Jeg håber, at følgende er taqija - men jeg tror det ikke - e-Marrakech, Marokko (ingen dato): Mange af talerne ved åbningen af den 1. Forsamling for Sprogundervisning og Arabisk Kultur, i den Franske Nationalforsamling, understregede nødvendigheden af at være mere opmærksom på arabisk sprog i det franske landskab med det formål at "bedre forståelse, dialog og gensidig fordelagtig løsning."
"Mødet, der blev indledt af Sammenslutningen "Convergence Mediterraneée" og den Arabiske Verdens Institut (IMA) har givet tilstedeværelsen af et stort antal ambassadører fra de arabiske lande, interessenter fra erhvervslivet, kultur, af uddannelses-, forsknings-og miljøorganisationer.
Deltagerne drøftede sociokulturelle, politiske og økonomiske spørgsmål af betydning for bestræbelsen på fælles identitet, fremlægning af en fælles arv og oprettelse af porte til at fremme interkulturel dialog og gensidig gavnlige tilnærmelse.

                                         Institut du Monde Arabe i Paris (IMA)

I sit budskab til deltagerne, beskrev den franske præsident, Nicolas Sarkozy,  arabisk som " fremtidens, udviklingens og modernitetens  sprog" og håbede, at "franskmænd tager større del i arabisk sprog, der udtrykker store kulturelle og åndelige værdier".

"Vi skal investere i arabisk sprog," sagde han, fordi "dens lære er en kraft af udveksling, åbenhed og tolerance" og "bærer en af de ældste og mest prestigefyldte civilisationer i verden."

Han opregnede de forskellige "fremskridt i mangfoldighed", som oprettelsen af CFCM (Conceil Francais du Culte Musulman), at der kommer flere muslimske kvadrater på kirkegårdene!!, uddannelse af imamer og kapellaner og udnævnelsen af ministre fra mangfoldigheden i regeringen.

"Frankrig er en ven af de arabiske lande. Det søger ikke et sammenstød mellem øst og vest," siger han og understreger samtidig den stærke tilstedeværelse af lederne fra de arabiske stater som grundlæggere af Middelhavsunionen på  topmødet forgangne 13. juli .

Middelhavet er grundlægger af vort fælles håb. Det er i vores fælles hav, der er de vigtigste udfordringer: bæredygtig udvikling, sikkerhed, uddannelse og fred," sagde den franske præsident i sit budskab.

Marc Lefineur, Første Næstformand i den Franske Nationalforsamling, understregede, at erhvervelse og undervisning i arabisk sprog udgør "et kulturelt aktiv, respekt for andre og gensidig forståelse.

"Endelig understregede Qatars ambassadør  i Frankrig, hvis landet sponsorerede mødet,  behovet for at "revidere ordningen for undervisning i arabisk i Frankrig" til at være "lige så effektiv som i de andre sprog".
Han nævnte idéen om åbning af et Qatar Hus som "et sted for udveksling, møder og opdagelsen af  muslimsk kultur."

Arbejdet af dem, der sidder i to fora vil sætte fokus på den kulturelle og økonomiske undervisning i sprog og arabisk kultur i Frankrig med henblik på Middelhavsunionen og de forbedringer, der kan puste nyt liv i undervisning i arabisk sprog.
 Hvert af disse fora samler eksperter og aktører på området (forskere, ledere af foreninger og institutioner, repræsentanter for virksomheder), der vil tage fat på forskellige emner såsom arabisk sprog som et professionelt trumfkort, den rolle, foreninger og kulturelle institutioner har til at styrke den Arabiske verden, den rolle, som medier og nye teknologier har i opbygningen af en Middelhavsidentitet.

Udstillinger og andre begivenheder på IMA Paris tiltrækker mere end 800.000 besøgende, mens større virksomheder i stigende grad er opsat på at uddanne deres folk til den arabiske verden, dens kultur og dens sprog for at fremme samhandelen med deres partnere.

Delegater fra Den (Franske) Nationale Folkekongres (NPC), der består af medlemmer af gruppen for Algeriet-Frankrig venskab, deltog i noget af arbejdet.

EU's retskommissær, Jacques Barrot, glæder sig ligeledes over muslimer i Europa, hævder, at deres indvandring er en moralsk forpligtelse!!

