European Financial Services Round Table: Rothschilds EU-Kontrollant

Posted By Anders On October 25, 2008 @ 18:24 In Dansk, Euromed | No Comments

Nu siges det åbent på [1] CNBC : Illuminaterne har udløst den igangværende krise. Hvor længe vil verden dysse det ned?

“De magtfulde søger at herske uden at vise deres magt. De vil regere i hemmelighed, uden offentlig legitimation. Små cirkler af mænd træffer beslutninger, som de har brug for at få i det mindste godkendt af ligeglade eller genstridige personer, over hvem de ikke udøver eksplicit myndighed. Så den lille cirkel forsøger at manipulere disse mennesker til villig accept eller munter støtte til deres afgørelser og udtalelser - eller i det mindste at afvise mulige afvigende meninger. Manipulationens standardstrategi  er at få det til at se ud, som om folk - eller i det mindste en stor gruppe af dem - “virkelig har truffet beslutningen.” ([2] C. Wright Mills 1956).
Og sådan er det! Se denne [3] video. Jeg kan tilføje: “Denne hensigt er blevet  effektivt opnået ved hjælp af 2 hånlige ord: “Pth! Konspirationsteori!”

Rundbordsklubber er kliker af selvbestaltede, hemmelige selskaber med enorm indflydelse på samfundet. Modellen er naturligvis Kong Arthur’s Runde Bord i Camelot.
[4]
Lord Walter Rothschild

Moderne rundbordsklubber er inspireret af, nej udspringer af (Andreas von Rétyi: Bilderberger, Kopp Verlag, 2006) [5] THE ROUND TABLE Organisation i England, som voksede ud af en livslang drøm hos guld-og diamant magnaten Cecil Rhodes om en “ny verdensorden “. Rhodes testamenterede organisationen og sine rigdomme til Lord Walter Rothschild.

Gary Allen fortsætter:

“Det skal bemærkes, at stifteren af denne type hemmelige selskaber var Adam Weishaupt, det monster, som grundlagde Illuminatordenen i Bayern den 1. maj 1776, med henblik på gennem sammensværgelse at kontrollere verden.” Rundbordsklubben arbejdede bag kulisserne på de højeste niveauer af den britiske regering med indflydelse på udenrigspolitikken. Fra Rundbordsklubben opstod det “Kongelige Institut for Internationale Anliggender” (RIIA - “Chatham House).”
I 1921 udsprang det amerikanske Council on Foreign Relations af RIIA.

Moderne rundbordsklubber
Jeg har tidligere beskrevet [6] European Round Table of Industrialists, grundlagt af Rockefeller-rådgiver, tidligere Volvo-direktør Pehr Gyllenhammar.
[7]
Hvem er [8] Pehr Gyllenhammar?
Han er af en gammel svensk-jødisk klan: Første formand for Det Europæiske Financial Services Round Table, der blev stiftet i marts 2001. Næstformand i Rothschild Europa, en afdeling af NM Rothschild & Sons, siden 2003 og formand for Rothschild Pensionsfonde. Endvidere blev han Senior Advisor for Rothschild Group i hele verden på samme tid.

Desuden er der en [9] US Financial Services Round Table, hvor James Dimon er formand og administrerende direktør. Han er fra David Rockefeller’s gamle bank, nu JPMorgan Chase & Co -
begge superrige gamle illuministiske pionerer . Den anden formand er Richard Kovacevich, som jeg ikke kan sætte i forbindelse med Rockefeller eller Rothschild.

Mandag den 13 oktober blev de og deres kolleger fra de 9 største amerikanske banker indkaldt til den amerikanske finansminister, den [10] Trilaterale Kommissionist og tidligere formand og adm. direktør for [11] Rothschild datteren, Goldman Sachs, Henry Paulsen. De blev bedt om at underskrive et papir, før de forlod lokalet. Derved ville de [12] sælge aktier til  regeringen. Mens Dimon straks accepterede, nægtede Kovacevich vredt og sagde, at hans bank ikke var i vanskeligheder - men han underskrev dog til sidst!

