“Politisk Korrekthed” Er Dhimmitude II: Hvad Indebærer Det?

Posted By Anders On February 7, 2008 @ 00:16 In Dansk, Euromed | 2 Comments

Efter brandkatastrofen i Ludwigshafen, Tyskland, d. 3. Febr. 2008, hvor 9 tyrkere omkom, kræver den [1] tyrkiske premierminister Erdogan tyrkiske eksperter til at undersøge brandårsagen.  [2] Forbundsindenrigsminister Schäuble ser dette som mistillid til det tyske politi og ser ingen tegn til brandstiftelse. Men: Nu bestemmer det muslimske herrefolk over dhimmien Tyskland.

[3] Inden Tayyip Erdogans besøg i Tyskland d. 10. febr. 2008, er i flg. "Politically Incorrect" alle plakatmure i Kölln dækkede med sådanne plakater: Herren over de tyske dhimmier foran det tyske flag med den tyrkiske halvmåne på!! Denne tyrkiske førers valgsprog er: [4] "vore minareter er vore spydspidser, vore moskeer vore kaserner, deres kupler vore hjelme og de troende vore soldater!"
D. 21.aug. 2007, sagde Erdogan om den i Vesten ofte benyttede vending"[5] moderat islam": "Sådanne beskrivelser er fornærmende og krænker vor religion. Der er ingen moderat eller umoderat islam. Islam er islam. Sådan er det!"

 
Det [6] Euromediterrane Projekt er et dhimmi produkt baseret på den muslimske historieopfattelse, at islam er den ædleste civilisation, denne Jord har set!

Dhimmi-status i muslimske flertalsområder (Bat Ye´or, Eurabia 2005)
1
. Specielle love cementerer den varige nedbrydning og ydmygelse af dhimmier. Deres liv betragtes som halvt så meget værd som en muslims – og en dhimmi kvinde er en 1/4 så meget værd som en muslimsk mand. Straffen for muslimers forbrydelser mod dhimmier ansættes tilsvarende lavere end forbrydelse mod en muslim. 2. Dhimmien må ikke forsvare sig selv - kun bede om nåde. 

[7]

3.Accept af Allahs uforanderlige lov, shariaen, som den overlegne religion.
4. Dhimmier skal acceptere et underdanigt sprog over for muslimer, hvis de vil overleve.
5.
I tilfælde af retsstrid mellem en dhimmi og en  muslim gælder kun muslimsk lov. 
6. Dhimmien skal gå med nedslagne øjne og modtage fornærmelser uden at svare.
7. Dhimmier må ikke have magt over muslimer, f.eks. tjenestefolk.  8. De må ikke selv eje jord eller gifte sig med muslimske kvinder. 9. De skal være genkendelige på deres tøj 10. En dhimmi skal skynde sig gennem gaden og altid gå venstre (den urene side) om en muslim, der forventes at skubbe dhimmien ud i rendestenen. 11. Foragt, fornærmelser og respektløs holdning over for dhimmier er almindelig. 12. Dhimmier må ikke reparere kirker og synagoger. 13. Bortførelse og tvangsomvendelse af unge dhimmi-piger er hyppig (kopterne i Ægypten). 14. En dhimmi, der beder udlændinge om hjælp eller spreder fjendtlighed mod islam er hjemfalden til dødsstraf. 15. Dhimmier må ikke fejlcitere Koranen.

I dag gælder de fleste af disse regler stadig i "moderne" stater under shariaen, f.eks.  Saudi Arabien, Ægypten, Nigeria, Pakistan og til for nylig i Afghanistan. I Libanon, Palæstina, Iran, Ægypten og Sudan  finder [8] frygtelige regeringsstøttede forfølgelser af kristne sted. Se Niels Erik Søndergård: Muslimske Landes Behandling af Mindretal. Dansk Kultur, juni 2006: "Kristne  og jøder lever som 2. klasses borgere - udelukket fra jobs i stat og kommune. Hinduer og buddhister har ikke engang ret til at eksistere. Selv hvor der er mindst undertrykkelse, lever kristne under rendyrket apartheid. I adskillige lande er betingelserne værre for kristne end under kejser Nero i Romerriget. Denne forfølgelse ledes af Koran og Hadith."
Mere om muslimernes kristenforfølgelser kan læses på [9] Compass Direct News.

I det[10] Ottomanske Rige var det det et dødeligt mareridt at være dhimmi: 1915-1922 hævdes det, at 1,500,000 Armeniere, 750,000 assyrere og yderligere 350,000 Grækere  (foruden et stort antal bulgarere) blev myrdet, og de fleste måtte forlade det land, hvor deres forfædre havde boet i tusinder af år. Selv i 1955 fandt folkemord mod grækere i Lilleasien sted. Forfølgelse af kristne [10] fortsætter i det "moderne" Tyrkiet.

