"Danmark bliver den første muslimsk land i Europe" 

Dette bringes med blot 1 kommentar: Lad al den snart 10 år gamle officielle snak om de 200.000 muslimer i Danmark forstumme herefter. Muslimerne  siger nu 700.000 muslimer i Danmark = 15 % af befolkningen. Senere kommer de dog ned på 275.000. Allah ved bedst?
Er dette her en nytårsspøg?
I hvert fald er jo her udtrykt, hvad vi frygter.

"Denmark will be the first muslim land in Europe"

Just one comment: The Muslims state that there  are not  200.000 Muslims in Denmark as officially stated for the last nearly 10 years - but 700.000 = 15 % of the population. Later on only 275.000 are stated. Allah knows better?
Is this a New Year joke?
At least, here it  is expressed what we  fear

Here is an English translation 

"Dänemark wird das erste muslimische Land Europas"  (siehe die deutsche Fassung nach dieser Original-Homepage)

Nur ein Kommentar: Statt der seit fast 10 Jahren offiziell angegebenen 200.000 Muslime in Dänemark gibt es laut den Muslims  700.000 = 15% der Bevölkerung. Die Zahl wird jedoch später auf 275.00 reduziert. Allah weiss immer besser?
Ist dies ein Neujahrsspass?
Jedenfalss ist es eben das, wovor wir uns fürchten, hier zum Ausdruck gekommen.

DANSK MUSLIM PARTI DAMP  


Link katalog about everything-om hvad som helst:

Link:


Copyright2007©Dansk Muslim Parti
 
Velkommen!
 

Dansk muslim parti - DAMP

DAMP- Dansk muslim parti (Danish muslim party)
 

Danish muslim partys agenda-Dansk muslim parti agenda: Pressemeddelse -Dansk Muslim Parti

Dansk Muslim Parti informerer/Danish muslim party informs:

Danish muslim partys agenda-Dansk muslim parti agenda:

Danish muslim partys only agenda is to get muslims into danish politics and into the parliament, no matter what our ideas and religious or political beliefs are.

Idea behind this is simply this: since we live in Denmark and here is about 700 000 muslims, we could actually have about 60 ( =1/3 ) muslim representatives in danish parliament, and therefore also in danish government, - and therefore we feel it would be worthwhile to get muslim candidates, so that also muslims ideas, values and viewpoints would become heard,respected and understood better in danish politics and in danish government and parliament.This way we could also stop discrimination in danish society.

Dansk muslim partis eneste agenda er at vi vil have mere muslimer til dansk politik og til folketinget.Det er ligemeget hvad er vores ideer eller politiske eller religiøse ideer.

Idén er bare at fordi vi bor i Danmark og her er ca. 700000 muslimer, vi kunne have ca. 60 (=1/3) representanter i folketinget og derfor også have muslimer i regering , - og derfor vi tror at det er en god ide , fordi vores ideer,værdier og synspunkter kunne blive hørt og forståt bedre i dansk politik- og i folketinget og i regering.Dette kunne også stoppe diskrimination i dansk samfund.

We have Freedom of religion in Denmark , and therefore everyone have right to practise their religion what ever it is, and also society must respect every religion and accept its manners and beliefs.

Pga. Religionsfrihed Alle i Danmark skulle have rettigheder at leve ifølge deres religion, og derfor er det ulovligt hvis nogen prøver at stoppe muslim-religion.F.eks. det kan godt være at DF partis udtalelser eller agenda er ulovlig ifølge internationelle lov.Therefore f.ex. DF partys opinions and agenda may be criminal , and may become judged as a crime if judged according to international laws.

___________________________________________________________________
Vågn op-bliv politiker! Wake up-become a politician!
Our goal is to get our candidates into parliament-folketinget, and to all politics of Denmark and this way help immigrants in Denmark.
Vi skal have flere muslimer til folketinget.We are not religious movement-we are only a political movement trying to get equal treatment for immigrants and muslims in Denmark.Vi er ikke religiøs bevægelse-vi er kun politisk bevægelse og vi kun vil få rettigheder og bedre liv til indvandrere og muslimer i Danmark.
We want to do politics,and find peaceful solutions.We hope that danish society gives us chance to do this.Vi vil skabe fred.
Here lives about 275000 muslims now-we win next election easily.Her bor ca. 275000 muslimer i Danmark-vi vinder nemt næste valg.(ingen ved sikkert hvor mange muslimer bor i Danmark- eller vores regering skjuler information?No one knows exactly how many muslims live in Denmark-or government knows,but hides data?)
Immigrants have no other hope- and Denmark has no other hope?DAMP er vores eneste håb?

DET UTROLIGT AT DANMARK HAR IKKE MUSLIM SOM INTEGRATIONSMINISTER -ELLER MÅSKE INGEN MUSLIMER I INTEGRATIONSMINISTERIUM? It is unbelievable that Denmark has not muslim as integrationsminister-or maybe not a one muslim in integrations ministry?