Kommentar
Har du set filmen "The Invasion of the Body Snatchers" (1956, 1993) skrevet af Jack Finney?
Således beskriver Wikipedia handlingen: "I første omgang overbevist af byens psykiater om, at sagen intet andet er end en" epidemi af massehysteri", opdager Bennell hurtigt, at bybefolkningen faktisk er  ved at blive erstattet af efterligninger, der er vokset op af en plantelignende bælg; perfekte fysiske dubletter, der dræber og skaffer deres menneskelige ofre af vejen. "Pod" folket er ikke til at skelne fra almindelige mennesker, undtagen for deres rystende mangel på følelser. Pod menneskene arbejder sammen om i al hemmelighed at sprede flere bælg - der voksede fra "frø, som er gledet gennem rummet i årevis" - med henblik på at erstatte hele den menneskelige race."

Kommentar
"Naturligvis kan man også tænke på Dracula - på nazismen, på kommunismen, på Den Nye Verdensorden, som er kommunisme og fascisme i forening!


D. 28.okt. 2008 skriver Takuan Seyo , at han ser os og "vore" politikere som ofre for kropstyvene! Og jeg tror, at han har ret. Vore kroppe er blevet så tømte for sjæl og forstand og indeholder nu kun højst meningsløs ideologi, dvs menneske-skabt religion, som Hieronymus Boschs figur  (topstrimmelen på denne blog) på vej mod den Nye Verdensorden, dvs det kaos, der opstår, når mennesket opfatter sig selv som Gud og Universets herre, hvad illuministerne gør (explanatory statement), som EU erklærer at tilhøre.

Denne nye orden har haft flere navne: Den franske revolution, nationalisme, nazisme, kommunisme og nu "globalisme" - ifølge amerikanske Senator Jesse Helms bare et andet ord for den Nye Verdensorden.

Jeg synes, kropstyveriet bliver glimrende illustreret ved  tilfældet Nicolas Sarkozy - og især i den ovenomtalte tale. Men også af os, der affinder os med sådant højforræderi mod vore lande og kultur.

Som jeg gentagne gange har skrevet, "vore" politikere er hjernevasket, og måske bestukne gennem deres medlemskaber af de US og Europæiske Council on Foreign Relations, og Bilderberg-klubben, og Club of Rome, samt den Trilaterale Kommission - såvel som deres venskab med multinationale selskaber, Federal Reserve osv.

  For at opnå "magt" må man underkaste sig kropstyvene i den Nye Verdensorden og være dens marionet - hvorved man netop mister magten! For det meste tier politikerne, nægter sågar rent ud deres medlemskab af disse Rockefellers magt-maskiner til at erobre verdens-regeringsførelsen med - selvom man kan læse deres navne på de officielle medlemslister!

Men nogle er så ubetænksomme at indrømme det offentligt. Dette er tilfældet med den danske erhvervs- og økonomiminister, indtil for nylig justitsminister, Lene Espersen. Her er en video, hvor denne lille Rockefeller-pige gentagne gange erkender at være medlem af den Trilaterale Kommission, dvs den klub, som forbereder en fusion af den Nordamerikanske Union, Eurasien og Det Fjerne Østen i en Verdensrepublik.

Nu burde dette rejse alvorlige problemer for minister Espersen, da hendes medlemskab af denne undergravende, antinationale, anti-kristne privatklub er 180 grader i konflikt med den danske Grundlov, som har bestemte regler for suverænitetsafgivelse.
Den danske statsminister har det samme problem: Han er bilderberger 2000 og 2003!

Men da vi alle har fået vores sjæl og sind udrenset af den Nye Verdensordens kropstyve, er vi er ligeglade - men ligesom kropstyvene snupper vi fornuftige og ordentlige menneskers kroppe og gør dem lige så vanvittige som vi selv er blevet - ved vores sædvanlige: "Pth! Konspirationsteori!" Hvorved enhver diskussion ophører - og den ikke kropsrøvede er stillet i skammekrogen. Og folk gør sig ikke engang den ulejlighed at se på, hvem der har de bedste argumenter eller  gøre sig klart, om f.eks. krige opstår tilfældigt - eller som følge af konspiratorisk planlægning.

Først når tingene er sagt i det tabuiserede fjernsyn, tror folk det!