Kristofobi II: Verdensreligion til Verdensstat

Posted By Anders On January 26, 2008 @ 12:40 In Dansk, Euromed | 2 Comments

World Economic Forum mener, at som alle andre globale udfordringer vil det kræve  fælles anstrengelser af alle medvirkende regeringer, forretningsforetagender, religioner, medier, højere læreanstalter og "[1] civilsamfundet" at forebygge kriser (mellem Vesten og islam), at skabe alliancer og at finde løsninger" (Prof. [2] Klaus Schwab, grundlægger og administrerende direktør i World Economic Forum, Jan. 23, 2007).

Hvor kommer Kristofobien fra?
D. 1. Nov 2007 bragte [3] Daily Mail  en bemærkelsesværdig artikel: The Institute for Public Policy Research blev bestilt til at udarbejde en plan, da Gordon Browns rådgiver, Nick Pearce, var dens direktør.  

Downing Street 10: Juletræet irriterer nu Den Nye Verdensordens dhimmi beboer.

Rapporten støtter kraftigt multikulturalismen - tanken om, at forskellige samfund ikke skal tvinges til at integrere sig men have lov til at beholde deres egen kultur og identitet. "Hvis vi som nation skal fortsætte med at markere julen - og det ville være meget vanskeligt at udskille den fra vores nationale liv - så bør offentlige institutioner også markere andre religioners højtider. Vi kan ikke længere definere os som en kristen nation, eller på nogen måde som en særligt religiøs nation."

Hvem kan dog have påvirket Nick Pearce , Gordon Brown´s rådgiver, til så sælsomme tanker?
Som vist i Kongresberetningen d. 15. December 1987, lod [4] Jesse Helms en bombe springe i USAs senat. Han fordømte udenrigsministeriet, handelsministeriet, visse bank og finansgrupper, multinationale og skatte-fritagne stiftelser (idet han sagde, at de blev effektivt kontrolleret af) organisationer som Council on Foreign Relations, RIIA (Chatham House), the Trilateral Commission, Aspen Instituttet, Dartmouth og Bilderberg møderne, Atlantic Institute, der bruger dem til at sprede og koordinere planer for en såkaldt Ny Verdensorden..." 
Om moralen i det, han kaldte "dette hemmelige regeringssystem" sagde han:" Verdens syn på disse indviede er at karakterisere som atheisme og materialisme.  Alt, hvad der betyder noget for dem, er at gøre deres profit så stor som muligt." 

Aspen-logo. På latin hedder enlightened (oplyst) illuminatus.Illuminati foretrækker at kalde sig  illuminister

 Lad os se lidt nærmere på dette  Aspen Institut.
I følge [5] Wikipedia financieres  Aspen Instituttet hovedsageligt fra [6] Carnegie Corporation, [7] Rockefeller Brothers Fund og [8] Ford Foundation, ved seminargebyrer og gaver fra private. Dets bestyrelse omfatter et bredt spektrum af ledere fra områderne politik, regering, forretning, og højere læreanstalter, der også bidrager generøst til dets underhold. Aspen instituttet har 20 politiske programmer. 

OK. Rockefellerne nok en gang. Og Ford, Carnegie samt J.P. Morgan ([9] Tony Blairs arbejdsgiver) - se nedenfor! Hvad vil de her?

The [10] August Review Global Elite Research Center bekræfter sponsorerne og siger flg.:

David Rockefeller "[11] Verdens usynlige hersker

"Fremmer den globale "elite" en religion, som forstærker og indgår i deres Nye økonomiske Verdensorden og verdensregering?"

Mens vi undersøger dette emne, kan man ikke lade være med at bemærke, hvordan det amerikanske retssystem fanatisk fjerner al mindelse om jødisk-kristen symbolik fra offentlige rum, idet de bruger argumentet "adskillelse af kirke og stat"

Aspen Instituttet hed tidligere Aspen Instituttet for Humanistiske Studier.