Treating immigrants wrongly will in the future cause riots and many problems- and therefore it is a must to get muslims into politics-not throw immigrants out of life in Denmark.Vi skal have muslim og indvandrer politikere,ellers bliver der problemer i Danmark i fremtiden.Ved hjælp af muslimer i politik undgår Danmark problemer.
Modern danish politics can be called apartheid politics- you cannot even read anywhere in Denmark what muslims or immigrants think or say about situation in Denmark.Nu er indvandreres og muslimers situation dårlig i Danmark.
'Muslim party' will be biggest party of Denmark- and it may be soon.First day after Turcey becomes EU member country- about one million 20-50 years old muslims moves to Denmark?And after that Denmark will be a muslim country?Be ready!
But we may not wait that, - we must be a party of government already now.
'Muslim parti' vil blive den største parti i Danmark i fremtiden.Men danskere skal ikke være bange eller utilfreds med det-vi skaber fred og feremtiden vil blive bedre for alle.Men vi skal ikke vente Turkey-vi skal blive regerings parti allerede nu!
Vi skal kræve muslimsk integrationsminister- nu?We must demand muslim integrations minister -now?

Many danes feel this strange, because Denmark has not have muslim government before- but we can assure you that everything will be better in muslim Denmark:
No drugs,no crime, peace, and humanity- instead of drug culture,immorality,possibly human rights crimes and violence which we have now.
Voldssamfund skal stoppes.
We may not stand and watch when our people are treated wrongly - Vote muslim parti. Vote muslim! (If you are a communist-vote muslim communist candidate, if you are a conservatie-vote conservative muslim candidate, etc.)
This is only way to get equality in Denmark?
Alle muslimer i Danmark skulle støtte muslimer og stemme muslimer.Vi skal glemme hvis vi har forskellige meninger- og stemme muslimer til folketinget.Det er bedre at snakke om vores meninger i folketinget, end på gaden.If we have different ideas, it is anyway better to argue or discuss about them in Parliament , than on the streets.
I fremtiden dansk regering har ca. 50% muslimer,- eller vi har 100% muslimsk regering.
Nu- vores politik er at hvis du er muslim- er det bedre at vi har muslimer i folketinget.Ellers får vi aldrig 'menneskerettigheder' eller ligestilling i dansk samfund?Our politics is that it is better to have muslims in parliament in Denmark-otherwise we do not get 'human rights' or equality in danish society?
Hvad som helst er din politisk eller religiøs holdning- er det bedre hvis vi har muslimer i folketinget og i dansk politik,Ik?
Danmark bliver den første muslimsk land i Europe?Denmark will be first muslim land in Europe?Men så længe skal vi bare være en del af dansk politik,Ik?-og ikke bare side og opleve forkerte handlinger mod os her?But now we must be part of danish politics anyway-and not sit and wait when wrong things happen to us in Denmark?
 
MVH
 

http://damp.mono.net/

 

Dansk Muslim Parti - DAMP - Danish muslim party

_________________

Copyright2007©DanskMuslimParti


More-mere:

Provocation of muslims has  not  caused  much problems in Denmark.
This  proves  how good people  immigrants  and  muslims  in Denmark  are.
There was  more problems with gang youth house of Norrebro,than with muslims  ever in Denmark.Provokation mod islam gav ikke  samfundsproblemer i Danmark og  det  beviser  at  muslimer  er  fredelige mennesker.Ungdomshuset har  givet mere problemer end muslimer  nogensind i Danmark.
 
Jyllands-Politikens   provocation  were  made  by illuminists-zionists?Illuminist -zionister  bag provokation?Ahmadinejad har  talt noget om det nu vedrørende svensk provokation af 2007.
Ahmadinejad says  something  like  this- and  same thing  now in Sweden.
 
Illuminists-zionists  idea  is  to get a  war  between muslims  and  christians,that is  why they try to get terrorism.Illuminister-zionister vil skabe krig mellem  muslimer  og  kristne,og derfor vil de provolere terrorisme.Muslimer  er  ikke  terrorister.Muslim people are  not terrorists.
That is  why  we  must know  this,  and  stay  calm.Derfor skal vi være fredelige.
 
Islam is a religion of  peace  and  love.Islam er  fred og  kærlighed-ikke  krig eller  terror.
 
Let islam help  Danmark and make Denmark a reasonable land.Lad islam  hjælpe  Danmark-vi skal  gøre Danmark  fornuftig land!
 
Let's  get  100  muslims  into  folketinget/parliament.Vi skal  have 100 muslimer  til  folketinget.
 
There is no other  choice-Danmark skal have muslim parti-og muslim kandidater- og muslim politikere- NU!
 

Alle  indvandreres og muslimers sager skal undersøges og  diskriminering eller forskelbehandlinger  skal undersøges.All immigrant  and muslims cases in Denmark  must be  investigated  because  of  possible  discrimination towards  them.

 

Indvandrere og muslimer i danske  fængsler kan tolkes at  være politiske  fanger? Immigrants and muslims  in danish prisons can be understood being political prisoners?

 

Every immigrant  or muslim in  danish  jails  should be released from prisons, because it is  possible  that there has been plotting  or framing  or provocation towards  them - and all cases  should  be  investigated  again carefully.

