Galliawatch": Fra Tiberge´s Desk (French) Behøver Europa indvandring?
Den Marokkanske udenrigsminister, Taïeb Fassi Fihri (foto), hilste sit lands  "avancerede status" , som EU tilbød hans land i mandags , velkommen og understregede, at Rabat herefter ville nyde fordel af  "alle" EUs fordele", på nær institutionerne.

"Hvad mener EU om denne galskab?
Her er et interview med EUs justits-kommissær, Jacques Barrot, på "Café Babel".
Barrot blev dømt for økonomisk kriminalitet til 8 måneders fængsel - men fik sin straf ophævet af sin ven, præsident Jacques Chirac, den franske præsident.

B: "Den demografiske situation i Europa kræver en indvandring, som skal være samordnet. Europas kald er også en vilje til at lette ændringer mellem landene. Indvandring er både et økonomisk og moralsk krav.

Kommentar: Komisk at høre denne mand tale om moral!

S: I begyndelsen af oktober, takkede kansler Angela Merkel tyske indvandrere for at komme. Kan en sådan ceremoni forestilles på europæisk plan?

B: Der er mange symbolske handlinger af denne art, som kan forestilles at vise indvandrere, at de virkelig har en plads her. Vi står sandsynligvis over for denne form for manifestation, når vi har skrevet det nye direktiv om modtagelse af flygtningene.

S: Islam  opfattes af nogle som uforenelig med værdierne i det europæiske demokrati, som er  for fred og ligestilling. Hvordan er EU's stilling til dette problem?

B. Denne måde at se islam som antagonistisk til de europæiske værdier er en helt ufuldstændig og forkert opfattelse. Islam er en monoteistisk religion, som forekommer mig at være forenelig med principperne om verdslighed.
Hvad der ikke er tilfældet er, at alle er funamentalister, ikke bare islamisterne, som vil adskille og udelukke andre religioner. Så snart pluralisme er accepteret af islam, er islam i hvert fald velkommen i Europa.

Hvad der er sandt, er, at vi altid bekæmper den tro, at kristne samfund ikke altid lige så velkomne, som de burde være i det islamiske miljø. Mens dette er karakteristisk for en række islamiske stater - er det ikke tilfældet  i Europa. Europa går ind for religiøs pluralisme, og selvfølgelig må al islam, som ønsker at være til stede i Europa, være nødt til at acceptere denne pluralisme."  (Hvilket Koranen forbyder!)

Diskussion

Dette er gennemførelsen af EU's løfter på VI. Euromediterrane Udenrigsminister- konference i Napoli den 2-3 december 2003: Indrømmelse af de 4 fundamentale rettigheder i EU til de euromediterrane "partner"-lande, herunder fri indvandring til EU - begyndende med Marokko - og etablering af et Euromediterransk fællesmarked i 2010 for at bane vej for Middelhavsunionen - som proklameret i Paris den 13-14 juli i år.

Dansk Kulturs Folder 2007

Hvorfor er vi europæere indforståede med dette højforræderi? Tja, fordi vi er hjernevaskede og dekadente, selvfølgelig. Vores forfædre ville aldrig have accepteret dette!

Hvordan visionerne fra  Rabat Commitment nu er ved at blive indført
Kristeligt Dagblad (DK) 21 okt, 2008: "Den næste generation skal lære det, der forener menneskeheden med henblik på at bygge bro mellem kulturer.
Vores uddannelsessystem skal fremme og udvikle et åbent sind, der nærmer sig det ukendte med intellektuel nysgerrighed snarere end frygt," sagde udenrigsminister Per Stig Møller (hvilket man jo gerne gør efter at være overfaldet!).

Konferencen "Uddannelse for interkulturel forståelse og dialog" vil mindske afstanden mellem Vesten og den muslimske verden. En udfordring, som begynder i skolen.
Konferencen skal understrege betydningen af uddannelse som et middel til at understrege den gensidige forståelse og fredelig sameksistens mellem kulturer," siger Per Stig Møller.
"Formålet med konferencen er at fjerne fordomme om andre kulturer fra lærebøger."

Kommentar
Originaltitel i denne meddelelse var: "Afstanden mellem os og muslimerne skal reduceres". Du Store! Sådanne klare budskaber til offentligheden, er uacceptable. Så titlen blev ændret til: "Uddannelse er vejen frem"!

Denne konference havde UNESCO og Den Islamiske Konferenceorganisation som deltagere.
4 danske biskopper, præster, etc. mødte imamerne for at tale om deres "fælles, Interfaith Gud" og "den interreligiøse dialog", en blasfemi mod både kristendommen og islam.
Nu har de intensivt forsøgt at slå bro over den religiøse / kulturelle kløft til islam i 1400 år - og her i 40 år - uden nogen succes.

Udenrigsministeren ved det - at der kun kan bygges bro over forskellen ved vores underkastelse under islam og Shariah. Dette er højforræderi mod vores kultur og religion - som udenrigsministeren begge har opgivet til fordel for den Nye Verdensorden.

