Internationale bankfolk har længe bevist, at de er fuldstændig amoralske, når det kommer til penge (The August Review - Global Elite Res. Centre, Dec. 2007). De financierede den  Bolshevistiske Revolution i 1918 lige så fornøjede, som de financierede Hitler i 1930erne. Bag disse operationer dukker navne som  J.P.Morgan (Rothschild agent og nu Tony Blair´s arbejdsgiver), Rockefeller og  Federal Reserve Bank System op  hele tiden. I forbindelse med Hitler bør man ikke glemme den meget væsentlige financiering via nuværende præs. Bush´s bedstefar Prescott Bush -  endog efter, at USA var trådt ind i 2. Verdenskrig.

Og nu har islam hele den globale bankverden bag sig. Som det vil fremgå efterfølgende dukker de samme navne op igen i sharia-bankvæsenet. Hvorfor?

“Den uhellige alliance mellem islam og den globale bankverden kan være det sidste hjul til vognen, som fører til opfyldelsen af den gamle drøm om verdensherredømmet. Bliv ikke overrasket over den globale “elites” tavshed, når de islamiske masser råber “Død over Amerika” – deres mål er nu flettet sammen. “(The August Review Dec. 2007).

Sharia bankfolk mødes i London d. 25. jan. 2008


“Nogle af verdens ledende autoriteter mht. islamisk finansvæsen vil mødes i London for at diskutere starten på nye sharia-indrettede produkter til det engelske bankmarked , meddeler  Islamic Bank of Britain’s (IBB) sharia overvågningskomité. Dagsordenen for mødet vil omfatte et overblik over kommende investerings- og huskøbsprodukter samt foretage et shariaoverblik over bankens aktiviteter i 2007.”

Islamisk/Shari’a bankvæsen kommer til Vestens lande takket være globale banker som Citigroup, Deutsche Bank, HSCB , Morgan Stanley, et J.P.Morgan firma,  og Goldman Sachs - alle Rothschild-Rockefeller partnere.
De har enorme summer til rådighed: HSCB Bank er verdens 4. største koncern mht. aktiver (pr. 31.12. 1.861 trillioner dollars i aktiver). Citigroups aktiver: $1.884 trillioner.

Englands premierminister Gordon Brown har udtrykkeligt fastslået, at han agter, gøre London til verdens islamiske finanshovedstad! (lige som London er Rothschilds hovedkvarter)

Socialisten Gordon Brown, en dhimmi i hænderne på Den Nye Verdensorden, tænker kun på penge. Derfor fremmer han Shariaen og ønsker at arrestere den protesterende  Lionheart, der har advaret mod islamisk bankvæsen.

Den britiske regering vil udstede sine egne “sukuk”, eller sharia-afstemte obligationer. Ja, regeringsgæld udstedt  sharia-afstemt.

Idet nu Storbritannien sætter sig ind for at blive verdens førende islamiske bankcentrum, er alle verdens banker i fuld gang med at galloppere ind i den Islamiske sharia-bankverden.

Finanshandelskonference i London d. 13.juni, 2006 afslørede Brown: ” I dag  er britiske banker pionerer mht. islamisk bankvæsen. London har nu flere banker, der tilbyder finanstjenester efter islamiske regler end noget andet vestligt finanscenter.” .

På det sidste, d. 6. december 2007, talte generaldirektøren Malcolm Knight fra Rothschild´s Bank for International Settlements til  Islamic Financial Services Board Forum i Frankfurt:

“Der er klart et stigende behov for disse produkter og dermed et fra bankside - iberegnet islamiske banker - forbundet ønske om at yde islamiske finansydelser … Det mere og mere tillokkende ved islamisk  finansvæsen ses også tydeligt i opbruddet i de store internationale banker og andre privatsektor-finansinstitutioner i retning af at sørge for islamiske finansydelser… (og ikke-islamiske investorer får det bedre med sukuks)”.

Shari’a-bankvæsen spreder sig hastigt ud over kloden og medfører en de facto anerkendelse af shariaen.
Helt enkelt: “Islamisk bank- og finansvæsen”skaber, sælger og servicerer produkter, som er i streng overensstemmelse med shariaen - Eller?.
I den islamiske kultur kaldes det “Shari’a finans” og dækker praktikkerne i bankvirksomhed, investering, obligationer, lån, mæglervirksomhed osv.
For at sikre overensstemmelse med shariaen må banker ansætte sharia-kyndige til at genenmse og godkende hvert produkt og fremgangsmåde som “halal” (religiøst ren). Det skal bemærkes, at de fleste af disse kyndige er fra den radikale Wahhabi/Salafi sharia i Saudi Arabien og andetsteds, som har synspunkter, der er diametralt modsatte den vestlige civilisations grundlæggende værdier. Shari’a finansvæsen har mange afvigelser fra vanlig bankvirksomhed: Især har det ikke lov at tage renter, og det kræver almisser (zakat).


Youssef Nada fra det Ægyptiske Broderskab financierede Broderskabets overordnede plan for erobringen af Europa: “Vestens Erobring: Islamisternes hemmelige Projekt” fra sin luksusvilla i Scweiz, indtil han blev afsløret i 2001. Qaradawi var den 4.-største aktionær i Al-Taqwa Bank i Lugano, hvis  direktør var Youssef Nada, hos hvem projektet blev fundet. Siden 1999 har Qaradawi været nægtet adgang til USA pga. forbindelser til terroristorganisationer og hans udtalte forsvar for terorrisme.

Zakat kræver, at 2.5 procent af indtægter skal gives til islamisk velgørenhed. Hvis vestlige banker følger den regel, vil deres bidrag blive chokerende. Det  er sikkert og vist, at en del af disse penge vil ende i hænderne på radikale muslimer som har svoret at ødelægge Vesten og erstatte dens regeringsform med shariaen, Allahs uforanderlige lov.