MVH,
 
Dansk muslim parti-DAMP

poste restante,
Bagsværd posthus 
Bagsværd Torv 8
2880 Bagsværd
DENMARK

______________________________________________
DAMP
24.8.2007 Gladsaxe
DAMP
Dansk muslim parti

______________________________________________

______________________________________________
Pressemeddelelser - press releases ,Dansk muslim parti - Danish muslim party - DAMP:

http://damp.mono.net/9288/Pressemeddelelse-Press%20%20release

http://damp.mono.net/9285/Pressemeddelelse-Press%20release

http://damp.mono.net/9262/Pressemeddelelse-Press%20release

Dansk Muslim Parti - DAMP. Danish muslim party, 2007

Partiformand,Party leader,Tuure Toivikko
Dansk - engelsk:
 Du er også velkommen til at kontakte  på dansk og engelsk. 
 
Copyright2007©Dansk Muslim Parti

 
http://damp.mono.net/         

DAMP - Danish muslim party: Neu auf dem Wahlzettel in Dänemark - Auszüge mit deutscher Übersetzung

Im Wortlaut - Wahlzettel der Danish muslim party: … "Muslim party' will be biggest party of Denmark - and it may be soon. First day after Turkey becomes EU member country - about one million 20-50 years old muslims moves to Denmark. And after that Denmark will be a muslim country. Be ready! …

Die Moslem-Partei wird die größte Partei Dänemarks sein – und das kann schon bald sein. Am ersten Tag, nachdem die Türkei EU-Mitglied wird – werden etwa eine Million 20-25-jähriger Muslime nach Dänemark umsiedeln. Und dann wird Dänemark ein
muslimisches Land sein. Seid bereit!

But we may not wait that, - we must be a party of government already now."

Aber darauf dürfen wir nicht warten – wir müssen schon jetzt eine Regierungspartei sein.

"Many Danes feel this strange, because Denmark has not have muslim government before - but we can assure you that everything will be better in muslim Denmark:

Viele Dänen mögen das als fremd empfinden, denn Dänemark hat bis jetzt noch keine muslimische Regierung gehabt – aber wir können Ihnen versichern, das in einem muslimischen Dänemark alles besser sein wird:

No drugs, no crime, peace, and humanity - instead of drug culture, immorality, possibly human rights crimes and violence which we have now."

Keine Drogen, keine Kriminalität, Frieden und Menschlichkeit – statt einer Drogenkultur, statt Unmoral, möglicherweise Menschenrechts-Verbrechen und Gewalt, eben das, was wir jetzt haben.

"We may not stand and watch when our people are treated wrongly - Vote muslim parti. Vote muslim! (If you are a communist-vote muslim communist candidate, if you are a conservatie-vote conservative muslim candidate, etc.). This is only way to get equality in Denmark."

Wir dürfen nicht dastehen und zusehen, wenn unsere Leute falsch behandelt wrrden. – Wählt die Moslem-Partei – wählt muslimisch! (Wenn Sie ein Kommunisten-Wähler-Muslim sind, wählen sie einen kommunistischen Kandidaten, wenn Sie ein Kondervativen-Wähler-Muslim sind, einen konservativen muslimischen Kandidaten etc.). Nur so können wir in Dänemark Gleichbehandlung erlangen.

"Denmark will be first muslim land in Europe".

Dänemark wird das erste muslimische Land in Europa sein.

"Jyllands-Politikens provocation were made by illuminists-zionists"

Die Provokation von Jyllands-Politikern sind von illusionären Zionisten gemacht worden.

"Islam is a religion of peace and love".

Der Islam ist eine Religion des Friedens und der Liebe.

"Let islam help Danmark and make Denmark a reasonable land"

Möge der Islam Dänemark helfen und Dänemark zu einem vernünftigen Land machen.

"Let's get 100 muslims into folketinget/parliament.

Lasst uns hundert Muslime ins Parlament kriegen.

There is no other choice - Danmark skal have muslim parti
All immigrant and muslims cases in Denmark must be investigated because of possible discrimination towards them. Immigrants and muslims in danish prisons can be understood being political prisoners."

Es gibt keine Wahl: Dänemark muss eine muslimische Partei haben. Sämtlichen Fällen von Immigranten und Muslimen in Dänemark muss nachgegangen werden, wegen möglicher Diskriminierung ihnen gegenüber. Immigranten und Muslime in dänischen Gefängnissen können als politische Gefangene betrachtet werden.

"Every immigrant or muslim in danish jails should be released from prisons, because it is possible that there has been plotting or framing or provocation towards them - and all cases should be investigated again carefully."

Jeder Immigrant oder Muslim in dänischer Haft sollte aus dem Gefängnis entlassen werden, denn möglicherweise gibt es einen Komplott oder Intrigen oder Provokationen gegen sie. Alle diese Fälle sollten sorgfältig überprüft werden.

Dansk muslim parti-DAMP poste restante,
Bagsværd posthus
Bagsværd Torv 8
2880 Bagsværd / DENMARK 

Dansk muslim parti,poste restante,Bagsværd posthus,Bagsværd torv 8,2880 Bagsværd