et antal arabiske musikanter fra Malmø-egnen en blanding af arabisk folklore og svensk pop. 


 

20 000 skoleelever fra Malmö´s isolerede kvarterer skal deltage i filmen og  den gode arabiske verden gennem god samtale og kreativt arbejde. Kulturel mangfoldighed er smuk og beriger vort lands kultur. Rædselen må væk og erstattes af nysgerrighed." (Avisen Norra Västerbotten, 3. marts 2006)


Hvorfor?

“Spiritus Mundis ("Verdensåndens") mål er:” at fokusere på at øge dialogen og forståelsen mellem folk med muslimsk baggrund og folk med en anden baggrund (
læg mærke til, at de indfødte ikke-muslimer her betragtes som afvigere!) bl.a. ved at belyse og understrege kuturelle aspekter og den muslimske verdens værdier."
 “Skabe langsigtede  kulturelle brobygningsprocesser i samarbejde med lærere og elever i Malmøs skoler, i Sverige, Europa og resten af verden. Børnenes nysgerrighed vækkes gennem skabelse af kunst og rejser til hinandens landes hverdagsliv

En blandet sharia fremtid: Hannah og Muhammad. Hvornår bliver Hanna nødt til at tage tørklæde eller burka på? 

Waabisme er Saudi Arabiens statmission støttet af den saudiske kongefamilie. I 2004 var der omkring 1000 waabi-missionærer i Europa. Denne isme holder fast ved de mest barbariske regler, som Muhammed gav, og lærer had mod Vesten. Den financieres af saudiske oliepenge. Usama bin Laden prædiker waabisme. (Rolf Sloth-Henriksen: “Muslimske Ekstremistbevægelser i Danmark”, Dansk Kultur, Rafael 2004).
Så hvorfor støtter EU-landet Sverige officielt indoktrineringen af svenske børn med waabisme?

 EMP-Media

Henrik Melius fra "Spiritus Mundi" hilser på  ISESCOs europæiske repræsentant, El-Gafrawi,  der også er præsident for EMP, hvis logo skimtes i baggrunden.

Malmø har mere at tilbyde EU og islam end sine skolebørns sjæle. I 10 år har byen huset EMP media, som er et mægtigt arabisk firma, der støttes af den ægyptiske sundhedsminister, indenrigsminister og turistminister, en general, Biblioteket i Alexandria (Anna Lindh Foundations hjemby) osv. Firmaet importerer muslimsk propaganda fra Ægypten til Europa. Trods den gængse betydning af EMP som Euro-Mediterrant Projekt har jeg ikke kunnet finde forbindelse mellem firmaet og Projekt. Og pga. firmaets slette engelskkundskaber tror jeg heller ikke, der er nogen. 

Dets  præsident er Salah-El-Din El Gafrawi  , den Europæiske repræsentant for ISESCO i Europa  og generalkoordinator for "den  kulturelle strategi.”

El Gafrawi er også rådgiver for Al Maktoum Foundation - stiftet af Dubais finansminister: "Islamisk-jerusalem giver os en model for et fælles sted, hvor folk med forskellig baggrund kan leve sammen.  Islamisk-jerusalem beskrives i den Hellige Koran som omgivet af barakah: et sted som stråler godhed og velsignelse. Islamisk-jeusalem, der er så central for islam og muslimer - og som et sted der er så centralt for 3 store religioner - er blevet tydelig som en region, hvor  forskellighed og pluralisme trives!!! ". Al Maktoum har netop åbnet et Multikulturcenter i Dundee.

Desuden har Henrik Melius inviteret Stormuftien af  Kairo, Ali Gomaa, som Spiritus Mundi mit stolthed erklærer for islams største sharia-ekspert, til Sverige - og fået hans tilsagn!

Sveriges ægyptiske ambassadør, Henrik Melius, og ISESCO´s europæiske representant, El Gafrawi, der også er præsident for EMP.

Som tidligere meddelt er ISESCO forpligtet til at sprede islam til hele verden og til at forhindre muslimer i ikke-muslimske lande i at falde fra islam (ISESCO Charter, art. 4 og 5a). Dette hilses velkomment af Sverige og EU pga. deres Euromediterrane Imperiums desperate behov for den gamle illusion om ”Det Gyldne Andalusien (Al-Andalus år 711-1492)”, hvor europæere, muslimer og jøder påstås at have levet i blomstrende harmoni under den ædle islams herredømme.

Malmø var dansk indtil 1658, da Frederik III forrådte den. Derfor er det ikke overraskende, at  forrædermentalitet også i dag optræder på Øresunds vestbred. Her ses et selskab fra Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU), der er betalt af udenrigsministeriet. De har her netop indgået en forræderisk aftale med ISESCO om at sælge hele Europa til islam i samarbejde med ALECSO (Den Arabiske Liga), UNESCO og EU i 2005.

 

Dette højforræderi sker uden at Europas folk respekteres - sågar oplyses de ikke derom. Undtagelsen var det matte 6-ugers muslimske propagandafremstød i Danmark "Images of the Middle East" arrangeret af CKU i 2006 under royal protektion (prins Joachim). For som Nicolas Sarkozy sagde: Europæerne er for farlige for (vores) Europa til at man kan overlade det til europæerne (folkeafstemninger).

Denne foragt mod os skyldes en politisk vilje til at fremme det ”illuministiske hellige Euromediterrane Imperium,  hvis love og interesser skal strække sig ud over Europas grænser, så Europa kan spille sin rolle som leder af den “Nye opdukkende Verdensorden: Verdensstaten: ”Når Europa leder… følger verden efter” (José Barroso, præs. for EU Kommissionen).
Dette ønske er så mægtigt, at “ EU Kommissionen nu understreger, at Europa bør være åbent for bånd til alle relevante  "demokratiske" aktører, inclusive islamiske politiske bevægelser og partier. Denne forandring udgør en vigtig åbning for konstruktivt samarbejde med islamisk aktivisme". Hvilket derpå anbefales den hollandske regering. (Netherlands Scientific Council for Government Policy 2006).

Er De forbløffet. Det skal De ikke være. I flg. Bat Ye´or (Eurabia 2005, p. 43) oprettede neonazistiske-arabiske grupper et vidtforgrenet netværk med højtstående politiske forbindelser for arabiske penge efter 2. verdenskrig. Et af de vigtigste centre var Malmø. De arbejdede for den Europæisk-Arabiske Dialog, som startede i København i dec. 1973 - og førte til Euromediterranien Deklarationen i Barcelona 1995!
Og fra 2010 til det Euromediterrane Fællesmarked!