Humanisme: Den globale ideologi
Humanisme er en sekulær, ateistisk religion, som tror, at mennesket  er i stand til at klare sig på egen hånd, vise  etisk adfærd og frelses uden overnaturlig indgriben. Aspen Instituttet påberåber sig dette samt selvbevidsthed, selvkorrektion, oplyst lederskab, åben-sindet dialog, modstridende værdier osv. Nogle sætter med rette lighedstegn til New Age Oplysningen

De flg. udvalgte citater fra "Det Humanistiske Manifest II (1973) giver en ide om, hvad det går ud på: "Humanister  tror stadig, at traditionel gudstro, særligt tro på en bøn-hørende Gud, der antages at elske og nære omsorg for personer, er en ubevist og gammeldags tro… Etik er, hvad enhver gør den til og afhængig af situationen, behøver ikke teologisk eller guddommelig godkendelse."  (Dette gav stødet til frasen: "Hvis du har lyst, har du lov".

"Vi insisterer på at overskride snæversynede troskabshensyn og ubøjelige moralske og religiøse  ideologier. At være borger i et verdenssamfund er menneskets fineste mål."

Der er en usædvanlig parallelitet mellem humanister og marxister. Det mest iøjnefaldende er: 1.Forkastelse af traditionel kristendom og religion 2. nødvendigheden af individets underordning under stat og samfund 3. slagord for både humanisme og marxisme er "demokrati, fred og høj levestandard" 4. individuelle rettigheder og tro eksisterer ikke. 5. kollektivisme er øverste princip.

Rockefeller´s Trilateral Commission´s logo (tre til en), hvis formål er at sammensmelte en formodet kommende [12] Nord Amerikansk Union (Mexico, USA og Canada) med det forstørrede Euromediterranien og den fjerne Orient til verdensstaten.

Humanisme i dag "indlæres" i forretningsverdenen gennem Aspen Instituttet, som forlanger fjernelse af nationalisme og nationale grænser.  Tidligere har der været rapporter om forbindelserne til Rockefeller familien og University of Chicago såvel som til Ford Foundation og Trilateral Commission. De 2 ledende stiftelser, der bidrager til Aspen er Atlantic-Richfield (ARCO) og Rockefeller Foundation.
J.P. Morgan er også nært forbundet med Aspen Instituttet.

Ved møderne er der en blanding af direktører, militærfolk, intellektuelle og mediefolk, der bliver "uddannede", typisk for en periode på 2 uger ad gangen. Dette er en raffineret form for hjernevask.

[13] Fra det 20. Interfaith Bønne-møde 2006. Bemærk pave Benedict XVI. I 2 dage beder verdens religiøse ledere til en sammensnedkereret fælles gud om verdensfred. I flg. [14] Nye Katolske Kathekismus, paragraf 841 er også muslimer frelste gennem Abrahams velsignelse (som jo ganske vist i flg. 1. Mos. 17:18-21 blev nægtet Muhammeds stamfader, Ismael). Derved overflødiggøres Kristus (Johs. 14:6), hvilket  passer lige ind den Nye Verdensordens program. Hele dette projekt er ulogisk, idet det identificerer den sønneløse Allah - der beordrer enhver, der påstår, at han har en søn, slået ihjel (f.eks. sura 9:5) - med Jesu Kristi Far, der beordrer at elske næsten!! Dog uden at tage næsten med hjem - 2. Johs. Brev:7-11. Man får mistanke om, at den intellektuelle Benedict XVI fortsætter forgængerens Interfaith-tradition  for at redde kristne i muslimske lande.

En religiøs blanding af de eksisterende religioner i verden er at samle dem under en ledelsesparaply og en fælles ramme, som alle kan enes om. Det bedste eksempel for tiden er United Religions Initiative (URI). 

"United Religions Initiative" og tilstræbelsen af én verdensreligion

[15]

D. 14. May 1999 [16] kyssede pave Johannes Paul II Koranen  i Vatikanet - og udløste rædsel blandt katolikker verden over. Men som skrevet i hans nekrolog i Houston Chronicle d. 11. apr. 2005: "At støtte (muslimske og jødiske) symboler var en forpligtelse  til  religiøst fællesskab og til nødvendigheden af en global kirke i flg. eksperter".

URI blev grundlagt i 1993 som en Interfaith organisation der søger at binde verdensreligionerne sammen i en fælles organisation.
URI er vokset med raketfart - op mod 100% flere medlemmer om året. Folkene (og de organisationer, de repræsenterer), der har sluttet sig til URI er slående. Her er nogle få: World Economic Forum, Earth Charter movement, Ted Turner (grundlægger af CNN), Ford Foundation, Dee Hock (opfinder af  og tidl. chefdirektør for VISA kreditkortet), Maurice Strong (canadisk milliardær), Bill Gates (Microsoft grundlægger), blandt andre - alle solide illuminister. URI er også allieret med FN. I det mindste 2 URI topmøder er holdt ved [17] Stanford University, hvis Research Institute er den Rockefellerstøttede  Tavistock-hjernevasks højborg.

