Barroso: “Europa Skal Lede Den Nye Verdensorden”

Posted By Anders On February 1, 2008 @ 20:45 In Dansk, Euromed | 1 Comment

Så er det officielt: EU er ledermodellen for den Nye Verdensorden. 

[1] 2/3 af den Nye Verdensordens [2] Trilaterale Projekt :  EU og den [3] Nord Amerikanske Union

[4] I en tale  [4] 30. jan , 2008, sagde José Barroso, præsident for Europakommissionen : At klargøre globaliseringen betyder også at udstyre sig med midlerne til at påvirke den. Med sin enestående model for økonomisk og politisk integration, men også sine værdier står Europa stærkt til at spille en rolle i den nye opdukkende verdensorden….Når Europa  leder, følger verden efter." Barroso erklærede d. 10. juli, 2007, at [5] EU er et imperium. 23. marts 2007 havde han erklæret, at [6] EUs love og interesser skulle strække sig ud over Europas grænser. I okt. 2007 erklærede EU Kommissionen i et lovforslag: “Det (EU)  bevæger sig hen imod sit mål: at oprette et politisk samfund i overensstemmelse med det [7] illuministiske ideal ….et lovsystem, der er både kosmopolitisk og med mennesket i centrum"  Således placerer Barroso EU ved siden af Bush-klanen, idet [8] Præs. Bush sen. annoncerede den Nye Verdensorden 5 gange 1990-91.
[9] Maria Joao Rodrigues, særrådgiver for tidligere EU præsident Socrates. sagde 8. jan, 2008: "Vi  er virkeligt forpligtede til at bedre verdensordenen."

Men nu kommer trøsten (Focus News Agency 30.01.2008): [10] Merkel og Sarkozy sætter sig imod Tyrkiets optagelse i EU . Kan de modstå den Nye Verdensorden?

Men højest råbende af alt er Kommissionens, vore politikeres og mediernes tavshed om  [11] Euromediterranien Imperiet, der skal begynde i 2010 , det [12] Trilaterale hverv at skabe det centrale projekt i Den Nye Verdensorden - [13] Verdensstaten, der endvidere skal omfatte den kommende NAU (Nordamerikanske Union) og en Fjernøstlig blok, der ledes af Japan og Kina. Barroso Jan. 30, 2008: ” [4] Europa har besluttet …sig for : "dynamisme", fornyelse og åbenhed… Jeg er overbevist om at vore tilbud kan inspirere og mobilisere (et diktatorudtryk i fredstid)  samfundet i de næste 10-20 år.” 

Nu forudsætter "dynamisme" sammenhængskraft - som konstateret af andre eurokrater.  Hitler og Lenin kunne ikke have fastholdt diktatorisk magt uden at afrette og hjernevaske ungdommen. Som tidligere påvist på denne blog er [14] EU i fuld gang med at hjernevaske vor ungdom – og øger sine anstrengelser i år:

Det [15] Europæiske År for Interkkulturel Dialog 2008 - EYID. Europa er ved at blive mere og mere multikulturel pga. EUs import af muslimer under forskellige dårlige påskud. Men anstrengelserne for at afvikle nationalfølelser og kristendom har ikke været helt vellykket. Tværtimod vinder disse ældgamle tilhørsforhold i styrke i disse år. Det deraf følgende sammenstød  mellem uforligelige parallelsamfund truer nu sammenhængskraften i EU-kolossen på lerfødder.
Formålet med EYID er at flytte den nationale identitet og loyalitet til den multikulturelle superstat EU.

Bro

I et krampagtigt og desperat forsøg på at skabe sammenhængskraft og slå bro over kløften mellem de uforligelige kulturer har EU nu iværksat et "Europæisk År for Interkulturel Dialog", hvorved der satses på at vinde ungdommen for EUs illuministiske Euromediterrane Imperium. Til afviklingen af vor kultur satser EU på at bringe ungdommen sammen om overfladiske teknik- lege, pop og samværsfestivaler, workshops, diskussioner osv. Så at vor afkristnede, kulturløse unge kan se, at de andre fyre jo egentlig er flinke, når man bare lader være med at gøre indvending mod deres lille særhed: at de føler sig kaldede til at være verdens herrer. Ingen fortæller dem, at de senere vil blive tvunget til at antage den fuldstændigt fremmede og meget strammende ideologi. [15]