Derfor har "den store rædsel" altid eksisteret, hvor islam bredte sig. For at overleve opfører folk sig, som om de var ubevæbnede og alene med en tiger: De kryber sammen for ikke at gøre nogen uventet bevægelse, mens de håber ikke at tirre rovdyret - samt at det ikke er sultent:   

Dhimmi  mentalitet og adfærd (Bat Ye´or Eurabia 2005)
1. Selvudslettelse
: Hovekendetegnet er fornægtelse af forskellen mellem "os" og "dem", en skelnen, som [11] Anna Lindh Foundation ser det som sit hovedformål at fjerne, fordi de mener, at den er roden til alt ondt i verden! I og for sig en racistisk indstilling mod os - for nu at bruge globalisternes egen forvirring omkring "racisme"! I hvert fald vil muslimerne bevare denne skelnen.
Så vore politikere kan måske undgå  Huntington´s
[12] civilisationssammenstød - men kun på bekostning af vor frihed og menneskelige værdighed!

2. Fjernelse af historien.  I historiens løb har jihad udslettet, med magt fjernet millioner af mennesker, gjort dem til slaver og berøvet dem deres ejendom i etniske udrensninger og folkemord. [13]

"Fredens religion" var på spil i Glasgows lufthavn i 2007

I Europa accepteres nu islams version af historien og den belæres som "politisk korrekthed". Desuden ønsker den Nye Verdensorden at slette alle mindelser om vores tilhørsforhold til fortidens kultur. Dertil er islam velegnet!

3. Europæerne  accepterer deres underlegenhed over for islam

 [14] Massebegravelse i Kosheh, Ægypten: I 1998 blev 2 koptere myrdet af muslimer.  Spændingerne tog til . Politiet arresterede koptere og Londons  Daily Telegraph rapporterede efterlignelser af korsfæstelser for at ydmyge kopterne. Da biskoppen protesterede, blev han arresteret.  Ved årsskiftet 1999/2000 blev 20 koptere myrdet af muslimer. Politiet holdt  sig i baggrunden eller deltog selv i myrderierne. Ægypten har 12 millioner koptere.

Europæiske ”humanister” og politikere bliver ved med at tale om islams overlegenhed over kristendommen.  Ingen anden "kultur" støttes og påtvinges så kraftigt gennem så sindrige netværk, der omfatter universiteter, medier, regeringsinstitutioner , NGOer osv. Islamisk kultur er direkte knyttet til udenrigsministerierne i hvert eneste EU land, f.eks. "[15] Dansk Center for Kultur og Udvikling."

4. Skyldfølelse og selvfornedrelse
I dag viser dhimmi-tilstanden sig i, at vi i årtier har fortiet krænkelser af menneskerettighederne i muslimske lande eller i tolerancen af sådanne.
Enhver - og især [16] Europaråd og [17] EU  beskylder vesten for racisme, som de vil straffe hårdt - og ser bort fra islams grove racisme mod os. 


Den overlegne islamiske kultur på spil i Kalk/Kölln i 2008

”Under Europarådets Parlamentariske Samling i sept. 1991 kom flg. svada fra Barzanti, formanden for Ungdoms-, Kultur-, Uddannelses- og Sportsudvalget: Han understregede islams kulturelle overlegenhed over Europa og udtrykte stor beundring for Pakistans og Ægyptens Madrassa-skoler, der udklækkede talibanerne i 1990erne. Han priste Ibn Malik, som var ophavsmand til den strengeste sharia over ikke-muslimer i det "Gyldne Andalusien" (711-1492). Han priste den islamiske jurist an Nawawi (1233 - 77), der tilskyndede til hellig krig (jihad) og til at dræbe de vantro samt at gøre deres kvinder og børn til slaver."
Europæisk fornægtelse af Bibelen og den masokistiske selvtilsværtning har udviklet sig til en anti-kristendom, der er typisk for en giftig dhimmitude.
       

5. Skævvridning
Mens Vesten kryber for islam, foragter muslimerne i almindelighed os som underlegne, onde, åndeligt døde (og det sidste ikke helt med urette). Og de ser os som onde arvtagere efter korsridderne, der formastede sig til at prøve at stoppe islams uhæmmede erobring af kristne lande. Og vi bestyrker kraftigt muslimerne i denne mening. Men hvor meget dybere ville islam ikke være sunket ned i armod uden kontakt med den europæiske kristenhed? Og hvor langt færre muslimer der ville have været uden vestlig medicin! Denne villighed til at overse sandheden, skævvridningen af deres og vores holdninger, er et typisk [18] dhimmi-træk.