Og hvad gør modtagerne af denne parodi på Kristi lære? Takket være [18] mentalhygiejnen har vi enten vendt Kristus ryggen eller lader os prakke URIs hjemmelavede makværk på. "For selv om vi med egne øjne og egen forstand kan se, at dette er vanvittigt, så tror vi kun det, medier og opinionsdannere - herunder desværre mange præster - bilder os ind." Disse er ordene  fra en expert, den tidligere KGB-agent Bezmenev, om [19] anvendt mentalhygiejne i en uhyggelig video.

I 2000, var URI medarrangør af Verdens Millennium Fredstopmødet for Religiøse og Åndelige Ledere i FN i New York.
Religionerne, der var repræsenterede ved topmødet omfattede hinduisme, buddhisme, zoroastrianisme, confucianisme, Ba'hai, kristendom, indfødte, jødedom, shinto, jainisme, sikhisme, islam og taoisme bl.a. "Vi forener os i ansvarligt samarbejde for at bruge vore religioners visdom og værdier, åndelige udtryk og indfødte traditioner på de økonomiske, milieumæssige, politiske og sociale udfordringer, som verdenssamfundet står over for." Dette er selve Den Nye Verdensordens ukristelige ånd: Politik og ikke Gud bestemmer "religionen"

[20] [21] Det leninistiske Earth Charter opbevares i denne "Håbets Ark" sammen med rituelle "Jordmasker" og Gaia bøn-formularer. Den har sin plads i Interfaith Centre of New York - men den flyttes rundt i verden til store milieuforanstaltninger.

Den mest fremtrædende talsmand for Earth Charter og dens US formand og kommissær er den lidet kendte Steven C. Rockefeller, søn af afdøde vice- præsident Nelson A. Rockefeller. Steven Rockefeller er den religiøse forbindelse til Den Nye Verdensorden og støttes bl.a. af Trilateral Commission. Han er professor emeritus i Religion. Vigtigst af alt i denne forbindelse: Han var formand for Earth Charters internationale planlægningskommitté sammen med Gorbatjov.

Konklusion: Vi er vidner til et omvendt korstog anført af Rockefeller imod kristenhed og nationalstat. Begynder vi at kunne skimte Åbenbarigen 13:4-8? 

 

 

 

 

 

 

 


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=348

URLs in this post:
[1] civilsamfundet: http://euro-med.dk/?p=11
[2] Klaus Schwab: http://europenews.dk/en/node/6095
[3] Daily Mail: http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=490925&in_page_id=17
70&in_page_id=1770&ct=5&expand=true

[4] Jesse Helms: http://www.policestateplanning.com/eu_and_globalism__facts_denied_to_the_public.htm
[5] Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Aspen_Institute
[6] Carnegie Corporation: http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Corporation
[7] Rockefeller Brothers Fund: http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Brothers_Fund
[8] Ford Foundation: http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Foundation
[9] Tony Blairs arbejdsgiver: http://euro-med.dk/?p=307
[10] August Review Global Elite Research Center: http://www.augustreview.com/issues/religion/global_religion_for_global_governance_2005071210/
[11] Verdens usynlige hersker: http://uk.youtube.com/watch?v=brYWujMC-0k&feature=related
[12] Nord Amerikansk Union: http://uk.youtube.com/watch?v=T74VA3xU0EA&feature=related
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/interfaith.jpg
[14] Nye Katolske Kathekismus, paragraf 841: http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p123a9p3.htm#841
[15] Image: http://euro-med.dk/billeder/pope-kisses-koran.jpg
[16] kyssede pave Johannes Paul II Koranen: http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A055rcKoran.htm
[17] Stanford University, hvis Research Institute er den Rockefellerstøttede  Tavistock-hjernevasks højborg.
: http://educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecret.shtml
[18] mentalhygiejnen: http://euro-med.dk/?p=143
[19] anvendt mentalhygiejne: http://www.liveleak.com/view?i=047_1181753664
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/ark-of-hope.jpg
[21] Det leninistiske Earth Charter: http://www.earthcharterusa.org/ec_document.html