[15] Afgørelse Nr. 1983/2006/EC i Det Europæiske Parlament og Europarådet af 18. December , 2006 : "Det Europæiske År for Interkulturel Dialog (2008)": Dets formål er: at bekæmpe diskrimination og social isolation, at bekæmpe racisme og fremmedfrygt. (At fremme) Asylpolitik og integration af immigranter, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling, audiovisuel politik (mediecensur) og forskning. Det bidrager til at skabe en følelse af europæisk identitet ved at omfavne forskellighed og skabe de forskellige aspekter i dette at høre til et samfund. Det styrker hos alle EU borgere - især hos de unge - bevidstheden om at udvikle Europæisk Borgerskab  som er åbent for verden(sstaten), respekterer kulturel forskellighed og er baseret på fælles værdier i EU som nedfældet i artikel 6 i EU Traktaten og EUs Charter for Fundamentale Rettigheder. Det styrker profilen, øger sammenhængskraften af og fremmer alle EU programmer og tiltag ved at bidrage  til interkulturel dialog.
10.000.000 skatteyder-euro er afsat til dialogen (art. 11, stk.1). Resultater og vurdering vil indgå i fremtidig EU-politik, forholdsregler og tiltag på dette område.

Året vil fremvise  [16] 7 flagskibsprojekter  på europæisk basis såvel som EU støtte til et nationalt projekt i hvert medlemsland samt et partnerprogram med sigte på at mobilisere [17] civilsamfundet. Civilsamfundets (bestukne NGOer og nationale regeringers) aktive engagement vil fokusere på de bedste metoder og identificere behov i den interkulturelle dialog. Kendte ambassadører er også udnævnt til at styrke bevidstheden om vigtigheden af og fordelene ved interkulturel dialog. 

[18] [19] 7 debatter vil blive afholdt i Bruxelles i løbet af EYID og skal dække et spektrum af emner fra  [20] interfaith dialog til mangesprogethed og mediernes rolle (mediecensur).                                                  Huset Rothschilds våbenmærke 

 Debatterne henvender sig først og fremmest til journalister og civilsamfundet.

Ordstyrer vil være  Shada Islam ([21] Muslim) fra [22] Europæisk Politikcenter, hvis formand er [23] Peter Sutherland, også formand for Rothschild Partnerne Goldman Sachs og [24] BP. Han er også  Rockefellers mand, idet er han er i Bilderbergs styringskomité  og Trilateral Commission. Endv. er  han næstformand for [25] European Round Table of Industrialists, der blev skabt af Volvos Per Gyllenhammar, som også var rådgiver for Rockefellers Chase Manhattan (Andreas von Rétyi, Bilderberger, Kopp Verlag Rottenburg, 2006). Shada er Journalist i Bruxelles med speciale i immigration og anti-diskrimination samt programdirektør i Europæisk Poltikcenter. Hun bidrager også regelmæssigt til BBC.

D. 27 January 2008 organiserede Europakommissionen  [26] Europæisk Grænsenedbryderceremoni i Cannes.  [27] Abd Al Malik, (fransk muslimsk rapper, tidligere   kriminel), ambassadør for det Europæiske År for  Interkulturel Dialog 2008, var inviteret som æresgæst og optrådte under showet. Med denne meget symbolske tildeling af en EBBA musikpris  … vil Kommissionen hæve de unges bevidsthed om vigtigheden af at nedbryde mentale og geografiske hindringer.

Jeg har andetsteds berettet om [28] Stormuftien af Syriens tale i EU Parlamentet, hvor han på  taqija-vis benægtede eksistensen af "Hellig Krig" og overbeviste halvdelen af EU parlamentarikerne om, at islam er "fredens religion". Og hvordan EU i sit referat undlod passagen, hvor han truede   med krig og blodbad i Holland, hvis det hollandske parlamentsmedlem Wilders´ islamfilm vanærede Profet eller Koran!! 

Dansk Center for Kultur og Udvikling indgik 27 maj  2005 samarbejdsaftale med [29] ISESCO , hvis Charter (art. 4 og 5a) påbyder at udbrede islam til hele verden og at forhindre integration af muslimer i ikke-muslimske lande. 