Desværre har det danske udenrigsministerium spillet en pionerrolle i denne europæiske underkastelse under islam  gennem sit Danske Center for Kulturel Udvikling (DCCD). Således sammenfattede Centerets direktør, Olaf G. Hansen programmet i en forfærdelig tale i Rabat den 13 juni 2005: Skolebørn skal islamiseres, lære masser om den store islamiske kultur og religion - uden at lære om de negative sider, naturligvis. Skolebøgerne skal revideres - historien skal forfalskes. Journalister skal hjernevaskes til at være multikulturelle, dvs islam-fans.

"Selvcensur" er et  must - som det allerede har været i årtier.
Udvekslinger på alle niveauer skal fremmes. Multikultur skal fremstillles som normalitet ved multietniske journalister og NGOer. Kunst vil kun modtage offentlig støtte, hvis den udøves gennem fælles multikulturelle (islam-dominerede) "laboratorier for kunst", sport, musik, dans ser særligt egnede i denne folkeforførelsesproces osv. Nye "forsøg" med billeder i det offentlige rum, store islamiske festivaler såsom den 6 uger lange "Billeder af Mellemøsten" i Danmark 2006, beskyttet af HKH Prins Joakim! osv.

Nuvel, Rabat er hovedstaden i Marokko. Hansen's forfærdelige indlæg var en del af en konference kaldet Rabat  Commitment - en deltager er Anna Lindh Foundation, og her, og her, grundlagt af EU, Europarådet, UNESCO, Den Arabiske Ligas Uddannelses-, Kulturelle, Videnskabelige Organisation (ALECSO) og den Islamiske Uddannelses- , Videnskabelige, Kulturelle Organization (ISESCO), hvis charter beordrer til at sprede arabisk sprog og kultur til hele verden og til at sikre, at Muslimer i ikke-muslimske lande ikke integreres - men forbliver muslimer!! (art. 4 og 5).

Jeg gik og spekulerede på, hvordan dette kunne ske i netop Marokko. Her er forklaringen: André Azoulay (venstre), den nuværende formand for Anna Lindh Foundation, er finansiel rådgiver for kong Mohammed VI!! Han er medlem af Rockefeller's Trilaterale Kommission.

Wikipedia: I efteråret 1976, tog Andre Azoulay, nuværende finansiel rådgiver for Kong Mohammed VI af Marokko, selv af den jødiske elite, føringen i Paris mht. at organisere sine marokkansk-jødiske venner i en gruppe, der blev kendt som "Identitet og dialog," baseret på sefardisk-jødisk historie og kultur, som blomstrede i Marokko i alle de 500 år, der er gået siden udvisning af muslimer og jøder fra Spanien.
Han ser den jødisk-islamiske sameksistens i Marokko som et forbillede for verden
.

Hvordan Spanien og vi sælger os til islam 
Telebörse.de 20.Okt
: Den spanske regering har bedt Golf-stater om at hjælpe med at redde den indenlandske banksektor. Landet opfordrer de arabiske stater til at købe den offentlige gæld i form af statsobligationer ,hvormed en milliardtung redningspakke skal finansieres, fortalte industriminister Miguel Sebastian nyhedsbureauet Reuters. "Vi kan kun give landet likviditet, når den kommer udefra. Uden investeringer på 50 milliarder euro fra Golf-staterne og andre lande er redningsaktionen i fare for at mislykkes.
Nu inspirerer Rothschild i London til  Shariah Banking.

Og den er danskerne åbenbart helt med på - sælger os til shariaen for at spare lidt renteudgifter ved at optage sharialån (Århus Stiftstidende 28. okt, 2008)!! Men det håb kan vise sig at være en illusion: Golf Staterne er  på vej ud i malstrømmen, og her, af den illuminati planlagte krise!

Og nu går Gordon Brown åbenbart også tiggergang til Golf-araberne!

De drømmer om en tunnel under Gibraltarstrædet for at forbinde EU med landene i det sydlige Middelhavsområde og sikre   shariah sejren i Europa og Aftenlandets Undergang
Ansamed 5. aug. 2008: "Det store tunnelprojekt under Gibraltarstrædet, som vil forbinde Marokko og Spanien, vil blive fremlagt af de to lande i Den Europæiske Union den 13 oktober. Meddelelsen blev givet af den spanske udenrigsminister, Miguel Angel Moratinos, i slutningen af et møde i går i Tanger med hans marokkanske kollega, Tayeb Fasi Fihri.

Tunnelen, der er anført i feasibility-undersøgelsen mht. til et teknisk og økonomisk synspunkt, bygges af to  specielt oprettede selskaber, et spansk Seceg og det marokkanske Sned. De første jernbanevogne vil kunne passere de 40 km under strædet i 2025.
Så snart projektet er godkendt af EU, forventes det at blive finansieret af Verdensbanken, Den Europæiske Investeringsbank og Den Afrikanske Udviklingsfond, sammen med flere arabiske investeringsfonde."