Hvad er programmet for Den Europæiske Financial Services Round Table?
I 2005 udgav denne klike et essay: “[13] Om  den ledende tilsynsførende-model“, underskrevet af Pehr Gyllenhammar og [14] Jean-Paul Votron - en tidligere Senior Executive Vice-President for ABN-AMRO, en [15] Rothschild datter og nu adm. direktør for Citigroup’s Retail Bank for Vesteuropa, Centraleuropa, Rusland, Mellemøsten og Afrika.
[16] Citigroup er en Rothschild partner, og [17] her.

[18] Fra essayet: “Beroliget af de drøftelser, den havde med forskellige (EU) embedsmænd om juni 2004 papiret gentager EFR  sin overbevisning om at tilsynsføring ville være et positivt skridt i retning af en mere effektiv kontrolstruktur i EU …og skabe mulighed for at omdanne den koordinerende vejleder til en fuldt bemyndiget tilsynsførende over alle finansielle transaktioner i hele EU.

[19] [20] Klare, brugbare, innovative, og fremadskuende strukturer i EU vil styrke Europas position i de drøftelser, der uundgåeligt vil opstå i fremtiden om udviklingen af det globale finanstilsynssystem.

Til en vis grad kan de igangværende forhandlinger i [21] Basel Committee’s AIG (Accord Implementation Group - til huse i Rothschild Centralbank for  Rothschild Centralbankerne , [22] BIS),  betragtes som en forløber for dette.
Formålet er at øge forståelsen af centrale overvågnings-spørgsmål og forbedre kvaliteten af banktilsyn på verdensplan.

En europæisk [23] FSA, og [24] her eller EFSA, ville være den sidste myndighed til fortolkning og gennemførelse af EU’s finansielle markedsregler. Små og hjemligt orienterede institutioner ville fortsat blive overvåget af de nationale myndigheder, der handler på grundlag af fælles regler og under hensyntagen EFSA som øverste myndighed.

Et Europæisk System af Finansielt Tilsyn (ESFS) a la den Europæiske Centralbank ville i tilfælde af konflikter mellem tilsynsmyndigheder være den endelige myndighed om fortolkning og gennemførelse af EU’s finansielle markedsregler for den centrale institution, EFSA.

[24] EFRs medlemmer omfatter en masse Rothschild døtre og partnere.

Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) betyrelse består af centralbankcheferne i euroområdet + de 6 fra direktionen.
[25] [26] Præsident Jean-Claude Trichet (t.h.): 1995 Næstformand i Den Internationale Valutafond (indtil 2003), bilderberger 2000-2005 og 2007, 2008. Reuters: Jean-Claude Trichet deltager i et lukket møde i den [10] Trilaterale Kommission.
[27] Vicepresident i ECB er Lucas D. Papademos: 1980-1984 Cheføkonom, [28] Federal Reserve Bank of Boston, medlem af den [10] Trilaterale Kommission.
Lorenzo Bini Smaghi: 1982 praktikant hos IMF.
José Manuel Gonzales-Páramo: konsulentvirksomhed og forsknings for Verdensbanken ([29] CFR-ledet) 1984, 1989, 2000-2002.
Her er det “Generelle Råd”
Guy Quaden, Belgien i [30] Rothschild bank BIS´bestyrelse
Nout Wellink, bilderberger 2006, medlem af [30] Rothschild BIS´ bestyrelse.
Axel Weber, Medlem af [30] Rothschild BIS´ bestyrelse.