[30] Dansk Center for Kultur og Udvikling (under udenrigsministeriet)[30] er påfaldende passiv efter sit aggressive forræderi i 2006:”Images of the Middle East”. I stedet synes dens danske afdeling af  Anna Lindh Foundation at være udpeget til at løfte byrden i maj:

[31] Anna Lindh Foundation 
Vil mobilisere alle medier og civilsamfundet i en enorm propagandakampagne i maj.

Anna Lindh Foundations overtalelsesanstrengelser, identitetsudslettelse og store udgifter kan Den Nye Verdensorden nok behøve. En nylig [32] WEF undersøgelse viste at op mod 80% frygter islam i Europa og USA.

EYIDs formål er at bringe personer fra forskellige samfund og kulturer sammen. "De skal fremme EUs strategi ved at respektere og fremme kulturel forskellighed og EUs forpligtelse til solidaritet, social retfærdighed og forstærket sammenhængskraft - hvilket giver EU lov til at virkeliggøre nyt virkningsfuldt partnerskab med nabolande."

Vil dette kunstige forsøg krones med held? Det må ses som led i [14] EUs enorme ungdomsforførelses- apparat.
Erfaringerne fra nazi- og sovjettiden viser desværre, at når tiden og en massiv indsats fra medier og uddannelses institutioner samtidig med manglende åndelig immunforsvar hos forældrene falder sammen, så når en diktatorisk superstat som EU altid sit mål. 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=389

URLs in this post:
[1] Image: http://euro-med.dk/billeder/barroso.jpg
[2] Trilaterale Projekt: http://americanendeavor.blogspot.com/2007/11/erasing-our-american-borders-nau-nafta.html
[3] Nord Amerikanske Union: http://uk.youtube.com/watch?v=T74VA3xU0EA&feature=related
[4] I en tale  : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/51&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en

[5] EU er et imperium: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article2056576.ece
[6] EUs love og interesser skulle strække sig ud over Europas grænser.: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/176&format=HTML&aged=0&
;language=EN&guiLanguage=en

[7] illuministiske ideal: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0356&language=EN
&mode=XML

[8] Præs. Bush sen. annoncerede den Nye Verdensorden 5 gange 1990-91.: http://www.threeworldwars.com/nwo-timeline2.htm
[9] Maria Joao Rodrigues: http://euro-med.dk/?p=267
[10] Merkel og Sarkozy sætter sig imod Tyrkiets optagelse i EU: http://www.focus-fen.net/index.php?id=n132611
[11] Euromediterranien Imperiet,: http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Deklarationen-Euromediterranien-Hemmelige-Aftaler.php
[12] Trilaterale: http://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission
[13] Verdensstaten: http://www.augustreview.com/issues/globalization/the_trilateral_commission:_usurping_sovereignty_200
7080373/

[14] EU i fuld gang med at hjernevaske vor ungdom: http://euro-med.dk/?p=95
[15] Europæiske År for Interkkulturel Dialog : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_412/l_41220061230en00440050.pdf
[16] 7 flagskibsprojekter: http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html
[17] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/european-year-of-intercultural-dialogue.gif
[19] 7 debatter vil blive afholdt i Bruxelles: http://www.interculturaldialogue2008.eu/408.0.html
[20] interfaith: http://euro-med.dk/?p=348
[21] Muslim: http://www.zoominfo.com/people/Islam_Shada_311538724.aspx
[22] Europæisk Politikcenter: http://da.wikipedia.org/wiki/European_Policy_Centre
[23] Peter Sutherland, : http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Sutherland
[24] BP: http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B0DE6DF1F31F93AA1575BC0A961948260
[25] European Round Table of Industrialists: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Round_Table_of_Industrialists
[26] Europæisk Grænsenedbryderceremoni: http://www.interculturaldialogue2008.eu/405.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&tx_ttnews%5Bba
ckPid%5D=333&cHash=013f2ce5d4

[27] Abd Al Malik: http://www.nouvellescles.com/article.php3?id_article=662
[28] Stormuftien af Syriens tale i EU Parlamentet: http://euro-med.dk/?p=318
[29] ISESCO: http://www.isesco.org.ma/English/Charter.html
[30] Dansk Center for Kultur og Udvikling: http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
[31] Anna Lindh Foundation: http://www.euromedheritage.net/resources/1001_en.pdf
[32] WEF undersøgelse : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7200514.stm