I stedet for at lytte til ders pæne ord bør man se på deres gerninger.

Venstre: JP Morgan. Højre: Piraten Henry Morgan. Den eneste forskel mellem dem er mængden af deres hår. Begge blev/bliver æret af deres regeringer for at berige sig selv ved tyveri og efterlade tusindvis af ødelagte menneskeskæbner.

Global Research 11. okt. 2008
"Vinderne i den financielle krigsførelse er JP Morgan Chase og Bank America. De har udnyttet Finanskrisen til at fortænge/overtage rivaliserende finansinstitutioner. Koncentrationen af rigdom og finansmagt som følge af markedsmanipulation er hidtil uset!"

Her er redegørelser for, hvordan JP Morgan, som er et førende navn bag  Federal Reserve og Council on Foreign Relations samt  Wall Street Krakket i 1929, var så godt forberedt til den nuværende krise, at firmaet kom ud af den meget rigere, end da den begyndte, hvilket kunne tyde på  insider-viden. I 1929 havde JP Morgan insider-viden om den kommende krise - for han, Paul Warburg og John D. Rockefeller udløste krakket "Sorte Torsdag".

Bloomberg 27. okt. 2008 Ved at bruge derivater sikrede JP Morgan sig en masse handeler med uforståelige navne. Til Philadelphias Internationale Lufthavn har banken solgt noget, der hedder en "sti-afhængig knock-out gældsbevisning!''            

Motiveret af overvældende grådighed,
bestræbte Wall Street sig af alle kræfter på at skabe finansieringsstrukturer fjernt fra virkeligheden og al sund fornuft - og betalte masser af mennesker alt for mange penge.''

Mens JPMorgan er sluppet forholdsvis uskadt ud af Subprime-krisen, der ramte Bear Stearns Cos., Merrill Lynch & Co, Lehman og andre Wall Street virksomheder, gjorde en lidet kendt del af den største bank i USA  en ordenlig profit ved med bondefangeri at gennemdrive en anden form for ætsende gæld til hundredvis af amter og skole-distrikter tidligere i dette årti.

Som kreditindskrænkningen frøs udlån på globalt plan inde, hvilket medførte, at børserne styrtdykkede, stod lokale embedsmænd, som siger, at de troede på JPMorgan,  over for deres egen krise.
Finansiering arrangeret af JPMorgan og andre banker tvinger hundredvis af offentlige instanser til at bruge milliarder af dollars, de ikke behøver at betale, for øgede rentebetalinger og sanktioner.

JP Morgan Chase Bank's administrerende direktør, James Dimon

Disse kommer fra kommunale obligationer og derivater der har vist sig giftige. I modsætning til JPMorgan, der har nydt godt af forbundsredningsplanen, har de byer og  skoler, banken har finansieret, ikke modtaget nogen hjælp fra Washington.

1. Joseph Ambrosini siger, at aftalen så så enkelt ud.
JPMorgan Chase & Co bankfolk fortalte ham, at der var virkelig ikke nogen risiko.
D. 25 sept., ugen efter at at Lehman Brothers kollapsede, var Newcastle egnens Skoledistrikts rente af hovedstolen 9.7 mio dollars oppe på 10.6 % - dobbelt så meget som ved månedens begyndelse.

Mange kommuner, herunder Butler County, Jefferson County og Philadelphia, hyrede finansielle rådgivere til at analysere priser, gebyrer og renter for at afgøre, om gældsbeviskontrakterne var fair. De viste sig at være betalt af JP Morgan!!

2. I Erie,
anbefalede JPMorgan Pottstown fra det Pennsylvania-baserede IMAGE, som skoledistriktets uafhængige  finansiellle rådgiver. På et møde d. 4. september 2003 i Erie City Skoledistrikts bestyrelse roste JP Morgan bankier David DiCarlo firmaet.

JP Morgan gav skole- distriktet $ 755.000 som forskud og indkasserede $ 1.2 millioner i gebyrer. IMAGE afslørede aldrig JPMorgans honorar. Heller ikke banken.

JPMorgan tog et gebyr på $ 1.23 million, ifølge data indsamlet af Bloomberg. Det er næsten 10 gange den rimelige sats.
"Frihed fra Chase gebyrer".
Se denne "
Revolutionerende Tiggeropera".

Hvis du har været offer for JPMorgan Chase Bank, dets funktionærer eller ansatte, bedes du sende en e-mail eller ringe til (202) 370-6291"

3. Intetsteds har JPMorgan's derivathandeler afstedkommet mere ravage end i Jefferson County, Alabama.

Amtet har $ 5.4 milliarder i gældsbeviser på sine bøger - det meste af alle amter i USA - bankerot truer.
Jefferson County sagde, at det ikke kunne klare sin $ 84 mio rentebetaling d.1 oktober.
JPMorgan og andre kreditorer, gav det en måned til at komme med en plan til at omarbejde gælden.