Nuvel, er EUs og EFR’s forslag om en ledende tilsynsførende (ECB) sammenfaldende?
Ja, de er. [31] Le Monde 22 Oct., 2008: Sarkozy agter at forblive ledende tilsynsførende i euroområdet de næste 2 år, siden han ikke stoler på tjekkerne og svenskerne: Nicolas Sarkozy [32] ønsker at drage fordel af den finansielle krise med henblik på at pålægge sine økonomiske visioner om Europa og fortsætte formandskabet i EU over euroområdet, i det mindste  et år mere.
Den franske præsident har lokket med denne offensiv over for Europa-Parlamentet den 21. oktober.
De georgiske og finansielle kriser har vist, at Europa har brug for en stærk præsident for at overleve! “Jeg vil ikke tillade at vende tilbage til et “frivillighedens Europa”
, påstod han over for pressen.

[33] Yahoo news Oct. 21, 2008: “Et Europa-dækkende markedstilsynssystem er et ønskeligt mål, men er kompliceret at opnå, sagde medlem af den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd og Italiens Centralbanks guvernør, Mario Draghi. Han mener iflg Thomsons Finance News 21 okt. ikke, ECB skal stå for opgaven

Kommentar
Så planen for  reguleringen af “den nye økonomiske verdensorden” ville være noget andet end den Rothschild-dominerede ECB: en europæisk - og derefter en Verdens-FSA, den Rothschild dominerede BIS? - som anført af Gyllenhammar, og det betyder Rothschilds globale styring, da han dominerer FSA og BIS såvel som centralbankerne. Og EFR også - ledet af Rothschilds lejesvend, Pehr Gyllenhammar - som også startede European Roundtable of Industrialists - så fuldt af bilderbergere og trilaterale kommissionister. EFR omfatter 100 formænd og administrerende direktører fra de største finansielle service-virksomheder i Europa.

Og de bliver hørt af EUs [34] CEBS. Ikke så mærkeligt, for vi har her med et stort broderskab af politikere og gavmilde bankbosser at gøre, der alle ønsker at styre verden og derved score enorme profitter på vor bekostning.

Billede af [35] David Dees

Men, som vi har set med FSA i London, der gjorde den finansielle krise global ved at ignorere AIGs svig: En regulator kan bruges til deregulering!! Og den mest fremtrædende regulator, FED, svigtede, har [36] den hovedansvarlige for krisen, Alan Greenspan, selv indrømmet i Kongressen. Han ved ikke, hvordan det kunne ske!! Altså ikke så mærkeligt, at José Barroso i samme artikel (CNN) siger: “Det er meget enkelt. Vi svømmer sammen, eller vi synker sammen. Vi har brug for global styring.”
Mit gæt: Dette er det det afgørende punkt. Derfor har vi denne krise!

Hvorfor jeg tror det?
[37] The Telegraph, Oct. 22, 2008: Sir Howard Davies, den tidligere leder af Financial Services Authority var også vicedirektør for Bank of England: Krisen kom ikke overraskende. Økonomer havde i årevis advaret mod skævheder i verdensøkonomien. Men politikerne reagerede ikke. Den Europæiske Centralbank gjorde først offentligheden opmærksom på omfanget af krisen, ved at hælde likviditet i systemet i august sidste år. Men det tog 16 måneder for politikerne at reagere!!

Nu siges det åbenlyst på [1] CNBC, at Illuminaterne har udløst denne krise.

Både [38] Gordon Brown og [39] Barroso har opfordret til en ny økonomisk verdensorden på grund af den nuværende, planlagte internationale bankbossers finansiellel krise. Som Barroso siger ovenfor: I denne krise er sindene åbne for den nye orden.

[40] David Rockefeller, Sept. 23, 1994: “Den nuværende åbne mulighed, hvor en virkelig fredelig og indbyrdes afhængig verdensorden kan  bygges, vil ikke være åben længe - Vi er på randen af en global omdannelse. Alt, hvad vi har brug for, er den rigtige større krise, og nationerne vil acceptere den nye verdensorden. ”Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=3470