6: Et skatskyldigt kontinent 

Tabari (d. 923) fortæller, at den 2. kalif, Umar b. Al-Khattab, beordrede sin general til at pålægge en kopskat (jizya) ved Basras erobring som koranbefalet (9:29). ”Hvis de afslår, så dræb dem uden skånsel!” Dette blev så betingelsen for "beskyttelse" for alle fremtidige dhimmier. Hvem sagde mafia? EU betaler millioner af euro i lån til muslimske lande  gennem MEDA og Den Europæiske Investeringsbank – ikke mindst [19] til korrupte palæstinenserregimer. I 2003 bevilgede Spanien 478 million dollars i ”bløde” lån og gældseftergivelse for at stoppe illegal indvandring. Med begrænset succes.

7. En skræmt verdensdel
I både andalusiske, græske og slaviske kronikker er der meldinger om “Une grande Peur” (en stor rædsel): Rædselen hos europæere, der var udsatte for jihadistangreb. Fra begyndelsen af den Europæisk-Arabiske Dialog i 1973 har vore politikere fodret europæerne med skræk for at gøre de "stolte arabere" vrede - og baseret deres udenrigspolitik på denne frygt.

8. Hadets kultur

[20] Muslimer angreb kristne butikker i Cairo d. 16. Dec. 2007. Årsag: Rygter om, at 2 kristne drenge havde sex med en muslimsk pige! 

Jihad-ideologien forudsætter  evig krig og derfor altid fjender, som den muslimske nation (umma) er forpligtet til at bekæmpe. Derfor er krig med vantro/kættere livsvigtig for islam.

 

 [21] Kopter såret under muslimsk angreb i landsbyen Udayssat nær Luxor, Ægypten i 2006.

9. Mest af alt viser eurokraternes og vore egne regeringer dhimmi adfærd. Eller parerer de blot ordrer fra Rockefellers Trilateral Commission? Jeg har gentagne gange  påpeget udenrigsministeriets Dansk Center for Kultur og Udvikling samt Anna Lindh Foundation og mange andre dhimmi institutioner. David Littmann har påpeget  [22] jihadistsympatien i FN.

Det er denne arv, vi er i færd med at give vore børn! 

Enhver lighed mellem ovenstående og levende personers karakter og adfærd er ikke tilfældig!

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=402

URLs in this post:
[1] tyrkiske premierminister Erdogan: http://www.pi-news.net/2008/02/tuerkei-ermittelt-in-ludwigshafen/
[2] Forbundsindenrigsminister Schäuble: http://www.pi-news.net/2008/02/schaeuble-warnt-bei-brand-vor-vorverurteilungen/
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/erdogan_tuerk2.jpg
[4] "vore minareter er vore spydspidser, vore moskeer vore kaserner, deres kupler vore hjelme og de troende vore soldater!": http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2270642.stm
[5] moderat islam": http://www.thememriblog.org/turkey/blog_personal/en/2595.htm
[6] Euromediterrane Projekt: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/anti_danish.jpg
[8] frygtelige regeringsstøttede forfølgelser af kristne sted.: http://www.sullivan-county.com/z/christians.htm
[9] Compass Direct News: http://www.compassdirect.org/en/display.php?page=news&idelement=4953&lang=en&length=shor
t&backpage=index&critere=&countryname=&rowcur=0

[10] Ottomanske Rige: http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Christians
[11] Anna Lindh Foundation: http://www.euromedalex.org/en/files/DialoguetoHospitality.pdf
[12] civilisationssammenstød: http://en.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Civilizations
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/terror-attack-at-glasgow.jpg
[14] Massebegravelse i Kosheh, Ægypten: http://theestimate.com/public/02112000.html
[15] Dansk Center for Kultur og Udvikling: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[16] Europaråd : http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/2-european_conference/1-documents_adopted/02-general_conclu
sions.asp

[17] EU: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33178.htm
[18] dhimmi-træk: http://www.dhimmitude.org/d_today_georgetown.html
[19] til korrupte palæstinenserregimer: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/94&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en

[20] Muslimer angreb kristne butikker i Cairo: http://mychristianblood.blogspirit.com/archive/2007/12/16/egyptian-police-arrest-7-after-christian-s
hops-burned.html#more

[21] Kopter såret under muslimsk angreb: http://mychristianblood.blogspirit.com/album/angry_mob_of_muslims_attack_copts_in_a_village_near_lux
or_01_06/

[22] jihadistsympatien i FN.
: http://www.nationalreview.com/comment/comment-littman011903.asp