“Menneskeskabt Global Opvarmning”: Globalisterne Bluffer En Hel Verden

Posted By Anders On November 19, 2007 @ 15:58 In Dansk, Euromed | No Comments

FN Generalsekretæren udstedte d. 17. oktober, 2007, en alarmerende advarsel og krævede en gigantisk indsats for at mindske kuldioxyd (CO2)-uslippet på verdensplan. Og han agiterede for i allersidste øjeblik at forskåne Jorden for den endelige klimakatastrofe.
Fup eller fakta?

 Den tiltagende drivhuseffekt, som aldrig forekom
Drivhuseffekten har her altid været her.  Uden den [1] ville store dele af verden være dækket af is og verdens gennemsnitstemperatur ville være  omkring 14 grader C under det, vi kender i dag. [1]

I “Politiken”  blev der d. 10.11.2007 rapporteret fra et valgmøde, hvor en  folketingskandidat fortalte:" Min datter plejer at sige til sin søster: Hver gang du glemmer at slukke lyset, dør der en isbjørn"! Men se nu, hvad socialdemokratiets milieuordfører, tidligere minister, Sven Auken, sagde til det:" Det er ikke nok at lave om på vore daglige vaner. Vi må afskaffe det varme vand i hjemmenes vandhaner"! (for at mindske CO2-udslip). Naturligvis støttes han af vor milieuminister. Værre endnu: World Wildlife Fond kræver nu , at kød belægges med en CO2-afgift, fordi en [2] ko slipper lige så meget drivhusgas ud som en personbil!!

[3] Påstand: Menneskeskabt stigende kuldioxyd/CO2-indhold i luften er skyld i global opvarmning,
som bevirker klimaændringer, der er ved at dræbe livet på Jorden. I en BBC undersøgelse af holdningen hos 22.000 personer fremgik, at 4/5 var parate til at lide store afsavn for at [4] redde kloden fra undergangen . Propagandaen er kolossalt effektiv!

EU udnævnte d.15.oktober 2007 til BAD: [5] Blog Action Day, hvor alle blogs skulle skrive om det truede miljø. Opfølgningen var vist ikke stor. Meningen var både at lade EU sætte dagsordenen i blogosfæren og at fortsætte skrækkampagnen imod os.  Derfor fremsætter EU-bloggen  “blogactiv” nu et forslag om en [6] verdensomspændende (FN-styret) kildeskat på alle kapitalindkomster for at mindske oliesheikernes lyst til at sætte priserne og salget op. Problemet angives at nemlig at være , at når EU nedsætter forbruget, overtager ellers lande, som er lige glade med miljøet, EU’s hidtidige forbrug. 

Angiveligt blev der på Kyoto-konferencen i 1997 gjort store fremskridt i retning af  mindskelse af CO2-udslippet. Og nu skal resten af problemerne klares i København i 2009 på en altomfattende verdensklimakonference, som skal hæve den danske miljøminister til  status som verdens frelser. Og 12. okt. 2007 fik[7] Al Gore tilkendt Nobelfredsprisen for sine dommedagsprofetier om klodens undergang, hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd og sparer på energien. Ved den lejlighed sagde han, at "de menneskeskabte klimaforandringer er den største fare, Jorden har oplevet". Og han sagde:” Klimakrisen er ikke et politisk tema, det er en moralsk og åndelig udfordring til hele menneskeheden" . Han delte prisen med IPCC, dvs: Intergovernmental Panel on Climate Change, der også ihærdigt påstår, at klimaforandringerne er menneskeskabte. IPCC er konstrueret af Meteorologer og UNEP- FNs miljøprogram og hævder nu, at Jordens klima næsten ikke mere kan reddes. Dog er en global kraftanstrengelse akut påkrævet.  IPCC udfører ikke forskning  - men vurderer på grundlag af  ”ekspertartikler”  - er altså et politisk organ. Hvad er sandheden?
FN-dogmatikerne har endnu ikke modbevist nogle helt afgørende argumenter imod påstanden om de menneskeskabte klimaforandringer som følge af CO2-udslip. Så deres påstande om CO2s skadevirkninger er yderst tvivlsomme.