URLs in this post:
[1] CNBC: http://www.prisonplanet.com/cnbc-guest-illuminati-behind-stock-market-crash.html
[2] C. Wright Mills 1956: http://www.thirdworldtraveler.com/Book_Excerpts/MassSociety_PE.html
[3] video: http://uk.youtube.com/watch?v=a7D21rPpBrk
[4] Image: http://euro-med.dk/billeder/walter%20rothschild.jpg
[5] THE ROUND TABLE Organisation i England: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century05.htm#CHAPTE
R%2022

[6] European Round Table of Industrialists: http://euro-med.dk/?p=712
[7] Image: http://euro-med.dk/billeder/pehr%20gyllenhammar.jpg
[8] Pehr Gyllenhammar: http://isgp.eu/organisations/introduction/PEHI_Pehr_G_Gyllenhammar_bio.htm
[9] US Financial Services Round Table: http://www.fsround.org/cec/pdfs/FINALCompetitivenessReport.pdf
[10] Trilaterale Kommissionist: http://euro-med.dk/?p=547
[11] Rothschild datteren: http://www.forbes.com/business/2005/07/21/rothschild-banking-international-cx_0721bizmanrothschild.h
tml

[12] sælge aktier til  regeringen: http://www.huffingtonpost.com/2008/10/15/the-offer-they-couldnt-re_n_134888.html?page=2&show_com
ment_id=16844496#comment_16844496

[13] Om  den ledende tilsynsførende-model: http://www.efr.be/members/upload/news/22676EFRlsvfinal-June2005.pdf
[14] Jean-Paul Votron: http://www.efr.be/EFR_cv/Votron.pdf
[15] Rothschild datter: http://www.rothschild.de/investmentbanking/ibcred.asp?id=ib-financialinstitutions
[16] Citigroup er en Rothschild partner: http://www.secinfo.com/d139r2.117f.htm
[17] her: http://www.baratariaproductions.com/about/rothschild.html
[18] Image: http://euro-med.dk/billeder/EFRlogo.gif
[19] Image: http://euro-med.dk/billeder/globalisme.jpg
[20] Image: http://euro-med.dk/billeder/chaplinglobe1174402984.jpg
[21] Basel Committee’s AIG : http://www.bis.org/bcbs/
[22] BIS: http://euro-med.dk/?p=2868
[23] FSA: http://euro-med.dk/?p=3316
[24] her: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/fsap_guide.pdf
[25] Image: http://euro-med.dk/billeder/Trichet_copy.jpg
[26] Præsident Jean-Claude Trichet: http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/html/cvtrichet.da.html
[27] Vicepresident i ECB er Lucas D. Papademos: http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/html/cvpapademos.da.html
[28] Federal Reserve Bank: http://euro-med.dk/?p=3240
[29] CFR-: http://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
[30] Rothschild bank BIS´bestyrelse : http://www.erichufschmid.net/TFC/History-of-Bankers.htm
[31] Le Monde 22 Oct., 2008: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/article.aspx?newsid=2222
[32] Image: http://euro-med.dk/billeder/Lieb%C2%B4s%2BGanzerl.JPG
[33] Yahoo news Oct. 21, 2008: http://uk.biz.yahoo.com/21102008/323/thomson-financial-news-top-stories-macroeconomics-15-30-bst.htm
l

[34] CEBS.: http://www.c-ebs.org/Aboutus.aspx
[35] David Dees: http://www.rense.com/1.mpicons/dees1.htm
[36] den hovedansvarlige for krisen, Alan Greenspan: http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/10/23/global.markets/index.html
[37] The Telegraph, Oct. 22, 2008: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/iceland/3241397/Former-FSA-head-Howard-Davies-attac
ks-Britains-response-to-Iceland.html

[38] Gordon Brown: http://www.iht.com/articles/ap/2008/09/26/news/UN-UN-General-Assembly-Brown-Economy.php
[39] Barroso: http://news.yahoo.com/s/ap/20081019/ap_on_bi_ge/meltdown_bush
[40] David Rockefeller, Sept. 23, 1994: http://www.newswithviews.com/BeritKjos/kjos60.htm#_ftn1