I "Bankerne, der flåede Alabama'' (september 2005), rapporterede Bloomberg Markets Magazine, at JPMorgan forlangte $ 45 millioner for meget på sine derivathandler.
Rentesatsen, som  Jefferson County skal betale for sine obligationer sprang så højt op som til 10 procent i februar fra omkring 3 procent to måneder tidligere.

Clarence Arnold, der bor i Birmingham på $ 738 om måneden fra Socialsikringen, er bekymret for, at folk som han vil skulle betale regningen. " Sorteper ender til sidst hos os. Det gør den altid."

                                                           Billede af David Dees

Amtet betalte JPMorgan og en gruppe af banker $ 120,2 millioner i gebyrer for derivater, som skulle beskytte mod risikoen for stigende renter. Disse gebyrer blev omkring $ 100 millioner mere, end de burde have været baseret på gældende satser.

JPMorgan og syv andre banker stod tilbage med de fleste af obligationerne, efter at kreditmarkederne frøs til i begyndelsen af 2008. Bankerne bad om at få betalt tilbage af amtets skattepenge eller højere kloakgebyrer.

The New York Times,  4 Sept. 2008: JP Morgan besidder $ 2.5 milliarder af Jefferson County's gældsbeviser. Amtet skylder nu  $ 250 millioner på gældsbeviserne - meget af det til JP Morgan. JP Morgan Chase & Co er genstand for en forbundsundersøgelse af dens praksis i den kommunale gældsbevisforretning.

4. Midt i Wall Streets sammenbrud har JPMorgan og Jamie Dimon (US Financial Services Round Table), JP Morgans Chase Banks adm direktør, stået som søjler.
a. Federal Reserve "reddede" en vaklende Bear Stearns (der i virkeligheden var solvent!!!) i marts, idet det amerikanske finansministerium lovede $ 29 milliarder til Dimon's virksomhed til at dække tab.

b. I oktober overtog JPMorgan den ruinerede Washington Mutual Inc.

Kriminalpolitiet undersøger
De kommunale derivater er blevet indviklet i den største strafferetslige efterforskning af de offentlige finanser nogensinde gennem justitsministeriet.

Anklagerne har underrettet mindst fem tidligere JPMorgan bankfolk om, at de er genstand for en undersøgelse af, om bankerne har taget for meget af de lokale regeringer.

5. I april 2002 modtog Philadelphia  International Airport $ 6.5 millioner af JP Morgan.

I juni 2008, s Philadelphias embedsmænd siger, at de egentlig ikke har mulighed for at annullere gældsbeviset. Baseret på priserne i slutningen af september teg den variable rente på obligationerne, som lufthavnen udstedte, til 7,2 procent fra 1,8 procent ugen før. Opsigelse koste Philadelphia omkring $ 24.4 millioner ifølge byen. Det er næsten $ 20 millioner mere end det, den har modtaget i 2002.

6. I september 2003 fik Butler Area School District $ 730.000 fra JPMorgan.

Banken fik $ 894.000 på samme tid.

Distriktet påstod, at JPMorgan skjulte gebyrerne og  drev distriktet ud i en unfair handel. Pr. midten af oktober har JPMorgan  ikke svaret domstolen.

I juli fortalte JPMorgan skoledistriktet, at det ville gøre brug af optionen pr. 1. oktober. Det ville fastlåse distriktet i potentielt enorme renteforhøjelser. Så distriktet betalte JPMorgan $ 5.2 millioner for at træde ud, syv gange mere end banken betalte det i 2003.

Washington afviste en anmodning om hjælp.

Kommentar
Dette er så påfaldende, at man må stille det spørgsmål, der stilles i en hver kriminalsag: Hvem har fordel af forbrydelsen, i dette tilfælde den løbende finanskrise?
For han er måske dens ophavsmand.
Som John D. Rockefeller I sagde: "Konkurrence er en synd!"

                                                        Kejser John D. Rockefeller I

Dette er moralen hos folkene bag den Nye Verdensorden.
JP Morgan er Rothschild's amerikanske agent. Det er moralen hos  John D. Rockefeller og Rothschild, CFR-medlem George Soros, der nu er  EU-partner:
EU Commissioner Olli Rehn, 18 Apr. 2008 på et EAEA (EU-Kommissionens NGO-partner) møde i Bruxelles: "For eksempel i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har Open Society Institute - hvis grundlægger, George Soros, vil tale lige efter mig - åbnet 12 centre rundt om i landet til at støtte NGOer i deres netværk og kommunikationsaktiviteter. EU har finansieret 8 af de centre i socialt og økonomisk dårligt stillede områder af landet."
Det er på denne måde, at disse  illuminister planlægger at herske over verden.

Er du stadig ligeglad med den Nye Verdensorden, hvorom Gordon Brown, præs. Bush Sen., Henry Kissinger, Gorbatjov, Barroso og mange andre så ofte taler  (se den højre margin på denne blog)?