For eksempel er Dubai International Financial Centre (DIFC), et 44 hektar frihandelsområde, som blev grundlagt i 2004 i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. I følge DIFC website, vil deltagere nyde “skatteprocent = 0 på indkomst og gevinst, 100% udenlandsk ejerskab, ingen indskrænkning i veksling af udenlandsk valuta eller tilbagesending af kapital/profit til hjemlandet , operationel støtte og adgang til fortsatte forretninger. “Dette er et vidnesbyrd om vores status som renommeret internationalt  finanscenter. Morgan Stanley (Rothschild partner) er en særdeles velrenommeret organisation, og at have dem her i DIFC er en stor fordel.
Og udbyttet? En chance for at komme ind i og så dominere den islamiske bankindustri. Sådan bankvirksomhed har over $1.5 trillion på bordet i dag og vokser med en støt og eksplosiv hastighed på over 15% om året.

I 2005 gik den 12. årlige WIBC konference i gang med  “Guvernørbordsmødet” (sic!) under titlen “Styring og forretning : Skabe en ramme, som islamisk bank- og finansvæsen kan trives i”. Panelmedlem og taler nr. 2 var Dr. David Mullins, adm. direktør for Vega Asset Management i New York.

David Mullins er toprepræsentant for den Nye Verdensordens finanssektor

Hvem er Mullins? Han er i den hvidglødende kerne af international bankvirksomhed. Mullins var næstformand og leder af guvernør-bestyrelsen i Federal Reserve System (Fed) under Greenspan i George H.W. Bush’s præsidenttid. Som leder repræsenterede han Fed ved møder med G-10 Guvernørerne, den Internationale Valutafond, OECD og Bank for International Settlements. Tidligere var han departementschef i USAs Handelsministerium.
Vesten giver sin ekspertise bort med velbehag for at sikre sharia bankvæsen og garantere dens succes i hele verden.
Med hvilket formål?

En betydelig og hastigt voksende pengemængde styres nu efter islamisk lov, sharia.

Sharia: hængning af  homosexuelle i Iran. 287 personer blev hængt i Iran i 2007. (”Världen idag”. 25.1.08 - Spydpigen d. 26.1.08).

Er de globalistiske  sharia-bankfolk selv “halal” (religiøst rene)”, så de kan undgå denne skæbne, som de baner vejen for hos os?

I flg. en undersøgelse forvaltede ved slutningen af 2005 mere end 300 institutioner i over 65 retssystemer aktiver til en værdi af omkring  US$ 700 milliarder til US$ 1 trillion i overensstemmelse med shariaen.

“For at forstå dette system
er det hensigtsmæssigt at begynde med  Islam and Mammon, en bog af  Timur Kuran, skrevet, da han ironisk nok fik massiv saudisk støtte til islamisk økonomi og var Kong Faisal professor i Islamisk Tankegang og Kultur ved University of Southern California.

Sharia: 5 Iranske mænd blev straffet ved at få hugget venstre fod og højre hånd af (Koransura 5:33). Kilde:”Världen idag” 25.1.08 (Spydpigen 26.1.08- http://spydet.blogspot.com/)

Kuran finder at islamisk økonomi ikke går tilbage til Muhammed - men er en “opfundet tradition” , som dukkede op i 1940erne i Indien. Tanken om en økonomisk disciplin, som er “klart og selv-bevidst islamisk, er meget ny”

Fortalerne for islamisk økonomi påstår 2 ting: 1. at den herskende kapitalistiske orden er slået fejl  og 2. at islam tilbyder løsningen. For at vurdere den sidste påstand  helliger Kuran sig intensivt forståelsen af den islamiske økonomis faktiske funktion og fokuserer på 3 hovedpåstande:1) at den har afskaffet rente på penge , 2) opnået økonomisk lighed og 3) oprettet en overlegen forretningsmoral. Mht. alle 3 punkter finder Kuran total fiasko.

1)Intet steds er renten blevet renset ud af de økonomiske transaktioner, og intet steds nyder økonomisk islamisering massernes støtte.”

Banker, der hævder at være islamiske, “ligner mere andre moderne finansinstitutioner end noget overhovedet i den islamiske arv”. Kort sagt: Der er næsten intet islamisk i islamisk bankvirksomhed - hvilket forklarer, hvorfor  Citibank og andre større vestlige banker har langt flere anbringelser i overensstemmelse med islam, end de specifikt islamiske banker!

2)Intet steds er målet med at nedsætte ulighed ved pålægning af zakat lykkedes..

3)Den fornyede betoning af økonomisk moral har ikke haft nogen nævneværdig virkning på den økonomiske adfærd.”

Kuran afviser hele ideen i islamisk økonomi. Han slutter, at betydningen af islamisk økonomi ligger ikke i økonomien men i identitet og religion. Intrigen har fremmet spredningen af antimoderne tankestrømninger i den islamiske verden. Den har også fremmet et milieu, der bidrager til islamistisk militarisme.”

Ja, islamisk økonomi bidrager muligvis til global økonomisk ustabilitet ved at “hindre institutionelle reformer, som er nødvendige for en sund økonomisk udvikling”

Mullins,  McKinsey og her, Goldman Sachs, Ernst & Young, Bank for International Settlements (1930)?  (Rothschild partnere og døtre). Ser I mønsteret?

For at sige det kort: Islamisk bankvirksomhed er en af den Nye Verdensordens måder at investere i verdensstaten og den islamiske nedbrydning af vore nationalstater og kristendommen med vore egne penge, som vi har betalt for mellemøstlig olie. Det er de samme kræfter , som via Chicago Climate Exchange har grundlagt og tjener fedt på the European Climate Exchange med deres CO2-handel