Spiller luftens CO2 indhold nogen rolle for “den globale opvarmning” ? Troposfærens (Luftens) [8] CO2 udgør  0,038% . For 200 år siden menes CO2-koncentrationen at have været 0.026%.  Så opfandt Watt dampmaskinen - og [9] luften blev forurenet. At den derefter følgende lille bitte stigning i luftens CO2 indhold skulle kunne bevirke global opvarmning er forunderligt - se kurve 1.

Kurve 1 viser, at  [10] CO2-indholdets fordobling  betyder en temperaturstigning i troposfæren (luften) på 1.76 grad C

[11] Forunderligt er det jo, at stigningen i opvarmningen går flere hundrede år forud for stigning i luftens CO2-indhold. Det skyldes angiveligt, at CO2 i kuldeperioder optages i verdenshavene. Når opvarmning sætter ind, afgives CO2 fra havene ganske langsomt - altså er opvarmningen grund til stigning i luftens CO2-indhold - og ikke omvendt.

Kurve 2 viser, at luftens [12] CO2 indhold er steget ca 30 procent de sidste 10 år.


Er der tale om en global opvarmning? Nej!
Kurve 3 viser, at lufttemperaturen samtidig er faldet! Faktisk er 82% af [1] CO2-stigningen i 20. århundrede kommet efter temperaturstigningen . Der er altså ikke sammenhæng mellem CO2- indhold i luften og dennes temperatur. Kurve 2 viser også, at temperaturen har svinget meget op og ned siden sidste istid.Vi havde i middelalderen en varm periode. Den afløstes af en lille istid indtil slutningen af 1800-tallet. I alt er temperaturen [1] steget 5 grader C siden sidste istid. Men i de sidste 10 år er temperaturen faldet!

                                                                                                          Kurve 2                                                             [13]

Hvad mener uafhængige klimatologer?
Over for the Commons Committee on Environment and Sustainable Development sidste år, vidnede Carleton Universitys [14] paleoklimatologi- professor, Tim Patterson: "Der er ingen meningsfuld sammenhæng mellem Jordens temperatur og CO2 niveauer i afhængighed af tiden. Faktisk er det sådan, at da CO2 var mere end 10 gange højere end nu, nemlig for 450 millioner år siden, befandt planeten sig i sin absolut koldeste periode i de sidste 500 millioner år.” (isstudier). Patterson spurgte kommitteen : “Kan nogen på baggrund af den forholdsvis lille stigning i CO2 niveauet stadig tro på, at det er en hovedårsag årsag til den beskedne opvarmning  i det sidste århundrede?” " Derimod er der i flg. hundreder af andre studier god tidafhængighed mellem solens lysstyrke og Jordens temperaturændringer.” Og 54 % af de [15] virkelige klimatologer mener ikke, man kan sige, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Kun 20% af klimatologerne finder det en god ide at gå efter forebyggelse af klimaforandringer alene. 71% ønsker tillige beskyttelse mod klimaforandringernes følger, fordi man ikke kan stoppe dem. Et flertal er imod forenklede udtalelser - i modsætning til politikerne. Kun 20 % mener, det er muligt at forudsige klimaets videre udvikling!

Hvem er "eksperterne", som i flg. IPCC og Al Gore er enige om, at “den globale opvarmning er menneskeskabt?
Det drejer sig om folk som jordnøddeavleren Jimmy Carter, bestukne NGOer, der er besatte af tvangstanker, om biologer,  meteorologer og nogle klimatologer, som tjener deres penge på at levere de politisk ønskede resultater. [14] Det drejer sig om landskabsarkitekter, sagførere, en filosof, en hudlæge, en gynækolog, en diplomat. Sådanne folk har altså vedtaget, at CO2 afstedkommer global opvarmning!!

Kurve 3 viser, at temperaturen siden 1940 til dato kun er steget ca.  0.2 grad C!!. Og siden 1860 kun 0,7 grad C.

[16]

  

                                                                                                                               [16]

[16] En ubekvem sandhed for Al Gore
[17] Dommer Michael Burton i Storbritanniens High Court gav 11. okt. 2007 en lærer ret til at nægte at bruge Al Gores film "An Inconvenient Truth" som undervisningsmateriale pga. “9 graverende fejl i en alarmistisk og overdrivelses- sammenhæng". Andre er enige: Der er [18] 25 forkerte udsagn i Al Gores Oscar-belønnede film “An Inconvenient Truth” .  

Hvad der måske virkelig tæller
Nu har forskere fundet en ny og måske bedre forklaring på afsmeltning af Nordpolsisen og bjergenes bræer: Sod lægger sig på isen, som derved opvarmes. I betragtning af de mange hidtidige løgne om klimaet ved jeg ikke, om dette er rigtigt. I hvert fald ville det være godt, at få sodpartiklerne væk fra byerne, hvor de i varme danner smog - og skaber lungesygdomme.

Hele denne diskussion kendetegnes ved en stærk og blind politisk vilje til at fortsætte med en dagsorden , der skal forstærke FN gennem et forenet verdenssamfunds fælles kamp mod et eller andet. De har også prøvet med oksegalskab, fugleinfluenza, kamp mod terrorisme, kamp mod internationa kriminalietet, mod spredning af atomvåben osv. Men klimaet er det absolutte hit! Det synes som om folk med tilknytning til FN drager politisk fordel  af at skræmme verdensborgerne fra sans og samling. Hvad der virkelig mangler er viden om det, der foregår. Politikerne drager forhastede og enormt kostbare slutninger, som de rigtige eksperter ikke kan acceptere

Men tilsyneladende ville det være muligt at skrotte påstanden om CO2s skadevirkninger på klimaet. Der foregår ikke engang en global opvarmning. Vi kan hælde utrolige summer i en forgæves bekæmpelse af CO2. Det vil føre til verdensomspændende fattigdom. Ikke desto mindre er det netop, hvad globalisterne planlægger - som erklæret af Storbritanniens udenrigsminister, Milliband, der vil gøre EU til foregangsland for hele verden  på et hvilket som helst tidspunkt. Og han vil begynde med at [19] reducere EUs CO2 udledning fra nu 160 til 100 g CO2 pr kubikmeter luft inden 2020.

Men denne drastiske nedsættelse til umådelige omkostninger vil sandsynligvis ikke have nogen indflydelse på vore klimaforandringer, som efter al sandsynlighed overvejende skyldes ændret solpletaktivitet.


Article printed from Euro-med: http://euro-med.dk

URL to article: http://euro-med.dk/?p=34

URLs in this post:
[1] ville store dele af verden være dækket af is: http://www.stichting-han.nl/Commentaren/klimaat/Environmental%20Effects%20of%20Increased%20Atmospher
ic%20Carbon%20Dioxide%20-%20Global%20Warming%20Petition%20Project.htm

[2] ko slipper lige så meget drivhusgas ud som en personbil!! : http://www.20min.ch/news/schweiz/story/20633892
[3] Image: http://euro-med.dk/billeder/global_warming_montage.jpg
[4] redde kloden fra undergangen: http://3eintelligence.blogactiv.eu/2007/11/05/climate-chaos-whos-afraid-to-change/
[5] Blog Action Day: http://eureferendum.blogspot.com/2007/10/bad-moment.html
[6] verdensomspændende (FN-styret) kildeskat: http://3eintelligence.blogactiv.eu/2007/10/31/eu-climate-policies-forget-supply-side/
[7] Al Gore tilkendt Nobelfredsprisen: http://www.msnbc.msn.com/id/21262661/
[8] CO2 udgør  0,038% : http://en.wikipedia.org/wiki/Earth's_atmosphere
[9] luften blev forurenet: http://earthguide.ucsd.edu/globalchange/global_warming/03.html
[10] CO2-indholdets fordobling  betyder en temperaturstigning i troposfæren (luften) på 1.76 grad C: http://brneurosci.org/co2.html
[11] Image: http://euro-med.dk/billeder/co2-temperatur.png
[12] CO2 indhold er steget ca 30 procent de sidste 10 år: http://www.politicallyincorrect.de/2007/09/klimaforscher-pfeifen/
[13] Image: http://euro-med.dk/billeder/treibhauseffekt.jpg
[14] paleoklimatologi- professor, Tim Patterson: http://ff.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=373
[15] virkelige klimatologer: http://www.welt.de/welt_print/article1210902/Die_Klimaforscher_sind_sich_laengst_nicht_sicher.html
[16]
: http://euro-med.dk/billeder/global_warming_cover.jpg
[17] Dommer Michael Burton: http://www.abcnews.go.com/US/story?id=3719791&page=1
[18] 25 forkerte udsagn i Al Gores Oscar-belønnede film: http://disc.server.com/discussion.cgi?disc=149495;article=114430;title=APFN
[19] reducere EUs CO2 udledning: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7097162.stm